P. Pavel Zahradníček OMI

P. Pavel Zahradníček


Adresa osobního webu P. Pavla Zahradníčka: www.fatym.com/zahradnicek/

Obsah osobního webu P. Pavla Zahradníčka:

1) P. Pavel Zahradníček: Životopis
2) P. Pavel Zahradníček: Kontakt
3) P. Pavel Zahradníček: Texty ke stažení
4) P. Pavel Zahradníček: Komiksy ke stažení

P. Pavel Zahradníček: Životopis

P. Mgr. Pavel Zahradníček, Th.D. se narodil 28. března 1966 v Brně. Studoval teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Praha se sídlem v Litoměřicích (1985-88) a po návratu z vojenské služby (1988-90) dokončil studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1990-92). Na téže fakultě absolvoval i postgraduální studium v letech 1997-2004 pod vedením Prof. Ladislava Tichého, Th.D. V roce 2003 dosáhl licenciátu (ThLic.) a v roce 2004 doktorátu (Th.D.) v oboru biblická teologie se specializací na Nový zákon.
V roce 1992 byl vysvěcen na jáhna a na kněze. V letech 1992-96 působil nejprve jako kaplan a potom jako duchovní správce v Římskokatolické farnosti Bystřice nad Pernštejnem. V letech 1996-98 byl moderátorem nově vzniklého farního týmu (FATYMu) ve Vranově nad Dyjí a v letech 1998-2007 byl moderátorátorem FATYMu Přímětice-Bítov. Od července roku 2007 byl duchovním správcem farností na Znojemsku (Citonice, Lukov, Horní Břečkov, Chvalatice, Bítov) a dále působil ve FATYMu Přímětic-Bítov. Rok 2009 prožil v noviciátu kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné (OMI) v německém Hünfeldu, ve které 14.2.2010 složil časné řeholní sliby, které postupně obnovoval až do roku 2015. V letech 2010 až 2012 působil ve farních obvodech Plasy a Manětín (asi 50 km dlouhá oblast, kterou v Plzeňské diecézi převzali Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné), v letech 2012-2015 byl duchovním sprácem poutního místa Klokoty, farnosti Tábor - Klokoty (zaujímá asi třetinu města Tábor) a farnosti Dražice. Od 1. srpna 2015 je farářem v Dubňanech.
P. Pavel Zahradníček přednášel biblistiku na katechetických kurzech ve Žďáře nad Sázavou a ve Znojmě. Přednášel na biblickém kurzu a na teologickém kurzu (předmět biblistika) v Brně. Vede cykly popularizačních přednášek o bibli při lidových misiích pořádaných FATYMem (uskutečnily se např. ve Velkém Meziříčí, Kroměříži, Hustopečích, Velké Bíteši, Radešínské Svratce…).
P. Pavel Zahradníček je iniciátorem a koordinátorem A.M.I.M.S. (Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei, do roku 2003 označovaný jako Tiskový apoštolát FATYMu), který vydává, tiskne a za minimální příspěvek na tisk nebo zdarma šíří publikace, které se snaží srozumitelným způsobem podávat křesťanství a jeho hodnoty (viz www.apostolat.fatym.com). Rovněž je iniciátorem a koordinátorem TV-MIS.cz (křesťanská internetová on-demand televize zdarma) (se čtyřmi programy: MIS 1 - zábava, MIS 2 - vzdělání, MIS 3 - dokumenty a publicistika, MIS 4 - lokální + Audiosekce) a mezinárodní TV-MIS.com ( ua.TV-MIS.com v ukrajinštině, ru.TV-MIS.com v ruštině, by.TV-MIS.com bělorusky). Za pozornost stojí i projekty Virtuální pouť do Svaté země (Izrael, Sinai...) a on-line Jukebox zdarma. Od roku 2007 (s přestávkou v roce 2009) je i šéfredaktorem časopisu Milujte se! - jde o časopis nejen pro mládež, který je určen pro novou evangelizaci.
Je autorem scénářů volně šiřitelných kreslených komiksů určených pro časopisy a nástěnky (mimo jiné i s biblickou tématikou: „Jak to bylo, když byly Vánoce poprvé?“ „Co se stalo o velikonocích?“ „Pavel z Tarsu“ „Otec a syn“), které jsou k dispozici na www.komix.fatym.com.
P. Pavel Zahradníček je rovněž autorem textů biblických komentářů pro téměř dvě desítky dílů pořadu rádia Proglas "Bible v liturgii", které připravoval jako spolupracovník Českého katolického biblického díla.

Go to top!

P. Pavel Zahradníček: Kontakt

P. Pavla Zahradníčka můžete kontaktovat na adrese:

P. Pavel Zahradníček
Komenského 377/61
696 03 Dubňany
E-mail: pavel [zavináč/at] fatym [tečka/dot] com
Mobil:   +420   731 402 651
Skype jméno: pavel-zahradnicek


Go to top!

P. Pavel Zahradníček: Texty

Pavel Zahradníček: "Kopos". Namáhavá práce v Pavlových listech a ve starověkém kontextu, Brno: Petr Veselý, 2004
Úplný text publikace ke stažení ve formátu PDF (1315 kB), RTF (2072 kB), RTF zazipovaný (540 kB), Word 97 (1390 kB), Word 97 zazipovaný (430 kB)  + fonty (1686 kB), které mohou být potřebné pro správné zobrazení textu.
Rozsah publikace je 100 stran.
Obsah publikace:
Tato publikace se snaží v prvních třech oddílech důkladně analyzovat to, co souvisí s řeckými výrazy "kopos" a "kopiaó", které Pavel používá ve svých listech. Začíná se takříkajíc od kořenů, tj. od etymologie, výskytů a významů těchto lexémů ve starověkých textech (oddíl 1) a od popisu starověkých pohledů na práci a námahu (oddíl 2). Následuje výčet a popis elementů, které v Pavlově životě patřily k sumě toho, co on sám označuje slovy "kopos" a "kopiaó" (oddíl 3). Po těchto oddílech, které jsou prospěšné pro hlubší porozumění problematice v jejím dobovém kontextu, je provedena syntéza Pavlova pohledu na skutečnosti, které vyjadřuje slovem "kopos" (oddíl 4). Publikace si všímá i způsobu, jakým byly Pavlovy myšlenky a jeho zkušenosti rozvíjeny a aplikovány ještě v kontextu starověkého křesťanství – v dalších novozákonních textech a ve spisech apoštolských otců, které na Pavlovu dobu navazují (oddíl 5). Na závěr je nastíněno několik cest k aplikaci a aktualizaci získaných poznatků na současnou dobu (oddíl 6).
Publikaci je možno (pokud stačí zásoby) objednat na adrese: A.M.I.M.S., FATYM Přímětice-Bítov, Přímětice 18, 669 04 Znojmo, e-mail: apostolat@fatym.com. Publikace je zasílána za příspěvek na tisk (doporučená výše 20,- Kč) a poštovné.
Copyright: Autor Pavel Zahradníček, držitel autorských práv, souhlasí s jakýmkoliv dalším šířením (kopírováním, vydáváním, elektronickým publikováním, překlady…) textu této publikace nebo jejích částí za předpokladu, že text nebude pozměněn (nebo pokud bude pozměněn, bude to výslovně uvedeno), a bude citován pramen.
 

Go to top!

P. Pavel Zahradníček: Komiksy

P. Pavel Zahradníček je autorem četných scénářů pro kresléné komiksy. Původně byly používány na dolní část námi vydávaného zpravodaje FATYMu. Comics se táhne celkem přes osm stran a je pobídkou k prolistování celého časopisu. Nabízíme je k prohlédnutí a volnému pužití i vám. Zde je jejich seznam uspořádaný tématicky (druhé jméno udává kreslíře příslušného komiksu):

Příběhy

Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Kouzelná skříňka - comics dle O. Batličky text
Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Lygie - comics dle Quo vadis text
Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Kolik místa potřebuje člověk - comics dle L. N. Tolstoje text
Pavel Zahradníček; Petra Klímová: Neštěstí? - comics o smylu smrti text
Pavel Zahradníček; Marie Křivanová: Sekera - comics o tom, že lidé nejsou zlí text
Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Chytrý Farguson - comics dle O. Batličky text
Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Tajemný let čtyřky - comics dle O. Batličky text

Biblické

Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Jak to bylo, když byly Vánoce poprve? - comics o událostech v Betlémě text
Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Co se stalo o velikonocích? - comics o velikonočních událostech text
Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Otec a syn - comics - dle Ježíšova podobenství text
Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Pavel z Tasu - comics o sv. Pavlovi text

Historie

Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Plačící Madona - comics o skuteč. událostech r. 1953 text

Svatí

Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Svatý Mikuláš - comics o jeho životě text
Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Dobrodružství v Číně a Japonsku - comics o Fr. Xaverském text
Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Vavřinec, světec s černým humorem - comics text

Pohádky

Pavel Zahradníček; Petra Klímová: Pohádka o jezinkách - a neb zlu ani prstíček text
Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Žebrák a rýže - comics dle indické pohádky  text
Pavel Zahradníček; Tomáš Hevera: Zázračné zrcadlo - comics dle pohádky kardinála Špidlíka text

Copyright: Autor Pavel Zahradníček, držitel autorských práv i ostatní autoři, souhlasí s jakýmkoliv dalším šířením (kopírováním, vydáváním, elektronickým publikováním, překlady…) těchto komiksů nebo jejích částí za předpokladu, že text nebude pozměněn (nebo pokud bude pozměněn, bude to výslovně uvedeno), a bude citován pramen.

Go to top!
Go to main FATYMs page!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.netObsah tohoto osobního webu P. Pavla Zahradníčka www.fatym.com/zahradnicek/ je volně šiřitelný!