Zajímavé...

Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím

jeffjacobs1990, CC0 Public Domain, pixabay.com Jedním z děl milosrdenství ke kterému Ježíš zavolal sestru Faustynu, a ke kterému jsme dnes také pozváni, je modlitba za umírajících.

"Modli se, kolik můžeš, za umírající,
vyprošuj jim důvěru v Mé milosrdenství,
neboť oni nejvíce potřebují důvěru a nejméně jí mají.
Věz, že milost věčné spásy některých duší
v poslední chvíli závisela od tvé modlitby
"

(Deník 1777),

řekl Ježíš sv. Faustyně Kowalské, své "sekretářce".

Korunka pro umírající

Existuje mnoho společenství, které se modlí za umírající. Pro laiky, kteří nejsou každý den v kontaktu s umírajícími, je těžší zapojit se do takové podpory. Mimo modliteb na všeobecný úmysl - za všechny umírající - je příležitostí dát konkrétní odpověď na tuto Ježíšovu výzvu i "Korunkou pro umírající", kterou vede Kongregace sester Matky Božího milosrdenství na webové stránce: www.faustyna.pl.

Perfektní věc pro každého, kdo je majitelem smartphonu. Spočívá v podávání zpráv a oznámení o konkrétních umírajících lidech - těm, kteří deklarovali pomoc s modlitbou ve zvolený čas a den v týdnu.

Na textovou zprávu nebo e-mail se jménem umírající osoby stačí odpovědět "Amen" a pak se pomodlit Korunku Božího milosrdenství na úmysl této osoby.

Zapojte se do díla spásy

Někdy tato pomoc přijde velmi rychle, někdy už za dvacet sekund. Takže rychleji, než byste stihli dojít ke svému sousedovi - říká sestra Elżbieta, která tuto práci spravuje. Lidé, kteří se účastní této služby milosrdenství vůči umírajícím, věří, že je k ní zvláštním způsobem pozval Bůh.

"Včera jsem dostala e-mail s potvrzením účasti a ráno jsem už dostala pozvání k modlitbě. Těší mě vize sester, že my, laici, bychom měli mít šanci zapojit se do díla spásy takovýmto jednoduchým způsobem," píše Irena.

Poskytování modlitební pomoci a hlášení jmen umírajících, je téměř anonymní. Lidé, kteří deklarují účast na tomto díle prostřednictvím modlitební pomoci, jsou povinni poskytnout údaje, jako je telefonní číslo nebo e-mailová adresa, město, jméno, aby systém podporující tuto práci mohl bezchybně odesílat informace o umírajících. Veškeré údaje slouží pouze pro tento účel a nepoužívají se k jiným účelům.

Neustále modlitba

V přihlašovacím formuláři si lidé také zvolí den a čas, ve kterém deklarují svou modlitební pomoc. Časové zóny probíhají od 6:00 hod. každé dvě hodiny do 22:00 hod. Červená v časovém rozvrhu znamená malý počet interakcí. Většina se nahlašuje v hodinách 20.00-22.00 hod. K zajištění podpory všech hlášených úmrtí je v každé zóně potřebných přibližně 30 lidí.

Když přijde SMS se jménem umírající osoby, systém ji okamžitě odešle třem lidem a když po několika minutách v mobilní síti nebo zhruba tuctu e-mailů nedostane odpověď, odešle požadavek dalším lidem, dokud nebude úspěšný.

Do práce na pomoc umírajícím je zapojeno téměř 1 500 lidí. V současnosti je cena SMS omezena pouze na Polsko; lidé ze zahraničí se mohou této pomoci účastnit pouze prostřednictvím e-mailu. Je zajímavé, že nejen Poláci se účastní elektronicky, i když informace o Korunce jsou k dispozici pouze v polské verzi webové stránky: www.faustyna.pl.Jména velmi často hlásí zdravotní sestry nebo dobrovolníci, zejména z hospiců a paliativních oddělení, kde může téměř současně umírat více osob.

"Je pro mne velkým štěstím, že se mohu podílet na práci Lace for the Dying. Jsem povoláním lékař a pracuji pro záchranu nemocných. Tato úžasná iniciativa mi umožňuje podílet se na záchraně duší v jednotě s milosrdným Ježíšem a sv. Faustinou. Děkuji všem iniciátorům a koordinátorům akce"- Edward.

"Děkuji, že jste se modlili za mé umírající pacienty," dodává jedna sestra. - Díky této modlitbě odcházejí klidnější. V práci nemám vždy příležitost modlit se za ně, jsou jiní, o které je třeba se starat. Může se za ně modlit modlitba v okamžiku, kdy tento jejich život nelze zachránit. Nyní jim modlitby osob zapojených do této iniciativy pomáhají důstojně odejít.

20 tisíc umírajících

Iniciativa se začala před čtyřmi lety a téměř 20 000 umírajících lidí bylo obklopeno modlitbou. Původcem byl zesnulý o. Piotr Marks z Toruńské diecéze, který strávil poslední léta svého života službou ve zpovědnici ve svatyni Łagiewniki.

"Měl světlo na podporu umírajících moderními komunikačními prostředky." Nikdo nechtěl konkrétně podpořit jeho iniciativu. Tak se dostal k naší kongregaci a zvažovali jsme především možnosti realizace této myšlenky. S charismatem nebyl problém, protože jde o úžasné dílo, výsledek misie sv. Faustiny zaznamenané v Deníku. Nevěděli jsme však, jaké jsou možnosti realizace této práce, kolik lidí se bude muset do této práce zapojit, ani kolik to bude stát. Ale tento úkol jsme přijali jako práci Kongregace," říká sestra Elżbieta.

Nejdříve sestry začaly přijímat lidi ochotné konat službu milosrdenství vůči umírajícím. Když se jich shromáždil dostatečný počet, aby se zajistilo hladké fungování díla, pak - 8. května 2013 - spustily číslo 505 060 205 na oznamování jmen umírajících.

Velitelská základna se nachází ve svatyni Božího milosrdenství v Krakově-Łagiewniki. Kromě sestry Elżbiety, je členem týmu informatik Krzysztof a finanční stránkou se zabývají sestra Benedykta a sestra Lucyna. Je to dost drahý provoz, protože potřebujeme asi 1 500 PLN měsíčně. Při hlášení úmrtí však již neexistují žádné další náklady. Proto je dílo financované z milodarů pouze těch, kteří se na něm osobně chtějí podílet a modlit se.

Polský ODKAZ na přihlášení se do služby

Slovenský ODKAZ na přihlášení se do služby
- www.korunkazazomierajucich.sk/registracia/


Zdroj: Aleteia.pl

Převzato z https://modlitba.sk/, článek z 24. 1, 2021 naleznete zde.

Medžugorje
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce:

http://fatym.com/view.php?nazevclanku=duchovni-adopce-umirajicich-dobrovolna-and-quotzachranna-and-quot-modlitebni-akce&cisloclanku=2021010067


Duchovní adopce umírajícího, www.facebook.com/ SaletiniRozkvet

Sdílet

Související články:
BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ DOSAHUJE SVŮJ VRCHOL V JEDINÉM JMÉNU: MARIA (17.02.2024)
Zjevení Pána Ježíše a vznik úcty ke Svaté tváři (07.02.2024)
Alicjino svědectví s důvěrou v milosrdného Ježíše (23.11.2023)
Naléhavé volání Božího milosrdenství: pomoc umírajícímu (12.11.2023)
Zjevovala se mi sv. Faustina – Silvano Tosso – exkluzivní svědectví, které dosud nezaznělo (video) (05.10.2023)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (14.09.2023)
Dar víry a 9 prvních pátků - skutečný příběh (06.05.2023)
Pobožnost k Božímu milosrdenství (17.04.2023)
Boží Milosrdenství - svátek (16.04.2023)
Boží milosrdenství (16.04.2023)
Přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (+ další videa) (14.04.2023)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (12.04.2023)
Postní výzva 40x40 (19.02.2023)
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 01. 2021 | 2103 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace