O nás a kontakty

FATYM - farní tým

Kdy a jak FATYM vznikl? Čemu se věnuje? Co nabízí? Info i zde.

FATYM – farní tým má základní heslo „Omnia ad Bonum adhibere“ (všechno využít k Dobrému). Mezi jednu ze zásad FATYMu patří i to, že se věnuje tomu, co se zdá dobré, ale čemu není v Církvi věnovaná přiměřená pozornost.

Fara VranovFATYM Vranov nad Dyjí vznikl v červenci 1996 z rozhodnutí brněnského biskupa Mons. Vojtěch Cikrleho. I když před tím již v brněnské diecézi existovalo více týmových far, zde šlo o nový pokus. Na předchozích farách byli kněží, kteří tam byli vybráni a posláni podle uvážení představených, ve FATYMu jsou kněží, kteří se pro tuto činnost nahlásili dobrovolně na základě předchozí opakované výzvy generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška.

vranovská věž pod lešením


DPP 09Zakládajícími členy FATYMu jsou P. Pavel Zahradníček, který tuto myšlenku přijal a nadchl pro ni P. Marka Dundu a společně si ke spolupráci vybrali tehdejšího jáhna, dnes již kněze, P. Milana Plíška. FATYM se začal starat o farnosti kolem vranovské přehrady a s postupujícím časem těchto farností přibývalo.

otec Pavel ZahradníčekUž od počátku do farního týmu patří i laičtí spolupracovníci, kteří se časem obměňují. V prvních letech sehráli významnou roli mladí muži, kteří ve FATYMu vykonávali civilní vojenskou službu, tzv. civilku. Zapojili se především při práci na opravách a údržbách far i kostelů, ale pomáhali i při akcích s mládeží a díky nim bylo vždy veselo. Na farách kolem Vranova (Štítary, Olbramkostel, Stálky) působí spolupracovnice FATYMu tzv. slečny katechetky. Ty se věnují modlitbě, práci s dětmi a mládeží, kontaktům s místní farností a všestranně se zapojují do aktivit spojených se životem FATYMu. I těch již bylo několik desítek. Každá z nich zde zanechala svou kladnou stopu, mnozí místní na ně rádi vzpomínají a s některými i nadále udržují kontakty. Většina slečen katechetek se vdala, několik z nich odešlo do kláštera.


Sestra LuisaPetronylaVelehrad 2007pouťChaloupka Štítary 2010Struktura farního týmu je následující: moderátor (nejprve P. Pavel Zahradníček, později P. Marek Dunda) má na starosti koordinaci celého týmu. Další kněží jsou zde ve funkci buď administrátorů farností, kaplanů nebo výpomocných duchovních. Každá farnost tak má svého pana faráře a navíc ještě výhodu, že díky týmu jsou jim blízcí i další kněží.


Adventní setkání - o. MarekSuperden 2011


o. NikP. Vladimír Cyril HronČtyřikrát ročně vydává FATYM zpravodaj, který je osobně předáván do všech domácností v oblasti FATYMu ( je to zpravodaj vánoční, velikonoční, prázdninový a dušičkový ). Pro vydávání zpravodaje si FATYM pořídil starší tiskařský stroj, nyní jich vlastní již několik a užívá je k tištění brožurek – FATYM vydal ve svém tiskovém apoštolátu A.M.I.M.S. již více než 100 titulů, o které je velký zájem. Jsou šířeny pouze za výrobní cenu, tzn. do 20 Kč, a často i rozdávány zdarma těm, kteří by si je za peníze nepořídili, ale rádi si je přečtou.
V souvislosti s tiskovým apoštolátem se FATYM věnuje i vydávání časopisu Milujte se!, který vychází od roku 2007 čtyřikrát ročně. Všechna dosud vydaná čísla můžete nalézt na www.milujte.se. V roce 2012 vycházel nákladem 41 000 kusů.


Kongres katechetů


Celý tiskový apoštolát FATYMu je možný realizovat jen díky mnoha místním i vzdálenějším dobrovolným pomocníkům.

V Lančově je centrum tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. - Maxmiliánum

S tiskovým apoštolátem A.M.I.M.S. souvisí i křesťanská internetová televize TV-MIS a její jinojazyčná variace, kterou FATYM začal provozovat v roce 2005. Zájemci zde najdou mnoho materiálu pro zábavu i duchovní život a zvláště cenné jsou zde archivní audio a videozáznamy, kterým by jinak hrozilo nebezpečí, že by se nemuseli uchovat. Takto jsou snadno dostupné pro širokou veřejnost prostřednictvím internetu.


Logo (část) TV-MIS.comOd začátku se členové FATYMu věnují práci s dětmi a mládeží a každoročně pro ně pořádají řadu táborů a prázdninových chaloupek a mnoho dalších akcí. Např. Tábor FATYMu - Lísek, Tábor FATYMu - Hluboké Mašůvky, Dyjácká chaloupka


Tábor dětí z Jeníkova 2010


Chaloupka Štítary 2010Od roku 1997 se FATYM věnuje i Lidovým misiím.


Z otce Jana srší neustále optimismus...

V roce 1998 se FATYM rozdělil na farní tým Vranov nad Dyjí a farní tým Přímětice. Stalo se tak díky přibírání dalších farností kolem Znojma. Oba týmy spolu i nadále blízce spolupracují a podílejí se na společných aktivitách. Moderátorem farního týmu Přímětice byl P. Pavel Zahradníček, později P. Jindřich Čoupek.


Mše v lese 2009V roce 1999 si FATYM adoptoval nejmrtvější farnost v ČR – severočeský Jeníkov u Duchcova. Od té doby se intenzivně rozvíjí spolupráce mezi lidmi z oblasti FATYMu a z oblasti jeníkovska. Podobně jako na jižní Moravě, i v adoptované farnosti se FATYM věnuje opravám kostelů a fary a pomoci ke sbližování lidí a povzbuzování ve víře. Články o naší adoptivní farnosti zde.

V roce 2002 se ve spolupráci s FATYMem začaly formovat první mariánské družiny marianek.

Adventní setkání -  skupinovkaO rok později vznikli soluňáci.


Velehrad 2009


V roce 2005 se FATYM začíná věnovat Společenství čistých srdcí. www.spolcs.cz Jedná se o mládež, která se rozhoduje růst k ideálu čistého srdce a sex nechat až do manželství. Členů SČS stále přibývá.


Setkani SČSSetkani SČSV roce 2000 se vypravilo 6 poutníků na pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Říma, mezi nimi byli i 3 členové FATYMu. O pouti zde.

To se stalo inspirací pro zahájení poutní tradice. Od roku 2001 se chodí z Vranova nad Dyjí pravidelně na pěší pouť na Velehrad . FATYM pořádá i jiné pěší poutě, např. květnovou pouť z Prahy do Jeníkova , pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic, dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří , pouť z Kobylí do Žarošic a další.


DPP 2011DPP 10

Velehrad 2009Na fary v oblasti spravované FATYMem přijíždí skupinky dětí a mládeže, které zde tráví prázdninové pobyty i víkendové pobyty.

V dlouhém výčtu aktivit je kromě jiného možno zmínit nový kostel na Šumné ,


štít prasbytáře
opravený kostel ve Vranově nad Dyjía varhany a mnoho dalších.


kostel VranovVranov kostel 3. 6. 2010Vranov nad Dyjí - biřmování 2011Každoročně pořádá FATYM na faře v Prosiměřicích duchovní obnovy exercičního typu. Většinou bývá 6 až 8 turnusů pro různé stavy.


Exercicie Prosiměřice 2010Exercicie Prosiměřice 2010Díky aktivní spolupráci v mnoha směrech se FATYMu pozvolna daří i aktivity, které v mnohém přesahují možnosti, tak jak tomu bylo např. v roce 2010 – 2011, kdy FATYM spolupořádal akci ČR pro Ježíše s P. J. Manjackalem.

Veškeré matriály, které FATYM zpracovává a šíří, jsou určeny k volnému šíření a k evangelizaci, vždyť právě o tu FATYMu hlavně jde. Jedním ze zajímavých nápadů jsou i FATYMská hesla, která jsou stále doplňována o další, a díky nimž si mnozí snadno osvojí pravdy víry a základní životní postoje v křesťanském duchu.


Vranov nad Dyjí - biřmování 2011Vždy 15. den v měsíci se ve Vranově konají pravidelné měsíční poutě Nový Jeruzalém.Nový Jeruzalém 07-09O životě a aktivitách spojených s FATYMem se zájemci mohou dovědět také na www.fatym.com.


Sv. Mikuláš v LančověHlavním patronem FATYMu je Panna Maria, ve Vranově nad Dyjí uctívaná jako Matka Naděje

a v Jeníkově jako Matka Důvěry.

Navíc se FATYM vyznačuje i velkou úctou ke svatému Cyrilu a svatému Metodějovi, kterou šíří dál.


Velehrad 2009Bakalářská práce o FATYMu.

FATYM nabízí zajímavé možnosti k využití

O FATYMu také zde.

Sdílet

Související články:
FOTO: Betlémy z našich farností (03.01.2023)
Dušičkový Zpravodaj pro farnosti o. Pavla Sobotky (02.11.2022)
Dušičkový Zpravodaj pro farnosti obou farních týmů 2022 (02.11.2022)
Všimli jste si 3 vylepšených kapliček ve Vranově a okolí? (20.09.2022)
Nové heslo (18.11.2021)
Promluva při pohřbu Jana Dundy (01.05.2021)
Nabídka pracovní dobrovolnické výpomoci (09.03.2021)
Znojemsko: vzpomínka na pana Hernu (21.02.2020)
Zveme na slavnost 250. výročí posvěcení kostela sv. Jana a Pavla v Citonicích (16.06.2019)
Setkání nad Biblí v Uherčicích (30.05.2019)
Akce s FATYMem v roce 2019 aneb pojďte s námi do toho - aktualizováno k 2. 7. (01.01.2019)
Románová kniha o začátcích FATYMu (30.11.2018)
Novinka v Onšově (06.08.2018)
Akce s FATYMem v roce 2018 aneb pojďte s námi do toho (22.12.2017)
Kontakty (e-mail, telefon, adresy...) (07.01.2017)
Akce s FATYMem 2017 aneb pojďte s námi do toho... (26.12.2016)
Jak se stát členem FATYMu, případně spolupracovníkem FATYMu (01.11.2016)
Tříkrálové obrázky na Bítově (13.12.2015)
Akce s FATYMem 2016 - článek bude průběžně aktualizován (27.11.2015)
Akce s FATYMem 2015 (02.09.2015)
Duchovní obnova pro manžely v Břežanech (11.05.2015)
Zvonivá slavnost v Horním Břečkově (19.04.2015)
Pobyt v klášteře (10.04.2015)
Kněží FATYMu (14.12.2014)
Pouť ke svatému Klementovi v Horním Břečkově (22.11.2014)
Pouť ke svaté Anežce v Hrádku (11.11.2014)
Pouť ve Valtrovicích 2014 (19.06.2014)
Poděkování za 20 let kněžství O. Marka Dundy (13.06.2014)
Barokní kapli opravili a otevřeli, aby znovu sloužila (27.04.2014)
Poděkování za podporu kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích (09.04.2014)
Farní ples v Kuchařovicích (27.01.2014)
Prosím, pomozte mi: Sháním práci (20.11.2013)
Můj Bůh, má Láska - svědectví o nalezení povolání (19.10.2013)
Svědectví (17.10.2013)
Svatební oznámení - Michaela Klímová a Jiří Hobza (07.01.2013)
Vánoce 2012 a PF 2013 (24.12.2012)
Akce s Fatymem v roce 2012 (15.09.2012)
Týden pro mladé SPOLU K DOBRÉMU (13.08.2012)
FATYMský ples 2013 (21.01.2012)
Události soboty (16.11.2011)
O FATYMu v Křesťanském magazínu na ČT2 (05.11.2011)
O FATYMu v Katolickém týdeníku (19.08.2011)
Mše svatá na Štice - 11. 7. 2011 (12.07.2011)
Písnička k 15. výročí FATYMu (11.07.2011)
15 LET FARNÍHO TÝMU VRANOV NAD DYJÍ (09.07.2011)
15 LET FATYMu - poděkujeme při mši svaté (27.06.2011)
Den otevřených dveří Památníku Prokopa Diviše v Příměticích a křížového sklepa (10.05.2011)
Rozloučení s maminkou našeho otce Františka (03.03.2011)
Fatymský karneval (01.03.2011)
Bohoslužby a další ve 4. týdnu v mezidobí (30.01.2011)
Bohoslužby a další ve třetím týdnu v mezidobí (25.01.2011)
Novoroční výlet (14.01.2011)
Z Vranova do Vranova (04.01.2011)
Silvestr 2010 (23.12.2010)
Slavnost Božího Těla 2010 (01.06.2010)
Výsledek Postní almužny 2010 ve farnostech FATYMu (22.04.2010)
FATYM nabízí zajímavé možnosti k využití (01.04.2010)
O farním týmu Vranov nad Dyjí (01.04.2010)
Bohoslužby ve farnostech FATYMu o Velikonocích 2010 (26.03.2010)
Výsledky sbírky na pomoc Haiti v oblasti FATYMu (01.02.2010)
FATYM má novou Frajárku (04.09.2009)
Akce s FATYMem pro rok 2009 - doporučujeme (25.07.2009)
Silvestr 2008 (17.01.2009)
Pouť do Říma (30.11.2008)
Stavba nového centra tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. v Lančově (14.08.2008)
Farnost Prosiměřice na autobusové pouti do zvonařství a semináře (19.05.2008)
Rozloučení s Hankou (05.02.2008)
Schola Paprsek (30.12.2007)
Spuštěn nový web FATYMu (14.04.2007)
Pořad bohoslužeb v oblasti FATYMu (13.04.2007)
FATYMské slavnosti 2007 (12.04.2007)
Farnosti spravované FATYMem (07.04.2007)
O nás - o FATYMu Vranov nad Dyjí a Přímětice (07.04.2007)
| Autor: administrátor | Vydáno dne 18. 02. 2012 | 23443 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace