Cestou do Emauz obsah všech čtyř dílů
- promluvy k nedělím církevního roku (a ke svátkům svatých)
Napsal: Ladislav Simajchl
Autor souhlasí s dalším šířením.
Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím (pokud je to možné a vhodné), citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.
 
Všechny soubory, které tvoří tuto sbírku asi 500 promluv (zip 1,28 kB, po rozbalení 2,64 MB) si můžete stáhnout.
 

Celé dílo má kromě úvodních a závěrečných textů čtyři svazky:

Nedělní cyklus A
Nedělní cyklus B
Nedělní cyklus C
Svátky svatých

další knihy (většinou volně šiřitelné)
 

Obsah celého díla:

Úvodní a závěrečné texty P. Simajchla:

ÚVODEM
BOHOSLUŽBA BEZ ÚČASTI KNĚZE
NAKONEC KOUSEK HOMILETIKY - NAUKY O KÁZÁNÍ
POUŽÍVÁNÍ “UVEDENÍ DO ČTENÍ” PŘI  BOHOSLUŽBĚ

Nahoru!

Nedělní cyklus A:
 
NEDĚLE 1. ADVENTNÍ
NEDĚLE 2. ADVENTNÍ
NEDĚLE 3. ADVENTNÍ
NEDĚLE 4. ADVENTNÍ

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - PŮLNOČNÍ MŠE
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - JITŘNÍ
SVATÉHO ŠTĚPÁNA
SVATÉ RODINY
NOVÝ ROK - SLAVNOST MATKY BOŽÍ
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

NEDĚLE PŘED POPELCEM - MASOPUSTNÍ
POPELEČNÍ STŘEDA
NEDĚLE 1. POSTNÍ
NEDĚLE 2. POSTNÍ
NEDĚLE 3. POSTNÍ
NEDĚLE 4. POSTNÍ
NEDĚLE 5. POSTNÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE
ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK
 
BÍLÁ SOBOTA - SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
NEDĚLE 2. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 3. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 4. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 5. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 6. VELIKONOČNÍ
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
NEDĚLE 7. VELIKONOČNÍ
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

NEDĚLE 2. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 3. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 4. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 5. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 6. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 7. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 8. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 9. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 10. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 11. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 12. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 13. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 14. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 15. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 16. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 17. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 18. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 19. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 20. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 21. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 22. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 23. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 24. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 25. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 26. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 27. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 28. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 29. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 30. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 31. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 32. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 33. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 34. V MEZIDOBÍ - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Nahoru!

Nedělní cyklus B:

NEDĚLE 1. ADVENTNÍ
NEDĚLE 2. ADVENTNÍ
NEDĚLE 3. ADVENTNÍ
NEDĚLE 4. ADVENTNÍ

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - V NOCI
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
SVATÉHO ŠTĚPÁNA
SVATÉ RODINY
NEDĚLE 2. PO NAROZENÍ PÁNĚ
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
KŘEST PÁNĚ

POPELEČNÍ STŘEDA
NEDĚLE 1. POSTNÍ
NEDĚLE 2. POSTNÍ
NEDĚLE 3. POSTNÍ
NEDĚLE 4. POSTNÍ
NEDĚLE 5. POSTNÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE
ZELENÝ ČTVRTEK
PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ - VELKÝ PÁTEK
 
BÍLÁ SOBOTA - SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
NEDĚLE 2. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 3. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 4. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 5. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 6. VELIKONOČNÍ
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
NEDĚLE 7. VELIKONOČNÍ
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

NEDĚLE 2. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 3. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 4. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 5. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 6. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 7. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 8. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 9. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 10. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 11. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 12. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 13. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 14. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 15. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 16. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 17. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 18. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 19. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 20. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 21. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 22. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 23. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 24. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 25. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 26. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 27. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 28. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 29. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 30. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 31. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 32. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 33. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 34. V MEZIDOBÍ - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Nahoru!

Nedělní cyklus C:
 
NEDĚLE 1. ADVENTNÍ
NEDĚLE 2. ADVENTNÍ
NEDĚLE 3. ADVENTNÍ
NEDĚLE 4. ADVENTNÍ

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - PŮLNOČNÍ MŠE
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - VE DNE
SVATÉHO ŠTĚPÁNA
SVATÉ RODINY
NOVÝ ROK - SLAVNOST MATKY BOŽÍ
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

NEDĚLE 1. POSTNÍ
NEDĚLE 2. POSTNÍ
NEDĚLE 3. POSTNÍ
NEDĚLE 4. POSTNÍ
NEDĚLE 5. POSTNÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE
ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK
 
BÍLÁ SOBOTA - SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
NEDĚLE 2. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 3. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 4. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 5. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 6. VELIKONOČNÍ
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
NEDĚLE 7. VELIKONOČNÍ
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

NEDĚLE 2. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 3. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 4. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 5. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 6. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 7. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 8. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 9. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 10. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 11. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 12. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 13. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 14. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 15. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 16. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 17. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 18. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 19. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 20. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 21. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 22. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 23. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 24. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 25. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 26. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 27. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 28. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 29. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 30. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 31. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 32. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 33. V MEZIDOBÍ
NEDĚLE 34. V MEZIDOBÍ - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Nahoru!

Svátky svatých:

8. PROSINCE - P.MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
1. LEDNA - SLAVNOST MATKY BOŽÍ – PANNY MARIE – NOVÝ ROK
6. LEDNA - SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
18. LEDNA -  PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
25. LEDNA - SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA
2. ÚNORA - UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – HROMNICE
19. BŘEZNA - SVATÝ JOSEF
25. BŘEZNA - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
24. ČERVNA - SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
29. ČERVNA - SVATÉHO PETRA A PAVLA
5. ČERVENCE - SVATÍ CYRIL A METODĚJ
15. SRPNA - NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
28. ZÁŘÍ - SVATÉHO VÁCLAVA
1. LISTOPADU - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
2. LISTOPADU - PAMÁTKA ZEMŘELÝCH
VÝROČÍ POSVĚCENÍ VLASTNÍHO KOSTELA

Nahoru!

další knihy (většinou volně šiřitelné)


Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net


Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.