Zajímavé...

Z vyprávění nemocničního kaplana

Foto: Filip Fojtík, http://kaplan-nemocnice.cz/ Je rozšířené takové klišé, že nevolejme kněze, aby se příbuzný nezalekl, že umírá. Čekat do poslední chvíle je však špatný postup...., říká mimo jiné v druhé části rozhovoru nadepsaném Ďábel není hvězda, ale reálné zlo otec Ivan Barus z bratislavské Petržalky.

Mimo práce ve farnosti máte na starosti i službu nemocničního kaplana ve velké bratislavské Nemocnici sv. Cyrila a Metoděje na Antolské. Jak po roce hodnotíte službu nemocničního kaplana?

Moje první farnost po vysvěcení na novokněze byla Skalice, v rámci které jsem také chodíval do nemocnice. Navíc už během pastorační praxe jsem chodil do nemocnice v Lehnici. Takže jsem byl s tímto prostředím stále v kontaktu. Ale mohu říci, že letos ve farnosti Sedmibolestné Panny Marie byl pro mě nejintenzivnější. Nemocnice je velký Boží dar pro pacienty, ale i pro mě jako kněze.

Jak to myslíte?

Setkal jsem se s tím, že utrpení je velký Boží dar, neboť mnozí lidé skrze utrpení přicházejí k obrácení srdce. Zažil jsem hodně zpovědí po mnoha letech, mnoho z nich bylo na smrtelné posteli. Když je člověk nemocný, začne smýšlet zcela jinak a přehodnocovat celý svůj život.

Reálně si začne uvědomovat, že jde do věčnosti, že se to tady končí a vše, co měl do té doby, je pomíjivé. Z této perspektivy všechno přehodnotí. Myslím, že toto jsou nejcennější okamžiky.

Mění slabost a blízkost smrti pohled člověka na život?

Absolutně. Při práci v nemocnici jsem lépe pochopil heslo Memento mori - Pamatuj na smrt. Mnozí světci si neustále připomínali, že žijeme pro věčný život. Jak řekl Pán Ježíš: 'Jste v tomto světě, ale nejste z tohoto sveta.'

Malování (výřez), WikiImages, CC0 1.0, pixabay.com


V dnešní době, kdy je ideálem zdravý úspěšný člověk, znějí slova, že utrpení je Boží dar jako z jiného světa. Setkala jsem se dokonce s názorem, že nemoc je od ďábla, že Pán Bůh ji pro nás nechce. Dopouští Bůh nemoc právě proto, že, jak jste řekl, je to dobrá páka, jak změnit naše myšlení?

Nemoc není Božím dílem. Ona je důsledkem prvotního hříchu. Ale Pán je Mistr, že i z ní vytěží velké dobro. Skrze utrpení jsem pochopil Boha mnohem víc než předtím. Někdy ho Bůh musí dopustit, když se člověk ze své svobodné vůle nechce změnit. A tak mu Bůh chce dát ještě šanci.

Když jsem u lidí, kteří jsou blízko smrti, říkám jim na rovinu: Jste blízko věčného života, Pán Ježíš vás už může vzít na druhou stranu, nejdůležitější by nyní bylo, abyste si očistil duši. Kdy jste byl naposledy u svaté zpovědi?' Někdo řekne 10, 20 let nebo velmi dávno. Většina lidí svolí a chce se před smrtí očistit z hříchů. Ale jsou i tací, kteří nechtějí, a to jsou nejsmutnější případy. Tito lidé nevědí, co a koho odmítají.

Chodíte za nemocnými i iniciativně nebo čekáte, až vás zavolají příbuzní?

Máme nemocniční telefonní číslo, na které se dá volat kdykoliv i během noci. Chtěl bych velmi povzbudit rodinné příslušníky, aby volali kněze ke svým nemocným co nejdřív a modlili se pro ně za milost obrácení. Stává se, že rodina vyčkává do poslední chvíle.

Je rozšířené takové klišé, že nevolejme kněze, aby se příbuzný nezalekl, že umírá. Čekat do poslední chvíle je však špatný postup. Právě že zažívám, že když se člověk vyzpovídá, je posílen a snažím se ho povzbuzovat: 'Nebojte se, odevzdejte se do Božích rukou, litujte své hříchy.' Duše se uvolní a člověk zůstane mnohem klidnější. Proto určitě doporučuji volat kněze.

V případě, že by to nemocný odmítl, je třeba se za něj modlit a pak se zeptat podruhý či potřetí. Jde o věčný život navěky, jde o všechno. Mám velmi rád svědectví, kde lidé zažili smrt a vrátili se zpět do života - svědčí, jak moc je potřeba smířit se s Pánem a z hloubky srdce poprosit o odpuštění, proto volejte k umírajícímu kněze.

Je to asi velmi těžká služba, protože musíte být k dispozici prakticky nonstop. K nemocnému vás mohou zavolat i v noci o třech ráno ...

Měl jsem i takové případy a ty byly nejkrásnější. Pamatuji se na jeden případ, který se odehrál v noci před svátkem narození Panny Marie. Bylo 23.45, rodina mi řekla, že jejich blízký asi nepřežije do rána. Šel jsem tam.

Žena měla na obličeji kyslíkovou masku, velmi těžce dýchala, lékařky nás chvíli nechali samotné, udělali jsme svatou zpověď z celého života. Pomáhal jsem jí otázkami. Zatímco lékařky podávaly léky, dal jsem jí pomazání pro nemocné a kousek svatého přijímání. Když jsem zvedal svatou hostii, řekl jsem: Nechť vás chrání od všeho zla, ať vám dá spásu duše všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý, ta osoba se narovnala v křeči, nastal velký výdech a vtom jsem viděl na přístroji, jak srdce přestává pracovat 70, 60, 50 ...

Když to lékařky viděly, jen spustily postel a já jsem poprosil, jestli bych tam ještě mohl chvíli zůstat, domodlil se ještě Korunku Božího milosrdenství. Když jsem se domodlit, na monitoru už šla jen rovná čára.

Myslíte si, že někdy duše vysloveně čeká, a když dostane, co potřebovala, cítí, že může odejít?

Když jsem odcházel, podíval jsem se na hodinky, bylo po půlnoci - narozeniny Panny Marie. Vnímal jsem, že to byl dárek od Panny Marie, že se to stalo na její přímluvu. Zcela zvláštní milost. Zažil jsem to mnohokrát, že se duše očistila a odešla a já jsem v tom klidu, který zavládl, cítil, že to byl Boží zázrak. Pro mě jsou tohle největší zázraky.

Zažil jsem hodně nadpřirozených zázraků, když Pán Bůh uzdravil, osvobodil od zlého ducha, ale největší zázraky jsou pro mě ty, když se duše očistí od hříchů. Největší radost mám, když se vyzpovídá velký hříšník po mnoha letech. I zde v kostele během kázání vyzývám ty, kteří mají strach vyznat nějaký hřích, ať přijdou. A opravdu jich přichází mnoho.

Může člověk dostat takovou milost díky tomu, že se za něj dlouhodobě někdo modlil?

Ano, například manželka za manžela nebo opačně. Co jsem zažil takové případy, snažím se při požehnání Svátostí Oltářní nebo při kněžském požehnání žehnat lidem, kteří odejdou ze světa v tento den nebo v tuto noc a pravidelně se modlit za umírající. Věřím, že to má obrovskou účinnost. Víme to i na základě spisů mystiků, například sv. Faustínky, že Pán Bůh dává hříšníkovi i v poslední minutě možnost, aby litoval hříchy a přiblížil se k němu.

Paradiso Canto, Gustave Doré (1832–1883), volné dílo, výřez


Z lidského pohledu to může být nespravedlivé, že někdo neřeší svůj duchovní život, zpovědi celý život a na smrtelné posteli vyzná všechny hříchy a zachrání se, přičemž někdo se snaží celý život ...

Snažím se ptát, jak na to hledí Bůh. Vžijte se do cítění Pána Ježíše, Božího Syna. On na kříži prolil svou drahocennou krev za všechnx. Bůh chce každému nabídnout svou milost. Nejvíc mě dojímá případ kajícího lotra, který dostal od Pána Ježíše odpuštění v poslední hodině. Satanovi je třeba duše vytrhávat i v poslední setině sekundy.

Jak vás vnímá personál v nemocnici? Jak se tam cítíte?

Snažím se vždy chodit v kněžském kolárku. Když se snažíte být nástrojem v Božích rukou, žít s Bohem, věřící i nevěřící pociťují blízkost Boha. Mnohokrát se setkávám s tím, že i ti, kteří nemají blízko k Bohu, sledují kněze při zaopatřování.

Setkal jsem se s velmi pěknými reakcemi od ošetřovatelů, zdravotních sester. Když člověk jde někam s laskavostí a se skutečným svědectvím, ne hraným, Bůh sám působí, a to i bez toho, abyste se snažili.

Přesvědčil jsem se, že mnohem více je nejdříve žít s Bohem a až pak mluvit, protože všechno je z nás cítit. Vše, co je v nás, se dříve či později projeví. A to vidím i na kněžské službě. Někdy nemusíte ani mluvit, vysvětlovat, když lidé cítí Boží přítomnost, přijdou.

Mária Melicherová

První část rozhovoru:
Ďábel není hvězda, ale reálné zlo

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=dabel-neni-hvezda-ale-realne-zlo&cisloclanku=2016070105


Panorama z Bratislavského hradu - pohled na Staré mesto (vlevo) a Petržalku (vpravo),Stano Novak, CC BY 2.5, cs.wikipedi


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 17. 7. 2016 naleznete zde.

logo- postoy.skSdílet

Související články:
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 22. 07. 2016 | 5682 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace