Zajímavé...

Zázrak Božího milosrdenství

verim.sk, pixabay Jistý mladý kněz navštěvoval v nemocnici několika svých farníků. Jak procházel chodbou, jakási řádová sestra ho zastavila a řekla mu:
- "Otče, mohl byste jít do této místnosti? Je tam člověk na smrtelné posteli. ...

... Byl zde několik dní. Požádali jsme už několik kněží, aby tam vešli, ale on je stále posílá pryč. Nechce mluvit o Ježíši. A přitom umírá. Mohl byste ho, prosím, navštívit? "

Kněz vešel dovnitř a zamířil rovnou k lůžku pacienta. Chlapík najednou vybuchl hněvem a začal mu nadávat. Naštvaný mu řekl:
- "Nechci mít nic společného s vámi. Jděte odsud!"
Kněz mu odpověděl:
- "Dobře," a vyšel na chodbu.
Řádová sestra tam stále čekala. Řekla mu:
- "Mohl byste jít zpátky?"
Kněz ale odpověděl:
- "Nechce nic, co bych mu mohl nabídnout."
- "Dejte mu ještě jednu šanci," obhajovala se sestra.
Kněz neochotně nově vstoupil do místnosti.
- "Nebudu se vás ptát, jestli chcete jít ke zpovědi. Nebudu se vás ptát, jestli chcete svaté přijímání. Ale mohl bych tu jen tak sedět vedle vaší postele a pomodlit se Korunku Božího milosrdenství?"
Stařec odpověděl: "Je mi to jedno. Dělejte, co chcete."
Kněz si sedl a tiše se začal modlit slova korunky "Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi i nad celým světem. Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi i nad celým světem ... ".

verim.sk, pixabay


Najednou muž vybuchl a vykřikl na něj: "Už přestaňte!"
Překvapený kněz se na něj podíval a zeptal se: "Proč?"
- "Protože pro mě neexistuje žádné slitování!"
- "A proč si myslíte, že neexistuje žádná slitování pro vás?" zeptal se kněz.
- "Nezáleží na tom," zareagoval stařec.
Ale kněz trval na odpovědi: "Proč si myslíte, že pro vás není žádné slitování?"
- "Řeknu vám to: Před 25 lety jsem pracoval na železnici. Mým úkolem bylo obsluhovat železniční rampy, kdy měl vlak přijet, aby se zabránilo autům vjet na kolejnice. Ale jednou v noci jsem byl opilý. Nedokázal jsem je dát dolů a tak se jistý pár a jejich tři malé děti v autě ocitli na kolejích. Vlak tehdy přijel a v rychlosti tudy projel. Všichni byli okamžitě mrtví. Byla to moje chyba. Takže pro mě není už žádného milosrdenství. Zklamal jsem. Je konec."
Kněz sedící vedle něho, díval na růženec ve svých rukou. Nakonec se ho zeptal:
- "Kde to bylo?"
Muž mu řekl název jistého polského města. Kněz se na něj podíval a řekl mu:
- "Před 25 lety se máma a táta vydali na výlet s mými sourozenci. Nemohl jsem jet s nimi. Projížděli tím malým městem. Z jakéhosi důvodu nebyly závory na železničním přejezdu spuštěné. Jak přejížděli kolejištěm, vlak se najednou na ně vyřítil a pozabíjel je všechny. V tu noc jsem ztratil celou rodinu."
Zahleděl se upřeně do jeho obličeje a řekl mu:
- "Bratře, Bůh ti odpustil. A nejen on, i já ti odpouštím."
A ten člověk si v tom momentě uvědomil, že Boží milost přišla až za ním. Kněz se ho zeptal:
- "Mohl bych vás vyzpovídat a dát vám Eucharistii?"
A stařec se vyzpovídal a přijal svaté přijímání. O dva dny později zemřel. Boží milosrdenství vyhrálo. Je nekonečné. Příběh však pokračuje však dále.
Poté, co kněz odešel od starce, vešel do chodby, aby našel tu sestřičku. Ale najít ji nedokázal. Jistý zaměstnanec mu na jeho otázku, jestli u nich někdo takový pracuje, odpověděl:
- "Nezaměstnáváme zde žádné řádové sestry."
Po celá léta kněz nevěděl, kdo byla ta sestra. Až jednou přijel do města Vilnius, které bylo místem, kde žila sv. Faustyna. Vešel do kláštera na mši svatou tamních sester a když spatřil obraz sv. Faustiny na stěně, okamžitě ji poznal a řekl:
- "Tuto sestru jsem před pár lety potkal."
- "Ne, otče, určitě ne," odpověděla mu jedna ze sester. "Je mrtvá od roku 1938."
Kněz si pak uvědomil, že to byla sestra Faustyna, která mu řekl, aby vešel do místnosti pacienta a později, aby se tam vrátil zpět. Selhání není konečné. Ne, pokud ho předáš Ježíši. Ježíš zemřel, ale vstal z mrtvých a vládne nad svým stvořením všemohoucí mocí. On řídí všechno na světě a bezpečně nás přivádí k věčnému životu.    

Převzato z https://www.verim.sk/, článek z 22. 4. 2020 naleznete zde.
Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 04. 2020 | 3018 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace