Zajímavé...

Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.)

Senlay, Public Domain, pixabay.com Už jsem unavený z pláče některých homosexuálů a jejich agendy na úkor zájmů lidí dodržovat Boží plán a na úkor jiných důležitých problémů, kterým jako Církev a společnost čelíme.
Dnes jsem byl upozorněn na příspěvek v blogu jednoho kněze, otce Davida Nixe. Zveřejnil "Otevřený dopis" věnovaný kněžím a napsaný manželským párem ... skutečným manželským párem. Toto je jeho obsah doplněný o můj důraz.Otevřený dopis našim duchovním otcům


Drahý otče ___________,

Jsem nesmírně vděčný za to, že jste svůj život zasvětili tomu, abyste se pro nás stal duchovním otcem. Jsem vděčný za dary, které nám dáváte prostřednictvím svátostí. Víme, že neúnavně pracujete na tom, aby vše fungovalo hladce a vyrovnaně. A za to jsme vám nesmírně vděční. Ale pokud máme být upřímní, musíme se podělit o své obavy a frustraci: Více slýcháme o LGBTQ komunitě a její akceptaci než jsme kdy slyšeli o našem vlastním manželství.

Otče, máme problémy s komunikací, bojujeme s neplodností, trápíme se s odpuštěním nevěry, máme problémy s financemi, bojujeme s antikoncepcí a přirozeným plánováním rodiny, nesouhlasíme s některými právními úpravami. Jednoduše bojujeme s množstvím věcí a přesto se cítíme velmi osaměle.

Prosíme, otče, dejte nám naději a povzbuzení, dejte nám vědět, jak máme jednat. Prosíme, aby vaše odpověď nebyla typu "můžete požádat o anulování." Nechceme přijít o naše manželství. Prostě potřebujeme, abyste nám poskytl váš názor a radu ohledně toho, jaké oběti a utrpení jsou součástí manželství. Většina z nás neví jaký je boží plán pro manželství, přesto stále slýcháme, jak se lidé hádají na téma co ve skutečnosti představuje svátostné manželství.

rodina, květy, barvy, Public Domain CCO, pixabay.com


Zdá se, jako bychom byli opuštěni, ponecháni napospas tomu, abychom si to vyřešili sami. Když se snažíme žít podle Božího plánu, tak jsme zatížení tím, co nám namlouvá společnost. Kultura vykřikuje své poselství, ale tichost Církve je občas hlasitější než tyto výkřiky.

Pomozte nám, otče - nevíme co dělat.

S láskou a požehnáním,
Vaši synové a dcery.

**********


Vstupujeme do zoufalého stádia duchovního boje o duše.

Válka je ve své podstatě chaotická a nemorální. Velmi lehce důstojníci odvrátí svou pozornost na taktiku na kopci a ztratí přehled o strategii celé fronty. My, kněží a biskupové, musíme zůstat jasnými, chytrými a věrnými pro všechny.

Nicméně, potřebujeme podporu obyčejného lidu. Potřebujeme abyste nás povzbuzovali, činili pokání a modlili se za nás. Právě vy musíme vykonat opravné činy za naše chyby a hříchy.

V této blížící se bitvě budeme my, kněží, velmi unavení z útoků pekelných přisluhovačů a jejich pozemských činitelů. A stejně tak i vy.

V této blížící se bitvě musí církevní učení a svátosti pro nás kněze stát skálou na níž seděl Mojžíš během bitvy proti Amálečanům, zatímco vy, dobří obyčejní lidé, musíte bojovat na naší straně tak, jako Áron a Hur, držíc naše unavené ruce, aby mohl meč Jozua zvítězit.

Áron a Hur drželi Mojžíšovy ruce., public domain, commons.wikimedia.org


Podle sestry Lucie, vizionářky z Fatimy, Panna Maria předpověděla, že:

"Závěrečný boj mezi Pánem a královstvím Satana bude o manželství a rodině. Nebojte se, ... protože každý, kdo pracuje na posvátnosti manželství a rodiny, bude mít vždy protivníky a oponenty, protože toto je rozhodující záležitost."

Manželské páry, poslouchejte.

Nelze vše vtlačit do jednoho příspěvku na blogu, dokonce ani do celé knihy, ale toto je pár slov vycházejících z mého srdce a zkušeností.

kříž-klečící člověk, Public Domain CCO, pixabay.com


Zaprvé, prosím, vězte, že my, kněží, chápeme to, že čelíme takovým každodenním problémům, kvůli kterým by se někteří z nás nejraději raděj zavřeli do tmavé místnosti. Avšak vy máte povolání čelit těmto problémům jako oddaní katolíci. Tak jako my kněží musíme vzývat milosti přicházející z posvátné poslušnosti, tak i vy musíte vzývat milosti vycházející z manželství a svátosti biřmování.

Máte problémy a tyto problémy jsou vaší cestou do nebe. Ale vždy pamatujte, že vaším hlavním povoláním, coby sezdaní katolíci, je pomáhat vaší polovičce dostat se do nebe. Proto se musíte každodenně rozhodovat posilovat život vašeho manžela láskou, obětavou láskou, která vyžaduje pravdivé dobro toho druhého. To je to, co Kristus vytvořil pro svou manželku, Církev, zatímco trpěl své umučení a smrt. Trpte bolesti a volte si obětavou lásku. Milovat znamená vybrat si. Vybrat si milovat. Lásku si můžete zvolit i tehdy, když vaše city, chutě či pokušení kolísají.

Vyberte si, jako pár, milovat Boha více než milujete sebe navzájem. Pouze tehdy, když je Bůh pravým králem vašich srdcí, může srdce manžela bít správně. Pouze tehdy, když je vaše láska k Bohu prvořadá, dokážete správně milovat toho druhého a vaše děti.

Držte se blízko svátostí. To znamená, že musíte dělat pravdivé a pravidelné prohlídky svého svědomí a POTOM JÍT KE ZPOVĚDI. Choďte spolu. Choďte jednotlivě. Prostě CHOĎTE! Nedovolte, aby smrtelný hřích zastínil váš intelekt a oslabil vaši vůli nebo abyste se díky němu zalíbili Ďáblovi. Proto nezapomínejte na svátosti. Ďábel je v skutku nenávidí.

Udělejte ze svého domova, ať je již jakkoli velký či útulný, svůj "domácí kostel". Tak jak by měl být kostel plný nádherných připomínek nebe, svatých a andělů, tak stejně i váš domov. Tak jako by měl být kostel plný modliteb, tak stejně i váš příbytek. Jak už je tradicí tak církevní budovy mívají nad dveřmi nápisy jako "Dům Boží a Nebeská brána". Toto je také vaším ideálem. Modlete se před jídlem. Modlete se ráno a při odpočinku. Nejlépe je společné modlení se růžence držíc se za ruce. Opakem modlitby je ticho.

Hans, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Buďte pokorní při zohledňování svých volání a vašich lidských schopností. Nicméně, buďte si jisti, že tak, jako si Otec přibral vybrané děti v Kristu s posvěcením Ducha svatého, tak Svatá trojice milující vaše životy vám dá každou milost, kterou budete potřebovat pro naplnění svého volání v poslušnosti vůči Božím příkazům a přikázáním Církve. Boží příkazy a vůle nejsou jen nějakými "ideály", které, jak dnes mnozí nesprávně tvrdí, nemůže dosáhnout každý. Mohou a také jsou realizovány a vždy po celá tisíciletí byly dosaženy lidmi jako jste vy. Bůh člověku neukládá nic, co by bylo nemožné.

Na závěr pár krátkých bodů.

Všichni z nás bychom se mohli vyhýbat hříchům a mnohým konfliktům jednoduše tím, že si častěji zavřeme ústa. Važte svá slova.

Buďte veselí. Radost je ovocem Ducha Svatého. Když necítíte a nevzdáváte radost je to pravděpodobně náznakem toho, že potřebujete duchovní péči a obrodu. Taková radost není hlubokou veselostí pitomců: risus abundant in ore stultorum.

Mluvte spolu navzájem dobře a laskavě.

Čtěte Písmo. Čtěte si hlavně List Efesanům a jeho pasáže o manželství. Věnujte pozornost Pavlovu moudrému napomenutí: "Nedovolte aby slunce zapadlo před vaším hněvem"

Žádejte své anděly strážné o pomoc v každém konfliktu.

Ve jménu lásky musíte vždy vykonávat oběť potřebnou pro dobro druhého

Na kolenou děkujte Bohu za dar povolání do manželství. Myslím to vážně, poklekněte a řekněte: "Díky ti, Bože, za mé povolání a mého manžela." Nikdy nezapomínejte, že jste nyní vy, jako manželé, jedním tělem. Jste "já" a jste stejně i "my".

Buďte tím kým jste a nikdy ani jen nepomyslete nad bytím někým jiným a to do dne, kdy naposled vydechnete.

Hodujte spolu za jedním stolem. Mluvte a pak dejte prostor i tichu.

S pohledem na svou polovičku a své děti si vědomě připomínejte, že každý z nich je dar. A pokud bohužel nemáte děti, tak si připomínejte, že Bůh vás zná lépe než vy sebe samotné a že by nedovolil, abyste nesli břemeno, aniž by vám dal sílu. Možná si najdete jinou cestu jak mít děti.

Vše dobré, co v životě za něco stojí, vyžaduje utrpení, trpělivost a praxi. Musíte praktikovat manželství tím, že ho prožíváte. Budou na vás prováděny útoky a tak si musíte naplánovat taktiku zvládání utrpení protože, věřte mi, trpět budete. Přijměte své kříže.

Naslouchejte dobrým radám starých lidí.

Když přijdou skutečné zkoušky nebo udeří frustrace, řekněte to, co řekl Job a řekněte to s úsměvem na rtech: "Požehnané buď jméno Páně!"


Zdroj: http://wdtprs.com/blog, 24. 10. 2017

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 1. 1. 2018 naleznete zde.

Pezibear,  CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 01. 2018 | 4316 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace