Zajímavé...

Z dalších ohlasů na časopis Milujte se!

Tábor Vranov 2012 Časopis Milujte se! si získává stále nové čtenáře. Zveřejňujeme zde několik dalších ohlasů, které přišly do redakce.

Všechna dosud vyšlá čísla časopisu si můžete stáhnout na www.milujte.se.


Děkujeme za zasílání časopisu, vždy si jej přečteme a dáváme číst dalším lidem a nakonec dáme do kostela a tam také vždy nevydrží dlouho.
S pozdravem Petra P.


Vážená redakce,
děkujeme za pochopení a jsme vděčni za zasílání Vašeho zajímavého a užitečného časopisu zdarma. Bohužel, všechny naše farnosti mají velké dluhy a tak si zatím vůbec nemůžeme dovolit jeho předplatné, tak jak by to mělo správně být, ale snažíme se Vás podporovat modlitbou, jeho šířením a kladným hodnocením.
S přáním všeho dobrého v tomto už rozběhnutém novém roce 2013
P. Miroslav


... MILUJU váš časopis Milujte se! a týdeník RC Monitor.
D.A.S.


Odlévání zvonu sv.CM 4. 6. 09Z důvodu prodeje bytu bychom Vás rádi poprosili, zda časopis "Milujte se!" můžete posílat na níže uvedenou adresu. Neradi bychom o časopis přišli.
Přejeme Vám do budoucna mnoho požehnání, dar Ducha Svatého, otevřenost a příjem Božího poselství.
A.P., Modřice


K časopisu Milujte se! chovám až posvátnou úctu pro jeho nejen, ale především obsahovou kvalitu, v kterémžto případě mám ve zvyku časopis nevyhazovat, ale naopak jej dáváme vyvázat, protože je v něm hodně věcí, k nimž se vracíme. (...)
Chci Vás ujistít, že děláte velice kvalitní časopis a za to vám moc děkujeme. Je to počtení, čtenářský zážitek a mnoho podnětů k zamyšlení.
Chvála Kristu.
M. S., Rosice


Velice Vám děkuji a vaší práce na časopise a pro církev si velice vážím. Přeji Vám mnoho sil do další tak potřebné práce.
S pozdravem M. L., Třinec


Žehnání zvonu sv. C a MDobrý den,
moc vám děkuji za časopis Milujte se! Oceňuji svědectví mladých lidí i témata o vědě a víře, též články o osobnostech. Jsem vdaná, máme s manželem pět dětí, takže i téma manželství mně těší.
H.S., Šenov


S obsahem tohoto časopisu jsme s manželkou velice spokojeni. Pokud je to možné, prosím o jeho pravidelné zasílání ještě bráchovi a švagrové.
Přeji hodně zdaru při vaši záslužné činnosti.
B. V., Litovel


Přeji Vám tedy dlouhé vitální trvání, spousty věřících čtenářů a mnoho Boží přízně. Váš magazín je oázou oproti většině "moderních¨ přízemních (světských) magazínů, které jsou téměř bez výjimky ateistické (či zastávající vypočítavý "neutrální" postoj), šířící promiskuitu, modloslužebnictví, nenávist, podporu zabíjení miminek, rozvodů a podobné hříšné bezbožnosti. Nejen proto znovu děkuji Bohu za Vás a Váš skvělý způsob nové evangelizace!
J. P.

Vážení a milí v Kristu,
přijměte srdečný pozdrav z Plzně, z borské věznice. Dostalo se mi do ruky několik starších čísel evangelizačního magazínu Milujte se! Velmi mne zaujal - doposud jsem o něm (coby protestantský vězeňský kaplan) neslyšel. Rozdal jsem těch pár kousků mezi svoje „klienty“ a setkal se rovněž s pozitivním ohlasem. Rád bych se tedy zeptal, zda-li mi můžete zaslat několik starších čísel pro vězněné jedince a do naší malé kaplanské knihovny? (...)
Děkuji za Vaši inspirativní obětavou službu i za Vaši vstřícnost.
B. P.


Chvála Kristu! Před Vánocemi jsme se rozhodli, že se přidáme k předplatitelům Vašeho časopisu a objednali jsme si ho prostřednictvím našeho farního úřadu. Musím říci, že nelitujeme. Vámi vydávaný časopis se čte opravdu od začátku až do konce. Pro nás je velice přínosné především Váš článek ohledně církevních restitucí (který byl publikován v loňském čísle a který nás natolik zaujal, že jsme se rozhodli předplatit), ale i článek o apoštolu muslimů, který je pro nás rovněž velice cenný. Osvěta o ostatních světových náboženstvích velice chybí - ne proto, že bychom chtěli konvertovat jinam, ale proto abychom si my i ostatní katolíci kolem nás uvědomili, jaký poklad je v křesťanství...Těšíme se, že se v následujících číslech dovíme opět něco velice zajímavého,neotřelého a poutavě přiblíženého..Časopis čteme celá rodina - od babičky přes nás středního věku i dospělé děti..Děkujeme za Vaši práci, určitě stojí za to.
Bůh Vám žehnej a štědře odplať Vaši práci a námahu.
M.Š., Nový Bydžov


Dobrý den!
Rád bych Vás jménem našeho společenství sv. Jeronýma požádal o objednání časopisu Milujte se! pro jednu naši členku, která bude slavit své 25 nerozeniny.
R.Š.


Žehnání zvonu sv. C a MDobrý den,
nejprve bych chtěla poděkovat za umožněni držet v rukou a čas od času číst časopis "Milujte se!". Vždy v něm najdu články, které mě povzbudí, potěší, naučí něčemu novému nebo ukážou jiný pohled na jistou věc či svět obecně. Osobně si myslím, že tento způsob evangelizace možná není tak nápadný, ale zajisté účinný, hlavně mezi mladými lidmi. Sice se mi časopis dostane do rukou více méně náhodně, ale vždycky se zaraduju, když někde v kostele uvidím nové číslo a mám možnost si ho vzít.
Ráda bych dostávala všechny výtisky domů, proto tímto Vás prosím o zaslání časopisu na moji adresu.
Ať se vám daří ve vaší prospěšné činnosti pro Boží slávu!
S úctou,
Mgr. K. M.


Moc vám děkuji za Vaši práci a za výborný - konečně opravu katolický časopis.
S Bohem.
o. Bartlomiej


Předem moc děkuji, jste super časopis.
Přeji spoustu spokojených čtenářů .
T.


Hostýn 2010Po nějakém čase, kdy jsem sháněla zpovědní zrcadlo pro svátost smíření, určitě ne náhodou se mi v minulých dnech dostala do ruky knížečka Příprava na svátost smíření dnes, která byla součástí časopisu Milujte se! a který odebírá náš kamarád. Časopis nás velmi nadchl a nyní, po shlédnutí Vašich webových stránek, jsem zjistila, kolik čísel již vyšlo a o kolik bohatství jsme připravili sebe, ale třeba naším prostřednictvím naši rodinu i přátele. Ráda bych časopis objednala. (...)
Časopisy bychom mohli půjčovat i okruhu naší velké rodiny a určitě by v nich každý nalezl to své.
Bůh Vám odplať šíření Kristovy lásky skrze časopis, který vydáváte.
L. P.


Chci Vám moc poděkovat za zaslaná čísla časopisu Milujte se! a i za brožurky o svátosti smíření. Byla jsme velmi mile překvapena rychlostí došlé zásilky, opravdu jsem to nečekala. Do některých časopisů jsme s manželem nahlédli a jsme rádi, že i skrze tyto řádky nás Bůh povzbuje. Určitě budou přečteny beze zbytku.
Ještě jednou Vám děkuji a přeji Vám hodně moudrosti a odvahy rozdávat lásku a pokoj i tímto způsobem. Bůh Vám žehnej.
L. P. , Hlinsko


Vážení a milí,
naše rodina pravidelně odebírá váš časopis už od začátku, kdy vyšlo první číslo. Moc se nám líbí a moc vám za vaši trpělivou (a často i nelehkou práci) děkujeme. Nedávno jsem se vdala a od rodičů a sourozenců se odstěhovala. Ráda bych ve čtení vašeho časopisu pokračovala, proto bych vás chtěla poprosit o jeho zasílání (...) Příbuzní z manželovy strany nejsou praktikující katolíci, proto bych jim také cestou vašeho časopisu chtěla ukázat i jiný pohled na křesťanství, než jen nedělní slavení mše svaté.
Mnohokrát děkuji za vaši práci. Kéž vám Bůh žehná!
K. M.


Mše svatá na Štice 12. 7. 2010Když přijde nové číslo časopisu, tak si jej vždy ze zájmem přečtu.
Z. B.


(...) skláňam sa nad posledným číslom, kde píšete o Anke Kolesárovej, niekoľkokrát som bola vo Vysokej nad Uhom..je to naozaj miesto radosti - kto nezažil, neuverí.
Magda


Pokojný Boží hod velikonoční milá redakce,
musím se Vám přiznat, že s Váším časopisem Milujte se ! jsem se už setkala několikrát. Zpočátku jsem však měla k němu nedůvěru, zda nejde o nějakou propagandu svědků jehovových, taky mne odradila složenka ,ale postupně jsem se často začetla do zajímavých článků, které mne pohltily a příjemně obohacovaly. Člověku někdy trvá, než se zbytečných předsudků zbaví. Líbí se mi i forma a provedení celého časopisu. Ač nejsem čtenářka pravidelných periodik, tak Vaše články mne dovedly upoutat, až jsem se propracovala k závěru, že bych i já mohla časopis odebírat. (Pročetla jsem se až k možnosti, jak a kde časopis objednat - což by mohlo být ještě viditelnější :) Samozřejmě coby kmotra bych ráda časopis nabídla i pro svou svěřenkyni.
E. K.

Moc se mi Váš časopis líbí! Je mi 16 let a velmi mě oslovil! Hlavně teď jsem si v kostele koupila číslo o Anně Kolesárové a tam se mluví přesně o tom, o čem jsem toužila se dozvědět, ale byla jsem moc stydlivá se zeptat. Mockát Vám děkuji za všechny rady a za všechny důležité hodnoty, které vyzdvihujete!
Hezký zbytek dne, Eliška


Chvála Kristu,
časopis se mi moc líbí, škoda jen, že jsem se o něm nedozvěděl dříve, určitě bych uvítal mít všechna čísla v papírové podobě.
Děkuji a přeji ať vytrváte ve vydávání tohoto skvělého časopisu.
S pozdravem
J. B.


Dobrý den,
časopis i knížečky dorazily a udělaly mi obrovskou radost!!! Knížku jsem již darovala a s kamarádkou můžeme rozjímat nad svátostí smíření . Časopis Milujte se! 23/2012 jsem začala číst a je tak plný fantastických článků, že ho čtu a čtu a stále nejsem u konce. Paráda! Dojal a zaujal mě článek o japonském křesťanském lékaři Takaši Nagalu. Úžasná ososbnost. Nevíte, zda-li se u nás dá sehnat nějaké knížka od něj?
K druhému časopisu z letošního ledna jsem se ještě nedostala. Ale jsem ráda, mám dlouho co číst a nad čím rozjímat!
Moc děkuji a přeji vše dobré.
Přeji mnoho Božího požehnání Vám všem a krásné jarní dny.
S pozdravem S. M.

Je to vynikající časopis, vždy se na něj těším. Děkuji.
S pozdravem V. H.


Mně osobně se časopis velmi líbí a čerpám z něho i pro výuku náboženství pro starší děti.
Přeji Vám hodně darů Ducha svatého a jeho kreativity.
Zdraví J. F.


Dobrý den,
chtěla bych vás poprosit o zasílání časopisu Milujte se. A taky vám poděkovat za to, co děláte, je to super:) určitě pokračujte.
L. R.

Přijměte, prosím, převeliké poděkování za nové číslo časopisu Milujte se!, a za fotografii papeže Františka! Pohladila mě na duši a vyvolala zvolání "vau!" (tzn. úžas).
Pán Vám žehnej! S. CH.


Mašůvky 2010Sdílet

Související články:
"Zatímco s ní mluvím, na Kyjev padají bomby." Řeholnice, na kterou mířili ostřelovači (27.04.2022)
P. Rob Galea - od rebela přes hudebníka až po kněze (13.04.2022)
Francesco Cristofaro, zdravotně postižený farář: „Chci být knězem až do konce“ (10.04.2022)
Palestinská písničkářka Lina Sleibi (13.08.2021)
Rozhovor s generálním představeným řádu kamilianů, otcem Walterem Vinci (24.07.2021)
Svědectví kněze z Indie (01.07.2021)
Přijeďte k nám do Vranova (02.06.2021)
Kříž ze San Damiana. Poznejte jeho pozoruhodnou symboliku a modlete se s ním! (12.04.2021)
Výročí zjevení Božího milosrdenství (05.04.2021)
Mé setkání se Svatým otcem (30.03.2021)
Doba postní a Velikonoce: Doba trojího obrácení a vzkříšení (23.03.2021)
Eucharistický zázrak v Betánii ve Venezuele (17.03.2021)
Rozhovor s herečkou Claudií Koll - „Věřit až do konce“ (16.03.2021)
Rozhovor s P. Robem Galeou pro časopis Milujte se! (09.03.2021)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (22.07.2020)
Pražské Jezulátko: Modlitba ve velké úzkosti (23.04.2020)
Pěkná propagace časopisu Milujte se! (27.02.2019)
Nový stojan v bazilice v Šaštíně je též pro časopisy Milujte se! (09.02.2019)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (21.01.2018)
Prosba z redakce časopisu Milujte se! (24.11.2017)
Některé z myšlenek papeže Františka k mládeži (17.09.2017)
Časopis Milujte se! jako dárek pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (23.12.2016)
Ohlasy na časopis Milujte se! - září - prosinec 2016 (15.12.2016)
Návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (02.11.2016)
Charismatická katolická konference 2016 (14.07.2016)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (30.05.2016)
Časopis Milujte se! vychází už i v arabštině (24.05.2016)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (21.02.2016)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (29.09.2015)
Roznášení časopisu Milujte se! v Dubňanech (27.08.2015)
Časopis Milujte se! - co to je, kdo to dělá a jak to funguje... (10.06.2015)
Ohlasy na knihu Cena, kterou zaplatíš (09.06.2015)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (25.02.2015)
Předehra toho, co čeká vás, Evropany... (20.02.2015)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (25.12.2014)
Kdo bude hrát druhé housle? (24.10.2014)
Evangelista Lukáš (18.10.2014)
Prosba o pomoc s časopisem Milujte se! 28.9. 2014 (22.09.2014)
Mohu? Děkuji! Promiň! (20.09.2014)
Příběh ze života (19.09.2014)
Na cestě... (13.09.2014)
Bible - alespoň ji otevřit (03.09.2014)
Předsevzetí (02.09.2014)
Farní den v Mohelně (01.09.2014)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (30.08.2014)
Opovážlivé posuzování - a co s tím? (26.08.2014)
Podvedl sám sebe - článek pro povzbuzení (24.08.2014)
Prosba o svědectví pro časopis Milujte se! (05.08.2014)
Smíření (31.07.2014)
Lehkovážné posuzování (29.07.2014)
"Přikládání" - aneb příběh, který mě oslovil (12.07.2014)
Mimořádná nabídka: časopis Milujte se! pro Noc kostelů 2014 (13.05.2014)
Pomoc misiím? Proč? (09.05.2014)
Další ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (23.04.2014)
A hlavně netlačit na pilu... (13.03.2014)
Blahoslavený Marcel Callo (08.02.2014)
Tisíc bodů... (07.02.2014)
Homeopatie (18.01.2014)
Nuda? Ne - přesycení! (16.01.2014)
Další ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (13.12.2013)
Nebesa vypravují o Boží slávě... (08.12.2013)
Hostie přeměněná na srdeční tkáň (04.12.2013)
Krev za krev (03.12.2013)
Miluj jako první (02.12.2013)
CO SE STALO, KDYŽ ... (01.12.2013)
Neschopnost žít (23.11.2013)
Dej lásku a lásku dostaneš...Počítáme s tebou! Láska zmůže nemožné... 1+0=10 a 1 + 1000 = 11000?! Anebo je to jinak? (15.11.2013)
Tolik potřebný humor (06.11.2013)
Vyšlo 26. číslo časopisu Milujte se! (08.08.2013)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (27.07.2013)
Milujte se! na Velehradě (04.07.2013)
DVD Křesťané ve společnosti - objednejte si! (05.04.2013)
Ohlasy čtenářů časopisu Milujte se! (12.01.2013)
Reakce na brožurku Příprava na svátost smíření dnes (25.10.2012)
Z ohlasů čtenářů na časopis Milujte se! (09.10.2012)
Vyšlo 21. číslo časopisu Milujte se! (08.06.2012)
Nabídka pořadatelům Noci kostelů (27.05.2012)
Nové číslo časopisu Milujte se ! (28.04.2012)
Propagace časopisu Milujte se! (27.04.2012)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (17.04.2012)
Roznášení časopisu Milujte se! v severních Čechách (02.01.2012)
Reakce na časopis Milujte se! (08.12.2011)
Vyšlo 19. číslo časopisu Milujte se! (01.12.2011)
Vůně prvních pátků (04.11.2011)
Zážitky z podziních prázdnin (01.11.2011)
Kongres katechetů na Velehradě - seminář o časopisu Milujte se! (28.10.2011)
O časopisu Milujte se! na stránkách vlčnovské farnosti (07.10.2011)
Vyšlo 18. číslo časopisu Milujte se! (26.09.2011)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (10.06.2011)
Lectino divina (24.05.2011)
Evangelizační nabídka: Věnujte Milujte se! návštěvníkům při Noci kostelů (23.05.2011)
Otto Opálka (18.04.2011)
Časopis Milujte se! ve farním zpravodaji (11.02.2011)
Některé další ohlasy na časopis Milujte se! (21.12.2010)
Vyšlo 15. číslo číslo časopisu Milujte se! (12.12.2010)
Časopis Milujte se! - 14. číslo (27.09.2010)
Ohlasy na časopis Milujte se! (24.07.2010)
Přišlo do redakce... (02.06.2010)
Zajímavý ohlas na časopis Milujte se! (19.05.2010)
Jasné slovo otce biskupa k SČS - S odvahou proti proudu (05.05.2010)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (03.05.2010)
Kdo věří v Boha, je šťasten (23.03.2010)
Napsali nám do redakce časopisu Milujte se! (14.03.2010)
Tiskárna Tigr (08.11.2009)
Prosba na členy SČS (21.09.2009)
Hledáme dobrovolníky pro drobnou jednorázovou pomoc (13.09.2009)
10. číslo časopisu Milujte se! (31.07.2009)
9. číslo časopisu Milujte se! (27.05.2009)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2009)
Zamilovaný Bůh (31.01.2009)
Osmé číslo časopisu Milujte se! (20.01.2009)
Sedmé číslo časopisu Milujte se! (01.12.2008)
Přijetí nových členů do Společenství čistých srdcí (29.11.2008)
Šesté číslo časopisu Milujte se! (01.10.2008)
Páté číslo časopisu Milujte se! (01.10.2008)
Pochod pro život - pozvání (25.03.2008)
Vyšlo čtvrté číslo časopisu Milujte se! (18.03.2008)
Vyšlo třetí číslo časopisu Milujte se! (07.01.2008)
Anketa: Jaký způsob početí bych si přál? (14.12.2007)
Setkání členů Společenství čistých srdcí (07.10.2007)
Vyšlo druhé číslo časopisu Milujte se! (15.08.2007)
Milujte se! - nový časopis pro novou evengelizaci (18.06.2007)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 27. 05. 2013 | 6714 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace