Hesla

Zápisky z exercičních rozjímání

Pěší pouť mužů 2017 Přinášíme zápisky z exercičních rozjímání. Třeba napomohou i vám.

Být s Pánem je to největší,
tvoje láska se tím zvětší.

Napoj se na pohled Boží,
On do všeho pokoj vloží.

Pán Bůh při mně vždycky stojí,
jen malověrný se bojí.

Pane, Ty mě provázíš,
u ničeho nescházíš.

Dostatek vděčnosti,
vede nás k svatosti.

Tam, kde vděčnost není,
přijde odcizení.

Cesta je ti takto dána,
s důvěrou následuj Pána.

A když přijdou těžkosti?
Bůh pomůže vždy dosti.

Bůh je blízko neustále,
tak vše dělej k Jeho chvále.

Co čeká Bůh, plnit toužím,
kéž Mu vždycky s láskou sloužím.

Co Bůh ode mě čeká?
Že mě kříž nepoleká.


Pěší pouť mužů 2017Kdy druhého pochopíš?
Když ho vidíš jak Ježíš.

V druhých to dobré hledej,
jen na pocity nedej.

Pracuj na usmíření,
obětuj utrpení.

Dělej dobro dobře dost
a Pánu Bohu radost.

Bůh sní o každém svůj sen,
stačí nekazit to jen.

Svatí poctivě hledali,
sami sebe Pánu dali.

Svatí stihli pochopit,
v čem Pána napodobit.

Bůh ti ještě čas dává
a s tebou to nevzdává.

Pán Bůh mocně působí,
ty buď Jeho potrubí.


Pěší pouť mužů 2017Když Boží vůli pochopíš,
ať ji správně uchopíš.

Jestlipak dost věříš,
jakou moc má Ježíš?

Předčasně nic nevzdávej,
Bohu vše odevzdávej.

Bůh má všechno pevně v rukou,
to je nejlepší zárukou.

Upřednostňuj, co je Boží,
a On vše správně rozmnoží.

Nebuďte ustrašení,
vždyť Pán Bůh má řešení.

Jak to vidí Bůh, se ptej,
a v těžkostech nereptej.

Ti, co chápou, stále žasnou,
jak Bůh stvořil Zemi krásnou.

Hledej Boží řešení,
vždyť lepší stejně není.

Kde se něco nedostává,
prostor pro víru se dává.

Když se správně modlíte,
tak růst v lásce musíte.

Křesťan láskou přitahuje,
svou víru tak potvrzuje.

Velkým ziskem je být s Pánem,
ve dne, v noci i nad ránem.

Bože, chci Tě oslavit
a svou pýchu oslabit.

Důvěřuji, klid neztrácím,
k Bohu se stále obracím.

S druhými se nesrovnávej,
to nejlepší, co máš, dávej.


Pěší pouť mužů 2017Pán Bůh všechno správně vidí,
nenech se zviklat od lidí.

Pán mě velmi obdaroval.
Jak bych sebe nedaroval?

Pro uznání nejsi tu,
hledej život ve skrytu.

Zapomínáš děkovat?
Měl by ses vzpamatovat.

Jaké dary, Pane, mám,
které nevyužívám?

Jak mě vidí Bůh?
Kde všude mám dluh?

Měř vše metrem lásky,
a to bez nadsázky.

Chci Ti sloužit, Pane můj,
dej mi na vše pohled Tvůj.

Všechno, jak se patří,
konejme včas, bratři.

Všechno správně vykonávej,
na "potom" to neodkládej.

To, co správně konáme,
v tom velký poklad máme.

Nedbalost je vlastnost tvoje?
Pusť se s ní rychle do boje.

Kdo pěstuje nedbalost,
ten ztrácí Boží milost.

Důvěru mám, nezoufám,
s Bohem si na to troufám.


Pěší pouť mužů 2015Čas je drahocenný,
ať není ztracený.

Čas je velmi cenný,
má vést k posvěcení.

Modlitba ti sílu dává
a problém se lehčím stává.

Křesťan září radostí,
vždyť důvodů má dosti.

Dej mi velkou lásku, Pane,
a co chceš Ty, ať se stane.

Nechci se bát,
vždyť mě máš rád.

Co je nad mé možnosti,
Pán doplní milostí.

Dej mi srdce milosrdné,
ať je s Tebou a netvrdne.

Každodenní úkol máš:
Modli se, ať vytrváš.

Svůj hřích, Pane, odevzdávám,
Tvé dobrotě přenechávám.

Buď plně důvěřující
a v Bohu se radující.

Pán mě nikdy neopouští,
nad síly nic nedopouští.

Důvěra pokoj přináší,
do života pokoj vnáší.


Pěší pouť mužů 2015Neměj strach ateistický,
Bůh je s tebou přece vždycky.

Je to osvobozující:
Bůh je Otec milující.

Jsem si jistý, Bůh mě vidí,
tak proč bych měl mít strach z lidí.

Říkáš: "Svědčit nebudu?"
Děláš Bohu ostudu!

Svým životem svědčit máš:
Bůh je dobrý Otec náš.

Jaký je úkol křesťana?
Stále víc poznávat Pána.

Jak by to Pán vyřešil?
Určitě by nehřešil.

Důvěřuj s velkorysostí,
pokoj se v srdci rozhostí.

Kde je Bůh na prvním místě,
je vše správně, to vím jistě.

Kdo žije v Boží blízkosti,
vše prožívá s radostí.

Kde je srdce plné chvály,
tam se smutek neustálí.

Zkus udělat zkušenost,
jak funguje nezištnost.

Strach tě jen znesvobodňuje,
ke špatnému nasměruje.


Čtyři kroky, jak získat větší důvěru v Pána Boha:

1. S pokorou si vyprošuji:
Pane, dej ať důvěřuji.

2. Všemohoucí je můj Pán,
vše dobré od Něho mám.

3. V Písmu hledej, co Pán říká,
vždyť se Tě to přímo týká.

4. Pane, přesto důvěřuji,
tento problém Ti svěřuji.


Pěší pouť mužů 2015

Sdílet

Rok sv. Josefa

Ani netuším, že papež vyhlásil od 8. 12 2020 do 8. 12. 2021 Rok sv. Josefa. (Počet hlasů: 1680)
(19.37 %)

Někde jsem to zaslechl, ale zatím mě to míjí. (Počet hlasů: 1271)
(14.65 %)

Rád bych v rámci tohoto roku něco svatojosefovského vykonal, ale ještě jsem se k tomu nerozhýbal. (Počet hlasů: 1459)
(16.82 %)

Už jsem se zúčastnil drobné akce k uctění sv. Josefa. (Počet hlasů: 1274)
(14.69 %)

Denně se k sv. Josefovi obracím a rád se účastním pobožností k sv. Josefovi. (Počet hlasů: 1546)
(17.82 %)

Dokonce se snažím šířit úctu k sv. Josefovi. (Počet hlasů: 1445)
(16.66 %)Celkem hlasovalo: 8675
Související články:
Veršované vyprávění o Svatého Ducha přislíbení (04.06.2022)
Veršované vyprávění o Kristově nanebevstoupení (26.05.2022)
Veršované vyprávění o chleba a ryb rozmnožení (11.05.2022)
Veršované vyprávění o zbytečném trápení (08.05.2022)
Hesla z exercičních rozjímání (31.03.2022)
Samolepky s FATYMskými hesly (18.01.2022)
Nové heslo (27.12.2021)
Nové heslo (03.09.2021)
Hesla z pěší pouti Praha - Jeníkov 2021 (27.08.2021)
Cyklopouť 2021 zveršovaně (20.06.2021)
Zrýmované modlitbičky pro mladé i pro babičky 3. díl (27.05.2021)
Zrýmované modlitbičky pro mladé i pro babičky 2. díl (25.05.2021)
Zrýmované modlitbičky pro mladé i pro babičky 1. díl (23.05.2021)
Střelníček (09.05.2021)
Nové heslo (17.02.2021)
Nové heslo (29.12.2020)
Nové heslo (17.08.2020)
Nové heslo (14.07.2020)
Nové heslo (03.03.2020)
Nové heslo (16.01.2020)
Nové heslo (03.10.2019)
Znáš heslo na dědečka? (01.10.2019)
Nové heslo (18.07.2019)
Nové heslo (20.03.2019)
Nové heslo (31.01.2019)
Nové heslo (03.11.2018)
Hesla na jména (29.08.2018)
Nové heslo (24.08.2018)
Nové heslo (24.07.2018)
Hesla k evangeliu ze slavnosti Těla a Krve Páně B (02.06.2018)
Nové heslo (01.04.2018)
Nové heslo (28.01.2018)
Nové heslo (30.12.2017)
Nové heslo (05.12.2017)
Nové heslo (26.10.2017)
Nové heslo (18.09.2017)
Nové heslo (16.07.2017)
Nové heslo (12.05.2017)
Nové heslo (01.03.2017)
Hesla z pěší pouti Praha - Jeníkov 2016 - aktualizováno o další hesla (11.02.2017)
Nové heslo (25.12.2016)
Nové heslo (19.11.2016)
Nové heslo (07.10.2016)
Nové heslo (13.08.2016)
Nové heslo (02.06.2016)
Nové heslo (25.03.2016)
Nové heslo (24.01.2016)
Nové heslo (04.11.2015)
Nové heslo (04.10.2015)
Evangelizační hra s hesly (13.07.2015)
Hesla pro povzbuzení k 5. až 7.kapitole listu Římanům - pokračování (13.07.2015)
Hesla pro povzbuzení k 5. až 7.kapitole listu Římanům (12.07.2015)
Nové heslo (30.05.2015)
Nové heslo (24.04.2015)
Heslování jmen (03.04.2015)
Nové heslo (30.03.2015)
Nové heslo (27.01.2015)
Aktuální heslo (22.12.2014)
Nové heslo (13.09.2014)
Nové heslo (07.08.2014)
Nové heslo (01.06.2014)
Heslo pro povzbuzení (01.06.2014)
Hesla pro povzbuzení k 4.kapitole listu Římanům (27.05.2014)
Hesla pro povzbuzení k 3.kapitole listu Římanům (24.05.2014)
Hesla pro povzbuzení k 2.kapitole listu Římanům (22.05.2014)
Hesla pro povzbuzení k 1.kapitole listu Římanům (21.05.2014)
Nové heslo (23.04.2014)
Nové heslo (01.02.2014)
Nové heslo (16.12.2013)
Nové heslo (17.10.2013)
Nové heslo (07.09.2013)
Aktuální heslo (21.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (06.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (04.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (03.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (02.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (01.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (31.05.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (30.05.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (29.05.2013)
Nové heslo k slavnosti Seslání Ducha Svatého (28.05.2013)
Nové heslo (31.03.2013)
Aktuální heslo FATYMu (18.03.2013)
Nové heslo (27.01.2013)
Nové heslo (15.11.2012)
Aktuální heslo FATYMu (26.09.2012)
Zajímavej citát 2 (31.08.2012)
Nové heslo (22.07.2012)
Nové heslo (30.05.2012)
Nové heslo (28.04.2012)
Nové heslo (05.02.2012)
Nové heslo (02.01.2012)
Zajímavé citáty z kalendáře mladého misionáře (25.12.2011)
Nové heslo (15.12.2011)
Nové heslo (09.11.2011)
Heslo k zapamatování a hesla k zapamatování (23.10.2011)
Nové heslo (07.10.2011)
Praha: Policie znemožnila modlitbu za nenarozené děti (07.10.2011)
Nové heslo (13.08.2011)
Nové heslo (22.06.2011)
Nové heslo (03.06.2011)
Nové heslo (05.05.2011)
Nové heslo (08.03.2011)
Nové heslo (20.01.2011)
Nové heslo (11.12.2010)
Nové heslo (22.10.2010)
Nové heslo (05.09.2010)
Hesla k Desateru (23.08.2010)
Nové heslo - červenec 2010 (02.08.2010)
Nové heslo (08.06.2010)
Pěší pouť Praha - Jeníkov; neděle 16.5. 2010 (30.05.2010)
Nové heslo (09.04.2010)
Nové heslo (16.01.2010)
Nové heslo (11.12.2009)
Nové heslo (11.11.2009)
Zajímavý slogan od Svatého otce Benedikta XVI. (30.10.2009)
Slogan k proměnění nepříjemných situací (08.08.2009)
Nové heslo platné od 20. 6. 2009 (02.07.2009)
Nové heslo platné od 31. 5. 2009 (01.06.2009)
Heslo platné od 3.5.2009 (24.05.2009)
Nové heslo (22.03.2009)
Nové heslo (21.02.2009)
Zkratka k duchovnímu životu proti strachu (03.02.2009)
Nové heslo (14.01.2009)
Slogan s vánoční tématikou (13.12.2008)
Nové heslo (07.12.2008)
Nové heslo (28.10.2008)
Další slogan, který se určitě hodí (08.10.2008)
Nové heslo (16.09.2008)
Slogan pro správné životní postoje (11.08.2008)
Zkratky pro duchovní život (11.08.2008)
Slogan varovný (05.08.2008)
Tísňová volání (28.07.2008)
Nové heslo, které svou aktuálnost neztratí ani po roce sv. Pavla (04.07.2008)
Další slogan pro povzbuzení (25.06.2008)
Nové heslo platné od 5. 6. 2008 (06.06.2008)
Hesla pro život (03.05.2008)
Povzbuzující verš o sv. Josefovi (18.04.2008)
Nové heslo (09.12.2007)
Nové heslo (30.10.2007)
Nové heslo z FATYMu platné od 9. 9. 2007 (09.09.2007)
Nové heslo z FATYMU (04.08.2007)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 28. 01. 2021 | 1079 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace