Čistá láska - zpravodaj

Na této straně www.laska.fatym.com je možno stáhnout ve formátu pdf zpravodaj iniciativy Čisatá láska.

Čistá láska 2005/1
Čistá láska 2005/2
Čistá láska 2006/3

O co jde? Krátké shrnutí (viz. 1. číslo zpravodaje):
Mnohým lidem se zdá, že tón v naší společnosti udávají pouze lidé nevěřící a neuznávající křesťanské zásady. Pokud tomu tak někde je, pak je to i varování pro ty, kdo by mohli být světlem Kristovým a nejsou jím. Je důležité, aby lidé, kteří si váží křesťanských hodnot, je také veřejně zastávali a zdravým způsobem prosazovali. Znám mnoho slušných lidí, kteří pro víru a pro své zásady obětovali mnoho. I mezi mladými jsou takoví křesťané. Čistá láska nehlásá nic nového. Pouze se zde sdružují lidé, kteří si váží čistoty vztahů a nevidí v druhém objekt vlastní žádostivosti, ale Bohem milovaného člověka, který má svou vlastní důstojnost. Pro mladé, kteří žijí čistě, je těžké jít proti proudu společnosti a doby, pokud jsou osamoceni. Proto je dobré vědět, že zdaleka nejsou sami a že není moudré žít nevázaným sexuálním životem. Naopak je normální snažit se žít čistě a v souladu s Božími přikázáními. Přestože Čistá láska klade důraz především na zachovávání 6. a 9. přikázání Desatera, neznamená to, že by tím byla zlehčována ostatní přikázání. Jde o to, aby v oblasti, pro mladé lidi tak důležité, byl výrazný příklad, který může inspirovat i ostatní k určitému způsobu hrdinského života. V mnoha zemích, kde už podobné iniciativy sdružují mnoho mladých lidí, je vidět zajímavý výsledek. Přibývá těch, kdo chápou, že život v čistotě není omezuje, ale naopak osvobozuje. Mladí z Čisté lásky se nemusí nikde povinně scházet, ale je dobře, když vědí o několika akcích, na kterých mohou potkat další členy Čisté lásky. Jednu takovou možnost nabízí pravidelné měsíční setkání Nový Jeruzalém v Hlubokých Mašůvkách, vždy první sobotu v měsíci. Společně se tam modlí modlitba Pod ochranu za všechny, kdo podle Čisté lásky chtějí žít. Na čistotu ještě nikdo neumřel. Na opačný styl života už mnozí (např. V. I. Lenin, Freddie Mercury apod.). Jsem rád, že i v naší zemi jsou mladí, kteří chtějí žít čistě a tyto hodnoty veřejně zastávat. Podpořme je svou modlitbou. Mladí, chci Vám vzkázat jen jediné: Moc Vám v tomto směru fandím a žehnám.
P. Marek Dunda

Go to top!
Go to main FATYMs page!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
 
 
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.

NAVRCHOLU.cz