Zajímavé...

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví

tpsdave, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com Jmenuji se Terka, mám 45 let, jsem matka tří dětí a třicet let jsem vychovatelkou v mateřské škole v mé rodné obci. Chci povzbudit všechny, aby byli ve svých modlitbách vytrvalí.

Bůh vyslyšel přes Matku Boží mé modlitby. Byla to škola života. V mládí jsem byla věřící, chodila jsem na mše, modlila jsem se růženec. Ale nebylo to tak jako dnes, chyběla tomu hloubka, skutečně náboženské prožívání.

Měla jsem 18 let, zamilovala jsem se do fešáckého Janka, svým vzezřením připomínal prince Williama. Měl 20 let, už pár let chodil s Alenkou, dcerou ředitele státního podniku.

"Ahoj Terko." Přisedl si ke mně, srdce mi chtělo vyskočit z hrudi, dlaně se mi potily.

"Ahoj Jendo." Doufala jsem, že na mně není vidět, jakou mám trému. Vystupovala jsem na školních představeních, četla jsem v kostele Písmo svaté, modlila jsem se růženec. Necítila jsem trému před množstvím lidí. I svou výřečnost jsem mohla rozdávat, tolik jsem jí měla. Ale před chlapcem, který se mi líbil, jsem neuměla říct souvislou větu.

"Zatančíme si?" Vyzval mě k tanci. V těch dobách to byly skutečně společenské tance jako valčík, čardáš, a ne tanec, který spíše připomíná, jako když vás zasáhne elektřina.

Usmála jsem se. Z jednoho tance se stal další. I domů mě byl doprovodit. Měla jsem výčitky svědomí, protože Janko měl přítelkyni Alenku. Jeho mamka ji už viděla jako svou nevěstu. "S Alenkou jsem se už rozešel." Řekl mi, když mě vyprovázel z nedělní mše svaté.

Měla jsem smíšené pocity. Na jedné straně se mi sen naplnil. Na druhé straně jsem měla výčitky svědomí, že Alenku kvůli mě pustil ke vodě. A přitom já jsem žádná krasavice nebyla, byla jsem jen tuctová dívka, chudá, zatímco Alenka byla klasicky krásná. Nikdy jsem netrpěla pocitem méněcennosti. Rodiče mi opakovali, že lidé jsou si rovni a každý člověk má svou hodnotu. A opakovali mi, že lepší je být ošklivý a milovat Boha. Než být krásný a být prázdný jako bambus.

S Jankem jsme spolu chodili rok, začali jsme chodit na předmanželské nauky k panu faráři. Bylo to krásné období. Byla jsem zamilovaná. Toto období nám ztrpčovala Hanka, Jankova mamka.

Péče, volná licence, pixabay.com


O víkendu jsme byli skoro vždy spolu. Dny trávil u nás, pokud jsme nešli na výlet i s mládeží. Z naší farnosti se dělaly jednodenní výlety do přírody, poutní zájezdy. A přes týden jsme byli spolu pouze večer. Já jsem pracovala jako vychovatelka ve školce, on pracoval ve městě ve fabrice. Domů přišel kolem čtvrté, musel i doma něco pomoci. A ke mně mohl přijít kolem sedmé. A to platilo i o mně, i já jsem měla doma povinnosti. Radost mu kazilo, že mamka mu vždy zamkla. A tak se stalo, že venku čekal od pár minut až po hodinové čekání. To záviselo na jeho taťkovi, jestliže byl doma, otevřel hned, pokud byl na mši, tak i hodinu. Pokud bylo chladno, tak na otce čekal u své babičky, která bydlela vedle. Jeho mamka byla tak proti mně, že nepomáhalo ani domlouvání od Jankových prarodičů, ani od jeho otce.

"Já tuto vyhublou šeredu nechci! Není v ní ani trocha ženskosti. Kdo to kdy viděl, aby holka cvičila gymnastiku? Takový nemravný sport. A její rodiče? Jsou z chudobic, nemají nic. Zatímco Alenka je krasavice, její otec je ředitel, matka inženýrka." Takové věty se donesly ke mně. A mě to velmi zraňovalo. Ale láska mi dávala sílu. A ke své nastávající tchyni jsem necítila zášť, pouze zármutek.

Nakonec přišel náš velký den, naše svatba. Byla jsem smutná i za Janka, když jeho mamka v kostele chyběla.

"Jankova mamka mě nikdy nepřijme." Slza mi stékala z očí.

"Nebuď smutná, Terko. Hanka si tě časem oblíbí." Toto mi řekl otec, když jsme šli z domu do kostela. Tehdy se chodilo pěšky, ne v autech jako dnes. A na mši chodila celá vesnice. Žilo se jaksi více soudržně.

Naši svatbu museli vystrojit moji rodiče. Mamka Hanka nebyla ochotna dát ani korunu. Na svatební cestu jsme odjeli do Vysokých Tater. Byli jsme dokonale šťastní. Po dvou týdnech jsme se vrátili domů a potom i do svých zaměstnání. Na konci zahrady jsme si chtěli postavit dům. Do paneláku nás to netáhlo. Byli jsme dětmi venkova. Tak jsme bydleli u mých rodičů.

CC0, pixabay.com


V pátek večer jsme se vrátili z Vysokých Tater. Kufry jsme ani nevybalili, s Jankem jsme se dohodli, že půjdeme navštívit jeho rodiče.

"Terko," manžel mě chytil za ruce. "Pokud nechceš, nemusíš jít k našim."

"Nemám se proč skrývat před tvou mamkou!" Řekla jsem trochu vzdorovitě.

"Když mě nešetřila, nebude ani tebe. Nechtěl bych neshody mezi vámi. Velmi bych se trápil."

"Znáš mě Janíčku, že kdo do mě jde kamenem, já do něj chlebem? A jsem i jako taková Popelka, která rány dostávala, ale nerozdávala je."

"Je to tvá oblíbená pohádka. Ale chtěl bych, aby děti znaly i tu o Sněhurce." Zasmál se.  

A tak jsme se vydali, já "Popelka" a můj "Princ Wiliam". Jen v těch dobách byl tento princ pouze malý chlapec. Rifle, svou denní uniformu, jsem vyměnila za hezké nedělní šaty, chtěla jsem udělat dojem zejména na mamku Hanku.

Jak šťastní novomanželé jsme se vydali k manželovým rodičům na návštěvu. Vešli jsme do branky a cítila jsem, že můj Janko je napjatý. Vždyť mnohokrát musel čekat před zamknutými dveřmi, než mu taťka otevře. Janko zaklepal, otevřel nám jeho otec. Přivítal se se synem i se mnou. Zuli jsme si obuv a šli do obývacího pokoje. Tchyně Hanka nás chladně uvítala, s manželem si sedla na sedačku a já si měla sednout do jednoho křesla, Janko do druhého. Ještě jsem nebyla v jejich domě. Můj pohled však upoutal obraz. Na něm byl můj manžel a jeho bývalá přítelkyně Alenka! Mně se tehdy zatmělo před očima, v uších mi začalo hučet, kolena se mi třásly. Ruce ochably. Byla jsem jako v šoku.

"Terko!" Přiskočil ke mně Janko.

"Asi těhotná nebude, ledaže byste to dělali před svatbou." Cítila jsem zlomyslný tón v hlase své tchýně.

"Jak můžeš být tak bezcitná?!" Janko byl nešťastný. Na stěně viděl velký obraz, jak stojí v obleku i s Alenkou v pěkných modrých šatech.

"Janko, vezmi mě pryč odsud." Rozplakala jsem se. Nemohla jsem tam po tom zůstat. Bylo to zlomyslné od mé tchýně. Vše naplánovala. Obraz, posazení nás dvou, abych si hned všimla fotografie na stěně. Opravdu jsem cítila zlobu, hněv. A takové věci jsem neměla v povaze. Pár dní jsem se svým manželem ani nemluvila. Nebyla jsem schopná se dlouho zlobit. Hněv vystřídala bolest, bolest z krutého odmítnutí mé tchýně. Proč mě tak nenáviděla? Tím obrazem na stěně mi dala najevo, že tam nejsem vítaná ani jako nevěsta.

CC0, pixabay.com


"Odpusť mi, že ses pro mě tak trápila." Janko mě pohladil po hlavě. "Časem si ji získáš, zejména poté, co budeme mít první dítě. Sblíží se s námi přes naše děti."

"Janko, kéž bys měl pravdu. Ale znáš svou mámu."

Jak se říká, ráno je moudřejší večera. Po práci ve školce jsem přišla domů, uvařila jsem. Večer jsem šla na mši svatou a po ní ke zpovědi. Duchovní otec naší obce uměl lidem dobře poradit. Když na mě přišla řada, klekla jsem si na klekátko a po vyznání svých provinění jsem začala: "Co mám dělat? Moje tchyně mě nenávidí." Se slzami v očích jsem mu pověděla průběh naší návštěvy. Pan farář věděl i to, jaké problémy měl můj muž s matkou.

"Nemáš to lehké, holka." Kroutil hlavou. I když jsem už byla vdaná žena, paní, pan farář ve mně viděl holčičku.

"Co mám dělat? Když budu chodit na návštěvy, stále to bude takové. Dá mi pocítit, že tam nejsem vítaná."

"Už tam víc nechoď." Když viděl můj nechápavý výraz, pokračoval: "Tvá tchýně tě nechce vidět. A každou návštěvou bys jen její averzi vůči tobě prohlubovala."

"Ale já jsem jí nic neudělala. Pouze nejsem z tak dobré rodiny jako jeho bývalá přítelkyně."

"Vím, Terko. Ty nejsi vůbec na vině, ale už tam víc nechoď, než se její nevraživost vůči tobě zmírní."

"Můj Janko říká, že matka by mě mohla přijmout, když budeme mít první dítě. Bude to hrdá babička."

"Může to tak být. Ale tuto paní znám velmi dlouho. Je velmi tvrdohlavá."

"A co mám dělat?" Cítila jsem se bezmocná.

"Modlit se, modli se k Panně Marii. Nikoho, kdo se utíkal pod její ochranu, nezklamala. Já se budu, také modlit, ty i tvůj manžel, i tvoji rodiče. A už je nás na pět. To obměkčí její srdce."

Rue du Bac, foto z http://immaculata.minorite.cz


"Ale jak dlouho? Mě to bolí. Janko má kvůli mě s ní neshody, i když jsem jí nic neudělala."

"Modli se růženec, dítě moje. A věř matce Boží. Modlitba je nejsilnější zbraň na zatvrdlé lidské srdce. A budou to skutečně vyslyšené modlitby. Ale musíš se modlit s vírou, nadějí."

Od té doby se začal můj růžencový maratón, doslova maratón, který trval osm let! Denně jsem klečela pod třešní na našem dvoře během teplých večerů. V zimě jsem se modlila u obrazu Panny Marie. Byly to moje nejkrásnější i nejsmutnější roky života. Bůh nám požehnal třemi dětmi, dvěma holčičkami a jedním chlapcem.

Alenku, bývalou přítelkyni mého manžela, jsem potkala a nebylo to nic příjemného. Vezla jsem v kočárku své první dítě a právě jsem kráčela před tím domem, kde bydlela. A co se stalo, jsem vůbec nečekala.

"Ty zlodějko muže!" Vyběhla na mě zuřivá Alenka s natáčkami ve vlasech, v širokých teplákách.

Já jsem cítila velký strach o své dítě v kočárku, pouze instinktivně jsem kočárek více uchopila a nad dcerkou jsem udělala ochranný štít. Ale naštěstí se nestalo nic jako v Latinskoamerických telenovelách, kde se bývalé lásky mstí na dětech svého bývalého. Přistoupila ke mně. A najednou jsem pocítila, jak mě pálí pravá tvář. A kdoví, jestli dlaň nepálila i Alenku. V jiném člověku by se nahromadil vztek, facku by vrátil. Ale já jsem povahy mírné, jsem jako Popelka, která dostávala rány, přijímala je a nikomu nic nevrátila.

"Proč jsi mě praštila?!", zeptala jsem se pouze.

"Za to, že jsi mi ukradla frajera."

"Ale on si vybral mě, to znamená, že tebe už nemiloval. A teď dovol, musím odejít, moje dcera se kvůli tobě rozplakala." Kdyby to bylo jako v telenovele, já bych jí také dala facku, chytila ji za vlasy a vymetla ní chodník.

"Nemám ráda, když mi někdo sebere, co je moje!" Odula své pěkné rty a dupla nohou.

A tehdy mi to došlo. Ona mého Janka nemilovala. Byla to holčička bohatých rodičů a musela mít všechno, co chtěla. A když něco nevyšlo podle ní, tak se chovala jako rozmazlené děvčisko.

"Janko byl z obyčejné rodiny, na tebe čeká někdo z bohaté rodiny, ten, co si tě zaslouží a ty jeho." Po těchto slovech jsem šla dál.

První dcerka se mi narodila dva roky po svatbě. Pak přišla další dcerka a nakonec přišel syn. A uběhlo osm let. Jak ten čas jen rychle běží. Já jsem se modlila růžencový maratón. Vkládala jsem tam svou bolest, křivdy, semtam i hádky s manželem. A modlila jsem se plných osm let. Můj zpovědník, pan farář, stále byl ve vesnici, mě povzbuzoval ve víře, že jednou budou mé modlitby vyslyšeny.

A přišlo to v krásný květnový den, měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii. A Bůh přes Pannu Marii mé modlitby vyslyšel. Začalo se to pouhým zvonkem. Nahlédla jsem přes okno, je třeba být opatrný.

CCO, pixabay.com


"Mamka?!" Otevřela jsem vchodové dveře. Byla jsem překvapená, nejprve jsem pocítila radost, ale potom jsem cítila bolestné sevření, že, nedej Bože, mě přišla tchyně Hanka ponižovat.  

"Mohla bych vidět svá vnoučata?" Ptala se tchýně. Z jejího tónu nenasvědčovalo nic, že by mě přišla ponižovat.

"Pojďte dovnitř." Na víc slov jsem se tehdy nezmohla. A to jsem jinak taková výřečná! Vpustila jsem ji dovnitř, zavolala jsem děti ze zahrady. Nejmladšího syna jsem krmila dětskou výživou.

"Děti jsou úplně jako táta," řekla tchyně. "Mohu ho vzít na ruce?"

"Je to váš vnuk, máte právo ho objímat. Já bych ho sama k Vám nosila, kdyby ... " Ale nedopověděla jsem.

"Byla jsem k tobě hrozná." Tchýně měla slzy v očích. "Za ty roky jsem si mohla vnoučata užívat, brát na procházky."

"Nikdy není pozdě. A kromě toho vám Janko děti nosil, když měl volno."

"Pro vlastní pýchu jsem promarnila roky!" Plakala. "Cítila jsem takové prázdno, depresi, smutek. Teprve tehdy se mi vrátil klid do duše, když jsem si uvědomila, jak jsem ti ubližovala. Ale klid mi dlouho nevydržel. Přišly obavy, jestli mi odpustíš. S tím jsem poslední rok zápasila."

"Já jsem se za vás dlouhá léta modlila! Za tuto chvíli! Mé modlitby byly vyslyšeny!" Cítila jsem skutečně duchovní radost.

"Odpusť mi!"

"Už jsem Vám odpustila dávno. Jen jsem se držela rady pana faráře, abych k vám nechodila a nezvětšovala vaši averzi vůči mně. To nebyl projev uraženosti." Obě jsme se rozplakaly a objaly.

Bůh přes Pannu Marii vyslechl mé modlitby. Od té doby se naše vztahy zlepšily. Navštěvujeme se. A teď jsem pro ni nejlepší snacha na světě!

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Chci vydat svědectví, že modlitby budou vyslyšeny, pokud se modlíte soustavně a s upřímným srdcem!


Převzato z FC - Biblia Jezis Maria Jozef RKC Modlitby, článek z 26. 1. 2020 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 26. 1. 2020)

CCO, pixabay.com


Díly seriálu
MARIINA VÍTĚZSTVÍ:


MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 2. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 3. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 4. díl: Záchrana Portugalska

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 5. díl: Osvobození Rakouska

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 6. díl: První filipínská růžencová revoluce r. 1986

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 7. díl: Druhá filipínská růžencová revoluce r. 2001

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 8. díl: Záchrana katolických kněží v Hirošimě

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 9. díl: Vítězství Panny Marie v Africe (2008 - 2009)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 10. díl: Panna Maria zastřela zrak bojovníkům Islámského státu

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 11. díl: V dějinách Polska (+ Mariiny výzvy k modlitbě růžence)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 12. díl: Kazaňská madona a obrat na východní frontě Druhé světové války

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 14 díl: Vlna cunami se zastavila (+ Nejúčinnější ochrana před tsunami zla + modlitba)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 15 díl: Zjevení Panny Marie zachránilo životy před nejsmrtelnějším požárem v amerických dějinách

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 16 díl: Texaský kněz zázračně přežil střelbu s růžencem v rukou

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 17 díl: Zázračné obrácení Bruna Cornacchiolyho - muže, který chtěl zabít papeže

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 18 díl: Zázraky růžence (osobní svědectví)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 19: Růženec změnil můj život i život mé rodiny (osobní svědectví)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 23: Zázračné obrácení lékařky podporující potraty v Medžugorje

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 27: *Matka Boží nám pomáhá *Jak nás Ježíš a Maria chrání? (2 příběhy)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 31: Dětské onkologické oddělení se modlí růženec:

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 32: Modleme se z důvěrou (svědectví z medžugorje)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 34: Ve službách Panny Marie, která vyhrává všechny Boží zápasy

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 35: Jak Panna Maria růžencová zachránila Filipíny

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 36: Můj bratr se měl narodit postižený. Panna Maria z Guadalupe pomohla

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 38: Zázraky z Medžugorje: Obrácený ateista

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 39: Vrátili se zpět! (svědectví)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 40: Bez něj bych byla ztracená: Jak mi růženec změnil život a přivedl mě k manželovi

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 41: 9 zázraků Škapulířské Panny Marie

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 43: Panna Maria z Guadalupe zachránila Mexiko před epidemií

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 44: Velká moc Panny Marie: Auto shořelo a hasiči objevili něco „nadpřirozeného“

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů?

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 46: V roce 1920 Matka Boží zachránila Evropu

MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál

aschenputtel, CC0 Public Domain, pixabay.com


CrisG, CC0 Public Domain, pixabay.comSdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 01. 2020 | 3700 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: FC - Biblia Jezis Maria Jozef RKC Modlitby
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace