Zajímavé...

Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5

foto RT První část - Smrt, bolest a naděje, 5. kapitola

Vidění Ježíšova srdce a své mamky v Jeho záři ... Důležitost očištění duše ještě na tomto světě, ujištění, že vše, co Ježíš dopouští nebo sesílá, myslí s námi dobře. Duše, která setrvává ve víře, zachovává pokoj v neštěstí, se dočká Jeho nesmírné lásky ...

5. kapitola
Její dědictví, laskavost, pokora, odvaha


Zůstala nám po ní jen láska, kterou nám zanechala, hluboká láska k bližnímu a obdivuhodná pokora. Ti, co ji znali, viděli v ní příklad odvahy a touhy pykat za své hříchy, aby vešla čistá do náruče Pána ...

Usmívám se při pomyšlení, jaké překvapení ji tam čeká, když uvidí, že její dvě děti se s ní loučí a to nejmladší ji tam čeká ... Neustále děkuji Bohu, že byl u ní v každém okamžiku a zázračnému srdci naší nebeské Matky, po níž voněl celý můj dům květinami od chvíle, kdy začala mámina agonie.

Duše letí k Bohu


Kolem desáté večer jsem se modlila před obrazem Božského Srdce Ježíšova a najednou začal obraz zářit. Srdce z obrazu se začalo zvětšovat a narůstat do takové velikosti, že přede mnou bylo pouze zlaté světlo a všechno ostatní zmizelo.

CC0, pixabay.com


Uprostřed tohoto světla jsem viděla postavu ženy. Byla otočena zády, oblečená v dlouhých bílých šatech, jakoby zhotovených ze závoje. Vypadala, jakoby se vznášela, ale byla vzpřímená a její nohy se ani nepohnuly. Dlouhé zvlněné kaštanové vlasy jí sahaly do půl zad a byly poseté květy. Byly to nádherné bílé macešky. Po jejích bocích stály ve dvou zástupech bytosti oblečené v tunikách pastelových barev. Byly bleděmodré, růžové, zelené ... Téměř jsem si jich nevšimla.

Najednou mě napadlo, že by ta žena mohla být moje máma, ale byla mladá a nepamatovala jsem si, že bych ji někdy viděla s takovými dlouhými vlasy ... Na chvíli se otočila, aby se na mě podívala a tehdy jsem ji poznala! Měla nádherný mladistvý úsměv a vznášela se směrem k tomu obrovskému světlu, kde se určitě nachází Boží trůn.

Tato vize zmírnila mou bolest a pocítila jsem nesmírný pokoj a ticho, jaké jsem jednou pocítila, když jeden kněz na mě kladl ruce, a tak jsem se dostala do zvláštního stavu, který se nazývá "usnutí v Duchu Svatém".

Musím zmínit, že během slavení mše svaté za zemřelé za mou mámu, když se kněz modlil: "Ať tě andělé vezmou do ráje, ať tě mučedníci přivítají a zavedou do svatého města ...", mi Ježíš řekl: "To je to, co jsi viděla."

Plakala jsem radostí, vděčná Bohu za každý citlivý dotyk ve chvílích bolesti. Děkuji ti, Pane, neboť ty se postaráš o každou maličkost, abys mi ukázal svou nekonečnou lásku!

Bolest a milosrdenství


29. června mi Pán Ježíš řekl:
"Je třeba projít zatěžkávací zkouškou.
Vše, co prožíváte, je potřebné pro růst.
Velmi tě miluji, věř mi
a miluj mě víc.
I kdyby sis myslela, že už víc se nedá milovat,
zkoušej to dál,
protože láska je jako nádoba z gumy.
Roztahuje se, ale nikdy se nepřetrhne,
pouze se z ní stává hladší a jemnější hmota.
"


Potom pokračoval:

"Velmi si přeji, aby všechny duše byly v momentě smrti čisté, aby vešly do mého království, které vám můj otec připravil. Ale duše se musí očistit ještě zde na zemi, aby nebylo potřeba očistit tam to, co mělo být očištěno na zemi.

Proto, když je někdo připraven a chce mě poznat, milovat, ohlašovat mě a očistit se na zemi, tehdy já jako hrnčíř přetvářím tu hlínu, několikrát do ní přiléváme vodu, aby se zjemnila hmota nebo ji stlačuji, aby změkla a když už je hotová, vypálím ji v horké peci ctností, aby to dílo zůstalo jemné na dotek, třpytivé a hodné předložit ho a ukázat Králi.
"


CC0, pixabay.com


I přesto, že jsem si byla jistá, že jsem viděla, jak moje máma vystupuje k Hospodinovu trůnu, byla jsem zvědavá, jestli její duše bude muset pobýt nějaký čas v očistci, ale Pán Ježíš mě uklidnil:

"Proč dovolíš ďáblovi, aby zasel pochybnosti do tvé mysli? Důvěřuj a modli se ... Nepochopíte to, dokud nebudete na této straně. Ale i když máte jistotu (jak jsem odhalil některým duším), že vaši zesnulí se těší v nebeském ráji, nadále se za ně modlete, neboť tak doplníte to, co jim chybí, nebo ještě přidáte k tomu, co vaši blízcí předložili, když předstoupili před mou tvář."

"Když jsem řekl: Pojďte ke mně všichni, co jste unavení a vyčerpaní ...", i tobě jsem to řekl. Mnoho věcí, které dovolím, aby se staly, nebo které na vás sešlu, se vám zdají hloupé nebo nespravedlivé. Víra vás musí naučit, že všechno, co plánuji, myslím jen dobře. Pamatuj, že duše, která setrvává ve víře, zachovává pokoj v neštěstí, se dočká mé nesmírné lásky."

Jako zvláštní pozornost od Boha - návštěvou nás poctil náš mezinárodní církevní poradce, přítel a oddaný kněz, který spolu s mým duchovním vůdcem celebroval mši za uzdravení, na které jsme všichni silně pocítili živou přítomnost Pána Ježíše. Oba kněží byli sjednocení v lásce a zbožnosti pro tyto trpící.

Spolu s mou rodinou a ještě jedním manželským párem, nám velmi blízkým a kterému budeme vždy velmi vděční, jsme se zúčastnili této mše svaté. Kolik věcí je třeba léčit na každé lidské duši. S vděčností jsme se o tom mohli přesvědčit.

Všechny části:
1. část
2. část
3. část
4. část
5. část
6. část
7. část
8. část
9. část

Převzato ze stránek https://modlitba.sk/

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 07. 2021 | 697 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace