Zajímavé...

Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo

matka Elvíra, SDZR 3. srpna ráno krátce před čtvrtou hodinou zemřela řeholní sestra Elvíra. Ve věku 86 let tak svou pozemskou pouť ukončila ve formačním domě komunity Cenacolo v Saluzze, kde prožila poslední roky své nemoci.
Před smrtí byla obklopena všemi sestrami komunity, v modlitbě.





„Matka Elvíra žila mimořádně štědrý a intenzivní život v lásce a službě chudým a potřebným, zejména mladým a zmateným, ztraceným v závislosti a v nesmyslném životě. Poslední těžká léta nemoci pokračovala až do konce s vírou, odhodláním, odvahou a úplným odevzdáním se Bohu, aby svědčila o své nesmírné lásce k životu,“ napsala o zesnulé Elvíře komunita.

Právě v Saluzze, kde Elvíra strávila poslední roky svého života, založila v červenci 1983 první dům na pomoc mladým, ztraceným, zejména drogově závislým. Dnes existuje takových domů po celém světě šedesát.

Musíme se učit žít v pravdě a nedovolit, aby nás ovládly větší či menší lži. Žádný člověk se necítí dobře ve lži hříchu. Hřích ponižuje, zotročuje a vrhá člověka do světa lží. Pouze pravda osvobozuje a přináší radost. Musíte být svobodní. Svobodní, to neznamená, že už nebudete hřešit, ale ve svobodě se přiznáte ke hříchu. Protože pro nás hříchem nic nekončí, my věříme ve zmrtvýchvstání.

https://standard.sk/406146/zomrela-matka-elvira-zakladatelka-komunity-cenacolo

Matka Elvíra


Příběh mého povolání začal, když mi bylo devatenáct let. Jednoho dne jsem pocítila, že musím opustit svého otce, matku, bratry a sestry, vzdát se svých osobních plánů a úplně se zasvětit Pánu. Tehdy jsem řekla Bohu navždy „ano“! Dovolila jsem mu, aby mě vedl podle své vůle. Během 45 let jsem se ani jednou neohlédla zpátky. Nikdy jsem ani na chvíli nepochybovala o svém rozhodnutí. Byla jsem v noviciátu. Podmínky byly velmi přísné. Zachovávali jsme přísná řeholní pravidla. Navzdory obtížím jsem si vždy v duchu opakovala: I kdyby mě měli převálcovat, neodejdu odsud! Nikdy a nikam! Nic mě nemůže z řehole vytrhnout! Zrodila se ve mně velká životní vášeň.

Vždy jsem byla ženou zamilovanou do „lásky“, zamilovanou do života, do každé práce, kterou jsem konala. Patnáct let jsem pracovala v kuchyni, což jsem nikdy předtím nedělala. Já, odvážná dívka, která jezdila na motorce a nebála se výzev a dobrodružství, jaké přináší život, jsem se najednou ocitla v kuchyni.

Přiznávám, že první měsíce jsem trochu trpěla. Znala jsem dívky, které dělaly příjemnější věci. Jednoho dne mi vnitřní hlas (dnes vím, že to byl Duch Svatý) řekl: Bůh se nedívá na to, co a kde děláš. Pán se dívá na to, kde je tvé srdce. A moje srdce bylo v jeho Srdci. Naplnila mě nepopsatelná radost. Boží slovo ustavičně znělo v mé duši. Když jsem sypala sůl do velkých kotlů, v srdci jsem slyšela Ježíšův hlas: Vy jste sůl země. A když jsem krájela chléb: Já jsem chléb, který sestoupil z nebe. Kdo je mé tělo, neumře, ale bude žít navěky. Takhle to bylo při všem, co jsem dělala. Byla jsem stále zamilovanější do Boha, cítila jsem se svobodná, šťastná a radostná. Bylo to tak úžasné, že jsem to nedokázala ukázat navenek. Bylo to ve mně. Když jsem skládala první řeholní sliby, řekli mi, že podle regule je mám složit pouze na jeden rok. Popošla jsem k oltáři a řekla jsem: Navždy! Protože já řekla „ano“ Bohu, a ne mé Kongregaci.

Bůh připravuje pro každého z nás nejkrásnější scénář života. On nejlépe ví, jaké máme talenty. Po 30 letech života v řeholi jsem musela znovu najít své povolání a ještě jednou říci Bohu „ano“. Cítila jsem, že Bůh chce po mně něco víc. Pochopila jsem, že mám vystoupit z Kongregace a začít se věnovat narkomanům, kteří se toulají po ulicích. Bylo to těžké rozhodnutí. Rozhodla jsem se opustit stabilní život a vybrala jsem si v podstatě něco úplně neznámého. Hodně jsem trpěla, protože ve chvíli odchodu z Kongregace jsem ztratila rodinu, ekonomické zabezpečení a především svou důvěryhodnost. Ale neustoupila jsem a přijala jsem riziko. V malém italském městečku Saluzzo jsem našla starou opuštěnou vilu. Šla jsem k místnímu biskupovi a požádala jsem ho, aby mi ji daroval. Když se mě zeptal, na co mi bude, bez váhání jsem odpověděla: Chci pomáhat mladým lidem z ulice, bude to dům pro ně. O dva týdny později mi biskup dům daroval.

Po dlouhých letech čekání představení souhlasili s otevřením tohoto domu. Když dům uviděli, lekli se, protože byl v žalostném stavu. Řekli mi: Elvíro, co tady děláš? Je to ruina, a ne dům! Ale já jsem už tehdy v představách viděla nádherně upravenou budovu. Když odešli, zůstala jsem sama. V tu chvíli se začalo něco neuvěřitelného, něco, co dodnes nechápu, něco, co přesáhlo má očekávání. Myslela jsem si, že otevřu jen jeden dům u Turína a to bude konec, ale Bůh měl zcela jiné záměry. Momentálně mám otevřeno 35 domů po celém světě (Itálie, Francie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Irsko, Brazílie, Rakousko, Dominikánská republika, USA, Mexiko). A teď jsme otevřeli i dům v Polsku. Všech členů společenství je přibližně tisíc.

Cenacolo


Otevřeli jsme také misijní domy v Brazílii pro „děti ulice“. Naši chlapci prožívají skutečné zmrtvýchvstání, když vidí, že díky jejich nezištné pomoci na tvářích dětí, které byly kdysi smutné a plné beznaděje, září první úsměv. Nevracejí jim život prostřednictvím psychoanalýzy nebo léků, ne! Jediným prostředkem, který mají a kterým pomáhají, je víra v Ježíše Krista, který žije a i dnes uzdravuje! Chlapci na misích potkávají tvář zmrtvýchvstalého Krista. Dokáží ho vidět a kontemplovat jeho otevřené rány v současném světě.

Jak léčit narkomany

Naše společenství nevyužívá farmakologické prostředky ani prostředky, které nahrazují narkotika. Nepodáváme léky ani v odvykací době. Uzdravení probíhá prostřednictvím přijetí práce a modlitby. Proto má každý nově příchozí chlapec svého „anděla strážce“, to znamená chlapce, který už alespoň několik měsíců žije ve společenství. Tento se 24 hodin denně stará o narkomana, který právě přišel. Jeho úkolem je uvést nového chlapce do životního stylu společenství. Na začátku pracuje místo něj, protože novic nemá sílu ani chuť cokoli dělat. Spolu s ním bojuje proti touhám brát drogy a dělat zlo, které jsou zvláště na začátku velmi silné. Pro oba je tato zkušenost velmi užitečná – pro „anděla strážce“ proto, že se učí milovat v utrpení, a pro nového chlapce proto, že má poprvé příležitost spřátelit se s člověkem, který mu nezištně pomáhá.

Předtím, než kluci přišli do společenství, si často pletli požitek s radostí. Při hledání štěstí šli po cestě lehké zábavy. Učíme je, že štěstí se rodí v utrpení, které bylo pro ně vždy projevem slabosti a podřízenosti. Jsme přesvědčeni, že jen ten, kdo trpěl, dokáže milovat, pochopit a pomoci jinému trpícímu člověku.

Období léčení ve Společenství trvá přibližně tři až čtyři roky, přestože neexistuje stanovená doba pobytu. Hned po příjezdu odebíráme cigarety a jiné návykové látky. Jsme odloučeni od vnějšího světa; nemáme televizi, noviny, alkohol, nejsou tu holky, sex, nepíšeme mamince ani tatínkovi.

Ježíšovu oběť můžeme pochopit pouze prostřednictvím zříkání. Ježíš nás vždy bral vážně a nikdy nás neoklamal. Přišel proto, aby nás vykoupil a roztrhl okovy hříchu a zla. Přišel nám vrátit ztracenou svobodu, důstojnost a radost. I když strašně trpěl, neřekl „ne“ a přijal kříž. Díky oběti Ježíše Krista můžeme prožívat lásku, radost a pravdu. Musíme mít však odvahu setkat se s osobou Ježíše Krista. Musí to být osobní a velmi vědomé setkání.

Neexistuje takový odborník, který by mohl vyléčit lidské srdce zraněné a zotročené zlem. Takové srdce může proměnit pouze ten, kdo jej stvořil. Ve společenství drogově závislých lidí se dějí uzdravení mladíků, kteří byli ještě nedávno duchovně mrtví a zničení. Dělá to zmrtvýchvstalý Kristus, který je stále přítomen ve svátosti smíření a v Eucharistii. Jedině láska zmrtvýchvstalého Pána uzdravuje zraněná srdce a vlévá do nich radost z víry, naděje a lásky.

Příčiny drogové závislosti

Musíme si zapamatovat něco velmi důležitého. Když se rodíme na tento svět, jsme všichni stejně nevinní a čistí. Člověk se teprve později stává narkomanem. A stává se jím za jistých podmínek, v konkrétní rodině a společnosti. Docela zodpovědně mohu říci, že my všichni jsme spoluodpovědní za současnou situaci. Narkomanie je tajemstvím opuštěnosti a hluboké prázdnoty člověka, který se zavírá před Boží láskou. Nedokážeme zadržet lavinu zla, které vede k narkomanii. Mládež křičí ze všech koutů světa, že celá současná společnost je otrávená, protože odmítla Boha. Dnes to vnímáme jako proroctví, znamení naší doby.

Vlády některých zemí chtějí zlegalizovat drogy. Společnost, která umožňuje snadný přístup k návykovým látkám, se sama odsuzuje k smrti. Všechny druhy drog jsou stejně nebezpečné – člověka ničí nejen tvrdé drogy, ale všechny drogy. Pokud někdo pravidelně kouří marihuanu, znamená to, že hledá útěk ze situace, ve které se ocitl. Je to útěk do fikce, která zabíjí tělo i duši. Je to násilí, které člověk páchá sám na sobě. Někteří to dělají nožem, jiní pistolí, další ještě něčím jiným, ale to je totéž - člověk ubližuje sám sobě. Ve chvíli, kdy někdo vezme nejměkčí drogu, začíná proces závislosti. Je to násilný čin. Organismus si začíná žádat stále větší, silnější a častější dávky. Nejdříve jednou za týden, potom dvakrát, pak pětkrát. V našem společenství jsou tací, kteří utratili za drogy 300 dolarů denně. Když neměli peníze, kradli. Takto vstoupili do skutečného pekla závislosti. Každý narkoman přece začínal s něčím „měkkým“. Naši chlapci říkají, že drogy byly pro ně posledním skokem do propasti opuštěnosti, protože téměř všichni se předtím cítili osamělí, zklamaní, prázdní, zastrašení, násilní k sobě samým, a nedokázali se z toho nijak jinak vysvobodit.

Narkomani jsou jen ztracené, zraněné a lásku hledající děti. Ve většině případů měli všechno: auta, dívky, peníze, ale nepřinášelo jim to štěstí. Chyběl jim pevný základ. Nevěděli, k čemu se mají učit, pracovat, chyběla jim silná motivace. Přestože v jejich rodinách po materiální stránce nic nechybělo, ztratili smysl života. V jejich rodinách chyběla láska, důvěra, teplo, porozumění, úcta, dobrá vůle.

Věřím ve zmrtvýchvstání>

Vždy, když toužíš po rozkoši, upadáš do beznaděje, vcházíš do tunelu. Jsou lidé, kteří nechtějí udělat ani jen krok dopředu a zůstávají v pekle beznaděje. Křičí, opíjejí se, rouhají se, drogují, žijí v nenávisti a podezřívání. Pokud se chceš zachránit, musíš se rozhodnout vyjít z tmavého tunelu zla. Když si myslíš, že pro tebe už není žádné naděje, a přijmeš Ježíše, stane se zázrak zmrtvýchvstání, vítězství nad hříchem a smrtí. Proto potřebujeme hledět na zmrtvýchvstalého Ježíše, který je přítomen v Eucharistii. On nám ukáže své srdce díky síle modlitby. V modlitbě poznáš, kým skutečně jsi, co můžeš udělat a kdo ti může pomoci. Ježíš tě zahrnuje svou láskou a říká ti:

Chci tě spasit. Přišel jsem, abych tě osvobodil ze všech závislostí. Dovol mi, abych v tobě vstal z mrtvých, a já smažu všechny tvé hříchy.

Chce to pro tebe udělat tady a teď. Odhoď proto hněv, rozhořčení, podezřívání. Z celého srdce všechno všem odpusť a řekni Ježíšovi: Pane, udělej ve mně zázrak zmrtvýchvstání. Ježíš říká: Pravda vás osvobodí.

Zdroj:
https://modlitba.sk/matka-elvira/?fbclid=IwAR3KoHHRirDLcOw20ZVZvKu_uTxK1zOsm6VCEszTRML9sVO6y3q1WTiIEIs, 29. 5. 2019


Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/, článek ze 4. 8. 2023 naleznete zde.

matka Elvíra, SDZR



Sdílet

Související články:
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 08. 2023 | 461 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Slovenský dohovor za rodinu
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace