Zajímavé...

Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6

foto RT První část - Smrt, bolest a naděje, 6. kapitola

Deset dní po smrti maminky přišel Ježíš a ukázal Katalině okamžiky umírání, události, které proběhly, ale způsobem, jak je běžný člověk nemá možnost vidět ...

6. kapitola
Zpověď, smrt a proměna


Uplynulo 10 dní od smrti mé drahé mámy, když v jedno ráno mě při ranní modlitbě v mém pokoji Pán Ježíš požádal, abych ještě chvíli zůstala. Najednou, jako scéna z filmu, se mi před očima promítla smrt mé mámy.

Je potřeba, abych se ve vyprávění vrátila zpět a abych zopakovala některé věci, které jsem už vyprávěla, abyste lépe porozuměli tomu, co se stalo v ten den. Pán Ježíš mi až teď dovolil spatřit, co se vlastně tehdy událo a tuto vizi vám jdu teď povyprávět. Vrátím se tedy k datu, kdy byla mamka ve stavu agónie.

Ležela ve své posteli, právě jsme ji uložili na pravou stranu a já jsem jí smývala krev, která jí tekla z nosu. Přes mě pohlédla k oknu, stiskla mi ruku a řekla mi: "Chci být s tebou."

"Bojíš se, mami?" Znepokojeně jsem se zeptala. "Ne, nebojím se, ale chci být s tebou." V té chvíli jsem uviděla bytosti, které se zpoza mě přibližovaly k ní.

Poznala jsem svatého Josefa, svatého Antonína Paduánského, svatou Růženu z Limy, svatého Dominika Guzmána a svatého Silvestra. Postavili se k čelu postele vedle "Leopolda". Tak se jmenoval strážný anděl mé mámy. Byl to mladý a krásný chlapec, který klečel u mámy, jakoby se modlil, a přitom ji objímal.

Byly tam i jiní muži a ženy, mladí i staří, dohromady asi 40 a všichni se modlili. Jeden mladý chlapec v bílé albu držel v rukou malou zlatou nádobu. Občas do ní vložil ruku a když ji vytáhl, vycházel z ní kouř, který se pak vznášel jako z kadidla. Tím se mělo zabránit, aby se přiblížily tmavé stíny, které bylo vidět dál od ložnice a které se bály přistoupit blíž. Ten mladý chlapec otevíral rty, jakoby se něco modlil. Chytil nádobu s kadidlem do druhé ruky a udělal totéž. Procházel se s ní po celé místnosti kolem všech, kteří stáli u maminčiny postele. Byla jsem překvapená, že vidím tolik osob.

Potom mi Pán Ježíš řekl: "To jsou její svatí ochránci a duše, kterým ona pomohla svými modlitbami a utrpením a i když je ona nezná, přišli ji na cestu doprovodit."

Když jsme ji položili na druhou stranu postele, abychom ji převlékli, máma řekla: "Už musím jít s nimi" a podívala se přes mé rameno. Řekli jsme jí, aby se uklidnila. Zazpívali jsme jí jeden žalm a ona ho zopakovala.

Otevřela oči celá udivená, jakoby viděla něco, co se nedalo vyjádřit slovy a řekla: "Zažněte světlo!" Učinili jsme tak, ale pochopili jsme, že ona už nevidí to pozemské, ale to, co bylo mimo nás.

Stiskla mi ruku a řekla: "Svatý Bože, už! Svatý Bože, ... už ... "Jakoby mě nabádala, abych se i já modlila a opakovala: "Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný. Měj milosrdenství s námi i s celým světem." Stále to opakovala a trvala: "Musím odejít." Hýbala nohama, jakoby chtěla kráčet a říkala: "Nedržte mě tu ..." A pak znovu: "Svatý Bože ... svatý Mocný ... svatý Nesmrtelný ..."

Všichni, co jsme u ní stáli, jsme se začali modlit Korunku Božího milosrdenství a zároveň ona opakovala nějakou svou modlitbu: "Otče, Duchu Svatý! Už ..., už! ..." Ale nepamatovala si celou modlitbu. Začali jsme se modlit "Otče, do tvých rukou vkládáme svou duši ...", protože jsme pochopili, že asi to bylo to, co chtěla říct. Máma souhlasně přitakala a opakovala tato slova.

V této vizi jsem uviděla, že zpoza nás začali přicházet další lidé a postavili se na levou stranu k mámě. Poznala jsem mezi nimi postavu svého otce, svou babičku, tetu, která s námi bydlela a další osoby, kterým jsem dobře neviděla do obličeje. Byla jsem oslepená tím, co vidím, ale zároveň jsem se chtěla soustředit na svou mámu.

Naproti ní se rozzářilo světlo. Viděla jsem, jak sestupuje shora sbor zpívajících andělů. Vytvořili dva zástupy bytostí blankytně modré barvy a když přistoupili k nám, rozdělili se a postavili se do kruhu po celé místnosti. Celé to bylo velmi slavnostní. V jisté chvíli se máma otočila k těmto bytostem, které ji jistě přišly doprovodit na cestu, a řekla: "Počkejte, nejprve musím vidět Marii!" Ale můj bratr jí řekl: "Mami, Pán už je tady, už tě očekává ..."

CC0, pxhere.com


Řekl to proto, že předtím máma vzpomínala, že viděla Pána Ježíše. Ale ona odpověděla: "I tak musím ještě vidět Marii ..." Mnohokrát slyšela, že si Matka Boží přišla pro duše těch, kteří čekali na smrt při modlitbě růžence.

Podali jsme jí obraz Matky ustavičné pomoci, aby viděla nebeskou Matku a mysleli jsme si, že právě to chtěla. Ale ona se dívala přes obraz, jakoby už neviděla věci z tohoto světa ... Najednou řekla: "Tam ji vidím, tam je ... udělejte místo pro Matku Boží! Musíme prosit o odpuštění Svaté Panny."

Něžné objetí nebeské Matky


V tomto okamžiku jsem viděla Pannu Marii sestoupit z nebe. Postavila se k nohám mé mámy a natáhla k ní ruce. Přes jedno rameno měla prověšené bílé šaty. Máma natáhla ruku, aby si je vzala. Panna Maria ji vzala za ruku a v té chvíli máma ztratila vědomí. Po několika sekundách vydechla.

Když jí hlava zůstala nehybně ležet v mých rukou, myslela jsem si, že celá tato vize pomine, ale v té chvíli jsem uviděla, jak její duše vystoupila a oddělila se od těla. Popošla k Matce Boží, která jí podala bílé šaty a ona si je oblékla na noční košili, kterou měla zde na zemi. Panna Maria se usmívala a její výraz byl velmi něžný. Chytila mámu kolem pasu a máma zase chytila ji, opíraje se o její rameno a spolu se všemi, co byli s nimi, vystoupili na nebesa.

Zůstali pouze svatý Josef a svatý Silvestr. Svatý Josef se na nás podíval, dotkl se svatého Silvestra a ten nám udělil požehnání. Otočil se a následovaný Josefem odešel.

Potom mi Pán Ježíš slavnostně řekl:

"Vyprávěj to světu, aby si lidé vážili milost, jakou mají, když jsou přítomni u umírajícího, který odchází z tohoto světa v doprovodu nebeských bytostí. Člověk musí být zcela odevzdaný v tomto okamžiku, protože právě v tomto okamžiku se část nebe nachází v místnosti a právě tehdy Bůh přichází navštívit toto místo."

Po této vizi jsem si klekla, abych Bohu poděkovala, že mi udělil milost a dovolil spatřit tento zázrak, o který se mohu podělit se světem, aby si lidé uvědomili důležitost a povinnost pomáhat umírajícím a aby umožnili jejich šťastný odchod do věčnosti.


Všechny části:
1. část
2. část
3. část
4. část
5. část
6. část
7. část
8. část
9. část

Převzato ze stránek https://modlitba.sk/

CC0, pxhere.com

Sdílet

Související články:
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 07. 2021 | 684 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace