Zajímavé...

Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící

St. Michael, Workman, CC BY-SA 4.0, en.wikipedia.org Biskup hlavního města státu Wisconsin Madisonu, Robert C. Morlino, adresoval věřícím katolíkům své diecéze dopis, v němž je žádá, aby bojovali se zlem, zamořujícím náš svět, tím, že budou vzývat o pomoc sv. Michaela archanděla.

"Jsem přesvědčený, že vám nemusím dokazovat
reálnou existenci zla v našem světě.
Rozmlouvám s lidmi, dívám se a čtu zprávy,
sleduji vzájemné vztahy mezi lidmi
a jejich reakce - zejména na sociálních médiích -
a je mi jasné, že téměř každý člověk si uvědomuje,
že v tomto světě je cosi velmi špatné, nesprávné,
že někde je chyba.
Lidem však není zcela jasné, co to je.
Vím, že to vyzní velmi nemoderně,
ale to, co je špatné a nesprávné dnes,
bylo špatné a nesprávné již celá tisíciletí;
je to hřích."


Biskup Morlino zvlášť žádá "přidat ke všeobecným prosbám každou neděli a na slavnosti, kromě našich proseb k nebeskému Otci skrze jeho Syna, ještě i zvláštní prosbu k sv. Michaelovi archandělovi, který se v Písmu nazývá "velké kníže" a "ochránce Božího lidu" (Dan 12, 1) a jehož prostřednictvím Písma vnímáme jako velkého bojovníka, Archanděla, který sám poráží satana a zahání ho do pekla. Je naší povinností modlit se a pracovat na vítězství dobra v našem světě, na vítězství Krista Krále. Je naší povinností modlit se a pracovat na vyhánění zla; na spoutání a vyhnáni toho, koho nazýváme nepřítelem naší lidské přirozenosti a otcem lži, aby tak vše, co není od Boha, bylo poraženo."

Osobní oddanost Velkému bojovníkovi, sv. Michaelovi

Madisonský biskup nežádá o zavedení modlitby ke sv. Michaelovi archandělovi pouze při nedělních bohoslužbách, ale i do každodenních modliteb věřících: "Povzbuzuji vás, abyste se skrze své vlastní modlitby zasloužili i o vyhnání zla ze životů nás všech a častěji se spoléhali na nebeskou přímluvu sv. Michaela Archanděla."

Biskup Morlino už dříve žádal, aby se v celé diecézi začalo přijímat svaté přijímání pouze na jazyk a v kleče, aby vzrostla prokazovaná úcta Kristu, reálně přítomnému v Eucharistii: "Chystám se požádat věřící, abychom při svatém přijímání společně prokazovali Pánu větší úctu. Chci je povzbudit, aby přijímali svaté přijímání na jazyk a kleče ", řekl v homilii při mši svěcení olejů 11. dubna a dodal:

"Není pochyb, že svaté přijímání
na jazyk je mnohem uctivější.
Kromě toho nenechává prostor
pro libovolné chování během něj.
Žádám, aby se i naši studenti, počínaje podzimem,
učili přijímat svaté přijímání na jazyk.
"


Plné znění dopisu biskupa Morlina:

Drazí přátelé,
Věřím, že vy i vaši drazí, jste prožili radostné Díkůvzdání minulý týden a že se chystáte vstoupit do požehnaného období Adventu. Prosme Boha, abychom se společně dobře připravili na radostné slavení Vánoc.

Minulý týden jsem vašim kněžím poslal dopis, týkající se společných modliteb věřících, v tomto případě zvláštní prosby o nebeskou přímluvu sv. Michaela archanděla, kterou žádám, aby se přidala (minimálně) při každé nedělní mši sv. ve farnostech v diecézi Madison. Vaši kněží by vám o tom měli nyní říci a zmiňovaná modlitba by se měla oficiálně zavést na svátek Svaté rodiny 31. prosince. Úzce to souvisí se stále větší nezbytností modlit se zvlášť za vítězství dobra v našem světě a za přemožení zla. Jsem přesvědčen, že vám nemusím dokazovat reálnou existenci zla v našem světě. Hovořím s lidmi, dívám a čtu zprávy, sleduji vzájemné vztahy mezi lidmi a jejich reakce - zejména na sociálních médiích - a je mi jasné, že téměř každý člověk si uvědomuje, že v tomto světě je cosi velmi špatné, nesprávné, že někde je chyba. Lidem však není zcela jasné, co to je. Vím, že to vyzní velmi nemoderní, ale to, co je špatné a nesprávné dnes, bylo špatné a nesprávné již celá tisíciletí; je to hřích. Celé lidstvo je "provázané" s realitou hříšného světa. Prožíváme následky zničeného světa; následky, které se rok co rok znásobují.

Svět není takový, jakým ho Bůh zamýšlel mít

Hřích našich prarodičů Adama a Evy změnil svět pro každého člověka. A odkdy začali působit padlí andělé, pod vedením samotného Lucifera, který navedl Adama a Evu, aby se rozhodli pro něco jiného než byl Boží plán, tento "starý had", ďábel, působí v našem světě dodnes a každého z nás pokouší dělat to, co se neshoduje s Božím plánem pro náš život.

My víme, že Ježíš Kristus skrze svou poslušnost v utrpení a smrti a skrze své slavné Zmrtvýchvstání porazil hřích a smrt jednou provždy, ale víme i to, že tento svět ještě nezažil vysvobození, které přijde se stvořením nového nebe a země. Kristovo vítězství se tedy "už" uskutečnilo, ale "ještě" se zcela neprojevilo. Proto se tedy i nadále namáháme a bojujeme jako Církev putující, čekající na druhý příchod Páně, zvoucí všechny, aby ho poznali a spolu s ním i Jeho plán pro jejich spásu, radost a pokoj.

Modleme se a pracujme pro Boží království

Proto je naší povinností modlit se a pracovat na příchodu Božího království a měli bychom na to myslet zvlášť i v nadcházejícím období Adventu. Je naší povinností modlit se a pracovat na vítězství dobra v našem světě, na vítězství Krista Krále. Je naší povinností modlit se a pracovat na vyhánění zla; na spoutání a vyhnání toho, koho nazýváme nepřítelem naší lidské přirozenosti a otcem lži, aby tak vše, co není od Boha, bylo poraženo.

Síla a moc naší modlitby zůstává velkým tajemstvím,
a přece jako katolíci pevně věříme v účinnost našich proseb
k nebeskému Otci.

Víme, že On slyší naše volání o pomoc
a víme i to, že naše podřízení se Jeho vůli
a spoléhání se na Jeho pomoc,
je již samo o sobě projevem víry, který ho těší.


Proto žádám přidat k všeobecným prosbám každou neděli a na slavnosti, kromě našich proseb k nebeskému Otci skrze jeho Syna, ještě i zvláštní prosbu ke sv. Michaelovi archandělovi, který se v Písmu nazývá "velké kníže" a "ochránce Božího lidu" (Dan 12, 1) a jehož prostřednictvím Písma vnímáme jako velkého bojovníka, Archanděla, který sám poráží satana a zahání ho do pekla. Jako místní Církev tím zintenzívníme naše modlitby na tento zvláštní úmysl, kterým je porážka zla v tomto světě a vítězství dobra. Povzbuzuji vás, abyste se skrze své vlastní modlitby zasloužili i o vyhnání zla ze životů nás všech a častěji se spoléhali na nebeskou přímluvu sv. Michaela Archanděla.

Děkuji vám, bratři a sestry, za pozornost. Pochválen buď Ježíš Kristus!

Zdroj: www.lifesitenews.com

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 6. 11. 2018 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 7. 11. 2018; 27. 9. 2020 - 1758 přečtení)

Sv. Michael, volné dílo, en.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 09. 2020 | 3541 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace