Zajímavé...

Zaniklé proboštství

Co možná nevíte o Olbramkostele.

Mírně zvlněná krajina na okraji Českomoravské vrchoviny, lemovaná ještě početnými lesy a posetá modrými oky rybníků, dosud hojnými, ač jich tu v dávných dobách bylo nesrovnatelně více, skrývá i nejednu památku na dávnou zbožnost našeho lidu a místa, kam se putovalo o poutích v dobách, kdy lidé byli celý rok poutáni prací na svém i panském, kdy cesta na pouť byla mimořádným zážitkem třeba jen jednou v roce.

Jedním z takových dřívějších, již dávno zapomínaných poutních míst, která sepsal ještě před desítkami let dr. Karel Eichler, bývalo i v kdysi proboštském kostele olbramkostelském nedaleko císařské silnice z Rakous do Čech. Původ zaniklého světského proboštsví se noří do temnot prvé půlky třináctého století, snad do dob, kdy i vznikala samotná obec, pozdější městys. Samostatná jednotka se udržela až do rozhraní prvého a druhého čtvrtstoletí šestnáctého věku, kdy poslední probošt, známý kronikář Dubravius, stateček prodal a později se sám stal olomouckým biskupem.

Již od třináctého století tu stál kostel Nanebevzetí Panny Marie, k němuž se konávaly i poutní průvody z okolí. Dávno již zanikly, stejně tak jako místní trhy. Pozoruhodný kostel s prvky slohu románského, gotiky, renesance i baroka je dosud charakteristickou dominantou obce, obklopenou zdí bývalého hřbitova, skupinou budov, kde kdysi byly objekty zaniklého probošství. I poklad se tu v prvé půli předminulého století v jednom domku našel. V našem věku doznala změnu střecha kostelní věže a obraz se poněkud změnil. Sousední starobylá, v podstatě barokní fara malebně dokresluje siluetu. A přece se zde tolik již změnilo za poslední dvě století.

Prastarý hřbitov kolem kostela byl zrušen roku 1834 a přeložen za městečko. Prostranství kolem kostela pomalu pustlo, hroby mizely, všude bujelo rostlinstvo, bylo tu dost kamení a štěrku. Ojediněle se dochovala i staré pomníky, na venkově celkem vzácné a vesměs jen jednoduché, prosté. K rozsáhlé úpravě došlo roku 1846, kdy byl upraven prostor starého hřbitova a bylo přebudováno přízemí staré věže. Tehdy byla na místě schodů vybudována předsíň a tam dali dva dochované pomníky ze hřbitova. Byly zajímavé, jeden měl ještě znatelný barevný nápis a horní část tvořila socha pastýře s obětními nádobami. Při sledování tohoto tehdejšího pomníku se dostaneme do rušných dob napoleonských válek. Na pozadí zbídačené země se tu kreslí obraz člověka, jemuž byl pomník původně postaven. Zdejší farář Šimon Křandalský, znojemský rodák, prošel řadou kaplanských míst na farách, kde mělo město patronát. Konečně po tom četném putování se stal ve svých 37 letech roku 1819, tedy již po zmiňovaných válkách, místním farářem. Ale dlouho zde nepobyl, podlomené zdraví završila nemoc a smrt roku 1820. I jeho nástupce značně bojoval s hospodářskými poměry značně chudšího, kopcovitého, zalesněného kraje, navíc s četnými mokřinami a štěrky. Když zmíněný pomník jeho předchůdce dávali tehdy do chrámové předsíně, kdosi z rodiny, mlynář z Devíti mlýnů na Dyji, dal pomník opravit.

Dnes je vše změněno, prostor bývalého hřbitova je krásně upraven. Ti dávní poutníci a účastníci dávno zaniklých jarmarků by ta místa už nepoznali. Jen stará brána v ohradní zdi svědčila o dávných dobách venkovského střediska a zaniklého hřbitova uvnitř vsi. I těch se dochovalo málo, po reformách Josefa II. Byly vesměs přemístěny ven za vesnice. Všechna ta svědectví je nutno opravovat a udržovat poslední dochované památky na ty generace, které už staletí spí svůj sen na dávno zapomenutých místech. Je v tom kus citu, je v tom kus vděčnosti, byť už po staletích jen obecné, když už namnoze hroby předků svých nemáme dochovány. Ale velká rodina živých i zemřelých si zasluhuje trochu té pozornosti nás všech.
Sdílet

Související články:
Můj pocit z vody (11.10.2022)
Poděkování za úrodu v Olbramkostele 2022 (01.10.2022)
Na svatého Václava byla pro vás zábava... (30.09.2022)
Žehnání hasičského vozu SDH Olbramkostel (13.05.2022)
FOTO: Poděkování za úrodu Olbramkostel (10.11.2021)
Ohlédnutí za slavností Těla a Krve Páně v Olbramkostele 2021 (08.10.2021)
Poděkování za úrodu v Olbramkostele 2021 (27.09.2021)
Tábor Olbramkostel, 2. turnus: sv. Pavel- čtvrtek 5. srpna (14.08.2021)
Tábor Olbramkostel, 2. turnus: sv. Pavel- středa 4. srpna (09.08.2021)
Tábor Olbramkostel, 2. turnus: sv. Pavel- úterý 3. srpna (08.08.2021)
Tábor Olbramkostel, 2. turnus: sv. Pavel- pondělí 2. srpna (06.08.2021)
Tábor Olbramkostel, 2. turnus: sv. Pavel- neděle 1. srpna (01.08.2021)
Tábor Olbramkostel: sv. Pavel- sobota 24. července (27.07.2021)
Tábor Olbramkostel: sv. Pavel- pátek 23. července (23.07.2021)
Tábor Olbramkostel: sv. Pavel- Čtvrtek 22. července (22.07.2021)
Tábor Olbramkostel: sv. Pavel- Středa 21. července (21.07.2021)
Tábor Olbramkostel: sv. Pavel- Úterý 20. července (20.07.2021)
Tábor Olbramkostel: sv. Pavel- pondělí 19. července (19.07.2021)
Tábor Olbramkostel: sv. Pavel- neděle 18. července (18.07.2021)
Víkendovka v Olbramkostele (24.06.2021)
Brigáda v Olbramkostele 12.6. 2021 v 9:00 (07.06.2021)
Poděkování za úrodu v Olbramkostele 2020 (02.10.2020)
Víkendovka v Olbramkostele (15.09.2020)
Posvícenská mše svatá v Olbramkostele (27.08.2020)
Proběhl tábor FATYMu v Olbramkostele- 1. turnus (22.08.2020)
Vernisáž výstavy ČLOVĚK a víra v Olbramkostele (26.11.2019)
Beseda o Mary´s Meals v Olbramkostele (18.10.2019)
1. svaté přijímání v Olbramkostele (22.09.2019)
Tábor Olbramkostel- Josef Egyptský- Pátek 9. srpna (09.08.2019)
Tábor Olbramkostel- Josef Egyptský- Čtvrtek 8. srpna (08.08.2019)
Tábor Olbramkostel- Josef Egyptský- Středa 7. srpna (07.08.2019)
Tábor Olbramkostel- Josef Egyptský- Úterý 6. srpna (06.08.2019)
Tábor Olbramkostel- Josef Egyptský- Pondělí 5. srpna (05.08.2019)
Tábor Olbramkostel-Josef Egyptský- Neděle 4. srpna (04.08.2019)
Tábor Olbramkostel- Josef Egyptský- Neděle 14. července (15.07.2019)
Boží Tělo v Olbramkostele 2019 (25.06.2019)
Uskutečnila se brigáda na dřevo na faře v Olbramkostele (06.04.2019)
Brigáda na dřevo na faře v Olbramkostele (23.03.2019)
Soutěž - zhudebnění modlitby k Panně Marii Matce dobrých rozhodnutí (28.06.2018)
FKL- Koncert duchovní hudby v Olbramkostele-Václav Uhlíř - nově atkualizováno (25.06.2018)
Modlitba k Panně Marii Olbramkostelské - Matce dobrých rozhodnutí (24.06.2018)
Slavnost Těla a Krve Páně - Olbramkostel (03.06.2018)
Boží Tělo v Olbramkostele (29.05.2018)
Farnost Olbramkostel (29.01.2017)
Posvícenská mše svatá v Olbramkostele (29.08.2016)
Sálavé topné panely do kostelních lavic (05.11.2015)
Adorační den v Olbramkostele (03.10.2015)
Poděkování za úrodu (18.10.2013)
Táborák v Olbramkostele (08.09.2013)
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY - OLBRAMKOSTEL (16.07.2013)
Jak se provádělo čištění rybníčku u kostela v Olbramkostele (07.06.2013)
Otec Marek vzkazuje soluňákům: (09.08.2012)
Poděkování (27.07.2012)
Koncert duchovní hudby - Musica da chiesa v Olbramkostele (08.06.2012)
Antiochia v Olbramkostele (15.03.2012)
Zveme k pobytům na faře v Olbramkostele (30.01.2012)
80. narozeniny pana kostelníka v Olbramkostele (06.01.2012)
Koncert duchovní hudby v Olbramkostele - MUSICA DA CHIESA (19.07.2011)
Pobožnost první soboty v měsíci a zábavné odpoledne v Olbramkostele (30.06.2011)
Pobožnosti prvních sobot v Olbramkostele (05.05.2011)
POSTNÍ KONCERT v Olbramkostele (29.03.2011)
Pobožnosti prvních sobot v Olbramkostele (24.03.2011)
Promítání fotek (20.03.2011)
Rozpis bohoslužeb a další v týdnu 2.-9.1.2011 (05.01.2011)
Adventní koncert v Olbramkostele 12. 12. v 15.00 (07.12.2010)
Netradiční porta (27.09.2010)
Vranovská porta 2010 (16.09.2010)
Tynaf v Olbramkostele - poslední den - státnice (27.08.2010)
Začal TYNAF v Olbramkostele (24.08.2010)
Zveme vás na TYNAF (22.08.2010)
Srdečně zveme na tábor do Lančova (30.07.2010)
Koncert Musica da chiesa v Olbramkostele 2010 (29.07.2010)
Zveme Vás na postní koncert do Olbramkostela (01.03.2010)
Mariánské večeřadlo v Olbramkostele - zveme (29.01.2010)
Schola z Přímětic zazpívá při mši svaté v Olbramkostele (25.12.2009)
Adventní koncert v Olbramkostele (09.12.2009)
PSVN zazpívá při mši svaté v Olbramkostele (17.11.2009)
Srdečně zveme na VINAF do Olbramkostela (16.11.2009)
Pozvánka (29.09.2009)
Varhanní koncert v Olbramkostele (01.09.2009)
Varhanní koncert v Olbramkostele (23.08.2009)
TYNAF a táborák v Olbramkostele (10.08.2009)
Koncert duchovní hudby Musica da chiesa v Olbramkostele (26.07.2009)
Prázdninový táborák v Olbramkostele (21.06.2009)
Koncert duchovní hudby (29.11.2008)
Z kroniky Farnosti Olbramkostel z let 1885 – 1920 (01.10.2008)
Tynaf v Olbramkostele (02.09.2008)
Pomocníci Olbramkostelští (05.08.2008)
Žehnání motorek při motosrazu v Olbramkostele (07.07.2008)
Koncert duchovní hudby v Olbramkostele (20.06.2008)
Boží Tělo v Olbramkostele (01.06.2008)
Koncert duchovní hudby (19.05.2008)
Brigáda v Olbramkostele (02.04.2008)
Setkání dětí na faře v Olbramkostele (03.02.2008)
Žehnání adventního věnce a stromu v Olbramkostele (26.01.2008)
Svěcení adventních věnců (24.12.2007)
Adventní koncert v Olbramkostele (13.12.2007)
| Autor: Míša Klímová | Vydáno dne 06. 10. 2009 | 8685 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Cyrilometodějský kalendář
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace