Knihovna Tiskového apoštolátu FATYMu
 

Volně šiřitelné!
Zde nabízené texty knih můžete (pokud není výslovně uvedeno jinak) dále užít ať již v celku nebo z části, a to nejen v elektronické podobě. Prosíme jen o uvedení citace a o zmínění této stránky (www.fatym.com). Jejich seznam chceme postupně rozšiřovat. I vy můžete k tomuto rozšíření přispět. Texty (knížky), u kterých je uveden doporučený příspěvek na tisk, máme k dispozici v tištěné formě (pokud nám zrovna nedošla zásoba). Můžete si je objednat - viz. ON-LINE objednávky knih. Příspěvek na tisk může mírně kolísat dle aktuální ceny materiálu. Tam, kde je odkaz, je možno si prohlédnout nebo stáhnout text. Rovněž nabízíme kreslené seriály - comicsy v elektronické podobě. K dispozici pro vás tedy zatím jsou:

Patristická literatura viz. patrologie.fatym.com
Ordo virginum viz. panny.fatym.com

P. Jan Kabeláč *2.2.1937:

Jan Kabeláč: Základy křesťanské víry - velmi stručné a jasné vysvětlení toho, o co v křesťanství jde. Srozumitelné i lidem, kteří o víře nevědí vůbec nic. Používáme jako dárek pro ty, kteří nějak o víru projeví zájem. Text s církevním schválením brněnského biskupa.
44 stran + obálka, A6, příspěvek na tisk 5,- Kč

P. Jan Peňáz *29.6.1951:

Jan Peňáz (uspořádal, napsali poutníci): Pouť do Říma od A do Z - poutavě podané líčení (místy i se špetkou humoru) pěší pouti šesti moravanů z Vranova nad Dyjí do Říma v jubilejním roce 2000.
80 stran + 4 strany o Tisk. apoštolátu FATYMu + obálka, A5, příspěvek na tisk 20,- Kč

Jan Peňáz: Biblický rozjímavý růženec - 2. vydání včetně textů k růženci světla.
32 stran + obálka, A6, příspěvek na tisk 5,- Kč

Mons. Ladislav Simajchl *4.6.1922:

Ladislav Simajchl: Cestou do Emauz - asi 500! velmi poutavých promluv k nedělím církevní roku a svátkům svatých. Velmi obsáhlé dílo, ke každé neděli několik promluv. Možno stáhnout v html formátu (zip1,2 MB, rozbalené 2,7 MB). V tištěné podobě jde o čtyři svazky (nedělní cyklus A, B, C a svátky svatých) v klasické knižní vazbě s mnoha sty stran. V tištěné podobě nemáme k dispozici, je ale možné kontaktovat přímo autora na adrese: Řk. far. úřad Fryšava pod Žákovou horou 145, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, tel.: 0616/619229  nebo se poohlédnout po knihkupectvích.

Ladislav Simajchl: Společně k Bohu - o mravní výchově dítěte v předškolním věku. Vynikající pomůcka pro rodiče a prarodiče k vedení dětí k Bohu a k dobru. Stejně jako většina ostatních knih P. Ladislava Simajchla je psaná velmi živě, stylem, přístupným i lidem, kteří o Pánu Bohu ještě moc neslyšeli. Používáme ji jako dárek pro lidi, kteří u nás křtí dítě.
60 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 12,- Kč

Ladislav Simajchl: Rodiče a školáci - čítanka o výchově dětí od školáčků po studenty. Pro rodiče dětí školního věku (od 1. třídy až po pubertu včetně). Poslední kniha, kterou autor zatím napsal.
76 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 16,- Kč

Ladislav Simajchl: Sebevýchova k manželství - jak se v mládí vychovávat k životu ve dvou. Tenký sešitek se zajímavě psaným zamyšlením na téma, které mládež dost zajímá. Používáme ho jako dárek při různých besedách s mladými (7. třída až střední škola).
12 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 3,- Kč

Ladislav Simajchl: Dospívání - příprava na příjetí svátosti biřmování. Další příručka P. Simajchla z cyklu výchovy a sebevýchovy od dětství až po manželství. Vhodná jak pro ty, kteří se na biřmování připravují, tak pro ty, kteří přípravu vedou.
76 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 15,- Kč

Ladislav Simajchl: Láska pod lupou - příprava na manželství. Další příručka P. Simajchla z cyklu výchovy a sebevýchovy od dětství až po manželství. Nejen pro ty, kteří se na manželství již bezprostředně připravují.
60 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 12,- Kč

Ladislav Simajchl: Manželství v záběhu - o radostech a trampotách prvních let manželství. Poslední kniha tohoto volného cyklu se zajímavými postřehy i pro ty, kteří již v manželství žijí delší dobu.
44 stran + obálka, A5, náklady na výtisk 10,- Kč

Ladislav Simajchl: Desatero božích přikázání - pravidla dobrého člověčenství. O deseti velkých svobodách člověka. Knížku používáme jako dárek pro ty, kteří si, i když k Bohu zatím příliš vztah nemají, cení morálních hodnot.
44 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 10,- Kč

Ladislav Simajchl: Jak se zpovídat - svátost smíření, křesťanské uzdravení minulosti. O smyslu této svátosti a jejích částech. Na závěr je připojeno schéma kajíci pobožnosti, které může sloužit i pro individuální přípravu na přijetí svátosti smíření.
24 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 6,- Kč

Ladislav Simajchl: Duchovní život - pro duchovní formaci laických apoštolů. Původně pomůcka pro katechetický kurz. Jednoduchý a srozumitelný úvod do duchovního života (života s Bohem) pro každého.
asi 56 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 14,- Kč

Ladislav Simajchl: Liturgie - pro duchovní formaci laických apoštolů. Původně pomůcka pro katechetický kurz. Jednoduchý a srozumitelný úvod pro každého.
96 stran + obálka, A5, v současné době nemáme k dispozici v tištěné podobě, je ale možné kontaktovat přímo autora na adrese: Řk. far. úřad Fryšava pod Žákovou horou 145, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, tel.: 0616/619229

Ladislav Simajchl: Naše role při nedělní bohoslužbě - jak nebýt jen pasivním divákem, ale účastníkem. Kniha pomáhá porozumět jednotlivým částem bohoslužby, gestům, postojům... Postřehy zajímavé i pro kněze, ale psané způsobem srozumitelným prakticky pro každého.
76 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 15,- Kč

Ladislav Simajchl: Příprava na první svaté přijímání - příručka pro ty, kdo tuto přípravu vedou. Předkládá ucelený model, včetně vypracovaných katechezí, vzorů dopisů rodičům, kající pobožnosti a vlastní slavnosti. Na rozdíl od předcházejících autorových publikací jde o odbornou příručku pro kněze a katechety.
76 stran + tuhá obálka, A5, náklady na výtisk vzhledem k malému množství tištěných kusů jsou 21,- Kč

Ladislav Simajchl: Život z víry - duchovní obnova. Témata, která je možno procházet ve společenství nebo i jednotlivě s připojenými myšlenkami k debatě.
64 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 13,- Kč

Ladislav Simajchl: Maria a dnešní životní styl - původně cyklus májových promluv.
60 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 12,- Kč

Ladislav Simajchl: Promluvy ke křtu - 11 křestních promluv.

Ladislav Simajchl: Povídání o křtu - fryšavský pan farář vypráví rodičům o tom, co souvisí se křtem jejich dětí.
20 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 6,- Kč

Ladislav Simajchl: Živá fara - jak ženy pomáhají k oživení fary na centrum farnosti. Původně vycházelo na pokračování v Katolickém týdeníku.

Stanislav Kavalec *30.5.1933:

Stanislav Kavalec: Chvalatické povídky Několik kratičkých povídek ze života autora a jeho vesnice - Chvalatic na Bítovsku.
16 stran + obálka, A7, příspěvek na tisk 2,- Kč

P. Leo Zerhau *9.5.1973:

Leo Zerhau: Vyřiďte sijónské dceři - kázání pro nemocné. Celkem třináct zamyšlení o různých aspektech nemoci (proroctví nemoci, užitečnost nemoci, příprava na budoucí zdraví...) a o prožívání jednotlivých dní týdne (pondělí-Duch svatý, úterý-andělé strážní, středa-sv. Josef... ...neděle-vzkříšení)
24 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 6,- Kč

Leo Zerhau: Pověsti a příběhy z Podyjí - z oblasti, kterou spravuje FATYM. Zajímavé čtení z minulosti našeho kraje pro každého. Tištěná verse publikace je ilustrována bratrem Tomášem.
44 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 15,- Kč

Leo Zerhau: Krása a statečnost - legenda o svaté Markétě, starokřesťanské mučednici z Malé Asie. Tištěná verse publikace je ilustrována bratrem Tomášem.
40 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 9,- Kč

P. Marek Dunda *8.1.1969:

Marek Dunda (uspořádal): Stalo se - příběhy ze života obyčejných lidí. Sami zapsali, co prožili s Bohem.
56 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 15,- Kč

Marek Dunda (editor): Tak kázal Vianney - deset kázání sv. faráře arského. Sv. Jan Maria Vianney byl mimořádně známým kazatelem. Zde uvidíte, jak kázal (dost drsně).
72 stran + obálka A5, příspěvek na tisk 15,- Kč

Marek Dunda (editor): Jak kázal Vianney o svaté zpovědi - dalších deset kázání sv. faráře arského.
68 stran + obálka A5, příspěvek na tisk 15,- Kč

Marek Dunda (editor): I tak kázal Vianney - devět kázání sv. faráře arského.
68 stran + obálka A5, příspěvek na tisk 15,- Kč

P. Antonio Castiglione:
Antonio Castiglione: Svatý zázraků a lásky - život svatého Františka s Pauly.
68 stran + obálka A5, příspěvek na tisk 15,- Kč

Pavel Bezruč *???:

Pavel Bezruč: Já a moje stará - cyklus básní ze života. Básně původně vycházely ve farním zpravodaji FATYMu. Humorné (místy trochu drsné) zamyšlení často o dost  vážných věcech. Ilustroval bratr Tomáš.
20 stran + obálka, A6, příspěvek tisk 3,- Kč

Victoria Montana *???:

Victoria Montana: Nebojte se života - 80 katechezí pro mladší školní dět. Katechetická příručka pro rodiče a vychovatele.
Publikace zatím není k dispozici v tištěné podobě. Souhlas s šířením html textu je jen předpokládaný, autorku se nám nepodařilo dosud kontaktovat.

Josef Havelka *3.7.1958:

Josef Havelka: Rozmlouvej s Bohem - modlitby pro různé situace s několika úvodními stranami o tom, jak s Bohem rozmlouvat - modlit se. Autor je dlouholetý vedoucí brněnského diecézního centra mládeže, ale knížka je vhodná nejen pro mládež

Marianne Schlosserová *1960 ( je docentkou dogmatiky na Grabmanově institutu mnichovské university):

Marianne Schlosserová: Staré - ale ne zastaralé.Panenské zasvěcení jako cesta následování Krista.
Souhrnná nabídka textů o panenském zasvěcení (ordo virginum) ve světě a jeho obnově v současné době je na www.panny.fatym.com.

Marcela Neužilová *1936:

Marcela Neužilová: Dva kluci, tři psi a jedna babička. Prázdninový příběh nejen pro děti, ale i pro rodiče a prarodiče, aby věděli, že čas je to nejcennější, co mohou svým dětem dát.
72 stran + obálka, A5, příspěvek tisk 17,- Kč

Josef Soukop:

Josef Soukop: Velký náčelník dává Základní kurz křesťanské nauky. Mírně upravený přepis celodenní přednášky, která působivým způsobem podává několik základních skutečností, které jsou potřebné pro porozumění, o co jde v křesťanství. K dispozici je i původní neupravený text přednášky.
60 stran + obálka, A5, příspevek na tisk 13,- Kč

Jan Lipšanský:

Jan Lipšanský: Smrt odpadlého bratra - detektivka z klášterního prostředí.

Jana Brabcová:

Jana Brabcová: Pojďte s námi - a neb Ten starý, promodlený Velehrad láká nás, mám ho tolik rád. Sborník textů o nové tradici každoročního pěšího putování na Velehrad.
40 stran + obál., A5, příspěvek na tisk 15,- Kč
Sestavila: Jana Brabcová

Irena Kastnerová:

Irena Kastnerová: A přece jsem odpustil! - příběh člověka, který se rozhodl po návratu z komunistických vězení zbudovat rozjímavou zahradu v Plzni jako památník obětem zla.
Text je výběrem z rozsáhlejšího díla: Luboš Hruška a zahrada jeho duše. Před dalším šířením textu je třeba kontaktovat autorku. Knihu v původním vydání s rozsáhlou obrazovou přílohou je možno objednat na adrese Občanské sdružení Památník obětem zla, Ing. Ctibor Fojtíček, Dvořákova 51, 320 04 Plzeň, či zakoupit přímo v Plzni při návševě památníku.

sv. Ambrož *4. stol. po Kr:

sv. Ambrož: Tři knihy O Pannách. Klasické dílo tohoto církevního učitele o panenském zasvěcení v překladu Jos. Zvěřiny.
Souhrnná nabídka textů o panenském zasvěcení (ordo virginum) ve světě a jeho obnově v současné době je na www.panny.fatym.com.

Neznámí autoři a kolektivy autorů:

Neznámý polský samizdatový autor: A já jsem s vámi i za železnou oponou - příběhy křesťanů ze zemí ovládaných komunismem. Velmi poutavé beletristické zpracování celkem devatenácti příběhů z Polska, Maďarska, Ruska, Číny...
76 stran + obálka, A5, příspěvek na tisk 15,- Kč

Různí autoři: Křížová cesta - pro lidové i soukromé pobožnosti. Celkem šest křížových cest, které mohou přispět k oživení postních pobožností, když se již vyčerpala zásoba v kancionálu, ale i pro zbytek roku. U tří křížových cest jsou odlišně vytištěny odpovědi lidí - předpokládá se, že každý má svůj text v ruce.
12 stran včetně měkké obálky, A5, náklady na výtisk 3,- Kč

Kolektiv autorů a spoluautorů známých i neznámých: Naše víra - sborník úvah o katolické víře

Různí autoři: "...a nezapomeň na modlitbu!" - sbírka modliteb známých i neznámých.

Sbírky různých textů Ordo virginum -  Textobraní I., II., III., IV., V., VI., VII. - o historii a současnosti panenského zasvěcení ve světě.
Souhrnná nabídka textů o panenském zasvěcení (ordo virginum) ve světě a jeho obnově v současné době je na www.panny.fatym.com.


Reklama z výměnného reklamního systému.

Go to top!
Go to main FATYMs page!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
 
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.

NAVRCHOLU.cz