Patrologie, patristika - patristická literatura (on-line texty)

Na těchto stranách  www.patrologie.fatym.com se nachází souhrnná nabídka textů patristické literatury, které jsou zatím k dispozici v českém překladu v on-line verzi. (jejich nabídku chceme postupně rozšiřovat, i vy se na tom můžete podílet - kontakt patrologie@fatym.com):

Spisy apoštolských otců (I. a II. stol.):
Didaché - učení Pána, hlásané národům dvanácti apoštoly
List Barnabášův
List sv. Klementa Korinťanům
II. list sv. Klementa Korinťanům
Ignatios Efezanům
Ignatios Magnesijským
Ignatios Trallesským
Ignatios Římanům
Ignatios Filadelfským
Ignatios Smyrenským
Ignatios Polykarpovi
List sv. Polykarpa Filipanům
Umučení sv. Polykarpa
List Diognetovi
Hermův Pastýř

Apologeté (II. stol.):
Justin: První apologie (překl. z r. 1874 - Fr. Sušil)
Justin: Druhá apologie (překl. z r. 1874 - Fr. Sušil)
Justin: Dialog s Trifonem (překl. z r. 1874 - Fr. Sušil)
Marcus Minucius Felix: Octavianus (překl. z r. 1940 - Ferd. Stiebitz)
Tertullianus: Apologeticum

Církevní otcové (III. až VIII. stol.):
Makarius: Padesát duchovních homílií (překl. z r. 1876 - Jan Vlček)
Augustin: O vyučování katechumenů (překl. z r. 1901 - Ferd. Jokl)
Ambrož: Tři knihy o Pannách (překl. Jos. Zvěřina)

Církevní historici:
Esebius Pamphili: Církevní dějiny
Socrates Scholasticus: Církevní dějiny (pokračovatel Eusebia)
Evagrius Scholasticus: Církevní dějiny (pokračovatel Socrata)

Texty (pokud není uvedeno jinak) jsou v překladu Josefa Nováka, který je opatřil i předmluvami a poznámkovým aparátem. Vycházely v edici Teologické studie v České katolické charitě v 80 letech 20. století. Autora se nám zatím nepodařilo kontaktovat a tak on-line verzi uveřejňujeme pro studijní účely pouze s předpokládaným autorovým souhlasem (žádná z papírových publikací, které byly východiskem pro on-line verzi nebyla označena copyraitem). Pro jistotu, než autora kontaktujeme, přidáváme v publikacích poznámku, že další šíření je možno jen se souhlasem autora.

Go to top!
Go to main FATYMs page!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.

NAVRCHOLU.cz