Zajímavé...

Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2

foto RT První část - Smrt, bolest a naděje, 2. kapitola

Carlosova proměna, jeho smrt a Ježíšova výzva k odevzdanosti, adoraci a modlitbám za záchranu duší...

2. kapitola

Proměna, sladký dar od Boha


Později jsme se dozvěděli, že poté, co nás Carlos v lednu navštívil, vyhledal doma v Bolívii kněze, aby ho vyzpovídal. Řekl mu, že rozumí, že nemůže přijmout rozhřešení, ale přesto dělá pokání za své hříchy a ví, že se zpovídá před Bohem prostřednictvím kněze a svěřuje se do jeho nekonečného milosrdenství.

Požádal kněze, ať se za něj pomodlí, neboť již brzy měli ukončit soudní řízení a anulovat jeho manželství. Toužil oficiálně přistupovat ke zpovědi, přijmout očekávané rozhřešení a svaté přijímání, aby se připojil k nám, kteří žijeme duchovním životem. Tímto postojem a proměnou začal napravovat chyby ze starého života.

Pak jsme se dozvěděli, že každý den se s rodinou modlil růženec. Kvůli nemocnému srdci cvičil a při procházkách se modlil všechna tajemství růžence. Každou neděli navštěvoval i s rodinou mariánský kostel, kde se účastnil mše svaté a po ní ještě půlhodinu setrvával v adoraci před Nejsvětější svátostí.

Bohužel, jeho smrt přišla náhle, sice po krátké, ale smrtelné nemoci. Srdeční zástava ukončila jeho život. Nikdo předtím netušil závažnost jeho stavu, a proto se více času soustředilo na lékařskou péči, než na vyhledání duchovní pomoci. A na tu už bylo pozdě. V jeho posledních momentech ho manželka požádala, aby se modlil a se slzou na krajíčku zemřel.

Nikdy nejsi sama


Bylo 11. června a já byla velmi smutná. Musela jsem zadržovat slzy, aby si to máma nevšimla. Bylo pro mě těžké smířit se se smrtí mladšího bratra a cítila jsem se opuštěná. Viděla jsem, že i můj druhý bratr trpí, ale já jsem musela být silná ...

Najednou se něco stalo. Musela jsem potlačit bolest, jako bych odložila bokem smrt svého bratra a začala se připravovat na nastávající smrt své mámy. Věděla jsem, že prožívá své poslední dny.

Dva měsíce předtím, během jiné cesty, mě samotnou překvapilo, jak ujišťuji své blízké přátele o tom, že Pán si mámu povolá na den Nejsvětějšího srdce. Byl to můj vnitřní pocit, jako bych ho měla vepsaný v srdci.

V tu noc, 11. června po modlitbě, mi Pán Ježíš řekl:

"Dcero moje, ani na chvíli jsem tě neopustil. Chci, abys intenzivně myslela na ty noci, kdy jsem ti dovolil zakusit trochu nebeského ráje. Mysli na svaté přijímání. Tak zjistíš, že pouze zdánlivé rozloučení s tvým bratrem se promění v radost celé rodiny, radost, která jí přinese útěchu.

Pamatuj, že blahoslavení svatí vrhají na vás všechny blažené světlo a buď si jistá, že díky tomuto duchovnímu přijímání ti, kteří odešli z tohoto světa naplněni láskou, pomáhají svými modlitbami a jsou při vás, aby utišili váš žal, aby vás posílili ve vašich zkouškách , odstranili překážky, s nimiž se na cestě setkáváte a pomohli překonávat nástrahy, které vám náš společný nepřítel připravuje.

Připravil jsem tě a vedl, abys doprovázela svou rodinu v tomto smutném období. Byla bys přijala se stejnou poddajností, kdybych ti řekl, že ten smutek bude za tvého mladšího bratra? Ty ubohé stvoření, co bys udělala před Boží vůlí?
"

Pomoc naší Matky Marie


Pán Ježíš dále pokračoval:

"Bylo to dílo mé Matky připravit jeho duši, aby mohl přijmout mé milosrdenství. Ať tento odchod, lidskou řečí nazývaný "předčasný", vám ukáže, jak žít s rozsvícením lampou, kterou budete hledat svatost, a ne s takovou lampou, která je pro člověka viditelná, neboť taková nemá před Boží tváří hodnotu a taková mě pouze více zarmucuje .

Zarmucuje mě přihlížet tomu, jak mnozí předstírají víru, ale mají daleko od pravého žití víry a tu, kterou mají, jim slouží jen na vlastní užitek ... Klamou lidi, aby získali moc, a tím se zviditelnili a manipulují lidmi, jak se jim zachce. A co si myslí Ježíš? To by se měli zeptat, když pýcha, duch falešné kritiky, dělá vězně z jejich duše.

Moje malá nicoto, nabídni mi všechno břemeno, co se ti zdá, že neuneseš. Je třeba zachránit tolik duší. Celý tento týden, od čtvrtku do dalšího čtvrtku, dělejte s knězem noční adoraci, na památku mého věčného kněžství. Na ní se budete modlit růženec a modlitbou za odčinění vašich hříchů mě budete utěšovat za ty, kteří odmítají mé eucharistické srdce.

Eucharistic Adoration - Monstrance, PerfectUnityOrg, CC BY-SA 3.0, commons ...


(...)

Posilujte se modlitbou, neboť v hodině posledního soudu budete sami a nazí ... s plnýma nebo prázdnýma rukama. Nebuďte sobečtí a pomstychtiví. Odevzdávejte se celým srdcem. Očistěte se a buďte vděční. Je to rozhodnutí každého z vás, jestli se přidáte ke mně nebo se budete navždy trápit, protože jste mě neuposlechli v tak důležité věci.

Je smutné, že každou chvíli vidím, jak lásku k bližnímu ničí sobeckost, závist a nenávist a tímto způsobem je důstojnost Božích stvoření pošlapána jhem otroctví, které je činí oběťmi nespoutaných vášní (...)

Vezmi mou Matku pevně za ruku a svěř jí své starosti. Buď si jistá, že můj Duch tě povede, posílí a povzbudí.

Nevěříš, že moje láska je nekonečná a může překonat všechno? Usměj se a odpočívá v mém srdci ...
"


Všechny části:
1. část
2. část
3. část
4. část
5. část
6. část
7. část
8. část
9. část

Převzato ze stránek https://modlitba.sk/

Srdce Ježíšovo,  Melaaagr11, CC BY-SA 4.0, commons... (výřez)

Sdílet

Související články:
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 06. 2021 | 782 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace