Naše činnost
Můžete se zůčastnit, ale můžete i pomoci při realizaci - každý je vítán.

Tiskový apoštolát FATYMu
Spolupráce na projektu Knihovna křesťanské literatury na internetu knihovna.net
Tématické týdny na Vranově a Bítově pro mládež v roce 2005 nejsou!!!
Pobyty pro děti a mládež na dalších našich farách
Letní tábory a chaloupky pro děti a mládež
TYNAFy (dle německých Relgiösekinderwoche)
Týdenní lidové misie ve farnostech
Exercicie pro mládež i dospělé
Poutní okruhy po oblasti FATYMu
Setkání mládeže Ain Karim
Duchovní centrum - pouť Nový Jeruzalém každého 15. v měsíci
Pěší pouť z Vranova n.D. do Hlubokých Mašůvek
Pěší pouť z Vranova (Znojma, Velkého Meziříčí) na Velehrad (srpen)

Tématické týdny pro mládež od 15-ti let o letních prázdninách ve Vranově n.D.

!!!O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2005 se nekonají!!!

Kde jsme a jak se k nám dostaneš?
Fary Vranov nad Dyjí a Bítov, kde se prázdninové pobyty pro mládež konají, leží asi 20 a 30 km západně od Znojma v rekreační oblasti Vranovské přehrady, blízko Národního parku Podyjí. Máme spojení autobusem ze Znojma, je možné jet také vlakem do Šumné a odtud pak autobusem, pěšky (na Vranov asi 7 km, na Bítov 14 km) nebo stopem. Při stopování ze Znojma se vyplatí jít asi kilometr za Znojmo, kde před obcí Kasárna odbočuje doleva silnice k Vranovské přehradě.


Po kliknutí na tento obrázek se dostaneš na server ČD, na kterém si můžeš vyhledat vlakové a autobusové spojení na Vranov nad Dyjí, Bítov nebo do Šumné (či úplně jinam).

Co si vzít s sebou?
Je třeba mít s sebou spacák a přezůvky. Na Vranově není karimatka potřeba (máme molitanovou spací podlahu), na Bítově se může hodit.
Máš-li hudební nástroj, vem si ho taky s sebou!

Přihlášky a další informace:
Je možno se přihlásit předem telefonicky, písemně i ústně (pomůže nám to), ale je možno přijet až o prázdninách přímo bez přihlášení.

O co jde?
Na farách, které spravuje FATYM (farní tým) Vranov nad Dyjí a FATYM Přímětice-Bítov, probíhají po celé letní prázdniny na Vranově, a poslední dva týdny prázdnin na Bítově, tematické týdny pro mládež od 15-ti let. Začátek každého tematického týdne je vždy v neděli v 16 hodin, ale můžete přijet a odjet kdykoliv a zůstat, jak dlouho budete chtít.
Asi polovinu dne je společný program podle tématu týdne, druhou polovinu času můžeš strávit dle vlastního uvážení (Vranovská přehrada, Národní park Podyjí, hrady, zámky, zříceniny, posilovna na Vranově ...) tak, aby ti to bylo k užitku. Součástí společného programu je vždy něco pro pobavení a vydovádění (soutěže, hry), pro poučení, účast na bohoslužbě a na společné ranní a večerní modlitbě farního týmu, jehož jsi hostem. Jelikož nejde o hotely, ale o velmi skromně zařízená centra pro mládež bez placených zaměstnanců, je třeba počítat s tím, že se musíme společně postarat o vše potřebné (vaření, nákupy, úklid...). Pobyty jsou vedeny v křesťanském duchu, vždy je k dispozici jeden z našich kněží. Pobyty nejsou vhodné pro prožívání známosti. Kdo přijede, musí počítat s tím, že na faře platí určitý řád, který je třeba respektovat.

Program jednotlivých týdnů ve Vranově nad Dyjí na rok 2004:
Bude teprve upřesněn, týdny budou probíhat po celé prázniny.

Kolik to stojí?
Příspěvek na stravu, elektřinu, vodu... je 50,- Kč/den pro výdělečně činné a 25,- Kč/den pro ty, kteří nevydělávají. Ti, kteří ještě přivezou nějaké potraviny z domu, jsou zvlášť srdečně vítáni. Pokud bys neměl(a) vůbec žádné peníze, rozhodně přijeď také, uvidíme, co s tebou.

A proč jet právě k nám?
- navážeš nová přátelství
- pobytem na faře můžeš načerpat i něco pro svůj duchovní růst
- čeká tě pestrý program
- pobyty nejsou drahé

Na shledanou o prázdninách!
(Nebo i dřív.)

!!! Pozor! O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2005 se nekonají!!!
 

Nahoru!

Pobyty pro děti a mládež na dalších našich farách

Fary ve Vranově nad Dyjí (velmi pěkná, ale velmi rušná), Bítově, Příměticích (na předměstí Znojma - pro skupiny mládeže spíše jen vyjímečně), Štítarech, Olbramkostele, Starý Petřín (malinká), Lančov (malá ale útulná), Lukově (drsnější podmínky, ale prostor k táboření), Jeníkov (u Teplic) a další, které můžeme zprostředkovat, dáváme v době, kdy je sami nevytěžujeme (používáme je dost, je dobré se hlásit s velkým předstihem), k dispozici pro prázdninové či víkendové pobyty skupin děti i mládeže pouze za dar na pokrytí režie a údržbu objektů. Za přiměřené považujeme asi 25,- Kč na osobu a den (na některých farách 30,- Kč) v zimním období o něco více dle nákladů na vytápění, je však možno se dohodnout jinak podle vašich možností, např. pokud pracujete s romskými dětmi nebo dětmi, o které se rodiče vůbec nestarají a taky jim na pobyt nic nedají, je ve výjimečných případech možno pobýt i zadarmo.
Vzhledem k tomu, že jde o fary, je třeba se podle toho také na nich chovat. Proto před jednáním s námi je dobré mít nějaké doporučení pro nás důvěryhodné osoby (např. vašeho pana faráře). Není však podmínkou, aby vždy šlo o pobyty vedené křesťany. Rádi přijmeme každého, kdo s dobrým úmyslem s dětmi a mládeží pracuje (např. školní výlety).
Fary neposkytují žádný komfort a jsou různě vybaveny. Aby se předešlo případnému rozladění, požadujeme, abyste se přijeli předem podívat, zda vám objekt vyhovuje.
Protože, často docházelo k tomu, že si skupiny faru domluvily a pak na poslední chvíli odřekly (že si našly něco lepšího) nebo prostě nepřijely bez toho, že by něco řekly, a pak objekt zůstal zbytečně nevyužitý (což nás pochopitelně mrzí, jelikož do jeho oprav a údržby dáváme z vlastních zdrojů mnohem víc, než kolik přijmeme na darech za pobyty), požadujeme v atraktivních termínech zimních a letních prázdnin rezervaci termínu za závaznou až tehdy, když složíte dar na údržbu objektu ve výši alespoň 1000,- Kč/týden pobytu. Na přijatou částku vám samozřejmě vystavíme potvrzení, ale v případě neuskutečnění pobytu vám ji vrátíme jen v případě, že pobyt odřeknete alespoň 60 dní předem (v případě, že vedoucí dostane žloutenku, tyfus či se přihodí něco podobně mimořádného a neovlivnitelného, vám ji vrátíme taky, ale je třeba nám to dát vědět co nejdřív).

Přihlášky:
fary Vranov, Štítary, Olbramkostel, Lančov, Starý Petřín ve FATYMu Vranov n.D.
fary Přímětice, Bítov, Lukov ve FATYMu Přímětice-Bítov.
fara Jeníkov u otce Marka marek@fatym.com, mobil: 0776 257118
Nahoru!

Letní tábory a chaloupky pro děti a mládež

Pořádáme ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže v Brně a Sdružením pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze Petrov, Brno.
Jsou určeny zejména pro děti a mládež z našich farností a ze Znojemska, případně z našich družebních farností.
Konají se o letních prázdninách. Jsou vedeny v křesťanském duchu. Jde do malé skupinky do 19-ti dětí. V roce 2001 se uskutečnilo celkem 15 turnusů. Účastnilo se jich asi 250 dětí a 45 dalších spolupracovníků. V roce 2002 plánujeme zhruba stejný počet turnusů. Cena je asi 500,- Kč na týden - nemáme žádné placené zaměstnance, konají se v objektech a na tábořištích, které vlastníme my nebo jiné církevní subjekty a které jsou k dispozici jen za režijní náklady. V případě potřeby je možno poskytnout slevu dle situace rodiny (více dětí, nezaměstnaní rodiče…) a zúčastnit se pouze za symbolický příspěvek.
V rubrice Tiskový apoštolát (podrubrika Ostatní materiály, které dáváme k dispozici) je pro vás nyní nabídka zpracovaných programů z již uskutečněných táborů, které můžete volně používat a dle situtace u vás dale rozvíjet a upravovat.

Nahoru!

TYNAFy (podle německých Religiösekinderwoche)

TYNAF je zkratka pro týden na faře. Na rozdíl od táborů a chaloupek se koná v místě bydliště dětí nebo v jeho blízkosti a děti každé ráno přicházejí (případně přijíždějí na kolech, či jsou sváženy auty).  TYNAFy konáme ke konci letních prázdnin, kdy jsou již děti zpět doma a často se jen bezcílně potulují. Každý rok má TYNAF jiné ústřední téma (např. Robin Hood, Misie, Rytíři kulatého stolu, Quo vadis). Den začínáme příběhem (katechezí), pak jsou hry na dané téma. Ve středu bývá zpravidla celodenní hra (úkoly na stanovištích), ve čtvrtek celodenní výlet. Oběd a svačina jsou zajišťěny za denní příspěvek 5,- Kč. Tynaf trvá vždy od pondělí do čtvrtka. Začátek je zpravidla v 9.30 ráno, konec v 14.00 odpoledne. Děti se mohou účastnit i jen části dní TYNAFu. Rádi poskytneme další informace a zpracované materiály ke konání TYNAFů. Konáme je od roku 1993 a jen za poslední dva roky jsme uskutečnili víc než 15 TYNAFů na mnoha místech.
V roce 2002 připravujeme TYNAF v Příměticích (i na sídlišti) a na farách v Olbramkostele, Lukově u Znojma, Šafově, Štítarech, Bítově, Rancířově a v severočeském Jeníkově. TYNAFů se mohou účastnit (a účastní) i děti nevěřících rodičů. Mládež zveme ke spolupráci na realizaci programu.
V rubrice Tiskový apoštolát (podrubrika Ostatní materiály, které dáváme k dispozici) je pro vás nyní nabídka zpracovaných programů z již uskutečněných TYNAFů, které můžete volně používat a dle situtace u vás dale rozvíjet a upravovat.

Nahoru!

Týdenní lidové misie ve farnostech

Lidové misie jsou především velkou duchovní obnovou pro ty, kdo už ve farnosti věřící jsou. Starou osvědčenou tradici naplňujeme novým duchem a současnými formami. Lidové misie probíhají týden - od neděle do neděle. Hlavní program probíhá v kostele. Součástí jsou také akce mimo kostel, zaměřené na širší veřejnost (návštěva všech domácností farnosti s misijním zpravodajem, žehnání domů, návštěvy nemocných, návštěvy škol, vzdělávací přednášky např. o bibli,…, kající procesí, postavení misijního kříže se světelným průvodem, příp. další vzdělávací, duchovní a kulturní akce). Část akcí zajišťuje farnost, ve které se misie konají, část misionáři FATYMu, hlavním misijním kazatelem bývá některý z kněží, se kterými spolupracujeme (např. probošt význačné kolegiátní kapituly mikulovské P. Stanislav Krátký, znojemský děkan P. Jindřich Bartoš…)
Mimo některé naše farnosti jsme konali lidové misie v:
Benešově u Bosk., Bystřici nad Pernšt., Protivanově, Protivanově, Rovečném, Štěpánově nad Svratkou, Velkém Meziříčí, Žďáře nad Sáz, Štítech, Kroměříži, Hustopečích, Pozořicích...

Nahoru!

Exercicie pro mládež i dospělé

Přesněji jde o duchovní obnovy exercičního typu (dle nedávných pokynů biskupské konference se mají exerciciemi nazyvat až akce pětidenní).
Opět zejména pro účastníky ze Znojemska z našich družebních farností.
Myšlenka těchto exercicií je následující: I když je u nás exercicií dost, těch, kdo se jich účastní, je poměrně málo. Exercicie jsou jakoby neadresné (však on na ten Velehrad někdo pojede). Konáme exercicie pro určitou vymezenou oblast, skupinu lidí, takže je hned zřejmé, že to nejsou exercicie "pro ty druhé", ale pro tebe. Tomu odpovídá i mnohem vyšší účast (nyní je snad 10x vyšší, než na Znojemsku bývala).
V lednu až březnu 2001 se uskutečnilo v Prosiměřicích u Znojma 7 turnusů exercicií, mimo to jsme pořádali dvoje exercicie v Opatově pro okolní farnosti. V roce 2003 bylo osm turnůsů (byl to již šestý ročník).

Termíny konání v roce 2006:
Budou v lednu až březnu, podrobnosti teprve upřesníme (jednotlivé turnusy zatím nejsou domluveny).

Začíná se vždy ve čtvrtek v 18 hod., zakončení v neděli ve 14 hod.
S sebou je potřeba spací pytel nebo deka, Bible, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně.
Cena: 250 Kč
Prosíme, aby byly přednostně obsazovány turnusy podle pořadí, aby dřívější nebyly poloprázdné a pozdější přeplněné.
Hlásit se můžete na faře ve Vranově nad Dyjí, nám. 20, (tel. 515 296 384), vranov@fatym.com
Srdečně všechny zveme

Nahoru!

Poutní okruhy po oblasti FATYMu s duchovním i poznávacím programem

Nejen ve dny, kdy se konají pouti Nový Jeruzalém ve Vranově n.D. (15. v měsíci) a Hlubokých Mašůvkách (1. soboty v měsíci), ale i jindy si můžete domluvit okruh po zajímavých místech našich farností a okolí. Na farách ve Vranově či Příměticích je možno si domluvit, kdy a kde na vás někdo z nás počká, a pak s vámi projede místa, na kterých se předem dohodneme. Je možno vložit zastávku na některé z našich far, kde vám rádi uvaříme čaj a dáme k dispozici sociální zařízení.

Místa, která zvlášť doporučujeme:

 •  Bítov - farní kostel sv. Václava, vybudován po zatopení starého Bítova, interiér ze zatopeného bítovského kostela.
 •  Bítov - hrad s hradním kostelem nanebevzetí Panny Marie, místo kde je uchováván originál Panny Marie Bítovské, Matky Naděje, jejíž kopie je středem duchoního centra Nový Jeruzalém na Vranově n.D.
 •  Cornštejn - zřícenina hradu, pod ním stával dnes zatopenený poutní kostel Nejsv. Trojice pod Cornštejnem, původní místo, kde byla do 18. stol. uchovánána Panna Maria Bítovská, Matka Naděje (dnes na hradě Bítově, kopie v oslnovické kapli a v duchovním centru Nový Jeruzalém ve Vranově n.D.)
 •  Čížov - kaple dokumentující stav znojemského pohraničí (zatím stavem, v jakém se nachází, časem připravovanou expozicí, v blízkosti ponechány ukázky "drátů")
 •  Hradiště u Znojma - klášter boromejek, poslední působiště Matky Vojtěchy Hasmandové (je pohřbena na místním hřbitově, kde se nalézá také hrob P. MUDr. Otto Opálky, který rovněž zemřel v pověsti svatosti)
 •  Oslnovice - budova kaple Nejsv. Srdce Ježíšova, přenesená z Brna ze dvora vojenského areálu v Králově Poli (výklad pana starosty, který se osobně podílel na jejím znovusestavení kaple na dnešním místě, pobožnost k Božskému Srdci).
 •  Přímětice - místo kde působil jako farář P. Prokop Diviš, OPrem, vynálezce hromosvodu, Divišův hromosvod, památník, sídlo FATYMu, možnost svátosti smíření…
 •  Vranov n.D. - poutní chrám Nanebevzetí Panny Marrie, duchovní centrum Nový Jeruzalém, poutní areál, centrum FATYMu, možnost svátosti smíření…
 •  Vranov n.D. - zámek (výhled na poutní poutní chrám a areál Nový Jeruzalém a na Mníškův kříž)

 •  

   
   
   

  Nahoru!

  Setkání mládeže Ain Karim

  Koná se pro celou oblast Znojemska třikrát ročně na poutním místě v Lechovicích (leží na státní silnici Znomo - Brno). Den konání je vždy sobota. Začátek bývá v 16.00 hod. Přibližný konec ve 21.00 hod. Zváni jsou mladí lidé od čtrnácti let výše. Program je zábavně duchovní. Účast neni třeba předem hlásit. Vstup samozřejmě volný (setkání se koná v kostele). Další informace a nejbližší termín (pokud je již stanoven).

  Nahoru!

  Duchovní centrum - pouť Nový Jeruzalém každého 15. v měsíci

  Setkání věřících z celé oblasti FATYMu (západní část okresu Znojmo) ve Vranově nad Dyjí u Panny Marie, Matky Naděje. Od dubna do září začátek v 18.00, od října do března v 17.00. Modlíme se na následující úmysly (jsou stejné jako v dalším duchovním centru Znojemska - v Hlubokých Mašůvkách):

  · za obnovu víry v tomto kraji
  · za nová kněžská a duchovní povolání a spolupracovníky kněží
  · za rodiny
  · za mír ve světě

  Program setkání Nový Jeruzalém:
  · před zahájením přicházejí procesí od sochy sv. Jana, která je u mostu přes řeku Dyji (prostor pro odstavení autobusů)
  · přivítání poutníků v poutním chrámu, v létě v poutním areálu za kostelem
  · ohlášky (o duchovním dění v celé oblasti)
  · předání putovního obrazu Matky Naděje další farnosti či obci, svědectví o tom, jak probíhalo putování obrazu po předcházejícím místě, představení místa, kde bude putovat po rodinách v dalším měsíci (je možné se také přihlásit do pořadí)
  · růženec
  · mše svatá s poutním kázáním
  · v letním období procesí k Mníškovu kříži nad Vranovem
  · pobožnost Chvála, chvála… (v letním období probíhá souběžně u Mníškova kříže pro fyzicky zdatnější a v kostele pro ostatní)
  · svátostné požehnání
  · zpěv Sbohem má radosti
  Příležitost ke svaté zpovědi u více zpovědníků, široká nabídka tisků z tiskárny FATYMu.

  Datum konání 15. v měsíci bývá zachováno, ať jde o kterýkoliv den (s výjimkou Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty a Štědrého dne). Poutní chrám ve Vranově nad Dyjí je totiž zasvěcen P. Marii Nanebevzaté, svátek 15.8.

  Nahoru!

  Pěší pouť z Vranova n.D. do Hlubokých Mašůvek

  Vychází se vždy, když se koná pouť Nový Jeruzalém v Hlubokých Mašůvkách (leží 8 km severně od Znojm a pouť se koná o prvních sobotách v měsíci - výjimečně přeložena na druhou sobotu měsíce).
  Vychází se z Vranova z fary v 12:00 letního času  (nebo v 11.00 v zimním čase, kdy i pouť v Mašuvkách začíná o hodinu dřív, tedy v 17.00). Délka putování 25 km, občerstvení v Olbramkostele a Plenkovicích.
  Doprava zpět na Vranov večer zajištěna, do Znojma také!
  Někdy se účastní jen pár nejvytrvalejších, ale jde se vždy!

  Nahoru!
   

  Pěší pouť z Vranova nad Dyjí (Znojma, Velkého Meziříčí) na Velehrad (srpen)

  srdečně zve všechny odvážlivce na každoroční (od roku 2001) pěší pouť z Vranova nad Dyjí na Velehrad.

  Informace k letošnímu putování zde.

  Ubytování zajištěno skromné, ale pod střechou. Podrobnější představu o pouti získáte, když si prohlédnete fotogalerii a vidoclipy, nebo poslechnete písničky, které během pouti zpíváme.
  Zápisné činí 100,-Kč. Slouží na zajištění dopravy zavazadel a pokrytí případné režije s ubytováním.
  Společný duchovní a obveselovací program, svatá zpověď během cesty, návrat si zajišťuje každý sám.

  Přihlášky pro poutní proud z Vranova n.D. a Znojma:
  Ř.k. farnost Znojmo, sv. Mikuláš - 515 224 694,
  Ř.k. farnost Vranov n/D - 515 296 384 vranov@fatym.com.
  Zápisné na převoz a noclehy - 100,- Kč.

  Je možno se připojit i k jiným proudům (aktuální informace v rubrice BUDE).

  Svolávejte odevšad na posvátný Velehrad – poselství a informace otce Jana Peňáze, k první pouti, která se uskutečnila (viz. fotogalerie s komentářem) v srpnu 2001:
  Už mnohokrát se mě lidé ptali, kam vyrazíme na pouť letos, jestli zase do Říma. Není už jubilejní rok a nedá se tam chodit tak často po sobě. Na svátek Panny Marie Matky jednoty křesťanů - tedy 18. 1. 2001 - jsme se my, kteří jsme se díky Bohu vrátili z Říma, dohodli, že půjdeme pěšky na Velehrad, kde je Maria právě pod tímto jménem uctívána. Řím stojí u kolébky křesťanství v Evropě, Velehrad je Betlémem víry pro naši vlast. Když se v tom biblickém Betlémě narodil Pán Ježíš, andělé oznámili, že to bude "radost pro všechen lid" (Luk 2,10) a vyzvali pastýře, aby se nebáli.
  Mládež i rodiny, kteří se nebojí ujít 30 km denně se s námi mohou letos koncem srpna vydat buď z Vranova nebo z Velkého Meziříčí na Velehrad. Je to vlastně hlavní město Evropy po duchovní stránce, protože je spojeno s jeho patrony sv. Cyrilem a Metodějem. Má tedy být cílem všech duchovních cest, aby opravdu platila slova z písně Zvoňte zvony, která jsou nadpisem tohoto poselství. Doufáme, že ta pouť bude radostnou událostí pro její účastníky i pro ty, s kterými se setkáme. Když jsem se opatrně ptal jednoho pana faráře, jestli nám pomůže zařídit nocleh pro sto poutníků, byl jsem překvapen s jakým nadšením mi odpověděl.
  Celá pětidenní pouť na Velehrad bude mít duchovní program. Po cestě by se probíralo, co je zdrojem a co je brzdou křesťanské radosti. Nebudou chybět písně staré ani nové a také na trochu zábavy, aby to opravdu byla "radost pro všechen lid".

  Nezbývá než pozvat mladé i staré. Z každé farnosti alespoň pár na pěší pouť a všechny ostatní aby přijeli autobusy na společný závěr do Buchlovic a na Velehrad.

  Jan Peňáz děkan velkomeziříčský,
  (mírně upraveno pro poutní směr ze Znojemska)


  Nahoru!

  Go to main FATYMs page!
  Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
  Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
  Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.

  NAVRCHOLU.cz