Zajímavé...

Zlý duch dobře ví, kdo Ježíš je

Reiki, queeselreiki, CC BY-SA 4.0, commons... A svědčí o něm. Tenkrát i dnes. Jistě to není s úmyslem oslavovat Ježíše a vzdávat mu chválu, naopak. I proto byl Ježíšem kategoricky umlčen a vykázán. I dnes mnohé ezoterické systémy, které odporují křesťanství, vědomě či nevědomě o Ježíši vydávají svědectví. Tak jako Ježíš však máme je i jejich svědectví odmítnout ...Evangelium

Šel dolů do galilejského města Kafarnaa a v sobotu tam učil. Žasli nad jeho učením, protože v jeho slově byla moc. V synagóze byl nějaký člověk, který měl v sobě nečistého ďábelského ducha. Ten vzkřikl velikým hlasem: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!
Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Zlý duch tím člověkem smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu ublížil. Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou: „To je něco! Svrchovanou mocí poroučí nečistým duchům, a vyjdou.“ Pověst o něm se roznesla po všech místech v tom kraji.


Lk 4,31-37


Promluva

Bratři a sestry dnes v evangeliu slyšíme svědectví o Ježíši Kristu, které podává zlý duch. Ježíš jej striktně umlčel a vyhnal ho z postižené osoby.

Zlý duch jistě nechtěl pomáhat Pánu při jeho mesiášském poslání, ale chtěl mu zhatit jeho plán tím, že prozradí Pánovu identitu dříve, než Ježíše lidé poznají sami jako Mesiáše a to Mesiáše trpícího na kříži. Ježíš toto zvrácené svědectví zlého ducha nepřijímá a eliminuje působení ďábelské moci v posedlém.

Je tedy možné říci, že i zlo a ten zlý svým způsobem svědčí o Ježíš. A opravdu je to tak i dnes.

Měl jsem jednoho známého, který se zabýval učením reiki – což je jeden z mnoha existujících esoterických systémů. Tento známý mi vykládal o tom, že součástí tohoto učení je víra v jakéhosi andělského ochránce (nápodoba našeho anděla strážného), který při jeho vzývání ochraňuje reikistu svou mocí. Dále mi říkal, že mu starší reikisté kupodivu radili, aby navštěvoval kostel a přijímal svátosti. Až potud by na tomto učení nebylo možno najít nic závadného.

Jenže - před přijetím svátostí má takovýto "reiki zasvěcenec" udělat na svém čele znamení onoho svého ochranného "anděla" a to proto, aby jej tento ochraňoval před působením Ježíše Krista.

A nyní je, jak jste jistě již poznali, zlo reiki odhaleno. Se smutkem jsem mu poté vysvětlil, že přijímat svátosti s tím úmyslem, aby na mě Ježíš nepůsobil, je znesvěcováním těchto vzácných Božích darů. A že jej vlastně reikisté navádí ke svatokrádežím, dále jsem mu vysvětlil, že všichni ďáblové byli původně andělé a vydávat se do moci nějaké bytosti, která není v souladu s Bohem, nebo by snad měla působit proti němu, je vlastně smlouva s ďáblem a ne s andělem strážným.

A další poznatek, který z toho vyplývá, spočíval v tom, že je zřejmé, že ti, kteří jej k takovému jednání naváděli, ví o tom, že Ježíš Kristus ve svých svátostech reálně působí - nemůže to tedy být obyčejný člověk, když i dva tisíce let po své smrti působí. Vědomě tedy uráží někoho, kdo nemůže být nikým jiným než Bohem. Jsou to tedy v podstatě satanisté.

Nepřímo však, nejspíše nevědomky, tito služebníci zla vydali svědectví o působení Krista Ježíše ve svátostech a tedy o tom, že Ježíš je stále živý a že je tedy Bůh. Tady jasně vidíme, že i dnes všechno svědčí o Pánu a jeho moci, dokonce i ďábelský nepřítel.

Proto se ani my nemáme bát svědčit svým opravdovým křesťanským životem o tom, že Ježíš žije a je Božím synem, protože to je prostě pravda, kterou ani ďábel nemůže zamlčet.

Jakub Ondráček, jáhen

úterý 30.8.2022, 22. týdne v mezidobí

Konstanzer Münster - foto: Gewölbe Thomaschor ReiKi, CC BY 3.0, commonsSdílet

Související články:
HALLOWEEN - Znáte původ tohoto svátku? (26.10.2022)
JSOU VYŘEZÁVANÉ DÝNĚ HALOWEENU TAK ŠPATNÉ? NEVINNÁ ZÁBAVA? (24.10.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Prokletí a jeho vliv na rodinu (19.07.2022)
Online ve světě okultismu - Dostali jsme se ze spárů okultismu - 1.část (video) (12.07.2022)
6 důvodů, proč odmítnout Halloween a CO BYSTE MĚLI DĚLAT, POKUD JSTE V MINULOSTI PRAKTIKOVALI HALLOWEEN? (06.11.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Zaplétat se do okultních ... (19.06.2021)
Jak středověký mnich jógu zakázal (29.05.2021)
Je hříchem předpovídání budoucnosti? (29.03.2021)
Satanistka Helena Blavatská a New Age (19.01.2021)
Exorcista poukazuje na ochrannou moc svátostin proti útokům ďábla (02.01.2021)
Tajemství okultistů - přes jejich mysteriozní schopnosti působí ďábel (11.11.2020)
Kniha pro ezoteriky i křesťany (31.10.2020)
Harry Potter - zrádná učebnice magie (07.05.2020)
Exorcisté: Kultura mainstreamu prodává dětem satanismus (20.01.2020)
Vybíráme z duchovní poradny o. Matúša Marcina: JAKÁ JSOU NEBEZPEČÍ HALLOWEENU PRO NAŠE DĚTI? (31.10.2019)
Je vhodné slavit Halloween? (28.10.2019)
Mohou katolíci používat krystaly na léčení? (28.09.2019)
Nespadněte do pasti New Age! (10.07.2019)
Děti, rodiče a Halloween (29.10.2018)
Církevní učení o věštkyních, čarodějnicích a psychických poradcích (29.04.2018)
Ďábel nenosí Pravdu, ale Halloween (31.10.2017)
Bývalý satanista je šokován, že křesťanští rodiče dovolí dětem slavit Halloween (30.10.2017)
HALLOWEEN se k nám prodral přes učitele, dokážeme to i napravit ? (14.10.2017)
Halloween a křesťanství (odpověď na otázku) (30.10.2016)
Proč by křesťané neměli slavit Halloween (30.10.2016)
O halloweenských párty a budoucích klientech psychologických poraden (31.10.2015)
Trick or treat, anebo ďáblův trik? - Italský exorcista o fenoménu Halloween (30.10.2015)
VRAŤME ŘÍJEN PANNĚ MARII (01.10.2015)
Halloween a svědectví jedné maminky (31.10.2014)
Halloween - svátek temných sil a "náboženství" Antikrista (31.10.2014)
Sibiřská oblast varovala, že Halloween podporuje extremistické postoje (31.10.2013)
Potrestán: starosta kritizoval Halloween (31.10.2013)
Halloween ubližuje! (31.10.2013)
Polská církev upozorňuje na okultní charakter Halloweenu
Filipíny: Církev proti Halloweenu
(31.10.2013)
10 přikázaní New Age… (12.06.2012)
Informace o New Age, srovnání, slovník pojmů + dokument církve o tomto hnutí (14.05.2012)
Kněz s vlastní zkušeností varuje před New Age (13.05.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 09. 2022 | 256 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace