Zajímavé...

Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1

foto RT První část - Smrt, bolest a naděje

"Ale Bůh mu řekl:'Blázne! Ještě této noci požádají od tebe tvůj život a co sis nashromáždil, čí bude?' Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a před Bohem není bohatý."(Lukáš 12, 20 - 21)

1. kapitola
Láska klepe na dveře


Abych splnila svou povinnost, odcestovala jsem koncem května do Orange County (Kalifornie) v USA. Cestovala jsem v doprovodu svého duchovního vůdce a jednoho páru, kteří byli moji blízcí přátelé. V tomto období byla moje máma velmi nemocná a Pán mě požádal, abych začala připravovat rodinu na smutek. Zatelefonovala jsem domů a zeptala se na stav své mámy. Řekli mi, že její stav je stabilizovaný a přijde i můj bratr Carlos, aby byl v těchto pro nás těžkých dnech s námi.

I když jsem věděla, že není nejdůležitější to, že musím sehnat smuteční oblečení pro rodinu, byla to výjimečná zkušenost, protože se spojovala se smrtí někoho, koho jsem milovala a myslela jsem tím svou matku. Způsob, jakým mě vedl Ježíš, mi namlouval, abych pomalu připravovala svou duši a mysl a i mé rodiny na blížící se úmrtí v rodině.

Několik dní předtím požádal Ježíš mého duchovního vůdce a mě, abychom jednu hodinu během jednoho měsíce dělali noční adoraci na odčinění našich hříchů, hříchů našich příbuzných a celého světa.

6. června, dva dny před svátkem Letnic,
mi Pán nadiktoval tak, jak to obvykle dělá,
několik citátů z Bible,
abychom nad nimi rozjímali.
Potom dodal:
"Na sobotu popros někoho o pomoc
při pracích v domácnosti,
protože tě potřebuji u sebe
během přijímání téměř úplně odevzdanou.
"

Pochopila jsem, že Pán Ježíš nechce, abych se rozptylovala jinými věcmi a že bych se měla modlit a být připravena, když ke mně promluví. Dozvěděla jsem se, že můj bratr Carlos asi nepřijede, protože má problémy s ledvinami.

7. června v sobotu ráno,
po modlitbě chval, ke mně promluvil Pán:
"Chci, abyste mi byli odevzdaní,
nemyslete na jiné věci, počítám s vámi,
nech, ať ostatní dělají to, co si umínili.
Je třeba, abys dovedla jednat s klidem a rázně.
Důležité je, aby vše, co děláš,
bylo děláno s láskou ...
"


Během toho, co jsem se s mým duchovním vůdcem modlila ranní chvály, přidala se k nám jedna osoba. Později přišel můj syn a oznámil nám hroznou a neočekávanou zprávu, že můj bratr Carlos zemřel doma v Bolívii.

Utekla jsem od Nejsvětější svátosti a plakala jsem ptajíc se Boha, proč si ho povolal ve chvíli, kdy ještě nebyl připraven. Alespoň jsem si to myslela. Dělala jsem si starosti, protože můj bratr byl rozvedený a podruhé ženatý a nemohl přistupovat k Oltářní svátosti. Mnoho kvůli tomu trpěl, protože vstoupil do našeho apoštolátu a intenzivně se modlil.

Mámě jsme to nemohli říct, protože procházela závěrečnou fází své nemoci. Rozhodli jsme se i se synem, že další den odjedeme do Bolívie. Vrátila jsem se do pokoje pomodlit se za jeho duši a prosila jsem o milosrdenství pro svého bratra, aby jeho duše nebyla zatracená a aby mé modlitby, kterými jsem se přimlouvala na jeho záchranu, byly včas vyslyšeny.

Ježíšova útěcha


Bylo to nevysvětlitelné, ale začala jsem cítit hluboký pokoj a obrovskou vnitřní radost, až jsem měla chuť se smát. Lekla jsem se své reakce a prosila jsem Pána Ježíše, aby mi vysvětlil, co se to se mnou děje.

A On mi řekl: "Podívej se na mě!"

Dívala jsem se na kříž vedle mé postele a ten se rozzářil světlem. Potom Pán Ježíš pokračoval: "Znovu ti říkám: Nevidíš mě s otevřenou náručí na kříži před sebou? ... Tvůj otec a bratr jsou už se mnou, tvůj bratr je už v bezpečí."

Později při večeři jsme zmiňovali smrt mého bratra a Pán nám přednesl jednu citaci z Bible, ze Skutků 7, 55 - 56, který zní: ' Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl na nebe, uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího na pravici Boha a řekl: "Vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího na pravici Boha." '

Když jsem si přečetla tento citát, zůstala jsem ještě více posílena. Můj duchovní vůdce odsloužil za něho mši a já jsem požádala Pána Ježíše, aby mi dovolil pocítit, jak se cítí můj bratr Carlos a Pán mi ve svém nekonečném milosrdenství umožnil vnitřně poslechnout Carlosův hlas, který mi říkal, že je velmi šťastný. Pocítila jsem nesmírnou radost a nadšení.

Na druhý den v neděli 8. června jsem se připravovala na cestu na jeho pohřeb. Když jsem si chystala zavazadla, začala mě bolet levá ruka a hruď. Zavolala jsem své rodině v Bolívii a oni mě přemluvili, abych necestovala, neboť stav, v jakém jsem se nacházela, by to mohl ještě zhoršit. Přesto jsem měla silný pocit, že chci být s ním. Byl pro mě jako můj syn a přestože byl jen o šest let mladší, říkal mě "maminka".

Jako obvykle, rozhodla jsem se svěřit všechno do rukou Pána, ať mi On ukáže, co mám udělat. Vešla jsem do maminčina pokoje, aby mi dala požehnání na cestu a řekla jsem jí, že musím odcestovat a ona se rozplakala jako nikdy. Prosila mě, abych nikam necestovala, prý mě velmi miluje a potřebuje. Tehdy jsem pochopila, že toto je Boží vůle a že mám zůstat tady.

Poslala jsem tedy svého syna, moje dcera a muž už připravovali potřebné věci na pohřební hostinu. Přišlo mi to líto, ale rozhodla jsem se zůstat u mámy a strávit s ní její poslední dny.

Všechny části:
1. část
2. část
3. část
4. část
5. část
6. část
7. část
8. část
9. část

Převzato ze stránek https://modlitba.sk/

CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 06. 2021 | 1054 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace