A.M.I.M.S. - tiskový apoštolát
Objednávka knih - klikni zde!
Knihovna a nabídka volně šiřitelných textů v tištěné a elektronické podobě!!!
Kreslené comicsy k prohlédnutí i ke stažení!!!
Co je A.M.I.M.S. + kontakt
Internetová on-demand televize www.TV-MIS.cz
Brožurky a knížky tištěné FATYMem v A.M.I.M.S.
Texty knih, comicsy, které dáváme k dispozici pro další volné použití
Farní Zpravodaj
Časopis Květinka z Louky pro děti - pomůcka pro výuku náboženství
Podmínky za kterých dáváme k dispozici náš rozmnožovací stroj
Naše náklady na tisk
Ostatní materiály (programy táborů, TYNAFů....)

Co je A.M.I.M.S.?
Znak A.M.I.M.S.A.M.I.M.S. (Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei, česky: Apoštolat P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje) je nové označení pro tzv. Tiskový apoštlát FATYMu, který existoval od roku 1998. Jde nyní o neziskovou organizaci - občanské sdružení, jehož cílem je zejména tisk a šíření textů, které srozumitelným způsobem představují křesťanské hodnoty a život v jejich duchu a to jak lidem věřícím, tak nevěřícím. Tyto hodnoty šíříme a snažíme se v nich vzdělávat i prostřednictvím naší internetové telvize www.TV-MIS.cz. Činost A.M.I.M.S. je zcela nekomerční, publikace nejsou prodávány, ale rozdávány zdarma nebo šířeny za příspěvek na tisk (jsou možné i on-line objednávky za příspěvek na tisk a poštovné). Z tohoto důvodu je možno naprostou většinu námi vydávaných textů volně šířit (např. kopírovat) a dáváme je v plném rozsahu k dispozici (zde je jejich seznam) i na internetu (pokud jsme je již stihli převést do formátu vhodného pro internetové publikování).

Kontakt:
A.M.I.M.S.
FATYM Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí 20
671 03
E-mail: apostolat [zavináč] fatym [tečka] com
www.amims.net
IČO A.M.I.M.S. je 27007201

Číslo účtu A.M.I.M.S.:  200161714/0300

Koordinátorem projektů Tiskového apoštolátu A.M.I.M.S., ediční řady A.M.I.M.S. M. a TV-MIS je P. Pavel Zahradníček OMI (e-mail: pavel [zavináč] fatym [tečka] com, tel. 731 402 651).

Go to top!

Internetová on-demand televize www.TV-MIS.cz

Televize nabízí čtyři programy:
MIS 1: Zábava
MIS 2: Duchovní vzdělání
MIS 3: Publicistika a dokumenty
MIS 4: Lokální (s tituly s jen lokálním obsahem)
Mimo to nabízíme i sekci AUDIO s hudebními nahrávkami i mluveným slovem.
Program je on-demand (tj. na vyžádání) - všechny tituly z programové nabídky je možno kdykoliv přehrát. Nejste tedy vázáni jakýmikoliv vysílacími časy, ale kompletní program je Vám k dispozici kdykoliv jste na internetu (a všechny filmy a audia je možno stáhnout i pro off-line přehrávání, pro dobu, kdy připojeni k internetu nebudete, nebo pro ty, kteří připojení nemají - i když je možno v nízké kvalitě přijímat program i přes připojení přes telefoní modem, doporučujeme vysokorychlostní připojení... Program televize je (pokud není někde výslovně uvedeno jinak) volně šiřitelný a příjem televize je bezplatný. Budeme však vděčni za každou vaši podporu (číslo účtu A.M.I.M.S.:  200161714/0300, var. symbol pro Televizi www.TV-MIS.cz je 111).
Rádi uvítáme i Váš příspěvek do programové skladby televize.

Go to top!

Brožurky a knížky tištěné FATYMem v A.M.I.M.S.

slouží především k podchycení zájmu o víru a k jejímu prohloubení. Většinou jde o stručné knížečky psané svižným stylem, které nejsou příliš dlouhé (20-80 stran). Tiskneme je ve spolupráci s mnohými dalšími, kteří dávají své texty k dispozici. Část těchto knížek rozdáváme (náklady na jejich výrobu se pohybují v rozmezí asi 2,- až 20,- Kč) , část nabízíme v předsíních kostelů, či na jiných místech za dobrovolný dar nejen těm, kteří na území FATYMu bydlí, ale i těm, kteří sem zvláště o prázdninách přicházejí za rekreací do Národního parku Podyjí a na Vranovskou přehradu.
Rádi dáme tyto knížky k dispozici i komukoliv dalšímu.  Je možné si je objednat po internetu za příspěvek na tisk a poštovné.

Go to top!

Texty knih, comicsy, které dáváme k dispozici pro další volné použití

můžete dále užít (pokud není výslovně uvedeno jinak) ať již v celku nebo z části, a to nejen v elektronické podobě. Texty knížek dávají jejich autoři k dispozici, aby mohly sloužit  jakýmkoliv bohulibým účelům (děkujeme jim za to). Prosíme jen o uvedení citace a o zmínění této stránky (www.fatym.com). Jejich seznam chceme postupně rozšiřovat. I vy můžete k tomuto rozšíření přispět. Texty (knížky), u kterých je uveden doporučený příspěvek na tisk, máme k dispozici i  v tištěné formě (pokud nám zrovna nedošla zásoba). - viz ON-LINE objednávky knih. Tam, kde je odkaz, je možno si prohlédnout nebo stáhnout text, kreslený seriál - comics či obrázky v elektronické podobě. K dispozici pro vás je již několik desítek knih. Zde je jejich seznam.
 

Comicsy (kreslené seriály)

používáme na dolní část námi vydávaného zpravodaje FATYMu. Comics se táhne celkem přes osm stran a je pobídkou k prolistování celého časopisu. Nabízíme je k prohlédnutí a volnému pužití i vám. Zde je jejich seznam.

Go to top!

Farní Zpravodaj FATYMu

Vydáváme pro každou domácnost naší oblasti (asi 5500 domácností západní části okresu Znojmo) čtyřikrát do roka (dušičkový, vánoční, velikonoční a prázdninový). Je roznášen osobně (vhazovat dnes něco dalšího lidem do schránek nemá cenu) do všech rodin. Naši spolupracovníci zároveň vyřídí pozdrav od pana faráře, pozvou na půlnoční... Jsme překvapeni, jak po několika letech vydávání zpravodaje na něj lidé často již čekají. Zpravodaj je rozdáván jako takový náš dárek zdarma. Rádi pomůžeme s přípravou podobného časopisu-zpravodaje, dáváme k dispozici (pro inspiraci i k případnému použití po nutné úpravě) kreslené seriály (comicsy) z našeho zpravodaje, rovněž texty z nich a fotokopie čísel z posledních let. Případně nabízíme  i možnost vytisknout ho na našem zařízení (jen za materiál).

Go to top!

Podmínky, za kterých dáváme k dispozici náš rozmnožovací stroj,

jsou stejné, za jakých ho využíváme my. Tedy musí jít o tisk:

 • který nějak souvisí s šířením nebo prohloubením víry,
 • který je určen k nekomerčním účelům (je buď rozdáván zdarma, nebo za doporučený dar zhruba ve výši nákladů s tím, že částka, o kterou dary převýší náklady, je opět užita na výše uvedené účely),
 • autoři jednají zcela nezištně a záleží jim na co největším rozšíření jejich díla (proto si nevyhrazují autorská práva a souhlasí s dalším šířením svého díla - i částí - všemi dostupnými čestnými prostředky),
 • práci se strojem zajišťuje člen FATYMu,
 • práce členů FATYMu je zdarma,
 • materiál, který je pro tisk potřebný, nakupujete vy (nemáme oprávnění k nákupu za účelem dalšího prodeje a ani se jakoukoliv obchodní činností nezabýváme), ale jeho koupi zajišťujeme (ve velkém) vaším jménem my. Pokud potřebujete doklad na koupi materiálu (do nějakého účetnictví), je třeba na to předem upozornit, aby, až budeme nákup zajišťovat, jsme nechali účtenky pro vás rozepsat,
 • úhradu materiálu, který pro vás zakoupíme, nevyžadujeme předem. Prosíme však o brzké uhrazení, abychom mohli nakoupit materiál zase pro další tisk,
 • není-li to již z povahy tištěného materiálu zřejmé, prosíme o potvrzení nějaké pro nás důvěryhodné osoby (vašeho pana faráře, diecézního pastoračního centra...), že dané materiály budou využívány k ryze nekomerčním účelům.
 • Technické podmínky:
  Používáme digitální tiskový stroj Risograph CR 1610. Tiskne na formát A4 a stejné velikosti je i předloha, která musí být v měřítku 1:1, na jednotlivých nepomačkaných bílých listech (i oboustraně) a musí mít bílý okraj alespoň 5 mm (raději 6 mm).
  Výrobce udává rozlišení 300x300 dpi. Kvalita tisku je na první pohled dobrá, i když při bližším zkoumání je patrné, že na rozdíl od kopírek nebo klasického tisku jsou okraje linek mírně roztřepené. Nicméně to je vidět až při bližším zkoumání - pokud nebyla nekvalitní již předloha.
  Stroj netiskne odstíny šedi, ale nahrazuje je rastrem (jako v novinách), takže je schopen tisknout i černobílé fotografie v použitelné kvalitě - rozhodně lépe než kopírky. U obrázků je většinou lépe se odstínům šedi vyhnout. Je dobré se vyhnout rovněž zbytečně velkým černým plochám, např. velkým linoritům, protože velmi zvyšují spotřebu barvy, a tím i náklady na tisk.
  Stroj tiskne jen černě, ale je možno použít (třeba na obálky) tisk na barevný papír (do 160 g/m2).
  Běžná rychlost tisku je 90 kopií za minutu, takže několik tisíc kopií je možno zhotovit na počkání.

  Go to top!

  Naše náklady na tisk,

  které tvoří papír, barva, fólie na matrice, podávací kolečka a další opotřebovávající se části…, jsou závislé na počtu výtisků. Za ekonomické množství považujeme 200 ks. Od tohoto počtu náklady klesají již jen nepatrně, jak ukazuje následující přehled (je vypočten pro recykolvaný papír A4 –   80g/m2 při oboustranném potisku a běžném krytí):

  kusů      náklady na jeden oboustr. výtisk
  100    0,80 Kč
  200    0,70 Kč
  500    0,66 Kč
  1000   0.64 Kč

  Jestliže se tiskne na jasně bílý xeroxový papír, jsou nákldy na oboustranou kopii asi o 10 hal vyšší.
  Na barevný papír (například obálky knih, časopisů), jsou náklady na kopii vyšší asi o 40 hal. na měkký papír 80g/m2 a asi o 1 Kč při tisku na tvrdý papír 160g/m2.

  Náklady na tisk zvlášť pozornosti hodných publikací jsme ochotni v některých případech určitým procentem dotovat, pokud se tím umožní jejich realizace. Je to díky darům, které občas na náš tiskový apoštolát dostaneme. Tato možnost je ovšem jen omezená…

  Kontakt pro tisk:
  otec Pavel Zahradníček, FATYM Přimětice-Bítov, Přímětice 18, 669 04 Znojmo 4, tel. 731 420 651, E-mail: pavel[zavináč]fatym[tečka]com

  Go to top!

  Ostatní materiály, které nabízíme

  Pro Vaše volné použití nabízíme v elektronické podobě další materiály. V současné době jsou pro Vás k dispozici zpracované programy letních táborů (celotáborových her), TYNAFů - týdnů na faře pro děti (pořádáme je vždy v závěru prázdnin - děti na ně každodenně docházejí od pondělka do čtvrtka) a DENAFů - dnů na faře pro děti.
  Zde jejich seznam.
  I vy můžete přispět něčím zajímavým, co by stálo za zveřejnění a druhým pomohlo.


  Reklama z výměnného reklamního systému.

  Go to top!
  Go to main FATYMs page!
  Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
  Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
  Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.

  NAVRCHOLU.cz