Zajímavé...

Ze zjevení Pána Ježíše Carmele Carabelli v Miláně 25. května 1968

Co řekl Pán Ježíš Carmele Carabelli při zjevení v Miláně o očistci?





Článek z časopisu Světlo 44/2009 najdete ZDE


Moje milovaná dcero, lekci, kterou ti dnes svěřím, pokládají mnozí za bezvýznamnou, ačkoliv má velkou důležitost. Budu hovořit o očistci, o místu, kam se musí odebrat duše zemřelých, aby se očistily, dříve než vstoupí do nebe, kam nemůže přijít nikdo, kdo není zcela čistý.

Vzpomínáš si na podobenství z evangelia o jednom pozvaném, který neměl svatební roucho. Tak tedy do nebe má vstup jen ten, jehož oděv je zářivě čistý, jako je křestní oděv, který kněz předává novorozenému, jen slabý stín. Protože je velmi málo duší, které umírají v křestní nevinnosti, musí si získat na místě očišťování nový.
Úkon dokonalé lítosti by postačil, aby dal duši opět lesk, aby mohly hned po smrti odletět do Boží náruče. Ale najít v sobě takovou bolest je velmi těžké. Proto musí obyčejně všechny projít očistcovým ohněm.

Bůh je nezbytný
Zeptáš se mě: Co je to očistec? Je těžké ti to vysvětlit. Musela bys pochopit, co znamená Bůh pro duši, abys pochopila, jaký je to trest, být vzdálen od Boha, třeba jen dočasně. Představ si, že Bůh je pro duši tak potřebný jako vzduch pro tvoje plíce. Znáš určité nemoci, které když přepadnou člověka, připraví mu určitý druh dušení, jako např. astma. To ti může dát jen matnou představu o trápení, které nejčastěji souží duše v očistci. Dokud je duše zavřena ve schránce, které se říká tělo, je duše jakoby pro Boží volání nevnímavá, ale jakmile je osvobozena ze svých pout, která ji vázala k zemi, chtěla by letět k Bohu. Myšlenka, že ho musí postrádat, je pro duši nepopsatelným trápením. Všechny jiné tresty jsou ve srovnání s tím prvním druhořadé. Očistný oheň, do kterého jsou duše ponořeny, bude trápit především ty části těla, které byly příčinou hříchu. Mluvil jsem o těle, i když ono zůstalo na zemi, budou mít duše pocit, jako by ho měly, aby mělo podíl na trestu, který Bůh duši uložil.

Je to také úkon spravedlnosti ze strany Boží, protože očistcový oheň po posledním soudu už nebude existovat a tělo, které s duší hřešilo, zůstane nepotrestáno. Ihned po smrti letí duše na místo očišťování, není schopná snést, aby se před Bohem objevila i s nejmenší skvrnou, a proto nechce očistec opustit, dokud není její čistota hodna místa, kde vládne Bůh ve svatosti a dokonalosti, obklopen nebeským dvorem. Jedinou útěchou pro duše, které trpí ve vězení očišťování, je naděje, že jednoho dne je budou moci opustit. Tyto duše nemohou samy pro sebe udělat vůbec nic, mohou však pomáhat těm, které jsou ještě v exilu.

Jistě svůj čas nepromarní. Tráví ho tak, že milují Boha a pomáhají těm lidem, se kterými je spojovaly duchovní nebo přirozené svazky a kteří jim pomáhají k záchraně. Především pomáhají těm, kteří se za ně modlí a naléhají, aby jim bylo pomoženo. Pochopíš jistě, jakou důležitost má modlitba za duše: zatímco jim přináší útěchu, pomoc a urychlení jejich vysvobození, získáváte i pro sebe od Boha milosti a zvláštní důkazy přízně.

Bůh tyto důkazy přízně jistě prokazuje, protože mu působí velkou radost, jestliže se setkání duše s ním urychlí.

Nikdo na ně nemyslí
Jsou duše, které trpí v očistci mnoho let. Nikdo na ně nemyslí, snad proto, že ani ony za života nemyslely na to, aby někomu pomohly. Je to jistě velká služba lásky pro ně i pro Mne, jak urychlit jejich osvobození.

Jak jim můžeš pomáhat?
Tisícerým způsobem. Můžeš za ně obětovat zásluhy svých dobrých skutků, svoje oběti, almužny, svoje modlitby. Ale modlitba a oběť, která jim nejvíce pomáhá a ulehčuje jejich osud, je oběť mše svaté, protože je to Moje oběť, kterou přináším Otci. Mysli také na to, že tato služba lásky vůči nim a vůči Mně, kterou můžeš prokazovat, dokud jsi na zemi, je také povinností spravedlnosti.
Snad se trápí v očistci otec a matka, které jejich děti za jejich života zanedbávaly. To je nejlepší způsob, jak splatit svůj dluh. Snad zde trpí zasvěcené osoby, zvláště kněží, protože byli příliš blahosklonní ke svým kajícníkům, anebo zkracovali mši svatou a sloužili ji s velkým spěchem, aby věřícím nebyla dlouhá chvíle. Snad se jedná o osoby, které byly příliš shovívavé a upoutané na přirozená dobra, a tak porušovaly Boží zákon.

Povinnost spravedlnosti
Je to tedy povinnost spravedlnosti pomáhat jim a osvobozovat je, a vy to můžete a musíte dělat. Slyšte, jak k vám volají: „Mějte s námi slitování, vy, kteří nám ještě můžete pomoci!“ Nebuď hluchá k jejich prosbám. Vím, že je nevidíš, a proto na ně zapomínáš. Ale máš-li víru, musíš věřit mým slovům a nepochybovat, že když jsem řekl v evangeliu, že budete odměněni za jednu sklenici vody, kterou Mi podáte z lásky, dám ti bohatou odměnu za službu lásky, kterou prokazuješ mým přátelům. Pros moji Matku každý den, aby sestupovala do tohoto temného vězení a osvobozovala duše, které ji za života nejvíce milovaly, a buď jistá, že vaši modlitbu s radostí vyslyší a velkodušně odplatí.

Podle http://web246m.
dynamic-kunden.ch/index.html


Tábor Vranov 2012

Sdílet

Znáš tiskoviny z nakladatelství A.M.I.M.S.?

Ještě jsem o nich nikdy neslyšel. (Počet hlasů: 656)
(14.30 %)

Tuším, že něco takového existuje, ale nic víc. (Počet hlasů: 570)
(12.42 %)

Už jsem měl některé tyto tiskoviny v ruce. (Počet hlasů: 1142)
(24.89 %)

Popravdě, vůbec mě nezaujaly. (Počet hlasů: 538)
(11.72 %)

Něco málo jsem přečetl a líbilo se mi to. (Počet hlasů: 572)
(12.46 %)

Tyto tiskoviny čtu pravidelně a jsem za ně rád. (Počet hlasů: 599)
(13.05 %)

Nejen je čtu, ale také si je objednávám a šířím dál. (Počet hlasů: 512)
(11.16 %)



Celkem hlasovalo: 4589
Související články:
Poslední věci člověka (19.01.2022)
Jak můžeme pomáhat duším zemřelých? (17.01.2022)
Co očistec není (13.01.2022)
Kde hoří oheň lásky (02.12.2020)
Mše svatá a duše v očistci (31.03.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 14. 01. 2022 | 363 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 44/2009
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace