Bylo

Žehnání zvonu sv. Josefa na Šumné

V sobotu 16. 8. 2008 byl slavnostně požehnán první zvon pro nový kostel v Šumné.


Zvon svatého Josefa byl pěkně vyzdoben a přichystán před novým kostelem a kolem něj se sešli věřící.Zvon přijel požehnat generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, kterého přivítal otec Marek Dunda.Žehnací modlitba.Žehnání zvonu.

Potom přistoupili ke zvonu zástupci věřících a byla pronesena modlitba, obsahující jednotlivé úmysly. Po té, co všichni zazpívali Kyrie eleison, klepl zástupce na zvon kladívkem , a tak se tato prosba do zvonu vložila.Za děti Zbyněk Nečas: V dobách válek bývaly zvony z věží odváženy a ulévaly se z nich zbraně. V této chvíli se připojujeme s prosbou, aby děti této obce i celého světa mohly slyšet zvony vždy jen v dobách míru.Za mládež Alena Blahucza: Nadšená srdce mladých připomínají srdce bijícího zvonu. Prosíme, aby jejich srdce bilo pro dobro, pro pravdu a pro Krista a aby se mladí vždy rozhodovali pro opravdové hodnoty. Kéž na přímluvu svatého Josefa najdou kvalitní manželské partnery na celý život a vytvoří s nimi spořádané rodiny založené na křesťanských hodnotách.Za ministranty nebylo proneseno, ale přesto platí: Má-li společenství křesťanů věrohodně žít podle evangelia je třeba, aby vždy bylo dost těch, kteří budou ochotni sloužit při bohoslužbě a ve prospěch farnosti. Připojujeme se nyní s prosbou, aby se v této obci i našich farnostech našlo vždy dost těch, kteří budou ochotni nabídnout své síly ve prospěch společenství věřících a na přímluvu sv. Josefa také prosíme, aby bylo dost těch, kteří velkoryse a věrně odpoví na kněžské nebo řeholní povolání.Za stavební úřad Šumná zastoupila paní Jiřina Cejpková: Každá stavba je prospěšná nejen tehdy, když je správně postavena, ale především, když slouží dobrému účelu a přispívá ke sjednocení a sblížení lidí. Prosíme Pána, aby na přímluvu sv. Josefa ochránce svaté rodiny v naší oblasti a v naší zemi lidé stále víc nacházeli cestu jeden ke druhému a žili ve vzájemné úctě.Za tesaře, kteří zhotovili zvonovou stolici pan Martin Šnajdr: Svatý Josef, kterému je zvon zasvěcen, je také patronem tesařů a dělníků. Prosme nejen za tyto tesaře, ale i za všechny, kteří poctivě pracují, aby jejich dílo přispívalo k oslavě Boží, k jejich radosti a k prospěchu celého lidského společenství.Za představitele obce pan starosta Petr Cejpek: Obec Šumná je nyní domovem pro spoustu lidí a mnozí další mají k této obci blízký vztah, někteří zde mají své kořeny. Chceme prosit za Boží požehnání pro všechny minulé, současné i budoucí obyvatele a příznivce Šumné.Za ženy paní Milada Šlapalová: Svatý Josef byl oporou pro Pannu Marii a zároveň je oporou všem ženám. Kéž se za ně přimlouvá a vede je, aby dokázali správně spolupracovat s muži na posvěcování rodin a na dobru celé společnosti.Za ty, kdo vzali starost o kostel za svou pan Ladislav Prchal: Zvon je určen pro tento nový kostel Svatého Ducha. Prosme, aby se nejenom zvon, ale i kostel stali prostředkem k hlubšímu objevení hodnot víry a ke sjednocování všech kolem Krista.Za Josefy pan Josef Stehlík: Svatý Josef je přečistý snoubenec Panny Marie. Prosme, ať všichni Josefové a muži následují příklad sv. Josefa a stávají se oporou svých rodin.Za kněze o. Milan Plíšek: Svatý Josef je jedním z nejvýznamnějších světců. Je patronem Církve, šťastné smrti a od roku 1654 je zemským patronem i naší země. Prosme, aby byla znovu objevena velikost tohoto světce a moc jeho přímluvy a tak, aby rostlo Boží království.Za dobrodince kostela zastupitel Jihomoravského kraje pan ing. Alois Vybíral: Hlas zvonu bude zaznívat na veřejnosti a všem bude připomínat, že máme pamatovat na hodnoty duchovní. Prosíme za ty, kdo vedou naši společnost, aby vždy pracovali pro skutečný prospěch těch, které zastupují a vždy pamatovali na svou odpovědnost před Pánem Bohem.Za dobrodince tohoto zvonu pan Zdeněk Šplíchal: Mnohá dobrá díla mohou vzniknout jen tehdy, když se najdou lidé, kteří je nezištně a velkoryse podpoří svým darem, pomocí nebo modlitbou. Prosíme tě, Pane, aby takovíto dobrodinci nikdy nechyběli a aby jejich velkorysost byla jednou odměněna i věčnou radostí v nebi.Za zvonaře pan Rostislav Bouchal: Hlas zvonu svolává k modlitbě při různých příležitostech. Ať ve chvílích radostných i bolestných nezapomínáme, že jeho hlas je i hlasem naděje, kterou máme v Kristu a která nezklame.Po prosbách byli přítomní svědky vyzdvižení zvonu na věž.Zvonaři.Zvon stoupá vzhůru na věž.

Šlo o vzácnou podívanou a přítomní pozorně přihlíželi perfektní práci zvonařů.Potom se věřící odebrali do místního kulturního domu, kde společně slavili mši svatou.Po mši svaté Mons. Jiří Mikulášek přirovnal člověka ke zvonu: Člověk je tělo a duše a aby měl jeho život smysl, pak je ještě něco potřeba. To nám může ukázat právě to, co teď prožíváme. Zvon má tělo a srdce. Aby mohl naplnit smysl svojí existence, bylo potřeba ho vytáhnout nahoru, aby mohl zvonit. Tak je to i s námi. My potřebujeme vzhůru, k Bohu, a pak má náš život smysl. Když slyšíme hlas zvonu, modlíme se Anděl Páně. Třikrát denně si tak připomínáme, že se Bůh stal člověkem, že se stal jedním z nás a konal obyčejné práce. Žil přitom neobyčejný život. Skrze tuto modlitbu vstupuje do našeho života.Po mši svaté se všíchni sešli opět před kostelem a při prvním zvonění zvonu se pomodlili Anděl Páně.Přítomní si měli možnost prohlédnout i současný stav nového kostela.Sdílet

Související články:
Ohlédnutí za další přípravou dětí na svátosti v Šumné (19.11.2023)
Začala příprava dětí na svátosti na Šumné (09.11.2023)
Dušičkové procesí na Šumné (31.10.2023)
Ohlédnutí za slavností Ducha Svatého a 1. Sv. Přijímáním v Šumné 2023 (03.06.2023)
Poutní mše svatá v Šumné (06.05.2023)
Zábavné odpoledne na Šumné 2023 (16.04.2023)
Zábavné odpoledne na Šumné (24.02.2023)
FOTO: Vánoční výzdoba v Šumné (03.01.2023)
Ohlédnutí za posvícením na Šumné (13.09.2022)
Ohlédnutí za poutní mši svatou a 1. svatému Přijímání na Šumné (02.07.2022)
Velikonoční výzdoba v kostele Svatého Ducha v Šumné a myšlenka z kázání (20.04.2022)
Výlet s dětmi na vyhlídku Králův stolec (19.08.2021)
Výlet s dětmi ke Stříbrným vodopádům (29.05.2021)
Poutní výzdoba v kostele na Šumné (26.05.2021)
FOTO: Poděkování za úrodu Šumná (30.09.2020)
Typokos na Šumné: pátek 28. srpna (29.08.2020)
Typokos na Šumné: čtvrtek 27. srpna (28.08.2020)
Typokos na Šumné: středa 26. srpna (27.08.2020)
Typokos na Šumné: úterý 25. srpna (26.08.2020)
Typokos na Šumné: pondělí 24. srpna (25.08.2020)
Typokos nebo-li Týden pod kostelem na Šumné (21.08.2020)
Výlet s dětmi na Pašeráckou stezku (30.06.2020)
Výlet na kopec Větrník (13.03.2020)
Odpoledne Vranovského regionu na Šumné - 9. ročník (27.02.2020)
Výlet ke zřícenině Nový Hrádek (23.02.2020)
Pololetní prázdniny trochu jinak (02.02.2020)
Spolčo Sluníčko v Šumné (21.01.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (01.10.2019)
Mše svatá na Šumné s žehnáním dětí a studentů, rodičů a učitelů (01.09.2019)
TYPOKOS- Týden pod kostelem na Šumné- pátek (30.08.2019)
"TYPOKOS"- Týden pod kostelem na Šumné- úterý (27.08.2019)
"TYPOKOS"- Týden pod kostelem na Šumné- pondělí (26.08.2019)
Žehnání motorek 2019 (18.03.2019)
Zveme na pohádku "Sedmero krkavců" do Šumné (04.03.2019)
Zemřel Mirek Musil ze Šumné (25.02.2019)
Svatoštěpánská mše svatá na Šumné (14.12.2018)
Pouť prvokomunikantů v Brně na Petrově (25.11.2018)
Navštívili jsme Mirka Musila ze Šumné (19.11.2018)
Mše svatá s otcem biskupem na Šumné (04.09.2018)
Žehnání kapličky svatého Huberta (22.05.2018)
Fotografie z žehnání motorek na Šumné (22.05.2018)
10. výročí posvěcení kostela Svatého Ducha na Šumné (18.05.2018)
Žehnání motorek 2018 v Šumné (13.04.2018)
Kostel Svatého Ducha na Šumné (22.03.2018)
Pozvání do Šumné - divadlo (03.03.2018)
Živý betlém v Šumné (10.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež na Šumné (22.10.2017)
Vánoční představení v Šumné 2016 (12.12.2016)
Dětská mše svatá na Šumné - 6. 10. 2016 (07.10.2016)
Žehnání aktovek na Šumné (01.09.2016)
Posvícení na Šumné (29.08.2016)
Požehnání na prázdniny (27.06.2016)
Výlet s náboženstvím (11.06.2016)
Sedm studánek (27.05.2016)
První svaté přijímání na Šumné (16.05.2016)
Poslední setkání před prvním svatým přijímáním na Šumné (16.05.2016)
Příprava na 1. svaté přijímání na Šumné vrcholí (03.05.2016)
Probouzení broučků na Šumné 2016 (27.04.2016)
Příprava dětí na 1. svaté přijímání (16.04.2016)
Příprava dětí na 1. svaté přijímání (21.03.2016)
Představení dětí na Šumné (17.03.2016)
Živý betlém v Šumné (12.12.2015)
Mše svatá pro děti (04.12.2015)
Posvícení na Šumné (12.09.2015)
Povídání o misiích (03.06.2015)
Mše svatá na Šumné nejen pro mládež vranovského děkanství (26.05.2015)
Mše svatá na Šumné nejen pro mládež vranovského děkanství (28.04.2015)
Probouzení broučků na Šumné (20.04.2015)
Mše svatá na Šumné nejen pro mládež vranovského děkanství (30.03.2015)
Mše svatá na Šumné nejen pro mládež vranovského děkanství (03.03.2015)
Mše svatá na Šumné nejen pro mládež vranovského děkanství (27.01.2015)
Vánoční koncert v Šumné (27.12.2014)
Vánoční koncert v Šumné 2014 (23.12.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (08.11.2014)
Prosím o modlitbu... (30.08.2014)
Vzácná návštěva na Šumné (25.06.2014)
Velikonoční koncert v kostele Svatého Ducha v Šumné (02.05.2014)
Svatá půlhodinka (01.01.2014)
Vánoční koncert v Šumné 2013 (18.12.2013)
Svatý Mikuláš na Šumné (08.12.2013)
Adventní koncert v Šumné 2013 (23.11.2013)
O kostele v Šumné v Lidových novinách (15.10.2013)
Navštivte nový kostel na Šumné (08.04.2013)
Další příprava na biřmování bude v pátek 5. 4. 2013 na Šumné (01.04.2013)
Adventní koncert v kostele Svatého Ducha v Šumné (15.12.2012)
Svatý Mikuláš na Šumné (07.12.2012)
Vyrábění adventních věnců na Šumné (05.12.2012)
Mikulášská besídka na Šumné (28.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 7. 9. 2012 (29.08.2012)
Noc kostelů na Šumné (28.06.2012)
Dětský den na Šumné 2012 (02.06.2012)
Přidávání větracích mřížek kostela na Šumné (06.05.2012)
Další příprava na biřmování bude 21. února 2012 (14.02.2012)
Zemřela paní Jarmila Fischerová ze Šumné (13.02.2012)
Další příprava na biřmování bude na Šumné 3. února. 2012 (31.01.2012)
Zemřel pan Miroslav Musil (25.01.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 17.1. ve Štítarech (10.01.2012)
Zajímavý koncert na Šumné (06.01.2012)
Betlémské světlo (14.12.2011)
Mikulášská besídka na Šumné (06.12.2011)
Vánoční koncert v kostele Svatého Ducha v Šumné (03.12.2011)
Adventní koncert skupiny Mosty v Šumné (01.12.2011)
Advent v kostele Svatého Ducha v Šumné (21.11.2011)
Druhá příprava na biřmování na Šumné (06.11.2011)
Posvícení na Šumné (11.09.2011)
Noc kostelů na Šumné (29.05.2011)
Jevišovičtí na Šumné (15.05.2011)
Tradiční vánoční prozpěvování na Šumné (27.12.2010)
Vlak s Betlémským světlem Okříšky – Znojmo 18.12.2010 (16.12.2010)
Mikuláš (07.12.2010)
Kostel Svatého Ducha dostal další ocenění (21.11.2010)
Misijní neděle ve štítarské farnosti (24.10.2010)
Zemřela paní Margita Baťová ze Šumné (14.07.2010)
Poutní mše svatá v Šumné 2010 (13.04.2010)
Životní jubileum (18.01.2010)
Vánoční prozpěvování v Šumné (01.01.2010)
Poslední "svatá půlhodinka" v kalendářním roce 2009 v Šumné (30.12.2009)
Koncert na Šumné - písecký pěvecký sbor Sonitus (17.11.2009)
Žehnání zvonu sv. Cyrila a Metoděje na Šumné (20.07.2009)
Šumná - přípravné práce pro umístnění zvonu vrcholí (15.07.2009)
Žehnání zvonu sv. Cyrila a Metoděje (02.07.2009)
Odlévání zvonu sv.Cyrila a Metoděje (08.06.2009)
Odlévání druhého zvonu pro kostel v Šumné (02.06.2009)
1. svaté přijímání Šumná (02.06.2009)
Pouť a 1. svaté přijímání na Šumné (26.05.2009)
PSVN zazpívá na Den matek v Šumné (08.05.2009)
Kostel v Šumné - stavba měsíce (13.03.2009)
Šumná - Vánoční koncert scholy z Velkého Újezda (25.12.2008)
Typ na dárek: DVD ze svěcení kostela na Šumné (19.12.2008)
Odlévání zvonu svatého Josefa v Šumné (10.12.2008)
Svatý Mikuláš v Šumné 2008 (29.11.2008)
Vystoupení skupiny P.O.K.R. (26.10.2008)
Mše svaté v novém kostele na Šumné (19.10.2008)
Nenechte si ujít záznam svěcení kostela na Šumné (12.10.2008)
Reportáže ČT o svěcení kostela na Šumné (07.10.2008)
Svěcení kostela na Šumné - foto (19.09.2008)
Bohu díky! - Děkovná řeč při svěcení kostela na Šumné (14.09.2008)
Tiskový mluvčí pro svěcení kostela na Šumné + základní informace (14.09.2008)
Svěcení kostela v Šumné (02.08.2008)
Žehnání zvonu v Šumné (09.07.2008)
Svatodušní poutní mše svatá na Šumné (26.05.2008)
Výherkyně hlavní ceny (05.02.2008)
Na Šumné se vyráběly dušičkové věnce (11.11.2007)
Kříž na věži kostela na Šumné požehnán (07.10.2007)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 26. 08. 2008 | 20443 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace