Zajímavé...

Ženy, které zůstaly na ocet a gigolové, kteří je milují

CC0, pixabay.com Přinejmenším od 80. let se ženám říkalo, že manželství a mateřství nenahradí kariéru, že mohou mít jedno i druhé, když až do třicítky stráví čas vzděláváním, návštěvou večírků, a střídáním sexuálních partnerů, a když si vybudují kariéru dostatečně na to, že mohou začít uvažovat o manželství a rodině, někde kolem třicítky, mohou tak učinit se sebevědomím hrdé a nezávislé ženy.https://www.youtube.com/watch?v=sfm-gdOn9Tk&t=1s


Háček tkví v tom, že nespočet žen ve skutečnosti končí na místech jako je toto: Bali, Indonésie. Přestože je to tak trochu vyhlášené místo pro svobodné třicátnice, čtyřicátnice, padesátnice a starší Australanky, které sem chodí ulovit si nějakého místního gigola, které eufemisticky nazývají i Bali Boys. Totéž dělají Evropanky v Africe, a v Karibiku svobodné Severoameričanky, které zůstaly na ocet s tamními gigolami.

Je třeba také podotknout, že tento fenomén se netýká výlučně západního světa. V zemích, kde došlo k oslabení sexuální morálky, rozpadu rodiny jako buňky, a ekonomické integraci žen na pracovišti, nebo tomu, co se nazývá osvobozením žen, lze pozorovat stejný fenomén.
V Japonsku je tsunami žen, které zůstaly na ocet, ve věku 30, 40 a 50 let, které ačkoli aby uspokojily své libido a osamělost, nedělají sexuální turistiku, ale za to tam vznikl celý průmysl, který se stará o jejich osamělost, a někdy i o jejich celibát, jako například tento hostes klub v tokijské čtvrti Kabukičo v Šindžuku.

Zatímco ženám přinejmenším od 60. nebo 70. let slibovali uspokojující a výnosnou kariéru, jakož i plnohodnotný rodinný život, mnohé z nich poté, co přestaly být pro muže atraktivní, zjistily, že je čeká život plný dámských jízd utopených v levném víně, nekonečné dny strávené sháněním nových hraček pro kočky, nebo život strávený o samotě.

CC0, pixabay.com


Zatímco v západním světě média doslova ženám říkají, že se nemusí usadit, a o radosti ze života a umírání o samotě, a údaje potvrzují, že více žen si uvědomilo, že jsou mnohem horší věci než umírání o samotě, což jsou špatné zprávy pro patriarchát.

A je tu opět ten tmářský patriarchát, kterému je vždy třeba se vzepřít, a vždy je třeba ho hanobit, a tak mnohé ženy, navzdory svému vzhledu, si odřežou pod sebou větev, když odmítají hranice tohoto systému, pro pořádání lidských společností, což je mimochodem drtivá většina, a z nějakého důvodu, ale přece, se v Japonsku najde mnoho takových, které si řekly, že se smířily se svým samotářským životem, a já osobně znám mnoho žen a několika mužů, kteří se smířili se životem stráveným o samotě a v celibátu po většinu času, což však neznamená, že je to optimální výsledek pro jednotlivce nebo společnost.

Dokonce i Candace Bushnellová, autorka seriálu Sex ve městě, o které se říká, že v televizi zanechala pro ženy revoluční vzkaz, si nyní myslí, že nezávislý životní styl a nezávazný příležitostný sex, a navždy zůstat svobodným, který prosazovala, možná přece jen není tak přínosný, a nyní přiznává, že lituje, že nemá děti. Nyní je mu 60 let, a po rozvodu v roce 2012 se přiznala, že až teď jí došlo, jak moc opuštěná se ve skutečnosti cítí, když si nezaložila rodinu.

Od zavedení antikoncepčních pilulek, jakož i potratů na požádání, v kombinaci se zařazením žen do pracovního procesu, který si v průběhu desetiletí vynutil potřebu stále delšího vzdělávání žen, a to v období jejich nejvyšší plodnosti, jsme od 70. let minulého století svědky toho, že porodnost v celém rozvinutém světě padla do takové míry, že země už nedokážou ani nahradit samy sebe.

Ve Spojených státech sotva polovina dospělých lidí žije v manželství, a pro mnohé manžele se plození dětí stává otázkou peněz, životního stylu, a spousty dalších věcí.

Vzdělání a bohatství též korelují s porodností, což znamená, že čím je žena vzdělanější a více vydělává, tím méně dětí pravděpodobně počne, a bohužel, platí to i naopak, se všemi negativními dopady, které v současné společnosti pozorujeme.

A právě v tomto styčném bodě se dostáváme do kritického okamžiku, který v lidských civilizacích identifikoval Oswald Spengler, německý historik, filozof a politický spisovatel, a rozebíral ho ve svém opusu magnum Zánik Západu, který napsal krátce před první světovou válkou.

Když vysoce kultivovaní lidé začnou plození dětí běžně považovat za otázku kladů a záporů, nastal velký zlom, protože příroda nezná žádná pro a proti. Všude tam, kde je život skutečný, vládne vnitřní organická logika, „To“, pohnutka, která je zcela nezávislá na bdělém bytí s jeho náhodnými vazbami, ba dokonce ji ani nepozoruje. Hojné rozmnožování primitivních národů je přirozeným jevem, o kterém se ani neuvažuje, o to méně se posuzuje jeho užitečnost nebo naopak.

Když je v otázce života třeba vůbec uvádět důvody, samotný život se stal sporným. V tom momentě začíná s rozumným omezováním počtu narozených dětí.

A v tom momentě se jak v buddhistické Indii, tak v Babylóně, v Římě, jako i v našich městech, stává pro muže problémem mentalit výběr ženy, která nemá být matkou jeho dětí, jak je to u rolníků a primitivů, ale jeho „vlastní družkou“ na celý život.

Objevuje se moderní manželství, „vyšší duševní spřízněnost“, ve které jsou obě strany "svobodné" - svobodné, což znamená, jako rozumné bytosti nepodléhající pohlavnímu pudu zachovat své geny, a proto Shaw může říct, a považuji to za tu nejdůležitější část, žepokud se žena nezřekne ženskosti, své povinnosti vůči manželovi, dětem, společnosti, zákonu a všem kromě sebe, nemůže se emancipovat.

Jako civilizace bychom jen těžko zpochybnili fakt, že jsme se dostali do jakési spirály smrti.

Jsme civilizací, která není schopná vyprodukovat ani další generaci, která by nás nahradila, a proto jsme plození dětí přenechali milionům a milionům lidí na celém světě, kteří se dožadují vstupu do našich společností, a děláme to v naději, že oni a jejich děti budou v budoucnu odvádět daně, a financovat naše důchody a systém sociálního zabezpečení.

Přestože mnozí říkají, že je to úžasná a obohacující věc, a možná tomu tak také je, nikdo totiž neví, co bude za sto, dvě stě, tři sta, pět set let, pokud však nedojde k dramatické změně kurzu, západní civilizace samozřejmě zanikne.

Její místo samozřejmě nahradí nějaká nová, ale otázkou je, zda to bude krok vpřed pro lidský pokrok, nebo dva kroky zpět. A možná je to právě případ všech civilizací, jak poznamenává Spengler, že všechny civilizace procházejí sezónním cyklem období, a my na Západě jsme v období zimy.

Existují však civilizace, které se během delších období krizí dokázaly opět rozjet.

CC0, pixabay.com


Přestože si myslím, že kroky, které podnikl řekněme takový Augustus, a jeho Lex Julia De Adulteriis Coercendis, co byl, pokud vím, první zákon trestající sexuální nemorálnost ze strany státu, by v dnešním světě Me Too a sociální uvědomělosti neprošel, ale kulturní posun v duchu hodnoty rodiny a mateřství by časem mohl napravit zkázu, kterou na naší společnosti napáchal bezbřehý konzumismus a hedonismus, který se v ní posledních 50 let protlačoval.

Klíčovou složkou je vštěpování lásky k rodině, komunitě a národu.

Už se to povedlo, a právě se to dělá. V současnosti se Maďarsko snaží zvýšit porodnost prostřednictvím pobídek.

Japonsko platí lidem za to, aby měly děti, a Itálie také uvažuje nad stimulací porodnosti.

Avšak země, na kterou je třeba se zaměřit, je ve skutečnosti Izrael, kde je průměrná porodnost působivých 3,1 dítěte na ženu, a prolíná se třídními rozdíly a rozdíly v dosaženém vzdělání, a je mnohem vyšší, než v kterékoli jiné zemi OECD, a ve vyspělém světě je bezkonkurenční.

Mexiko je na druhém místě, kde na jednu ženu připadá jen 2,15 dítěte na ženu, což je téměř o jedno dítě v rodině méně.

Přestože někteří poukazují na mimořádně vysokou porodnost ultra ortodoxních žen, i sekulární ženy mají více dětí než jejich protějšky v jiných vyspělých zemích.

Jiní poukazují na porodnost ovlivňující faktory, kam patří i kulturní a náboženská povaha života v Izraeli, ale vlastně nikdo nikdy nedokázal úplně vysvětlit, proč je tato země tak odlišná.

A teď v rozhovorech, které jsem vedl s Izraelci, kteří mě kontaktovali, a nezapomínejte na to, že jsou to jen neoficiální informace, ale v těchto rozhovorech, které jsem měl, zvláště vynikal jeden mladý muž, kterého zde nebudu jmenovat, který mi během rozhovoru řekl, že se velmi těší na to, když brzy odejde z armády a ožení se, a založí si rodinu. Řekl mi, že v této zemi je silné vlastenecké cítění, a silný smysl pro komunitu.Řekl mi také, co považuji za zvláště důležité, že Izrael jako národ byl plný energie.

Přestože mi to řekl jen jeden člověk, shodnu se s ním v tom, že komunita a vlastenecké cítění jsou pro jednotlivce, tak i pro společnost, velmi důležité, co se na Západě bohužel vytratilo.

Jak jsem již řekl, Izrael je třeba mít stále na očích, protože ať tam dělají cokoliv, zjevně dělají něco správně. Dokonce mají zeď a vlast pro své lidi, po čem, podle mého názoru, i na Západě mnozí touží, pokud by byli upřímní.

Takže slečnám poradím, aby se provdaly mladé a za mlada měly děti.

CC0, pixabay.com


Ve třiceti si můžete začít postupně budovat kariéru, nebo se zařadit k ženám, které zůstaly na ocet, a muži ve vašem věku, když vám bude třicet, které jste ve dvaceti možná odmítly, když jste měly navrch, mají nyní tržní hodnotu, přičemž ta vaše se každým rokem snižuje, a ve většině případů se ožení s mladšími ženami, a ne s takovou, co má plno koček, která konečně skončila se střídáním sexuálních partnerů, a je připravena usadit se.

Děkuji za zhlédnutí videa, pokud se vám podobná videa líbí, zvažte odběr kanálu, a také nezapomeňte dát odběr na BitChute, což je vlastně jediná platforma podporující svobodu slova, která ještě mezi sociálními sítěmi zůstala, protože tam najdete spoustu videí, které zde na Youtube nenajdete.

Ještě jednou děkuji za shlédnutí videa, a uvidíme se příště.


Převzato z https://www.lifenews.sk/, článek z 28. 10. 2019 naleznete zde.

CC0 Creative Commons, pixabay.comSdílet

Související články:
GODZONE TOUR 2023 (15.10.2023)
Animátorský kurz (06.09.2023)
Setkání mládeže děkanství znojemského a vranovského na louce (06.09.2023)
Svědectví ze SDM Lisabon v Příměticích (06.09.2023)
Víkend pro kluky ve věku 7 - 17 let (11.06.2023)
Pozvání pro mladíky (05.06.2023)
Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023 (01.06.2023)
Duchovní příprava SSM Lisabon 2023 (10.04.2023)
Diecézní setkání mládeže 2023 - autobus ze Znojma (24.03.2023)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (23.03.2023)
Světový den mládeže Lisabon 2023 - informace k přihlašování (05.12.2022)
Týden modliteb za mládež - právě probíhá, přidejte se (17.11.2022)
Chvályhodná aktivita (25.10.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 15 (28.03.2022)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem - vypravuje se autobus (25.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 14 (23.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 13 (18.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 11 (08.03.2022)
Letní tábor pro mladé od 18 let (02.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 9 (26.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 5 (06.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 4 (01.02.2022)
Bojová umění – to není jenom sport (30.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 3 (27.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 2 (23.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... aneb příprava na manželství (18.01.2022)
Letní tábor pro mladé na Oravě (27.04.2021)
Mladí v duchovní krizi / Biřmování, a stačilo! (10.03.2021)
Vzdělávací semináře pro mládež online (11.02.2021)
Křesťanský web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež (26.01.2021)
Prázdnota a touha po pravé lásce - výsledek sexuální revoluce u mladých lidí (29.09.2020)
Kurz vedoucích ministrantů 2020 (13.09.2020)
Dopis vizionáře Ivana Dragičeviče mladým ke příležitosti 31. Festivalu mládeže v Medžugorji (02.08.2020)
Dopis otce biskupa Baxanta mládeži (20.04.2020)
Co dnes mnohým mladým nechybí, ale chybět by mělo (25.03.2020)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (06.03.2020)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (01.03.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.02.2020)
Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí dětí, říká Max Kašparů (20.01.2020)
I když jste jakkoli zamilované, mějte otevřené oči (02.01.2020)
Vysvobození z otroctví (27.12.2019)
Videa pro mládež na internetu (11.12.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.11.2019)
Epidemie smutku mladých lidí: Chceme nesprávné věci (09.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (07.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (28.05.2019)
Letní tábor pro mladé od 18 let (21.05.2019)
Týden modliteb za mládež 2019 (08.04.2019)
Diecézní setkání mládeže 2019 - autobus ze Znojma (08.04.2019)
3 kroky rozlišování povolání podle Marie (03.04.2019)
Mše svatá pro mládež na Šumné (31.01.2019)
Blogující: O předmanželském sexu, och ... (13.01.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné - opět bude (29.11.2018)
TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 - záznam: P. Pavol Hudák: Problémy mladých ve víře a v čistotě (18.11.2018)
Uskutečnila se mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství - mládežníci jste zváni (11.11.2018)
Opět bude mše svatá pro mládež vranovského děkanství (26.10.2018)
Na Šumné začaly mše svaté pro mládež - I Ty, mládežníku, jsi zván (08.10.2018)
Odkaz na zajímavé čtivo (nejen) pro děti a mládež (24.09.2018)
Anna Kolesárová může být vzorem pro naši generaci, (28.08.2018)
Stateční muži a něžné ženy (23.07.2018)
Pornografie a mládež - Je pornografie na internetu problém? (18.07.2018)
"Je třeba žít jako bojovník, připravený riskovat svůj život pro evangelium" tvrdí Jim Caviezel (11.01.2018)
Sqelba - jedinečná šance pro mládež (15.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (04.10.2017)
Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (03.09.2017)
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 v přenosech TV NOE (16.08.2017)
10 let Komunity Cenacolo na Slovensku (12.07.2017)
Mladí nejsou na internetu v bezpečí (07.06.2017)
Večer chval ve Višňové (07.06.2017)
Dnešní mládež potřebuje "profackování" životem (24.05.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (03.04.2017)
Autobus na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (01.04.2017)
O setkání SČS ve Vranově na stránkách Ostravsko-opavské diecéze (29.03.2017)
Týden modliteb za mládež (28.03.2017)
Celostátní fórum mládeže v Olomouci (17.03.2017)
Jsem věřící, ale praktikuji po svém. Nebo vůbec. (07.03.2017)
Postní duchovní obnova pro mladé muže (12.02.2017)
Kde dělají věřící singláči chybu? (05.02.2017)
Čtení na pokračování od jáhna Josefa Janšty (28.01.2017)
Chlapci a dívky chtějí žít v čistotě až do svatby - 15 a 23 důvodů proč (19.08.2016)
Otec Nik s mladými odjel na celosvětové dny mládeže do Polska (20.07.2016)
Studie uvádí, že diváci měkké pornografie hůře získávají pozitivní postoj k ženám (29.06.2016)
Celosvětové dny mládeže v Krakově (18.06.2016)
Ohrožena: Pohádka Ledové království: Královna Elsa – petice (17.06.2016)
Burning Square v Kroměříži (02.06.2016)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově (16.03.2016)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (29.02.2016)
Mezinárodní tábor v Alpách (10.02.2016)
Tip na koncert: GODZONE TOUR 2015 míří do Brna (aktualizované) (19.11.2015)
P. Karel Skočovský: Otázka "přirozenosti" PPR (16.11.2015)
Je Charlie Challenge pouze hra? Ano, ale ďábelská (12.11.2015)
Mše svatá nejen pro mládež (08.10.2015)
Bůh, sex a manželství 12. díl - Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (09.09.2015)
Bůh, sex a manželství 11. díl - Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (06.09.2015)
Bůh, sex a manželství 9. díl - Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (24.08.2015)
Bůh, sex a manželství 8. díl - Co je špatného na používání antikoncepce? (10.08.2015)
Žena, její šatník a Bůh (01.08.2015)
Bůh, sex a manželství 7. díl- Je společné bydlení před svatbou hřích? (31.07.2015)
Bůh, sex a manželství 6. díl- Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (28.07.2015)
Bůh, sex a manželství 5. díl- Proč sex patří až do manželství? (25.07.2015)
Bůh, sex a manželství 4. díl- Co mají společného Bůh, sex a manželství? (23.07.2015)
Bůh, sex a manželství 3. díl - Co lidské tělo šeptá o Bohu (21.07.2015)
Romantika a sex očima muže (08.07.2015)
MARTIN KVAPILÍK: Manželství mi bere spánek, čas a peníze. Ale dávám to rád (25.06.2015)
Bůh, sex a manželství 2. díl- Co může kněz vědět o manželství (sexu)? (20.06.2015)
Bůh, sex a manželství: 1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (05.06.2015)
Soužití nadivoko anebo Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (20.05.2015)
Modlitba jako služba a služba jako modlitba v Moravských Budějovicích (12.05.2015)
Pokud chcete šťastné a svaté manželství, buďte cudní (24.04.2015)
Nástrahy pro mládež a jejich důsledky (23.04.2015)
Bůh, sex a manželství - Nový seriál na signály.cz (08.04.2015)
Autobus na diecézní setkání mládeže (26.03.2015)
Videoupoutávka na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem (26.03.2015)
Týden modliteb za mládež (19.03.2015)
Papež píše mladým: Mějte odvahu opravdově milovat (20.02.2015)
Video: Sexuální výchova - Jedna z nejlepších přednášek - svědectví o vztazích (15.02.2015)
Etapy a hranice křesťanského vztahu (21.01.2015)
Dívka a velikost jejich šatů by měly růst spolu (17.12.2014)
Závěry 20. konference o mládeži (07.12.2014)
Mše svatá pro mládež nejen vranovského děkanství (26.11.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (06.11.2014)
Nejméně 6 důvodů proti manželství s nevěřícím (nepokřtěným) (29.10.2014)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (17.10.2014)
Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 (08.10.2014)
Svatováclavská noc „tentokrát pouze pro holky“ (25.09.2014)
Ministrantská víkendovka (25.09.2014)
Animátorský kurz 2014 - 2016 (09.08.2014)
Světové dny mládeže v roce 2016 v Krakově už mají své logo (08.07.2014)
Ubytování ve školním roce 2014-2015 (23.06.2014)
Tábor v Rakousku (11.06.2014)
Expedice pro mládež: Albánie - země orlů (15.05.2014)
RAFT 2014 (09.05.2014)
CROSS FORCE -víkend pro ministranty v Rajnochovicích (14.04.2014)
Na diecézní setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (10.04.2014)
Poselství svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže (20.02.2014)
Soužití před manželstvím přispívá k rozvodu, tvrdí američtí vědci (18.02.2014)
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano (04.02.2014)
* Předsevzetí žít čistý vztah
* Slovensko pořádá pouť zamilovaných, modlitba, hymna poutě
(26.01.2014)
Ples mládeže v Brně (18.01.2014)
Podpora Studentského Velehradu (26.12.2013)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (07.12.2013)
Církevní domov mládeže Petrinum Brno (11.11.2013)
Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce (19.10.2013)
Modlitba jako služba, služba jako modlitba (11.10.2013)
Animátorský kurz 2013 - 2015 (22.09.2013)
Kurz pro vedoucí ministrantů (22.09.2013)
Velehradské slavnosti ve znamení vysílání dobrovolníků i balónků (31.07.2013)
Ubytování pro studenty v Praze - Univerzitní centrum Na Baště (31.07.2013)
Celosvětové setkání mládeže v Brazilii na televizi Noe (21.07.2013)
Svědectví katolického kněze: Zrada, nůž a svatba (15.07.2013)
Čekat se sexem? True Love Waits oslovilo už miliony teenagerů (25.06.2013)
Expedice pro mládež do Bulharska (30.05.2013)
Biskupové vyzývají mládež k cudnosti (12.05.2013)
Mediální škola 2013/2014 (04.05.2013)
Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců (23.04.2013)
Jarní prázdniny v Jeníkově (28.03.2013)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (22.03.2013)
Setkání mládeže s otcem biskupem 2013 (21.03.2013)
Další příprava na biřmování bude 26. března (20.03.2013)
Zajímavý citát č.10 (09.02.2013)
Studenti z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (03.12.2012)
Setkání mládeže (nejen) Moravskokrumlovského děkanátu (14.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 20. 11. 2012 (13.11.2012)
Pomoc u otce Vladimíra Hrona (11.11.2012)
Diecézní setkání litoměřické mládeže v Ústí n.L. (11.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 5. 10. 2012 (27.09.2012)
Zajímavý citát 4 (01.09.2012)
Ohlédnutí za 5. celostátním setkáním mládeže (31.08.2012)
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k CSM ve Žďáru n. Sázavou (18.08.2012)
Televize NOE na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru - program (15.08.2012)
Žďár se již chystá na příchod mladých lidí (12.08.2012)
Expedice Norsko (03.08.2012)
Kurz pro dívky (01.07.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 26.6.2012 ve Štítarech (22.06.2012)
16. františkánské setkání mládeže ve Cvilíně u Krnova (11.06.2012)
Mezi patrony Světových dní mládeže bl. Jan Pavel II. (30.05.2012)
Další příprava na biřmování bude už 29. 5. 2012 ve Štítarech (27.05.2012)
Misijní štrůdlování 2012 (19.05.2012)
Magnetka na Žďár (11.05.2012)
SKAM - Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže - a SKAMFest (03.05.2012)
Informace Diecézního centra života mládeže (19.04.2012)
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT (17.04.2012)
Studentský Velehrad (12.04.2012)
Přihlaste se na ENTERcamp! (07.04.2012)
Další připrava na biřmování bude 17. dubna ve Štítarech (07.04.2012)
Další příprava biřmování bude v úterý 3. dubna 2012 ve Štítarech (31.03.2012)
Dopolední skupinky na Diecézním setkání mládeže v Brně (22.03.2012)
Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března (19.03.2012)
5. Celostátní setkání mládeže se ve Žďáře nad Sázavou (23.02.2012)
Týden modliteb za mládež (13.02.2012)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem
(11.02.2012)
Ohlédnutí za jeníkovskou brigádou (10.02.2012)
Mše svaté a příprava na udílení svátostí ve farnosti Jeníkov (09.02.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově (05.02.2012)
Dokument z evropského kongresu o povolání (30.01.2012)
17. mezinárodní setkání mládeže v Nitře 2012 (19.01.2012)
...a je mi to jedno (11.01.2012)
Silvestr ve Štítarech (06.01.2012)
Mládež může změnit svět- Bůh nás povolal (05.01.2012)
Pozvánka na 4. celostátní fórum mládeže - Žďár nad Sázavou (12.12.2011)
4.Příprava na biřmování (09.12.2011)
Když jdou děti vlastní cestou (01.11.2011)
Děkanské setkání mládeže v Moravském Krumlově (12.10.2011)
Otec Nik vzpomíná na Taragonu (09.10.2011)
Myslíme to spolu vážně (22.09.2011)
Otec Nik vzpomíná na zastávku v Barceloně cestou do Madridu (19.09.2011)
Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu (23.08.2011)
Světové setkání mládeže se Svatým Otcem na obrazovkách televize Noe. (16.08.2011)
Zahájeny Světové dny mládeže - 480 tisíc ze 137 zemí (16.08.2011)
Otec Nik se hlásí z Madridu - tentokrát z Taragony (14.08.2011)
Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže (14.08.2011)
Otec Nik se ozývá z Madridu - dnes z Anessy (14.08.2011)
Vrcholí přípravy na Světové dny mládeže (27.07.2011)
Poutníkem do Madridu i když musíte zůstat doma (24.07.2011)
KOM Olomouc a pozvání do Madridu (27.05.2011)
Ubytování pro vysokoškoláky v Praze (22.04.2011)
Ohlédnutí za DSM 2011 v Brně (17.04.2011)
Setkání mládeže v Brně (17.04.2011)
Diecézní setkání mládeže 2011 v Brně (12.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem - autobus (09.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (30.03.2011)
Benefice pro Japonsko (17.03.2011)
11 „vzkazů“ Benedikta XVI. mládeži (06.03.2011)
Silvestr 2010 ve Štítarech (02.01.2011)
Skautská mše svatá v Olomouci (11.11.2010)
Večer důvěry v Brně (01.10.2010)
Kurz pro vedoucí ministrantů (28.09.2010)
Zveme na setkání Chodíme spolu a co dál? (01.09.2010)
Setkání holek (17.05.2010)
Kurz Být sama sebou 2010 (08.05.2010)
Naše pravá krása přichází od Boha (02.05.2010)
Jaký máš vztah k majetku, k lidem, k Bohu? (07.04.2010)
Na setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (25.03.2010)
Týden modliteb za mládež (23.03.2010)
Poselství Benedikta XVI. mládeži - Jste nadějí Církve (06.03.2010)
Pozvánka na jarní prázdniny do Osové Bitýšky (22.02.2010)
Karneval na ledě v Nedakonicích (08.02.2010)
Hledáme cestu k mládeži (08.02.2010)
Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011 (06.02.2010)
Být sama sebou (26.01.2010)
XVI. křesťanský ples mladých (22.01.2010)
Silvestr ve Štítarech (01.01.2010)
Strmilovský pro-life víkend (07.12.2009)
Křesťanský klub (12.11.2009)
Benedikt XVI., poselství mládeži (05.11.2009)
Konference o mládeži v Praze (03.11.2009)
Zveme na podzimní prázdniny do Osové Bitýšky (17.10.2009)
Poznatky o výchově - Preventivní výchovný systém Dona Bosca (17.10.2009)
Duchovní obnova pro dívky v duchu svatého Františka (09.08.2009)
ENTERcamp – letní tábor pro mládež se vydařil (17.07.2009)
Dospívání (01.06.2009)
Zapoj se do organizace návštěvy Svatého otce! (20.05.2009)
Oslava 30 let Křižovatky (20.05.2009)
Komunita Blahoslavenství - akce na léto 2009 (06.05.2009)
Kurz Být sama sebou pro dívky od 12 do 18 let (06.05.2009)
Den a noc pro mladé (05.05.2009)
Víkend pro muže - Tábor-Klokoty (21.04.2009)
Víkend s benediktinkami (18.04.2009)
Přijetí nových členů do SČS při 5.celostátním setkání SČS (14.04.2009)
Mezinárodní prázdninová nabídka pro mladé (11.04.2009)
Setkání mládeže na Šumné (02.04.2009)
Mladí pro církev - církev pro mladé (27.03.2009)
Diecézní setkání mládeže 2009 (23.03.2009)
Prázdninová cesta do Pobaltí (01.02.2009)
Pozvánka na Silvestra (13.12.2008)
Co vše bylo k vidění u protinožců... (16.11.2008)
První pátky pro mládež z děkanství vranovského v kostele na Šumné (05.10.2008)
Proběhl meeting ministrantů v Prosiměřicích (05.05.2008)
AIN KARIM: sobota 14. 6. 2008 v Lechovicích (22.04.2008)
12. Františkánské setkání mládeže (14.04.2008)
Slogan pro povzbuzení (10.04.2008)
3. celostátní setkání Společenství čistých srdcí (23.03.2008)
Ve Valašských Kloboukách se zajímali o "Čistou lásku" (29.01.2008)
O. biskup Pavel Posád uděloval křty v Jeníkově (21.01.2008)
Křest Veroniky a Rostě v Jeníkově (12.01.2008)
Dobrá rada (12.01.2008)
Ain Karim - setkání pro mládež 9.2.2008 V Lechovicích (02.01.2008)
Nové heslo (30.12.2007)
Říjnové setkání mládeže Ain Karim Lechovice (07.11.2007)
V Klokotech byli přijati noví členové SČS (18.08.2007)
AIN KARIM 13. října 2007 u Panny Marie Pastýřky (11.08.2007)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 01. 2023 | 903 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://www.lifenews.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace