Zajímavé...

Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání?

CC0, pixabay.com V přibližně stejné době, kdy zemřela sestra Elvíra, zakladatelka komunity Cenakolo, ve které se úspěšně léčí narkomani ze své závislosti, a to bez léků pomocí modlitby, se na Slovensku rozpoutal mediální teror proti ředitelce Centra pro děti a rodiny v Trnavě, kde byly děti vedeny k víře a byl zaveden duchovní program. Chození do kostela a modlitba růžence bylo charakterizováno jako týrání dětí.

To, že se tyto zprávy objevily téměř současně bylo zvláštní náhodou, ale kontrast těchto dvou odlišných přístupů se ukázal o to víc do očí bijící.
Na jedné straně modlitba - která je, nebo má být, rozhovorem s Bohem, pomáhá k uzdravení těla i duše, uzdravení ze závislosti opravdu těžkých narkomanů, kteří už byli, z lidského pohledu, ztraceni a bez šance. Svědectví řady z nich si lze poslechnout např. v Medžugorji, kde se nachází jeden z domů této komunity.

Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo


z článku:

matka Elvíra, SDZR


Naše společenství nevyužívá farmakologické prostředky ani prostředky, které nahrazují narkotika. Nepodáváme léky ani v odvykací době. Uzdravení probíhá prostřednictvím přijetí práce a modlitby. Proto má každý nově příchozí chlapec svého „anděla strážce“, to znamená chlapce, který už alespoň několik měsíců žije ve společenství. Tento se 24 hodin denně stará o narkomana, který právě přišel. Jeho úkolem je uvést nového chlapce do životního stylu společenství. Na začátku pracuje místo něj, protože novic nemá sílu ani chuť cokoli dělat. Spolu s ním bojuje proti touhám brát drogy a dělat zlo, které jsou zvláště na začátku velmi silné. Pro oba je tato zkušenost velmi užitečná – pro „anděla strážce“ proto, že se učí milovat v utrpení, a pro nového chlapce proto, že má poprvé příležitost spřátelit se s člověkem, který mu nezištně pomáhá.

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=zemrela-matka-elvira-zakladatelka-komunity-cenacolo&cisloclanku=2023080049

A funguje to, což dosvědčují mnohá svědectví.

V očích jiných lidí je modlitba, výchova k duchovnímu životu, k víře, účast na mši svaté, žehnání (křížek na čelo), účast na poutích a modlení růžence vnímána jako cosi nepatřičného, jako týrání dětí a vymývání mozků.

Skandál. V trnavském dětském domově prý týrají děti.
Musí se tam totiž modlit


Televize Markíza zveřejnila reportáž z trnavského dětského domova, ve kterém údajně týraly děti. Prostředky tohoto násilí měly být růženec, poutě a modlitba.

Reportáž v televizi uvedli, jak jinak, dramatickým jazykem, jako stížnost na „zvláštní náboženské praktiky“ v trnavském Centru pro děti a rodiny ...

Více nahttps://standard.sk/403990/skandal-v-trnavskom-detskom-domove-vraj-tyraju-deti-musia-sa-tam-totiz-modlit

Reportáž TV Markíza

Nezvyčajné náboženské praktiky v centre pre deti v Trnave.
Situáciu preveruje kriminálka


TV Markíza,  (CC0 1.0) Public Domain Dedication


https://tvnoviny.sk/domace/clanok/850372-nezvycajne-nabozenske-praktiky-v-centre-pre-deti-v-trnave-situaciu-preveruje-kriminalka?campaignsrc=tn_clipboard

K tomuto mediálnímu lynči se ochotně přidala i česká média.
Co se ve skutečnosti stalo?

Ředitelka trnavského Centra pro děti a rodiny:
Za osočujícími mediálními útoky
jsou intriky našich zaměstnanců


Televize Markíza uplynulý týden zveřejnila dvě reportáže o údajných podivných náboženských praktikách v trnavském Centru pro děti a rodiny, které byly postaveny na anonymních zdrojích. Deník Standard centrum navštívil a přináší neanonymní svědectví zaměstnanců, mladé chovankyně a rozhovor s ředitelkou centra.

Dramatické reportáže na Markíze upozorňovaly na údajné týrání dětí duchovními aktivitami. Děti se prý musely povinně modlit dlouhé a únavné modlitby, například růženec, chodit do kostela, na poutě a číst z Bible - přičemž tyto aktivity byly označovány jako týrání dětí, za což někteří zaměstnanci údajně na ředitelku centra podali trestní oznámení. Jedno z dětí prý poslali k exorcistu.

Reportáž popisovala, jak děti pod nátlakem vedli na pouť do Medžugorje, kde prý musely kráčet bosé po kamenech, aby ze sebe vyhnaly satana, který je prý ovládá.

Skandální reportáž byla postavena výlučně na anonymních zdrojích skupinky nespokojených zaměstnanců, reportéři Markízy nepolemizovali ani s největšími nesmysly, které se v reportáži našly.

Kauze jsme se bezprostředně věnovali v komentáři a v samostatném textu.

Standard trnavské centrum navštívil a vedle rozhovoru s ředitelkou (který uveřejňujeme na konci tohoto textu) si povídal i se čtyřmi pracovnicemi centra, které reportáže na Markíze shodně zpochybnily jako lživé. Na rozdíl od anonymních zdrojů Markízy, se rozhodli mluvit pod vlastním jménem (s výjimkou jedné, která zveřejnila jen křestní jméno).

Reportáže v televizi a informace, které v nich zazněly, shodně považují za vymyšlené a vyfabulované intriky skupiny nespokojených zaměstnanců, kteří z centra odešli nebo odcházejí a proti současnému vedení spustili organizovaný komplot. "Jsou to brutální lži, hraničící s kriminalizací," říká vychovatelka Martina Spálová na margo televizních reportáží.

Já jsem ty reportáže vůbec nechápala, nerozuměla jsem, co se to kolem nás děje,“ tvrdí sociální pracovnice centra (její jméno bylo později z článku na její žádost staženo, pozn. red). „Bylo tam zmíněno, že jsme prý zahodili oblečení s logy z Harryho Pottera, ale nikdo z nás si na žádné takové oblečení nevzpomíná. Podobných vyslovených lží tam bylo víc. Jeden ze zdrojů, který v reportáži vystupoval, a kterého jsme snadno identifikovali, je naše bývalá zaměstnankyně. V reportáži ale vystupovala pod názvem ,zaměstnanec'.

"Byl to nůž do zad od skupiny nespokojených zaměstnanců," tvrdí vychovatelka Marcela.

Úplně lživým způsobem byla popsána naše cesta do Međugorje,“ tvrdí vychovatelka Adriana Pakancová, která byla s dětmi na tomto výletě také. „Všechny děti byly z cesty do Međugorje a k moři nadšené, program byl velmi pestrý. Byla to vlastně dovolená u moře, přičemž tři dny jsme byli v Međugorje, kde jsme měli duchovní program a dva dny jsme byli na pláži. Děti se odtud vrátily nadšené a plné zážitků. Neměli jsme od nich žádné stížnosti,“ říká Pakancová. "Nebyly tam žádné děti mladší šesti let, jak to naznačovala televizní reportáž."

Fotografia detí z Centra pre deti a rodiny v Medžugorii., foto: Archív Centra, https://standard.sk


Někteří anonymní svědci, které tyto kolegyně z televize dokázaly identifikovat, přitom na pouti do Medžugorje byli a z pouti byli také nadšeni. Standardu to prokázaly jejich zprávami ve formě mailů nebo sms, které si s nimi tehdy přeposílali. Byly plné vděčnosti za krásný výlet a silný duchovní zážitek pro ně i pro spokojené děti.

Všech pět zaměstnankyň centra, se kterými jsme mluvili, nám potvrdilo, že žádné děti nebyly nijak nuceny k duchovním aktivitám a účastnily se jich jen věřící děti.

Právě kvůli nim jsou z této kauzy rozčarované. „Všechny duchovní aktivity jsme zastavili, s dětmi se bojíme chodit do kostela. Chlapci, kteří do vedlejší farnosti chodili ministrovat a dívky, které zpívají ve farním pěveckém sboru, tam dnes nemohou chodit. Přestože jde o důležitou součást jejich sociálního vývoje. Bojíme se, aby takto nebyly zneužity v rámci dalšího kola útoků,“ tvrdí Pakancová.

Štandard si za přítomnosti sociálních pracovníků a vychovatelů povídal i se 16-letou dívkou z centra, která se na pouti v Medžugorje zúčastnila. Její jméno nezveřejňujeme. „Všechny děti byly z výletu šťastné,“ říká Julie (jméno jsme změnili).

Julie také zpochybňuje medializovaná tvrzení, že by se na děti v centru vytvářel náboženský nátlak. Dokonce ani modlitba nebyla podle ní povinná. „Po návratu z Medžugorje jsme se dohodli na společných modlitbách pro ty, kteří si to přejí. Dohodli jsme se na tom i s paní ředitelkou, že budeme mít společné modlitby. Vlastně jsme se společně modlili už během cesty autobusem z Medžugorje a nebylo to proto, že by nás do toho někdo nutil,“ říká Julie. „Někteří vychovatelé v centru, kteří během modliteb dělali dozor, však nebyli věřící. Někteří nás respektovali, jiní na nás i hleděli s pohrdáním a kouleli očima. Jednou jsem je musela upozornit, že nás tím vyrušují při modlitbě,“ říká.

Možnost a otevřenost centra pro duchovní doprovod považuje za velmi důležité i pro svůj vlastní vývoj. „Předtím jsem měla problémy, cítila jsem se úplně ztracená. Ale díky tomu, že jsem objevila víru a mohla přijmout svátosti, se mi dnes daří mnohem lépe,“ popisuje Julie. „Díky katechetům, kteří s centrem spolupracují, jsem poznala lidi, kteří jsou ochotni pomáhat, aniž by za to něco chtěli. Jedna z nich se stala mojí kmotrou a jsem ráda, že se mi věnují a pomáhají i mým rodičům,“ říká Julie.

www.verim.sk


Ředitelka centra Martina Krchňáková, vůči které se spustila mediální palba, se pro televizi Markíza na kameru nevyjádřila. Štandard s ní nyní přináší otevřený rozhovor.

Podle medializovaných informací jste se prý dopustila nepřiměřené, až nátlakové duchovní aktivity při výchově svěřených dětí. Jak byste popsala duchové aktivity, které u vás v centru probíhají?

Děti vedeme k víře plynuleji a organizovaněji už asi dva a půl roku. Je pro mě překvapující, že situace eskalovala ze strany některých zaměstnanců, neboť dosud byli mnozí z nich za tyto aktivity rádi. Všichni vychovatelé byli přítomni při tom, když jsme se dohadovali, jak v tom budeme organizovaně pokračovat. Všichni kromě dvou vyjádřili spokojenost. Jim jsem vyšla vstříc, aby se necítili pod nátlakem.

Děti, které se účastní na náboženských aktivitách, mají souhlasy od biologických rodičů. To je základní zásada.

Měli jste i případ, kdy tomu tak nebylo?

Ano. Biologický rodič si to nepřál a my jsme si zjišťovali právní rámec, jak se správně zachovat, když to rodič nechce a dítě ano. Šlo o děti v teenagerském věku. Dali jsme si vypracovat právní analýzu a vyšlo z ní, že postačuje souhlas dítěte. Měli jsme to tedy podložené, aby nás nikdo nemohl obvinit z ilegální aktivity.

Jsem přesvědčena, že vedení dětí k víře je zvláště u dětí v dětských domovech velmi důležité. Uvědomme si, že jde o děti, které ztratily všechno a jediné, co jim často zůstane jako to poslední, je najít někoho, o koho se mohou opřít. Jedná se o děti, které v životě zažily opravdu strašidelné věci, které si my ostatní ani nedokážeme představit. A hledají naději.

Mluvíme o dětech, které byly odebrány rodičům z těžkého sociálního prostředí, případně těch, o které se rodiče z různých důvodů nedokázali postarat?

Samozřejmě.

Mnozí lidé dnes nevědí, co si mají představit pod pojmem Centrum pro děti a rodiny. Můžeme to nazvat, že jste klasický dětský domov, který se dnes jen nazývá korektnějším názvem?

Je to klasický dětský domov, ale docela nesouhlasím s tou interpretací, že jde jen o korektnější název. V roce 2019 se dětské domovy přejmenovaly také proto, že naše kompetence byly rozšířeny i na oblast ambulantní a terénní práce s rodinami.

Jak tedy probíhá náboženská výchova u vás?

Když se na to podívá věřící člověk, řekne, že jim dáváme málo. Podívá-li se na to nevěřící, zdá se mu, že je toho u nás příliš mnoho. To opravdu není snadné rozlišit. Máme spoustu videí i fotografií, také i zpětnou vazbu od vychovatelů, že to děti vnímají dobře, že se z toho těší a má to na ně i pozitivní výchovný účinek.

Naše děti chodily do vedlejší farnosti Božího milosrdenství [kostel je v bezprostředním sousedství centra, pozn. red.] a také pan farář má k nim velmi pěkný vztah. Mnohé děti do farnosti dobrovolně chodily ministrovat a do pěveckého sboru, jakož i dalších aktivit, které pro ně dělali. Na základě dokumentace, kterou mám, si nedokážu představit, jak by mi někdo mohl dokázat, že jsem na děti tvrdá či dokonce násilná.

My jsme napsali, že je tady jeden neřešitelný názorový spor, zda se mohou sekulární instituce organizovaně věnovat duchovním aktivitám, protože jsou „pro všechny“, nejen pro věřící děti. Co když si to však rodiče vysloveně přejí?

Opravím vás. My máme povinnost podporovat a vést děti ve vyznání, pokud si to zákonní zástupci dětí přejí v rámci jejich výchovného rozvoje. To je velké nepochopení. Někteří kolegové to vnímají tak, že jim chybí „náboženská pestrost“. Jenže naše děti jsou obvykle pokřtěny a rodiče s vedením v oblasti vyznání souhlasí. Mnozí biologičtí rodiče, příbuzní, byli účastní i na svátostech. Nemáme však problém ani s jinými vyznáními. V několika centrech jsou také děti z Ukrajiny, které jsou pravoslavného vyznání. Pokud bychom měli i my takové děti, je naší povinností je podpořit v jejich vyznání, pokud jsou v Trnavě pro to možnosti. Jde stále o víru v Boha, která jim může pomoci. Nikdy bych si nedovolila dítě konvertovat, kdyby přišlo z biologické rodiny s určitým vyznáním. Měli jsme slečnu, která byla evangelického vyznání a také jsme se ji snažili podpořit.

Chlapci z centra počas sviatosti birmovania. Foto: archív centra, https://standard.sk/


Vylučujete tedy, že by nevěřící dítě bylo u vás nuceno k duchovním aktivitám?

Určitě to vylučuji a stojím si za tím. Naše děti dostávají možnost a nabídku žít i ve víře a mají být v tom, vyjádří-li rodič souhlas, podporovány a motivovány. Je to jejich právo. Pokud by i nastalo, že některý zaměstnanec, který pečuje o děti, na ně působil nátlakem, pokud mě s tím někdo neseznámí, tak na to nemám dosah. Já jsem ředitelka, nejsem pedagogický zaměstnanec. Jsem manažerka instituce, pro kterou pracuje 60 zaměstnanců včetně pomocných vychovatelů a profirodičů. Máme 70 dětí. I na profirodiče mám minimální dosah. Případné trestání dětí, ze kterého jsme byli osočeni, mohli provádět jedině vychovatelé, pomocní vychovatelé nebo profi rodiče.

Přestože se snažíme o rodinné prostředí, nejsme rodina, ale instituce. Všechny výchovné postupy máme zaznamenané. Je-li dítěti udělen trest, je zaznamenán na tiskopise. Máme je všechny archivované. Ani na jednom není uvedeno, že by bylo dítě potrestáno z důvodu odmítání náboženských aktivit. Buď je to lež, nebo to vychovatelé, z mně neznámého důvodu, do tiskopisů nezaznamenali.

Vy jste byla obviněna, že jste vzala dítě k exorcistovi, protože prý tvrdil, že je v moci zlého ducha. O co tam šlo?

Přestože se medializovalo, že šlo o malé dítě, jde ve skutečnosti o 16leté dítě. Tu informaci mám i z prokuratury. Není umístěno u nás, ale v profesionální rodině. Jeho profesionální matka nás informovala, že dítě má problémy, které vnímá jako duchovní. Jedná se o křesťanskou rodinu. Dohodli jsme se, že by bylo vhodné navštívit kněze ve farnosti, kde uvedená rodina žije. Vzhledem k pojmenovanému problému nám farář doporučil jiného kněze, který se zaměřuje na problémy podobného druhu. Navštívili jsme ho, dvě dospělé osoby a dotyčné dítě. Kněz si s dítětem promluvil a skončilo to tím, že dítě šlo ke zpovědi, protože se mu svěřilo, že dělalo různé nevhodné věci. On ho také podpořil výchovným směrem.

Šlo tedy o duchovní rozhovor, ne o exorcismus.

Nic takového tam neproběhlo. Kněz byl velmi milý a laskavý. Exorcismus musí být schválen arcibiskupem, proto nerozumím, jak mohu být z tohoto obviněna.

S potřebou takového druhu však přišli profesionální rodiče a vy jste je pouze respektovala?

Ano. Ráda bych doplnila, že dítě bylo po celou dobu v péči psychologa. Máme u nás psycholožku, která u tohoto dítěte žádné psychické problémy neudávala. Přitom to byla ona, kdo podal na nás trestní oznámení. Ona ani nedoporučila dítě k psychiatrickému vyšetření. Přestože to bylo v její kompetenci, ten příkaz jsem musela dát já jako ředitelka, abychom vyloučili všechny možnosti, protože na podobné záležitosti musíme hledět primárně z vědeckého hlediska.

Exorcisty mnozí vnímají dost mytologicky, přitom jde o normálního kněze, který se za člověka modlí a má pověření od biskupa, aby řešil i náročnější duchovní případy, které Církev označuje jako posedlost. Ale i exorcista musí nejprve vyzkoumat, zda nejde spíše o psychický problém, a v takovém případě „klienta“ pošle za psychologem. On vám tedy doporučil psychologa?

To ani ne, on si s dotyčným dítětem promluvil a nabídl mu svatou zpověď. Dítě v našem centru má zajištěnou psychologickou péči. Potřebné bylo zejména zrealizovat psychiatrické vyšetření, což se také uskutečnilo.

Tento případ je jádrem trestního oznámení, které na vás podle medializovaných informací údajně bylo podáno?

To by mělo být ono.

Vy o tom nevíte přesně?

Já jsem měla informace pouze z médií. Později mi z prokuratury řekli, že se ten případ týká tohoto dítěte. Více informací nemám, neviděla jsem ani to podání.

Prý jste také nutili děti, aby šli na pouť do Medžugorje a tam měly chodit unavené a bosé po skalách, jinak se prý nezbaví „moci satana“. O co šlo?

Hrůzostrašné! Dlouhá léta jsem pracovala jako pedagog na různých pozicích ve školství. Tato věc se mě dotkla asi nejvíc. Jedná se o hrubou lež. Jsem zděšena z toho, jak si někdo může něco takového vymyslet. K našim dětem jsem vždy měla vroucí vztah, ale je i vychovávám, tedy když se mi něco nelíbí, zakročím, stejně jako u vlastních dětí. Mám je hluboce ráda, záleží mi na nich a záleží mi na jejich budoucnosti. Vždy jsem jim chtěla dát to samé, co dali moji rodiče mně.

Dávám si velký pozor, jak s dětmi komunikuji. Je velmi snadné někoho pošpinit a těžko se z toho potom vyviňuje. Nikdy bych si vůči dětem nedovolila nic nečistého. Nedovolila bych si to ani vůči vlastním dětem a už vůbec ne vůči dětem z dětského domova. Byla jsem obviněna, že jsem jim říkala něco o tom, že jsou v moci satana. Já jsem se na tu reportáž nedokázala ani dívat, dostala jsem to jen zprostředkovaně, ale tohle mě ranilo nejvíc…

Vy jste ty reportáže neviděla?

Nedokázala jsem je shlédnout. Hluboce mě to ranilo.

A co se týká vyšetřování Ústředí práce?

Zatím nemám nic na papíře, ale myslím si, že to do značné míry vnímají jako absurdní obvinění. Některé věci vnímají tak, že by se měly upravit. I ty, které se týkají duchovního vedení. K tomu jsem naprosto přístupná.

Jak probíhal výlet do Medžugorje?

Média vůbec neodvysílala, že to nebyla jen pouť do Medžugorje, ale šlo i o výlet na Makarskou riviéru k moři. Tři dny jsme přespávali v Medžugorje a dva dny jsme byli u moře. Byli jsme tam se 16 dětmi i loni včetně malých dětí a žádný problém v tom nikdo z našich zaměstnanců neviděl. Letos už ano.

CC0, pixabay.com


Jak nastal ten problém se zaměstnanci?

Je to pro mě docela nepochopitelné. Pro přesnost, v roce 2021 jsme měli v Medžugorji a v Chorvatsku teambuilding, nasbíralo se nás 25 zaměstnanců. Následně přišel nápad, že sem vezmeme i děti. Dnes se asi 10 z těchto lidí nachází mezi těmi, kteří proti mně napsali petici [pod peticí je podepsáno 21 zaměstnanců centra, pozn. red]. Neumím v tom najít logiku. Postupně se mi odkrývají informace, že se vůči mně připravoval takový puč, v jehož čele byli asi tři zaměstnanci.

Jakým způsobem se ten puč realizoval?

Postupně si proti mně připravovali podklady, tiskli si moji interní i soukromou komunikaci. To jsem se dozvěděla od mých kolegů.

Jedná se o tři lidi?

Ti, kdo to spustili. Postupně proti mně situace eskalovala, hlavně když jsem byla pryč. Měla jsem dva týdny nemocné dítě a potom jsem byla dva týdny na dovolené v zahraničí.

Připouštíte však, že je zde zjevně i určitý manažerský problém, když třetina zaměstnanců chce podat výpovědi?

Do jisté míry souhlasím s tím, že to z manažerského hlediska nebylo z mé strany dobře zvládnuto. Jako ředitelka mám přátelskou povahu, přičemž ředitel by si neměl připustit, že se ta hranice pracovního a přátelského překročí. S těmi lidmi jsem si tykala, mám k dispozici zprávy, jak mi velmi familiárně a přátelsky píší, pozdravují, píší srdíčka a děkují mimo jiné za to Medžugorje, kde se jim moc líbilo.

Vnímám to však také jako selhání. Ředitel musí být zejména manažerem. Ačkoli i přátelským, ale to nemůže být primární. Za druhé, dlouhodobě jsem vnímala, že u nás docházelo k dvojkolejnosti mezi mými pokyny a tím, co vyžadovali od podřízených zaměstnanci na klíčových pozicích. Následně si tito podřízení dovolovali a ztrácel se respekt. Měla jsem to řešit už dříve.

Kolik dětí u vás je vedeno k víře na bázi dobrovolnosti?

Máme šest dětí, u kterých k tomu nemáme povolení od rodičů. Jedná se však o děti, které jsou u profesionálních rodičů. Děti, které bydlí přímo u nás, mají povolení od rodičů nebo na základě již zmíněné právní analýzy mají čtyři starší děti toto vedení na základě jejich osobního písemného souhlasu.

Když se jde do Medžugorje, jely tam tedy jen věřící děti?

Ano. Vysloveně jsme se zaměřili zejména na děti, které měly svátosti. Ten výlet byla vlastně odměna za svátosti, tedy křest, první svaté přijímání a biřmování, které měly 30. května. Hned 1. června jsme jeli do Medžugorje a na Makarskou riviéru.

Jak se jim tam líbilo?

Můžete si prohlédnout fotografie, byly z toho zážitku nadšené.

Medžugorje - Podbrdo, foto RT


Podle anonymních zdrojů vašich zaměstnanců v reportáži jste prý děti nutila putovat po kopci bosé po skalách…

Do ničeho takového jsem je nenutila. Jen na vysvětlení: Na pouti v Međugorje jsou dva kopce. Jeden malý a druhý větší. Poutníci tam úplně běžně chodí bosí, jde o způsob prožívání víry. Konec konců, je to opracovaný kámen a bylo léto. Měli jsme tam 45 dětí. Asi deset dětí chtělo jít po vzoru ostatních poutníků naboso a já jsem jim to na tom menším kopci dovolila. Na tom větším jsem to dovolila jen dvěma starším děvčatům. Šlo ale o jejich iniciativu a jelikož jsem na tom neviděla ve správné míře nic špatného, neprotestovala jsem.

Pro děti šlo o velmi silný duchovní zážitek, který byl velmi pestrý, zúčastnili jsme se i svědectví lidí, kteří byli uzdraveni a byli za to vděční. Odjezd z Medžugorje byl velmi emotivní, v autobuse se začaly i modlit růženec, který se naučily v Medžugorji a dříve ho neznaly. Děti projevily zájem, že by bylo super, kdyby se ho mohly modlit po příchodu do centra. Starší děti to dokonce i samy vedly.

Takto vzniklo i modlení růžence u nás v centru. Na základě zájmu dětí po návratu z Medžugorje avizovaly, že by se chtěly modlit růženec, který tak nahradil večerní modlitbu. Podpora od vychovatelů však byla různá. Některým se to nelíbilo.
Později jsem dostala avízo, že je to pro děti příliš mnoho. Šla jsem za dětmi a ptala jsem se, jak to vnímají. Starší děti mi řekly, že po té modlitbě růžence touží, ale zároveň menší děti mi naznačily, že celý růženec (pět desátků, pozn. red.) je pro ně mnoho. Společně jsme se dohodli, že menší děti se budou modlit jen jeden desátek.

Nyní je však situace taková, že se všechny duchovní aktivity zastavily.

Přestože jejich rodiče mají tuto vůli, a jde také o důležité socio-výchovné aktivity, museli se vinou mediálních útoků pozastavit?

Bohužel. Z Ústředí práce přišel takový pokyn, aby se situace uklidnila a ustálila. Výsledkem však nebylo uklidnění, ale přišel mediální útok. Sama se ptám, co je za tím. Přesto vůči uvedeným zaměstnancům necítím nenávist ani hněv. Spíše smutek z toho, že mnozí z nich si ani neuvědomují, co svým jednáním způsobili nejen mně, našemu centru, ale zejména dětem z našeho centra. To mě mrzí nejvíc.

Autor: Matej Gašparovič

Článek převzatý z

https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/riaditelka-trnavskeho-centra-pre-deti-a-rodiny-za-osocujucimi-medialnymi-utokmi-su-intrigy-nasich-zamestnancov/

https://standard.sk/405281/riaditelka-trnavskeho-centra-pre-deti-a-rodiny-za-osocujucimi-medialnymi-utokmi-su-intrigy-nasich-zamestnancov?fbclid=IwAR1T_SovDvZYXj8ykdEhx3PyAxroflZ1r48r8IWt0YbxlwWb7lGpmYCyLLg


Mimořádný pořad Slovenského dohovoru za rodinu věnovaný této záležitosti:

ROZHOVOR
s dnes už bývalou
ředitelkou
Centra pro děti a rodiny v Trnavě:

Online ve světě –

Slovenský mediální teror za praktikování víry


V pořadu se dozvíte:

1. Jak bychom pojmenovali tento pohon – o co jde? Pokud někdo neví.

2. Kdo začal řešit události v médiích? Nespokojení rodiče? Odejití zaměstnanci?

3. Které médium řešilo kauzu nejvíce?

4. Které nepravdy zazněly v reportáži?

5. Dali vám prostor pro vyvrácení lží?

6. Jak vypadal / vypadá standardní duchovní program v takových zařízeních a je to v rámci předpisů a programu?

7. Co si myslíte - proč se to událo?https://www.youtube.com/watch?v=-lrVuJQOBVg


Najdete na https://slovenskydohovorzarodinu.sk/online/pondelok-14-8-o-2000-mimoriadny-online-vo-svete-slovensky-medialny-teror-za-praktizovanie-viery/

*************


Nedalo mi to, abych o obou těchto událostech neinformoval, nedal je vedle sebe, aby tento kontrast ještě zřetelněji vynikl.

Co se děje, že lidé, kteří mají plnou pusu svobody a tolerance snad ke všemu, se s takovým zápalem staví a bojují proti křesťanské víře a jejímu hlásání, proti modlitbě, svátostem, duchovnímu životu a všemu, co souvisí s Bohem a Katolickou církví, uchylují se ke lžím a urážkám, aby znemožnili šíření a růst a praktikování víry, vztah s Bohem, bez kterého, jak říká P. Maria v Medžugorkji, lidstvo nemá budoucnost?

Ať si na to každý z Vás, čtenářů, odpoví sám. Kéž je mu tento článek pomocí.

Svědčí to ale jistě o tom, co probíhá. Nesmiřitelný duchovní boj Dobra a zla, boj o budoucnost lidstva, o každého člověka, jeho duši a věčnou spásu.

RT

CC0, cs.m.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Odpor vůči Harrisonovi Butkerovi svědčí o "nenávisti vůči katolické morálce": Předseda Newmanovy společnosti (02.06.2024)
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 08. 2023 | 765 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace