Knihy

Mozaika duchovní moudrosti

Nová kniha tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.:
Název: Mozaika duchovní moudrosti
Autor: P. Dominik Doubrava O. Praem. a P. Marek Dunda
Skutečně moudrý člověk vidí až za horizont času - do věčnosti. O tuto moudrost jde v této knize. Je to taková mozaika různých střípků moudrosti, jak je trpělivě sbírali dva kněží.
ediční řada
A.M.I.M.S. M.Mozaika

duchovní moudrostiP. Dominik Josef Doubrava O. Praem.
P. Marek Dunda
A.M.I.M.S.
Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei
(Apoštolát P. Marie Neposkvrněné – Matky Naděje)
Vranov n.D. – Přímětice – Bítov
A. D. 2014


Z hlediska víry a mravů nevznáší Biskupství
brněnské námitky šířit
Mozaiku duchovní moudrosti v kostele.
V Brně dne 13.6.2014
Č.j.: Ep/646/2014
Foto na obálce: Jim Bumgardner
foto je šířeno pod licencí Creative Commons
CC BY-NC-SA 2.0 (viz creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)
Vydal: A.M.I.M.S. Vranov nad Dyjí – Přímětice – Bítov
Rok vydání: 2014
Ediční řada: A.M.I.M.S. M. (tj. knihy pro misijní použití)
Vydání: první
Tisk: OLPRINT Šlapanice
Náklad: 30.000 výtisků

Pro církevní potřebu připravili členové a spolupracovníci tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.

Kompletní texty většiny publikací, které vydává A.M.I.M.S. (včetně misijních knih ediční řady A.M.I.M.S. M.), najdete na internetových stránkách FATYMu www.fatym.com.Tato publikace je dále šiřitelná pod licencí Creative Commons CC BY 3.0 – s výjimkou titulního fota, které má samostatnou licenci – viz výše (celou publikaci nebo její části je tedy možné dále šířit, komerčně či nekomerčně, pokud uvedete autora a zdroj – plný text licence najdete na http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu v noci.
Bůh pravil: „Žádej si, co bych ti měl dát.“
Šalomoun řekl: „Dej svému služebníku chápavé
srdce, jak vládnout nad tvým lidem a rozlišovat
dobro a zlo...“
Pánu se líbilo, že Šalomoun žádal právě toto,
a proto mu řekl Bůh: „Poněvadž jsi žádal právě
toto a nežádal sis dlouhý věk ani bohatství ani
život svých nepřátel, ale přál sis chápat právo,
hle – splním tvá slova. Dám ti moudré a prozíravé
srdce, že nebylo podobného před tebou, ani
po tobě podobné nepovstane.
A i to, cos nežádal, ti dávám, bohatství i slávu,
že nebylo a nebude mezi králi žádného tobě rovného."
podle 1. knihy Královské 3,5 - 13ObsahPříběh místo úvodu
Moudrost
Radost
Přátelé a přátelství
Vůle
Sebepoznání
Sebevýchova
Výchova
Modlitba
Účinky a plody modlitby
Pravda a vzdělání
Vědci o svém Tvůrci
Bůh: konstruktér a umělec
Věda a víra
Vyznání víry velkých osobností
Víra
Život z víry
Ateismus
Láska
Láska a poznání
Život bez lásky
Naděje
Zkoušky
Zlo
Odpuštění
Pokání
Anekdota místo doslovu


Tuto knihu pro vás připravil tiskový apoštolát A.M.I.M.S.
A.M.I.M.S. již pro vás připravil (možnost objednávky dalších knih)
Časopis Milujte se!
Televize TV-MIS.cz
Podpořte, prosím, novou ediční řadu A.M.I.M.S. - M.


Příběh místo úvoduO jednom z amerických prezidentů se vypráví tento příběh:
Když byl malý, posílala ho maminka do místního obchůdku nakupovat. V obchodě se scházívali lidé z městečka, klábosili ve frontě, a když jim už došla témata, vždy se našel někdo, kdo se rozhodl pobavit na chlapcův účet. Sáhl do kapsy a vyndal dvě mince: jedna měla sice větší průměr, ale menší hodnotu, druhá byla menší, ale hodnotu měla dvojnásobnou: „Chlapče, dám ti penízek. Který si vybereš?“
Hoch pravidelně sáhl po té, která byla na pohled větší. Celá společnost se tomu pokaždé od srdce smála. Ti, kteří se považovali za zvlášť inteligentní, si navíc klepali na čelo…

Jednou bylo nějakému sousedovi kluka líto. Počkal na něj nenápadně za rohem a povídá mu: „Víš, ta jedna mince je sice větší kolečko, ale za tu, co vypadá menší, si ve skutečnosti koupíš dvakrát tolik."
„Ale strejdo,“ usmál se klučina, „to já vím samozřejmě taky. Ale myslíte si, že by to na mě ještě někdo příště zkoušel a nabízel mi mince, kdybych si jednou vzal tu s vyšší hodnotou?“

Moudrý umí vidět dál.
Snaží se totiž vidět až za horizont přítomného okamžiku.
Skutečně moudrý umí dokonce vidět až za horizont času – do věčnosti. A tak se ptá nejen: „Co mi to přinese pro dnešek, zítřek, nebo třeba za dvacet let...“, ale nezapomene si položit a zodpovědět i velmi důležitou otázku: „Co to přinese mně (a také ostatním) pro věčnost?“

Právě o takovou moudrost jde v této knize. Vznikla jako taková mozaika různých střípků moudrosti, jak je po celá desetiletí trpělivě sbírali dva kněží – P. Josef Doubrava a P. Marek Dunda.
Věřím, že kniha potěší vás i ty, kterým ji věnujete. Jde totiž o „dárkovou knihu“ – takovou, od které můžete mít desítky výtisků – a udělá radost každému, komu ji dáte: věřícím i těm, kteří se zatím považují za nevěřící. Dokonce nejen čtenářům, ale i nečtenářům – dá se totiž otevřít kdekoliv a zaujme již jen při zběžném prolistování.P. Pavel Zahradníček OMI
MoudrostHloupost se dere dopředu, aby byla viděna.
Moudrost zůstává vzadu, aby viděla.

Moudrý je ten, kdo ví, co chce a proč to chce.
Moudrý poznal smysl života i světa.

Moudrost: dovolit Bohu, aby nám ukázal, co je třeba dělat.

bl. Charles de FoucauldMnozí lidé považují za pošetilé to, co je nad jejich chápání.

sv. Tomáš AkvinskýKdo je moudrý? Kdo se učí od každého.

TalmudČím výše vystoupíš, tím větší rozhled.

čínské příslovíČím výše vystoupíš, tím více spatříš míst, které jsi ještě nestihl navštívit.

A. N. RadiščevMusíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.

M. de MontaigneBuď moudřejší než ostatní lidé, můžeš-li. Ale neříkej jim to.

F. M. DostojevskijKdo je moudrý? Ten, kdo pozná ještě moudřejšího.

TalmudKdo kráčí daleko před tebou, ten nemá zájem tě zdržovat.

M. RůžičkaDlouhá životní praxe učí člověka tomu, že štěstí našeho ducha prospívá mnohem více, postupuje-li kupředu s rozvahou a zastavuje se u toho, co je dobré, než když pohlíží stále na to, co je v nepořádku, nesprávné. Ještě horší pak je, když to nesprávné v nás probouzí zlobu.

sv. Jan XXIII., papežMoudrost vidí věci tohoto světa tak, jak je vidí Bůh. Moudrost nelze nastudovat, lze si ji jedině vymodlit.

Kdo nezná moudrost svého věku, ten pozná svého věku žal.

Mnozí by se stali moudrými, kdyby si nebyli domýšleli, že jimi již jsou.

Seneca, římský filozofNeříkej, že nemáš čas! To říkej, až budeš umírat!


RadostRadost pohání kolečka na velkých hodinách světa.

Fr. SchillerJestliže se rozhodnete ze všeho se radovat, uděláte vše lépe, než když jste odhodláni udělat vše dokonale. Asi tomu zatím nevěříte, ale myslím si, že to časem poznáte.

J. PowellKdo se může dnes radovat, nemá čekat do zítřka.

německé příslovíJsem přesvědčen, že radost si můžeme zvolit sami. Každým okamžikem se můžeme rozhodnout, zda určitou událost nebo osobu přijmeme s radostí a nikoliv se smutkem. Jestliže opravdu
uvěříme, že Bůh je život a nic než život, pak není síly, která by nás byla sto dostat do neradostného
království smrti.

Henri J. M. NoumeRadost není sama sice ctností, ale je atmosférouctnosti.

kardinál Ján Chryzostom KorecNastal čas začít s odvahou hlásat „radostné poselství“,že Bůh je štěstí – ne utrpení, strádání, kříž – a bude mít poslední slovo. Že utrpení slouží pouze k tomu, aby odstranilo z cesty překážky radosti, rozšířilo duši, aby mohla pojmout štěstí v nejvyšší možné míře. Že radost přicházející od Boha vítězí, i když jsme ještě na dně uprostřed nejrůznějších zkoušek.

P. Raniero CantalamessaRaduj se z každé radosti, ona přichází od Boha.
Raduj se z každé bolesti, ona vede k Bohu.

Když srdce plane láskou, je normálním důsledkem toho radost.

Matka Tereza z KalkatyRadujme se z úspěchu druhého. Radujme se i tehdy, když nás převyšuje ctí, vážností, nadáním a ctnostmi.

sv. František SaleskýRadost z malého tě naučí radovat se z velkého.

M. HoranskýŠťastný je ten, kdo se při západu slunce těší z vycházejících hvězd.

Tajemství veselé mysli:
1) neznepokojovat se hloupostmi
2) vážit si i obyčejných maličkostí

Dokonalá radost spočívá v přijetí každodenního utrpení z lásky k Ježíši.

sv. Maxmilián KolbeMoje radost: Patřím Kristu.
Moje naděje: Spatřím Krista.

Život v Boží blízkosti, to je důvod k radosti.

z „hesel k zapamatování“ na www.fatym.com
Přátelé a přátelstvíPřátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se tě zeptají, jak se ti daří, a počkají i na odpověď.

Přátelství je především opakem sobectví. Znamená, že dáme příteli přednost, že chceme jeho dobro.

Jacques LoewPřátelství násobí radost a dělí žalost.
Špatných přátel chraň mě Bože, od nepřátel pomohu si sám!

P. Antonín ŠuránekJistého přítele poznáš v nejisté věci.

Cicero, římský řečník a filozofPřátelství s dobrým člověkem je jako přístav v bouři. Přátelství se zlým člověkem je jako bouře v přístavu.

Opravdový přítel je ten, který o tobě ví vše – a přece tě má rád. Právě takovým tvým přítelem je Ježíš.

P. Alois Honek


V nouzi poznáš přítele.

české příslovíŠtěstí přátele získává, neštěstí je prověřuje.

Společná utrpení vytvářejí silnější svazky než společné radosti.

Sebeláska je jedem přátelství.

Jediný způsob, jak získat přítele, je být přítelem.

R. W. EmersonKdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.

turecké příslovíBuďme přáteli těch, kteří nemají žádné přátele.

bl. Charles de FoucauldPřátelské slovo nic nestojí, a přece je ze všech darů nejkrásnější.

Nejkratší cestou mezi dvěma lidmi je úsměv.


Vůle


Vůle – toť muž.

J. WilsonNení nic nemožného a ke všem věcem jsou cesty; kdybychom měli dost vůle, získali bychom také dost prostředků.

La RochefoucauldCvičení vůle je důležité proto, abych byl tím, kým chci být, a nebyl tím, kým být nechci.

P. Marek Orko VáchaMít vládu nad okamžikem znamená mít vládu nad životem.

Podle mého názoru je pravda, že neexistuje tak zvaná silná nebo slabá vůle. To, co je v nás silné nebo slabé, je motivace, která uvádí naši vůli do pohybu.

J. PowellZávislost je potřeba, kterou nepotřebuji.

Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je mocnější.

sumerské příslovíProsazení naší vůle proti vůli Boží je jako vytvoření umělé květiny: má podobu, ale nemá život.

Nechtěj být slavným, ale svatým. To první pomine, to druhé zůstane.


SebepoznáníPoznej sám sebe.

nápis v řeckých DelfáchNetrpíš adamovským komplexem? – Vymlouvat se na druhé...

Člověk raději poznává vesmír než sám sebe.

Chvála mě neučinila lepším a hana horším.

Kdo se povyšuje, nestojí vysoko.

Velikost člověka se projevuje tím, jak se chová k nepatrným lidem.

Hloupost je umíněná, moudrost je umírněná.

Stále naříkáme, že máme málo času, ale žijeme
tak, jako bychom ho měli nazbyt.

Seneca, římský filozofPozor: lidé velkých darů mívají i velké slabosti!

Nebudu hvězdou, ale chci být hvězdičkou.

Schopný, který není ctnostný, je vždycky nebezpečný.

Známe-li Boha, aniž jsme poznali svou ubohost, dojdeme k pýše.
Známe-li svou ubohost, aniž jsme poznali Boha, dojdeme k zoufalství.

Blaise Pascal, matematik, fyzik a filozofRozlišuj: sebepřijetí a sebezalíbení.
To první prospívá, to druhé škodí.

Počítej s lidskou slabostí, počítej s Boží milostí – a nepřepočítáš se!

Chceš uskutečnit své sny? Probuď se!


SebevýchovaNejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou.

Seneca, římský filozofChceš-li změnit druhé, musíš začít od sebe.

Chceme-li změnit sami sebe, nesmíme spoléhat jen sami na sebe.

Člověk se učí mluvit velmi brzy a mlčet velmi pozdě.

Dítě se učí mluvit, mudrc se učí mlčet.

Proč máme dvě uši a jedna ústa? Máme více naslouchat než mluvit.

Skromný je svobodný.
Zdrženlivý je odolný.
Poslušný je pokojný.

Zlozvyk nevyhodíš oknem. Musí od tebe odejít po schodišti, krok za krokem.

Odklad – zloděj času.

Zachovej řád a řád zachová tebe.

sv. AugustinLehkomyslnost bývá osidlem nezralých, malomyslnost bývá břemenem přezrálých.

Mluvit do všeho je stejně škodlivé jako mlčet ke všemu.

Raději srdce beze slov, než slova bez srdce.

africké příslovíZkáza nejlepšího bývá nejhorší.


VýchovaVychovatel, který přestane pracovat sám na sobě, se stane neschopným pro výchovu druhých.

arcibiskup Jan GraubnerGram dobrého příkladu má větší váhu, než metrák dobrých slov.

sv. František SaleskýVe výchově musíš probudit: vědomí - jsem osobnost, svědomí - mám odpovědnost.

Výchova je to, co v člověku zůstane, když zapomene, co se naučil.

Učit lze slovem, vychovávat pouze příkladem. J.

de la BruyereVýchova odkrývá schopnosti, netvoří je.

VoltaireKdo chce vychovávat, musí důvěřovat.

Výchova je cílevědomé úsilí, které směřuje člověka ke konání dobra.

Úspěchem vychovatele je, když zjistí, že už není
nepostradatelným pro mladého člověka, kterého vychoval.

M. QuistJeden otec je lepší než sto učitelů.

norské příslovíCo nepřišlo s mateřským mlékem, s kravským už nepřijde.

tatarské příslovíKdo si první dítě dobře vychovává, ten už i těm ostatním poklad zanechává.

slovenské příslovíChcete-li vychovat člověka, začněte jeho babičkou.

V. HugoDaruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den; naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život.

čínské příslovíJsou rodiče, kteří se svým dětem mstí za to, že je od začátku špatně vychovali.

C. SilvaNic nemá na dítě lepší vliv než chvála.
A u dospělých platí totéž.

Kdo urazí – neprorazí!

Neznám nic nešikovnějšího než slova: Já jsem ti to přece říkal!

J. J. RosseauDěti se nám podobají. Už tím jsou nesnesitelné.

M. UhdeKdo se už dobře nepamatuje na svoje mládí, je špatný vychovatel.

M. von Ebner-EschenbachováVýchova je příklad a láska. Nic víc.

Fr. W. FröbelTo, co jsme, křičí tak, že není slyšet, co říkáme.

P. Ladislav KubíčekPrvním úkolem představených není rozkazovat, ale povzbuzovat.

Strach je zlý vychovatel. Hněv je zlý rádce.


ModlitbaJak velká je moc modlitby! Je jako královna, která má kdykoliv přístup ke králi, a může získat vše, o co prosí.

sv. Terezie LisieuxNejlepší je ta modlitba, která obsahuje nejvíc lásky.

bl. Charles de FoucauldChtěli bychom, aby už modlitba rychle skončila, protože máme své povinnosti, ale zapomínáme, že modlitba je právě tím nejdůležitějším, co máme na práci.

sv. Maxmilián KolbeBoží láska nás nepotřebuje. Když nám přikazuje, abychom se modlili, tak je to proto, že chce naše štěstí; protože jen tak můžeme najít své štěstí.

sv. Jan Maria VianneyMoje tajemství je jednoduché: modlím se. Skrze modlitbu se spojuji v lásce s Kristem a jsem si vědoma, co modlitba znamená: Milovat ho a plnit jeho poslání.

Matka Tereza z KalkatyKdyby Ježíš nevyslýchal modlitby, tak by dneska už nikdo v něho nevěřil.

P. Jan Reilich OPKam nedosáhneš rukama, tam dosáhneš modlitbou.

sv. Ignác z LoyolyChceš-li slyšet něžný Otcův hlas, všechno ostatní musí umlknout.

bratr AmadeusKdo se nemodlí, nepotřebuje, aby ho ďábel svedl z cesty. Vrhne se do pekla sám.

sv. Terezie z AvilyČím více jsi zaneprázdněn, tím více potřebuješ přemýšlet, studovat a modlit se. Jen tak nalezneš pokoj.

Nguyen Van ThuanBuď člověkem modlitby, dříve než budeš kazatelem.

sv. AugustinDejte mi muže modlitby – a on je schopen udělat všechno!

sv. VincentBůh neporoučí nemožné.
Když však přikazuje, připomíná, abychom dělali, co můžeme, a prosili o pomoc tam, kde nemůžeme.

sv. AugustinUdělám, co mohu,
zbytek svěřím Bohu.

z „hesel k zapamatování“ na www.fatym.comKdo hřeší, je neomluvitelný; kdyby se modlil, nepřítel by nezvítězil!

sv. Jan ZlatoústýBůh nás často milosrdně vyslyší, a často milosrdně nevyslyší.

sv. AugustinS jídlem roste chuť. Platí to i o modlitbě. Kdo se nemodlí, těžko bude mít k modlitbě chuť. Teprve až začne, vzroste jeho chuť se modlit.

Slavko BarbaričKdyž se modlíš, musíš počkat – všechno má svůj čas... Je třeba stále prosit – nevyslyšené v budoucnu dozrává. Nemodli se, pokud čekat neumíš.

Jan TwardowskiModlitba předpokládá čistotu života. Ale z druhé strany modlitba očištuje, k mravní čistotě vede.

kardinál Tomáš ŠpidlíkBez rozjímání mnoho ztrácíš pro čas i pro věčnost.

Těm, kdo o modlitbě hodně mluví nebo píší, na ni většinou nezbývá čas.

P. Jan JandourekNetaž se o radu toho, kdo se nemodlí.

P. Antonín ŠuránekZasloužili bychom si, abychom se už nesměli modlit. Bůh však ve své lásce nám dovolil, že s ním mluvit smíme.

sv. Jan Maria VianneyVšechny potíže při modlitbě plynou z jediné příčiny: že se člověk modlí, jako by tu Bůh nebyl.

sv. Terezie z AvilyModlit se člověk učí tím, že se opravdu modlí. Nejlépe tak, že se modlí s tím, kdo to již dovede.

sv. P. PioBudete-li se modlit více, budete se modlit lépe.

Matka Tereza z Kalkaty
Jestliže nevíte, jak se modlit, proste, aby On sám vás tomu naučil. A požádejte jeho nebeskou Matku, aby se modlila s vámi a za vás.

Benedikt XVI., papež
Účinky a plody modlitbyCo po dobrém nezmůžeš, to modlitbou přemůžeš.

Co máme dělat dřív? – Stačilo by, kdybychom se modlili – a mnoho by udělal Bůh.

Pavel KosorinNebude-li celá naše činnost provázena vroucí, upřímnou modlitbou, budujeme na písku.

P. Josef KentenichKdo se modlí, nemá strach!
Kdo se modlí, není nikdy sám!

Benedikt XVI., papežRodina, která se spolu modlí, zůstane spolu. A když zůstane spolu, bude se navzájem milovat tak, jak Bůh miluje jednoho každého z vás.

Matka Tereza z KalkatyModlíme-li se správně, zvedáme s sebou celý svět.

P. Antonín ŠuránekModlitba nemění svět. Modlitba mění lidi, kteří pak mění svět.

P. Jindřich BartošPomáhá mi sice pět důkazů existence Boží od sv. Tomáše, ale mnohem víc mi pomáhá zkušenost,kterou jsem s ním získal při modlitbě.

Carlo CarrettoAni nejdůkladnější úvaha o modlitbě nepoučí a neosvítí člověka tak, jako půlhodinka rozhovoru s Bohem. Jen modlící se může vědět, co je modlitba.

A. HlinkaModlitba je nejsilnější zbraň nejslabších.


Pravda a vzděláníNelze ustoupit před jednou pravdou, aniž bychom druhé šlápli na paty.

F. HebbelPravda je vždycky nejsilnější argument.

Sokrates, řecký filozofPravda není zaručena výmluvností, ale skutečností.

Omyl je vždy nebezpečnější, je-li k němu přimícháno něco pravdy.

TurgeněvNeuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.

čínské příslovíHloupí dělají pořád stejné hlouposti, chytří stále nové.

německé příslovíChtít nalézt pravdu je zásluha, i když cestou bloudíme.

Ch. LichtenbergČas odhalí pravdu.

Seneca, římský filozofPravda může počkat, má před sebou dlouhý život...

A. SchopenhauerLež má krátké nohy.

české příslovíMoudří jdou skrze omyl k pravdě.
Blázni setrvávají v omylu.

Fridrich RückertKdyž slyšíme o člověku, že je příliš vzdělaný, aby uvěřil, je to protiřečení. Jako kdyby někdo hovořil o hřebíku, že byl příliš dobrý, než aby přichytil koberec, anebo že závora byla příliš pevná, aby udržela bránu.

kardinál Ján Chryzostom KorecNe každý hledá pravdu, ale pravda si každého najde.

M. Horanský


Bůh se nikomu nevnucuje, ale nikoho se nevzdává.


Vědci o svém TvůrciZkoumání fyzikálních jevů, to je hledání Boha za jeho stvořitelskou činností.

Walter Nernst, fyzik a chemik, nositel Nobelovy cenyKdo uznává ve stvoření plán, cíl a účelnost, ten uznává i existenci Boha Stvořitele.

Jakob von Uexküll, biolog, zakladatel ekologieVěnovat se astronomii znamená číst Boží myšlenky.

Johannes Kepler, matematik a astronom,
objevitel zákona o pohybu nebeských tělesKoho by se nezmocnil obdiv vůči všemohoucímu Tvůrci, když pozoruje a zamýšlí se nad obdivuhodným pořádkem ve vesmíru, pocházejícím z Boží moudrosti!

Mikuláš Koperník, astronom, který zastával heliocentrické uspořádání světa sto let před GalileemNechtějí věřit, že tento můj malý globus vznikl sám od sebe. Jak tedy chtějí věřit, že jeho obrovský originál, který vidíme a obdivujeme, vznikl náhodou, sám od sebe?

Athanasius Kircher, přírodovědec, hudební teoretik, jazykovědec, zakladatel egyptologieNádherný pořádek a soulad vesmíru mohl vzniknout jen podle plánu všemohoucí a vševědoucí Bytosti. Toto je a zůstává mým posledním a nejvyšším poznáním.

Isaac Newton, matematik, fyzik a astronom, zakladatel klasické teoretické fyziky, objevitel gravitačních zákonůAť obrátíme své bádáni kterýmkoliv směrem, všude nalézáme velmi jasné důkazy o tvořivé inteligenci, o její prozíravosti, moudrosti a moci.

Charles Lyell, zakladatel moderní geologieČím hlouběji vnikáme do harmonického působení
přírodních sil, tím pokornějšími a skromnějšími se cítíme a tím více vzrůstá náš obdiv nad nekonečnou Moudrostí, která udržuje pořádek ve světě a proniká celé stvoření.

Werner von Siemens, fyzik, jeden ze zakladatelů elektrotechnikyPři svém zkoumání narazíme na velkou rozmanitost úkazů, které mluví jasnou řečí o moudrosti a blahodárném působení velkého Tvůrce přírody.

Prescott James Joule, fyzik, objevitel po něm pojmenovaného zákonaObklopují nás přesvědčivé důkazy o inteligenci a moudré účelnosti věcí, které prokazují v celé přírodě působení svobodné vůle a učí nás, že veškeré tvorstvo je závislé na věčném Tvůrci a Vládci.

Thomson William Kelvin, fyzikKéž bychom se přesvědčili, že naše nejšlechetnější lidské vlastnosti jsou obrazem té Bytosti, která na počátku stvořila nejen nebe a zemi, ale i hmotu, ze které jsou stvořeny.

James Clerk Maxwell, fyzikTyto dlouhé dějiny života, který se neustále krok za krokem a stupeň za stupněm zdokonaluje, představují právě stvoření živého světa. Je to činnost Boha, který všechno naplánoval a načrtl a nyní vše spravuje a udržuje.

Friedrich von Huene, geolog a paleontologKaždý přírodovědec musí mít určitý náboženský cit, protože si nedovede představit, že by ony neobyčejně jemné souvislosti, které odhaluje, promýšlel poprvé sám. V nepochopitelném vesmíru se projevuje nesmírný převažující rozum.

Albert Einstein, fyzik, objevitel teorie relativity, nositel Nobelovy cenyRozumu se právem příčí myšlenka, že všechno se děje náhodou. Dvě skutečnosti naplňují mysl obdivem a úctou: hvězdnatá obloha nad námi a morální zákon v nás!

Immanuel Kant, filozof
Bůh: konstruktér a umělecBůh je umělec a já jsem jeho nástroj.

Ferdinand von Zeppelin, konstruktér vzducholodíMám neobyčejnou úctu a obdiv ke každému inženýrovi, zvláště k největšímu z nich – k Bohu.

Thomas Alva Edison, vynálezceVelké množství moderních objevů úplně zničilo starý materialismus. Vesmír se dnes jeví našim očím jako uskutečněný velkolepý plán. Plán však předpokládá plánovače.

John Ambrose Fleming, fyzik a radiotechnikPravděpodobnost náhodného vzniku života je asi taková, jako že se vytiskne slovník cizího jazyka výbuchem v tiskárně.

Albert Einstein, fyzik, objevitel teorie relativity, nositel Nobelovy cenyUmělče, ty pokračuješ v tom, co Bůh začal! Proto se snaž rozmnožovat ne díla lidských rukou, ale věčné výtvory rukou Božích!

Leonardo da Vinci, malíř, sochař, architekt, vynálezce
Věda a víraPřírodní jevy a náboženství mohou proti sobě stavět jen lidé, kteří se nevyznají ani v přírodních vědách ani v teologii.

Paul Sabatier, chemik, nositel Nobelovy cenyLidé, kteří se málo vyznají v přírodních vědách, a lidé, kteří se málo vyznají v náboženství, se mohou mezi sebou hádat a jejich pozorovatelé si mohou myslet, že se to hádá věda s vírou. Ve skutečnosti však zde narazily na sebe jen dvadruhy nevědomosti.

Robert Andrews Millikan, fyzik, nositel Nobelovy cenyBývaly doby, kdy se pokládalo za dokázanou pravdu, že věda a víra jsou dva navzájem se vylučující protiklady. Ale časy se změnily. Posmívat se náboženství a zvláště křesťanství je dnes běžné jen ve velmi omezených kruzích.

Bernhard Bavink, filozofTeologové uchovávají jedinou pravdu, která sahá hlouběji než pravda vědy... Neodvratně přichází vždy znovu a znovu okamžik, kdy se po selhání našich plánů po této pravdě vždy ptáme a budeme ptát.

Carl Friedrich von Weizsäcker, fyzikAť se díváme kamkoliv a jakkoliv hluboko, nikde nevidíme rozpor mezi náboženstvím a přírodními vědami, nýbrž v rozhodujících bodech vidíme úplný soulad. Náboženství a přírodní vědy se nevylučují, jak se mnozí v naší době domnívají nebo obávají, nýbrž se doplňují a podmiňují navzájem.

Max Planck, fyzik, zakladatel kvantové teorie, nositel Nobelovy cenyNejupřímnějším důkazem pro soulad náboženství s přírodními vědami i při hluboce kritickém posuzování je historická skutečnost, že právě největší přírodovědci všech dob, muži jako Kepler, Newton, Leibniz, byli proniknuti hlubokou zbožností. Na počátku naši kulturní epochy byli dokonce pěstitelé přírodních věd a strážci náboženské víry jedny a tytéž osoby.

Max Planck, fyzik, zakladatel kvantové teorie, nositel Nobelovy cenyAle tyto dvě cesty (věda a víra) se nerozcházejí, nýbrž jdou souběžně a spojují se v dálném nekonečnu u téhož cíle. Pro věřícího stojí Bůh na počátku, pro fyzika na konci veškerého myšlení.

Max Planck, fyzik, zakladatel kvantové teorie, nositel Nobelovy cenyVěda vůbec není v konfliktu s náboženstvím. Naopak, stala se jeho spojencem. Lepším nahlédnutím do přírody učíme se lépe poznávat i Boha přírody a úlohu, kterou v dramatu kosmického světa hrajeme.

Arthur H. Compton, fyzik, nositel Nobelovy cenyV nevědeckých kruzích se udržuje mylná domněnka, že vědec, který je o bytí více informován než ostatní, musí být nevěrcem. Právě naopak, naše práce nás přibližuje k Bohu. Umocňuje naši úctu k jeho úžasné moci, před kterou naše ubohé nástroje – třeba nám mohou zde na zemi připadat titánsky dokonalé – bídně selhávají.

Ernest Rutheford, fyzik, zakladatel moderní nukleární fyziky,nositel Nobelovy cenyKaždé důkladné zkoumání přírody vede k poznání Boha a poučuje nás, že v porovnání s Bohem nejsme ničím, ale Bůh nás dělá něčím.

Hans Christian Oersted, fyzik, zakladatel nauky o elektromagnetismuVíra tvrdí sice, co smysly nevnímají, ale netvrdí opak toho, co smysly vnímají. Stojí nad nimi, ale ne proti nim.

Blaise Pascal, matematik, fyzik a filozofMálo filozofie vzdaluje od Boha, hodně filozofie přivádí k němu!
Francis Bacon, filozof
Přírodu a Bibli je třeba číst současně.

Origenes, starověký křesťanský autor
Vyznání víry velkých osobnostíPřiznám se, že ve své experimentální práci mám často pocit, že vedu dialog, přičemž mi můj protějšek připadá daleko moudřejší, než jsem já. Před touto ohromující skutečností pociťuje badatelznovu a znovu hluboký a uctivý úžas.

Hans Spemann, embryolog, nositel Nobelovy cenyAž udeří naše poslední hodina, bude naší nevýslovnou radostí vidět toho, kterého jsme ve své tvořivé práci mohli jen tušit.

Karl Friedrich Gauss, matematik, fyzik a astronomJsem křesťan, to znamená, že věřím v Kristovo božství jako Tycho de Brahe, Koperník, Descartes, Newton, Leibniz, Pascal..., jako všichni velcí astronomové a matematici minulosti.

Augustin Louis Cauchy, matematik, průkopníkem matematické analýzyV dnešní době by si mnozí rádi mysleli, že přírodovědci vyznávají materialismus, že si nevšímají jevů, které poukazují na duchovní základ věcí. A přece, kdo by tyto jevy mohl a měl jasněji vnímat než právě přírodovědec?

Philipp de Martius, botanikOpravdový přírodovědec nemůže popírat existenci Boha, protože kdo nahlédl tak hluboko do Boží dílny jako on a měl příležitost obdivovat věčnou Moudrost, ten musí před vládcem nejvyššího Ducha sklonit své koleno.

Heinrich Mädler, astronomSvůj život končím s přesvědčením, které vychází z hloubky mého srdce: Opravdové přírodní vědy a filozofie musí vést k víře v Boha a ke křesťanskému náboženství.

Robert Mayer, lékař a fyzik, objevitel zákona o zachování energieNikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možno úplně sladit s vírou v Boha. Nemožnost dokázat a pochopit, že velkolepý a nade vše nádherný vesmír a stejně tak i člověk vznikli jen náhodou, je pro mne hlavním argumentem pro existenci Boha.

Charles Robert Darwin, biolog, původce vývojové teorieMá studia a mé výzkumy mě přivedly k tomu, že mám skoro takovou víru jako bretaňský sedlák. Ale nepochybuji: kdybych ještě více studoval a zkoumal, dotáhl bych to až na víru bretaňské selky.

Louis Pasteur, chemik, bakteriologModlit se není větší „hanbou“ než pít a dýchat. Člověk potřebuje Boha, jako potřebuje vodu a kyslík.

Alexis Carrel, lékař a přírodovědec, nositel Nobelovy cenyPřírodovědci chtěli spatřit Boha tváří v tvář. Jelikož to není možné, tvrdily jejich exaktní vědy, že Bůh neexistuje. Oč skromnější jsme se stali my, přírodovědci dnes! Pokorně se skláníme před nezměrně Velkým, před úžasně Mocným, před věčně Neviditelným, před vždy Nepochopitelným.

Max von Laue, fyzik, nositel Nobelovy cenyHrdě prohlašuji, že jsem věřící. Věřím v moc modlitby. Nevěřím tomu pouze jako věřící katolík, ale i jako vědec.

Guglielmo Marconi, fyzik, vynálezce bezdrátové telegrafie, nositel Nobelovy cenyDost rozšířené mínění, že jsem ateista, se zakládá na hlubokém omylu. Ten, kdo toto vyčetl
z mých teorií, ten z nich sotva něco pochopil.

Albert Einstein, fyzik, zakladatel teorie relativity, nositel Nobelovy cenyVe vědě přicházíme k hranici, kde končí přírodovědecký výzkum a musí se uplatnit víra každého z nás. Toto poznání, že život je zázrak, by nás mělo vést k tomu, že si budeme života více vážit.

Hermann Staudinger, chemik a biolog, nositel Nobelovy cenyCelý svět je pln víry v Boha. Mezi mnoha miliardami lidí na této Zemi existuje sotva někdo, kdo buď přímo, nebo nepřímo nevěří v nejvyšší Bytost.

Rudolf Schulten, fyzik, konstruktér jaderných reaktorů
VíraVíra je cesta, která má cíl.

Jestliže v Boha věříš a Bůh není, nic jsi neztratil. Jestliže v Boha nevěříš a Bůh je, ztratil jsi všechno.

Blaise Pascal, matematik, fyzik a filozofVšem lidem je vštípena víra v Boha. Lžou ti, kteří říkají, že nevěří v Boha, neboť zatím, co tě ve dne o tom ujišťují, v noci a o samotě pochybují o tom, co ti řekli.

Lucius Annaeus Seneca, římský filozofVšechno, co jsem viděl, mi říká, abych důvěřoval Tvůrci ve všem, co jsem ještě neviděl.

Ralph Waldo Emerson, filozofNení nic velkého věřit, že Ježíš zemřel. Tomu věří i pohané, židé a bezbožníci. Tomu věří všichni. Skutečně velkou vírou je věřit, že vstal z mrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo zmrtvýchvstání.

sv. AugustinKdo věří, vidí; vidí ve světle, které osvěcuje celou cestu, protože k nám přichází od zmrtvýchvstalého Krista – jitřenky, která nezapadá.

František, papežAž zemřu, nežádejte mě, abych se přimlouval za uzdravení toho či onoho utrpení. Žádejte mě, abych se přimlouval za vaši víru. Je to jediný dar, který stojí za modlitbu.

Carlo CarrettoRaději bych dala život než svou víru.

Matka Tereza z KalkatyKdo nemá víru je slepý. Kdo nevidí, nepoznává, kdo nepoznává, nemiluje. Kdo Boha nemiluje, miluje sebe a své rozkoše. Člověk z lásky stvořený nemůže být bez lásky. Miluje buď Boha, nebo miluje sebe a svět.

sv. Jan Maria VianneyTeprve až budeš srozuměn s tím, že lidským způsobem nic nepochopíš a nedokážeš, staneš se opravdovým věřícím.

M. QuistPokus se žít prostě tak, jako bys už byl křesťan a najdeš cestu k víře.

Blaise Pascal, matematik, fyzik a filozofTen, kdo v Boha věří, vidí, že Pán jeho cesty řídí.

z „hesel k zapamatování“ na www.fatym.comSalus nostra ex fide inchoat - naše spása začíná vírou.

Jan Scotus EriugenaVždycky jsem viděl onu dvojí skutečnost: ti, kdo vidí velikost, přicházejí k Církvi; ti, kdo vidí malichernosti, se od ní odvracejí.

Charles JournetBez lásky je duše omezená, bez víry je ohrožená.

Víra je nejdříve oběť, potom oběť a nakonec vítězství.

Víra nás činí silnými v slabostech, bohatými v chudobě a živými ve smrti.

My věřící patříme k menšině, ale vždycky jsme v přesile, je-li Bůh s námi.

Pán Ježíš nevyžaduje úspěšnost, ale věrnost.

Kněz má přivádět člověka k hranicím víry i k hranicím věčnosti. Vstoupit musí každý sám.


Život z víryV podstatě člověk nevěří tomu, co říká ve svém vyznání víry, ale jedině tomu, za co je ochoten zemřít.

Richard WurmbrandSprávně věří, kdo svou víru nepopírá tím, co dělá.

sv. Řehoř Veliký, papežVěřím, že nám Bůh dá v každé situaci tolik síly, kolik potřebujeme, abychom se nevzdali. Nedá ji ale předem, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na něho.

Dietrich BonhoefferMáme věřit:
hlavou - víra má být rozumná, ne slepá,
srdcem - víra má být laskavá, ne studená,
rukama - víra má být činná, ne lenošná.

P. Gerhard M. WalterVíra není jen nauka, ale i cesta.
Víra není jen abstrakce, ale i konstrukce.
Víra není jen poznání, ale i pozvání.

Vstup do víry - pozváním.
Postup ve víře - pokáním.

Víra nesvazuje, ale zavazuje.

Víra dává odpověď a učí odpovědnosti.

Víra je síla tak mocná, že vedle sebe nic nestrpí. Jak jsme slabí ve víře, že se v nás mimo Boha stále ještě něco může rozpínat.

Adrienne von SpeyrNaše víra má být dost silná, aby rozuměla všemu: také nenávisti a nevěře. Pak budeme milovat nenávidějícího i nevěřícího a budeme Boha prosit, aby udělal Své.

Adrienne von SpeyrStačí prozkoumat své činy a reakce, abys viděl, zda má víra ve tvém životě ozvěnu. Anebo je tvá víra jenom nálepka?

Nguyen Van ThuanČím více člověk věří Bohu, tím méně se bojí sobě rovných.

P. Jindřich BartošVíra roste v každodenním životě láskou.

P. Jindřich BartošVěřit v Boha není k ničemu, jestliže nás tato víra nevede k tomu, abychom zachovávali jeho přikázání. Ještě nikdy jsem nepotkal nevěřícího ďábla. Všichni ďáblové věří v Boha...

P. Gabriel Amort, exorcistaUvěřit Bohu znamená také nedůvěřovat tolik sobě, a to je pro nás často kamenem úrazu.

Více dovede Bůh způsobit, než člověk může pochopit.

Víra mě udržuje v naději a dává mi sílu, kterou mi odebírá zdrcující kritika.

Benedikt XVI., papežVíra je darem, ale zároveň i úkolem.

Joseph Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI.Bankovka, která není podložena zlatem, a víra, která není podložena životem, je falešná.

Kdykoliv trpíte pro svoji víru, tehdy automaticky svědčíte, že víra je velice důležitá.

Tom Forrest
AteismusPrvní doušek z poháru přírodních věd vede k ateismu, na dně poháru však čeká Bůh.

Werner Heisenberg, fyzik, nositel Nobelovy cenyU většiny lidí se nevíra v jednu věc zakládá na slepé víře v jinou.

Ch. LichtenbergPodstata veškeré skutečnosti je duchovní. Moderní fyzika nás nutně vede k Bohu, ne od něho. Žádný z hlasatelů ateismu nebyl přírodovědcem. Všichni byli pouze velmi průměrnými filozofy.

Arthur Stanley Eddington, fyzik a astronomOko nebo křídlo motýla stačí rozdrtit popírače Boha.

Denis Diderot, filozof
Jestliže už nevěříš v Boha, ve kterého jsi kdysi věřil, je to náznak toho, že v tvé víře nebylo něco v pořádku. Měl by ses proto velmi snažit Boha lépe poznat.

Lev Nikolajevič Tolstoj, filozof a spisovatelKdo popírá Boha, podobá se člověku, který popírá slunce. Nic mu to neprospěje, neboť slunce svítí dále.

August Julius Langbehn, filozofJe neuvěřitelné, kolika věcem musí věřit ten, kdo chce být nevěrcem.

Michael Faulhaber, kardinálExistence Boha je tak jasná, že bych u toho, kdo to popírá, pochyboval o jeho zdravém rozumu.

Marcus Tullius Cicero, římský filozof a řečníkMysli si, co chceš.
Dělej si, co chceš.
Ale pamatuj: Jednou zemřeš a souzen budeš!

Ježíš řekl farizeům a zákoníkům své doby: „Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sami sebe navzájem?“ To je základní důvod, proč někteří učenci nevěří ve vzkříšení; hledají totiž svou slávu, chtějí říci něco originálního místo toho, aby opakovali pravdu.

P. Raniero CantalamessaNevěřící říká: zanechal bych svých špatných rozkoší, kdybych měl víru. Ale já odpovídám: měl bys víru, kdybys zanechal špatných rozkoší.

Blaise Pascal, matematik, fyzik a filozofVěřit v Boha znamená milovat.
Ztrátu víry vždy předchází ztráta lásky.


LáskaJe-li pro vás štěstí, bezpečí a dobro jiné osoby stejně důležité nebo ještě důležitější než vaše vlastní, pak tuto osobu milujete.

Hary Stack SullivanNaši lásku nepotřebují dokonalí, ale nedokonalí.

Oscar WildeŘíkají: „Některé lidi prostě nejde milovat.“ Osobně myslím, že si spletli slovo „líbit se“ se slovem „milovat“.

J. PowellBoží láska nemiluje to, co je hodné lásky. Ona tvoří věci hodné milování.

Martin LutherKdyž člověk miluje a cítí, že je milován, je všechno snadné.

Jean VanišeMilovat někoho znamená odhalit mu jeho krásu, jeho cenu, jeho důležitost...

Jean VanierKapka lásky je více než oceán rozumu.

Blaise Pascal, matematik, fyzik a filozofKlíč k lidským srdcím nebude nikdy naše chytrost, ale naše láska.

H. BezzelBůh je láska. Proto nelze věřit v Boha a nemilovat.

Pavel KosorinLuna a láska, když nerostou, ubývají.

portugalské příslovíV lásce musíš třikrát dát, než jednou smíš přijmout.

brazilské příslovíLáska je vztah, jehož podstatou je dávání.

Od jednoho člověka být milován je víc, než u množství lidí být oblíben.

Chceš být milovaný? Miluj!

Láska žije jen z důvěry a oběti.

Velký je ten, kdo má velkou lásku.

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl zavři.

Milujeme nebo nenávidíme své představy o ostatních lidech, ne to, jací skutečně jsou. Důvod lásky a nenávisti je v nás a ne v nich. A podobně je to s představou Boha...

P. Marek Orko VáchaLáska má dvě paže. Jednou objímá bližního, druhou Boha.

sv. BernardLáska bez oběti je jako řeka bez vody.

Milovat – to je hořet touhou a shořet obětí.

Láska není v objetí, ale v oběti.

Láska se rodí v očích a padá k srdci.

české příslovíUmělec vidí krásu téměř ve všem,
světec cítí lásku ke všem.

Láska bez pravdy nepomáhá,
pravda bez lásky neprospívá.


Nejde totiž o to, co děláme, ale jak to děláme, s jakým úmyslem, s jakou láskou.

sv. P. Maxmilián Kolbe, který nabídl svůj život
v koncentračním táboře za jiného vězněOdloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmýchá.

Kdo miluje, říká více ty a méně já.

Láska nikdy nehledá pro sebe.

P. Marko Rupnik S.J.Kde láska počítá, je chudičká.

W. ShakespeareSvět se skládá ze samých příležitostí k lásce.

Soren KierkegaardLáska, která nesnáší všední den, není ta pravá.

Adrienne von SpeyrMiluj a říkej to svým životem.

sv. AugustinKdyž nepůjdeme lásce naproti, můžeme na ni čekat celý život.

Láska je vynalézavá.

Mohou nám zadržet všechno, ale lásku ke Kristu a k bližnímu nám nikdy nemohou vyrvat ze srdce.

P. Antonín Luli SJ, albánský jezuita,
který zemřel 9. 3. 1998 ve věku 88 let – z nich prožil 42 v komunistických vězeních
Láska a poznáníVelká láska se rodí z velkého poznání.

Leonardo da VinciPro křesťany platí: Z velké lásky se rodí velké poznání.

kardinál Tomáš ŠpidlíkKdyž někdo někoho miluje, ví o něm víc než všichni ostatní, právě proto že je pro něj důležitý.

Wolfgang TrilingBýt poznaný a milovaný je nejhlubší touhou všech lidí.

Angeline Bukowiecka
Život bez láskyPovinnost bez lásky – činí mrzutým.

Odpovědnost bez lásky – činí bezohledným.

Spravedlnost bez lásky – činí tvrdým.

Moudrost bez lásky – činí hrozným.

Přátelství bez lásky – činí falešným.

Pořádek bez lásky – činí malicherným.

Čest bez lásky – činí domýšlivým.

Majetek bez lásky – činí lakomým.

Víra bez lásky – činí fanatickým.

Život bez lásky – je nesmyl.

Ale život v lásce – je štěstí a radost.


Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje.

sv. PavelSrdce bez lásky je jako pole bez vláhy. Brzy se promění v poušť.

Excesy nenávisti se dají napravit jen excesy lásky.

P. Bruno HussarPro ty, kdo nemilovali, je stáří dobou osamění.

J. Powel
NadějeČlověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí.

I. ErenburgNaděje není nic jiného než víra v nekonečnou lásku Boží.

bl. Charles de FoucauldLidé potřebují naději, aby mohli žít, jako potřebují kyslík, aby mohli dýchat.

P. Raniero CantalamessaNaděje znamená přesvědčení, že nikdy nenípozdě.

Luděk Pachman, šachový velmistrI kdybych byla největší hříšnicí na zemi, měla bych naději, protože naděje se nezakládá na nevinnosti, ale na milosrdenství a všemohoucnosti Boží.

sv. Terezie z LisieuxMá naděje se opírá o tři věci:
o lásku s níž nás Bůh adoptoval za své děti,
o pravdivost jeho příslibů
a o jeho moc, se kterou své přísliby plní.

sv. BernardNesmíme se spokojit s tím, že máme naději pro sebe. Duch Svatý z nás chce udělat rozsévače naděje. Není krásnější dar...

P. Raniero CantalamessaKristovo vzkříšení posiluje víru věřících a rozvíjí v nich křesťanskou naději. Tato naděje z nich dělá lidi silné a odvážné. Naděje nebyla nikdy ctností slabochů, lidí lenivých a bez citu, ani zbabělců. Naděje je ctností silných a tvořivých, kteří kladou čin k činu a trpělivě očekávají ovoce Boží milosti a práce člověka.

kardinál Ján ChryzostomKorec
ZkouškyZa černými mraky svítí slunce.

bl. Zdenka SchellingováJsou dva druhy zkoušek. Na jedny se dlouho připravujeme, předem víme, z jakého oboru ta zkouška bude, a musíme k ní dojít. Ty druhé k nám přicházejí samy a ani je mnohdy nečekáme. Často na ně nejsme připraveni a ani netušíme, o co se bude jednat. O těch prvních si můžeme říci: „Už jsou za námi.“ O těch druhých nevíme, kolikrát se ještě vrátí. A právě na těch druhých závisí, zda jsme zvládli život, nebo ne.

Bůh na nás sesílá zkoušky, a to (někdy) stále těžší. Pošle nám vždy takovou zkoušku, kterou můžeme ještě zvládnout. A tak bychom neměli při zkouškách naříkat, ale radovat se z toho, že nám Bůh věří již natolik, že si dovolí na nás poslat tak těžkou zkoušku. A věří, že ji zvládneme...

P. Bernard Říský OFMJako vinice se musí ořezávat, aby nesla ještě více ovoce, tak musí být každý z nás „ořezáván“.


Najdeš-li v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.

Zvířata, jejichž kopyta ztvrdla na drsné půdě, mohou jít po jakékoliv cestě.

Seneca, římský filozofCesta do nebe je jako překážková dráha. Kdo se nevzdá, zesílí a zvítězí.Pán Bůh dopouští, ale neopouští.

české příslovíCo přichází bez těžkostí, těžko může býti ctností.

české přísloví
ZloHřích je vždycky nějaká nepravda nebo nějaká neláska.

Špatný přístup ke zlu:
a) podceňování: To nic není.
b) omlouvání: To dělají všichni.
c) ustupování: Nedá se nic dělat.

Je lepší rozsvítit třeba jen malou svíčku, než proklínat temnotu.

KonfuciusČasto dělá zle, kdo nedělá dobře...

Marcus Aurelius, římský císař a filozofRozčilovat se znamená mstít se na svém zdraví pro cizí blbost.

P. Jan JanhubaZlo se nenapravuje trestem, ale větší láskou.

Ferdinand KrenzerRaději chci být poražen v dobrém než vítězit ve špatném.

Není zla, které by nebylo možné změnit v „šťastnou noc“. Bůh však přeměňuje pouze to, co mu předneseme.

Wilfrid StinissenJe-li Bůh s námi, kdo proti nám!

sv. PavelImpia crudelitas, dum saevisti, servisti.
Ty bezbožná krutosti, když jsi řádila, tak jsi nám udělala největší službu.

P. Stanislav KrátkýTěm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.

sv. PavelNemůže být velkým zlem to, co je sice veliké, ale není trvalé; malé však a krátké zlo lze přece snášet!

P. Martin StředaPane, když dáš příležitost, nedej slabost!
Když dáš slabost, nedej příležitost!
A když dáš obojí, tak dej sílu utíkat!

sv. AugustinV pokušení je lepší útěk než útok.

Soudek medu, kapka jedu,
v tomhle s vámi nepojedu!

z „hesel k zapamatování“ na www.fatym.comHříšná radost plodí žalost.

Rolník nesmí zapomínat na nepříznivé počasí,
apoštol musí počítat s nepřízní prostředí.

Kde se hovoří jen o člověku, tam se dosud nikdy nezlepšil svět.


OdpuštěníJednou z nejkrásnějších lidských vlastností je
schopnost odpouštět.

Václav Havel, prezidentOdpouštět je ctností, ale změkčilost je slabostí.

kardinál Štěpán TrochtaOdpouštěním dáváš dar i sobě. Nemusíš už v sobě nosit tíživý balvan neodpuštění...

Aby si člověk dokázal přiznat vinu, potřebuje vědět o odpuštění.

Pavel KosorinOdpuštění je podoba, kterou na sebe vzala láska, když jí bylo ukřivděno.

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.

Ježíš KristusKdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění.

A. P. HerbertKristus nás nakonec staví před cíl věčné spásy: Nedá se nic dělat, buďto odpustíš, nebo tě jinak spasit nemohu.

Carlo Carretto...a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

z modlitby „Otče náš“, kterou nás naučil Ježíš Kristus – Bůh, který se stal pro naši spásu (záchranu) člověkem
PokáníLépe se vrátit než utíkat špatně.

Pomíjejícnost nás varuje, kajícnost napravuje.

Naše dokonalost je v tom, že si uvědomujeme svou nedokonalost.

sv. AugustinPeriody opravdové reformy v Církvi se vyznačují vždycky oživením ducha pokání.

kardinál Tomáš ŠpidlíkNejtěžší životní pokání je vždy společný život s bratry.

sv. Tomáš AkvinskýSoučástí pravého pokání je vždy usmíření.

Boží oko všechno vidí, Boha nikdo neošidí.

P. Stanislav KrátkýNení žádná situace, kterou by Bůh nemohl změnit, a není hřích, který by nemohl odpustit, pokud se Mu otevřeme.

František, papežZačni dělat pokání, to ti věčnost zachrání.

z „hesel k zapamatování“ na www.fatym.comPokání otvírá cestu. Dává oprávněnou naději a smysl života i tomu, kdo by si jinak mohl právem nad svým životem zoufat.


Anekdota místo doslovuKe skutečné moudrosti a k moudrému pohledu na celý svůj život někdy člověk dospěje až po velmi dlouhé době. Následující vtip mám velmi rád. Je totiž nejen pro zasmání, ale i k zamyšlení:

Za to za všechno můžeš ty, babko…
Staří manželé se dostali do nebe. Tím, co je tam čekalo, byli doslova uneseni – bylo to ještě asi tisíckrát lepší, než si to během svého pozemského života představovali. A čím déle nad tím žasli, tím byla babička stále nadšenější a nadšenější a dědeček smutnější a smutnější – až se nakonec usedavě rozplakal.
Babička do něho šťouchla a povídá: „No tak, dědo, nebul! Vždyť jsme v nebi a je to tady tisíckrát lepší, než jsme si to kdy představovali…!“
„Za to za všechno můžeš ty, babko,“ pronesl mezi jednotlivými vzlyky dědeček. „To bylo pořád: ‚Vem si šálu, jez vitamíny, běž k doktorovi, nelež jen na gauči, musíš se hýbat…‘ – Za to za všechno můžeš ty! Vždyť my jsme tu mohli být už o dvacet let dřív!“

Zasmáli jste se? A zamysleli jste se? Jak vážně bereme slova Písma svatého: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo,co ani člověku na mysl nepřišlo, Bůh připravil těm, kteří ho milují.“ (1 Kor 2,9)
Je pro nás věčnost s Bohem – nebe – opravdu hlavní cíl, od kterého se odvíjí všechna naše důležitá rozhodnutí? Víme, že „na zemi jsme proto, abychom poznávali a milovali Boha, abychom podle jeho vůle konali dobro a abychom jednoho dne došli do nebe“? (viz YOUCAT – katechismus pro mladé, čl. 1 – tedy hned první článek katechismu; pochopit, o co jde, je totiž základ, od toho se pak odvíjí vše další…)
Pokud toto víme, je naděje, že již nyní budeme žít opravdu moudře...
Snad vám i něco z knihy, kterou jste právě dočetli, pomůže již nyní moudře rozeznávat, co je opravdu podstatné a na co je dobré se v životě hlavně soustředit.
Ke knize je možné se vracet – kniha je vlastně výpiskem z celoživotní četby. Většinou musí člověk přečíst mnoho stran, než ho něco opravdu zaujme – zde je soustředěno na jednom místě už to, co zaujalo.

P. Pavel ZahradníčekOMIKompletní text knihy najdete zde: Mozaika duchovní moudrosti,
PDF ke stažení zde:
Mozaika duchovní moudrosti ke stažení zde! Download...
Objednání tištěné knihy jen za příspěvek na tisk 20 Kč + obyčejné poštovné České pošty je zde.
Brožurku je možné si objednat i na adrese: Řk. farní úřad, Vranov nad Dyjí 20, 67103
nebo emailem: apostolat@fatym.com
Cena brožurky je 20,- Kč.


Sdílet

Související články:
Nová kniha: Ti naši v nebi - Svatí a blahoslavení se vztahem k naší zemi 1 (02.04.2024)
Jan Sarkander - sbírka básní (06.01.2024)
Život s církví - sbírka básní (02.01.2024)
Požehnané Velikonoce - sbírka básní (28.12.2023)
Historie Fryšavy (21.12.2023)
Naše paní Zdislava - sbírka básní (14.12.2023)
Ladislav Simajchl: Patnáct pravidel pro lektory (12.12.2023)
Ozvěny lidových pověstí (09.12.2023)
Jiří Mikulášek: Sejdeme se v nebi (kniha on-line) (29.12.2022)
Matka Ustavičné Pomocii a modlitby ukrajinsky (23.09.2022)
Kniha: Petr Piťha "Slyšte slovo a zpívejte píseň" (tištěná i on-line) (30.03.2022)
Nová kniha tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.: Slyšte slovo a zpívejte píseň (26.03.2022)
Příběhy moudrosti od Jitky Krausové k poslechu na TV-MIS (22.01.2022)
Kniha k poctě zdravotníků - darujte ve svém okolí (03.01.2022)
Tři nové brožurky pro děti požehnány (21.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Pojď si hrát - Potopa světa a Babylonská věž (19.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Kluk jak buk 1. a 2. díl (17.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Skřítek Kostelníček (15.11.2021)
Nabídka: objednejte si Kmotrovský list (08.11.2021)
MUDr. Jitka Dominika Krausová, OV: Eskulapova hůl, lampa a kříž (09.08.2021)
Žehnání nové knihy citátů papeže Františka (16.05.2021)
On-line objednávky knih tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. (01.03.2021)
Nová kniha z A.M.I.M.S.M požehnána (23.02.2021)
5. až 8. března 2021 navštíví papež František Irák (14.02.2021)
Nabídka: přijeďte si pro knihy na faru do Vranova (18.01.2021)
10 nejžádanějších brožurek z produkce A.M.I.M.S. (09.01.2021)
Tip na vánoční dárek (24.11.2020)
Anka Kolesárová: jak se Vám líbí? (21.11.2020)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Anka Kolesárová aneb pravý vzor (11.11.2020)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Řekli svatí a to platí! 3. díl (09.09.2020)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Pojď si hrát - svatý Václav (27.12.2019)
Jitka Krausová: Příběhy moudrosti (Pomoc na cestě k sebepoznání a růstu) - kniha, e-kniha (29.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Jeníkov aneb prožito (11.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Anna Balintová - Desatero Božích přikázání pro děti (08.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Pět křížových cest (04.11.2019)
Marie Restituta (03.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Nová kniha - Josef Janšta: Prázdniny bez tabletu (11.10.2019)
Jitka Krausová: Manželství - cesta ke svatosti (Svatí manželé 20. století) - kniha, e-kniha (14.06.2019)
Jozef Luscoň: Do akce jde Titus! (kniha, e-kniha) (14.06.2019)
Kniha P. Marek Dunda, P. Pavel Zahradníček (editoři sborníku): Dotyky nebe a země (22.12.2018)
Hlasujte v anketě Kniha čtenářů Katolického týdeníku pro knihy A.M.I.M.S. (31.10.2018)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. omalovánky od ATER: Šebestián Kubínek (31.10.2018)
Brožurka: Hesla pro skvělý život (20.10.2018)
Josef Janšta: Eliška a Víťa (16.09.2018)
Nová brožurka tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.: Eliška a Víťa (16.08.2018)
Objednejte si jedinečnou knihu (30.03.2018)
Jak používat knihu Krokodýl (04.03.2018)
Víte, že brožurky Tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. jsou i v Brně? (07.12.2017)
Kniha "Dějiny, jak je možná neznáte" na 2. místě v anketě Katolického týdeníku! (04.12.2017)
Kázání svatého Jana Zlatoústého na Janovo evangelim (kázání 62.-75., Jan 11-14) (03.12.2016)
P. Pavel Zahradníček: Dějiny, jak je možná neznáte (kniha, e-kniha) (08.11.2016)
Kázání svatého Jana Zlatoústého na Janovo evangelium (kázání 1.-15., Jan 1,1-18) (04.10.2016)
Duhový den v Břežanech (27.06.2016)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: komisní nabídka brožurek na Noc kostelů (15.05.2016)
V anketě Katolického týdeníku Kniha roku 2015 vyhrála brožurka Cena, kterou zaplatíš (05.12.2015)
Jaroslav V. Polc: Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti (kniha k objednání i stažení) (17.11.2015)
Nová kniha tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. - Joseph Fadelle: Cena, kterou zaplatíš (13.10.2015)
A.M.I.M.S. - Svatý Antonínek a farnost Kunovice (14.08.2015)
Zahradní slavnost v Břežanech (04.05.2015)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
A já jsem s vámi i za železnou oponou
(12.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
Vyřiďte sijónské dceři
(11.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
Rodiče a školáci
(06.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
Květy Nejsvětější Svátosti
(03.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
A nezapomeň na modlitbu
(01.10.2014)
Mozaika duchovní moudrosti (30.08.2014)
Svatý Alfons Maria de Liguori: Návod na dobrý život (08.04.2013)
Odhalení kamene požehnaného
pro Dům Maxmiliánum
(25.01.2012)
Hlasujte pro knihu z A.M.I.M.S. (FATYM) (02.11.2011)
Řekli svatí a to platí... aneb citáty blahoslavených a svatých (06.09.2011)
P. Marin Sedloň OMI: Doprovázení. Krátké reflexe k duchovnímu vedení (23.01.2011)
Biblický rozjímavý růženec (10.01.2011)
Kateřina Baková OP Autobiografie III. část (05.01.2010)
Kateřina Baková OP: Autobiografie I. část (03.12.2009)
Pozor změna - hlasovat je možno až do 16. 11.2009 (12.11.2009)
Základní kámen pro Maxmiliánum byl požehnán Svatým Otcem (18.10.2009)
Kompletování brožurek (06.08.2009)
Kateřina Baková OP Autobiografie II. část (25.06.2009)
Seznam knih A.M.I.M.S. k objednání (uspořádání dle témat) (17.02.2009)
Seznam knih A.M.I.M.S. k objednání (uspořádání dle autorů) (11.01.2009)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 30. 03. 2015 | 22925 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace