Zajímavé...

Vybíráme z duchovní poradny o. Matúša Marcina: JAKÁ JSOU NEBEZPEČÍ HALLOWEENU PRO NAŠE DĚTI?

stux, CC0 Public Domain, pixabay.com Vaše otázka:
Chci se zeptat ve věci halloweenu. Jak mám argumentovat rodičům, škole, aby nevyřezávali dýně, aby nekupovali masky? Jaký je smysl toho všeho?

Odpovídá exorcista o. Matúš Marcin:

Odpovím tak, jak to vnímá Mezinárodní asociace exorcistů v Římě, které jsem členem. Byl jsem v Římě na fakultě Regina Apostolorum, na kurzu pro exorcisty začínající i ty pokročilé, který vede Francesco Bamonte, následovník Gabriela Amortha na pozici předsedy této asociace a také na pozici hlavního exorcisty římské diecéze.

I tato problematika tam byla několikrát z různých stran prezentována, avšak vždy s negativním závěrem. Halloween jako takový asociace exorcistů považuje za velmi škodlivý a nebezpečný pro křesťany.

Podobně jsme se shodli i my slovenští exorcisté a kněží věnující se modlitbám osvobození na svém třetím setkání v Mariance, kde jsme vyjádřili své negativní zkušenosti a obavy z tohoto pohanského a okultního svátku, který se z nevědomosti a lehkovážnosti velmi rozšířil i mezi křesťany.

Shodli jsme se na tom, aby byla co nejdříve přeložena a na Slovensku vydaná odborná publikace ohledně Halloweenu, kterou doporučovala na svých konferencích Mezinárodní asociace exorcistů v Římě. Aby v první řadě kněží, ale i celá křesťanská obec jsme měli důvěryhodné informace ohledně tohoto pohanského a velmi škodlivého svátku, který s oblibou milují věštci, kouzelníci, mágové a satanisté. Např. zakladatel satanistické církve v USA Anton Szandor LaVey se takto vyjádřil: "Dva hlavní svátky, HALLOWEEN a Walpurgisnacht, slaví satanistická církev."

Slavná čarodějnice Doreen Valiente zase vydává takové svědectví: "Halloween je jedním ze čtyř velkých sabatů čarodějnic, o nichž všichni slyšeli. Pro čarodějnice je Halloween vážnou příležitostí, která se ale vesele oslavuje."

Jiná známá čarodějka Margot Adler říká: "Všechny velké festivaly pohanství, ať se nacházejí kdekoli, korespondují se slunovraty, rovnodenností a jinými přirozenými ročními cykly života. Většina z nich dnes zůstává více-méně maskována jako ... květnový den (Beltane), den díkůvzdání (Harvest Home), Halloween (Samhain) ... ")

CC0 Creative Commons, pixabay.com


Čarodějnice - Sharon Graham: "Salem (Massachusetts) je mekka, zejména kolem Samhainu (Hallowen). Je to náš svátek, náš nový rok a mnoho čarodějnic sem přichází z celého světa."

Muzeum woodoo v New Orleans nabízí speciální rituál Halloweenu, ve kterém lidé mohou vidět skutečné voodoo rituály.

Už jen z tohoto krátkého pohledu je zřejmé, že čarodějnice a satanisté milují Halloween. Kolem tohoto ročního období dostávají velké mediální pokrytí. Je to pro ně dobrá reklama, která je zobrazuje v příznivém světle. Kromě toho Halloween vyvolává zájem o "řemeslo" a je vhodný pro účely náboru. Navzdory mediální kampani, která se snaží vykreslit Hallowen jako neškodný, tradiční a křesťanství neodporující svátek, přece jen si je třeba uvědomit, že moderní čarodějnice a satanisté stále uctívají démonské bohy a bohyně, kouzla, praktikují bizarní a nemorální sexuální rituály a orgie a někteří jednotlivci a skupiny nabízejí dokonce těmto zlým duchům zvířecí a lidské oběti.

Flickr.com, ERWSS, CC BY-SA 2.0


Texet Marrs, známý výzkumník New Age, řekl o aktivitách čarodějnic na Halloween: "Náš vlastní výzkum potvrzuje, že v tuto nesvatou noc [Halloween] se čarodějnické sabaty setkávají, pijí, tančí, vyplivují kletby a kouzla, zaklínají duchy, praktikují sexuální orgie, navádějí nové členy obětovat zvířecí a lidské oběti. Je zřejmé, že Halloween je náboženská oslava, ale určitě ne křesťanská oslava. Byl a stále je svátkem čarodějnic, satanistů a okultistů."

Pečlivě si přečtěte následující slova bývalého velekněze v keltské tradici Wicca - "Halloween je čistě a absolutně špatný a neexistuje nic, co bychom kdy udělali nebo neudělali, co by ho udělalo přijatelným pro Pána Ježíše."

Myslím že všem rozumným křesťanům tato vyjádření stačí na to, aby se od Halloweenu jasným způsobem distancovali a chránili před tímto pohanstvím a okultismem zvlášť své děti, které ještě nemají jasné poznání v těchto věcech. Zvláště vyzývám křesťanské a katolické pedagogy, vychovatele či ředitele škol, zaměstnance kultury a médií, všechny ty, kteří mohou ovlivňovat veřejné mínění, aby k tomuto problému přistoupili zodpovědně a chránili zvláště děti před touto formou okultismu a magie.

Nevymlouvejme se, že jde jen o neškodné dýně, masky, či dětinské žerty. Neotvírejme dětem vstupní brány do satanismu.

Pamatujete si ještě svědectví těžce posedlého Itala Francesca Vaiasusa, napsal knihu, ve které vypráví o své minulosti, když ho jako dítě jeho teta čarodějnice vzala na obřad satanistů? Navštívil i Slovensko. Vyšla jeho kniha Posedlý ďáblem, kde popisuje všechny své problémy s tím spojené. Jako dítě si ani neuvědomoval, kde byl a co s ním dělali.

Podle italského exorcisty Alda Buonaiuta, autora odborné publikace o Halloweenu, kterou doporučuje i Mezinárodní asociace exorcistů v Římě, v posledních letech prudce vzrostl počet démonických posednutí. Je možné to podle něj připsat i oslavám Halloweenu.

Tísňová linka Mezinárodní asociace exorcistů přijímá stovky telefonátů od rodičů, kteří se na ni obracejí s obavami, že jejich dítě propadlo okultismu. V období před 31. říjnem se počet volání vyšplhá i na čtyřicet za den. "Mnozí jsou přesvědčeni o tom, že v případě Halloweenu jde jen o nevinnou zábavu v maskách. Ve skutečnosti je ale mnohem nebezpečnější. Spojuje se se škodlivými rituály, jejichž součástí jsou zvířecí oběti, znesvěcování hřbitovů a vyhrabávání kostí z hrobů mrtvých," upozorňuje Buonaiuto. Dodal, že někteří chápou Halloween jako příležitost upsat se okultismu. Pro mnohé okultní sekty je to čas náborů nových členů. "Otevírají se tím dveře ďáblu. Proto bychom neměli tento problém bagatelizovat."

AdinaVoicu, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Milánský arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini kritizoval rostoucí trend oslavovat Halloween i v katolických zemích. Řekl: "Halloween je svátek, který je naší tradici cizí" a vyzval katolíky, aby na svátky Všech svatých a Vzpomínku zesnulých pěstovali tradiční úctu k zemřelým návštěvou hrobů a obnovovali víru ve vzkříšení. (TK KBS)

Biskupové Anglie a Walesu přišli s výzvou, abychom my všichni dopomohli znovu objevit pravý smysl křesťanské slavnosti Všech svatých. Jde o aktivitu, která je zaměřena proti okultistickému svátku "Halloween", který se stal komerční záležitostí i v tradičně katolických zemích. Osvětlování dýní, masky čarodějnic či strašidel se stalo dobrým obchodem. "Halloween" se stal po Vánocích a Velikonocích ekonomicky nejvýnosnějším svátkem. Britští věřící jsou vyzváni k oslavě vigilie této slavnosti účastí na mši svaté a adorací Nejsvětější svátosti. Děti se mohou převléci za svaté, nebo si obléci bílý oděv na znak své věrnosti Kristu, který je Světlem světa.

Zvu a vyzývám i kněze, aby o tomto tématu promluvili během kázání ještě před samotným Halloweenem a aby během svátků Všech svatých připravili důstojný tradiční katolický program, skutečnou oslavu všech svatých. Ať jsou to oslavy nebe, světla, dobra, lásky a pravdy.

Pamatujme že jen Ježíš je Cesta, Pravda a Život. Svatí si tou cestou už prošli a dnes nám nádherným způsobem pomáhají v našem každodenním životě a také mně jako exorcistovi při vyhánění toho Zlého. Mohl bych hodiny hovořit, jak na přímluvu svatých či blahoslavených démoni křičeli strachem a báli se dotyku relikvií nebo jejich přímluvy.

Svatí jsou Božími dětmi a v tyto dny bychom měli naše děti učit, jak se stát svatými, vysvětlovat jim, proč bychom se měli stát svatými. Přiblížit jim životy svatých, pomáhat jim poznat a naučit uctívat si relikvie svatých, jejich obrazy, ikony, sochy, naučit je jak se k nim modlit, jak je vzývat, jak je poznat. Bude to ta nejlepší katechizace a evangelizace, na kterou nezapomenou a která přinese ovoce Ducha Svatého do jejich života.


Převzato z Duchovná poradňa Radia Lumen, článek z 30. 10. 2019 naleznete zde.

Sabbat di Francisco de Goya, (1789), volné dílo,


Na otce Matúša Marcina se můžete obrátit
v naší duchovní poradně
- Duchovná poradňa Rádia Lumen
napsáním soukromé zprávy
vždy ve středu od 13:00 do 14:00 online.

***

Stránky
RADIO LUMEN
https://www.lumen.sk/
Duchovná poradňa Rádia Lumen

Sdílet

Související články:
Otázky a odpovědi - 17. část - proč odmítnout Harryho Pottera (26.12.2022)
HALLOWEEN - Znáte původ tohoto svátku? (26.10.2022)
JSOU VYŘEZÁVANÉ DÝNĚ HALOWEENU TAK ŠPATNÉ? NEVINNÁ ZÁBAVA? (24.10.2022)
Zlý duch dobře ví, kdo Ježíš je (05.09.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Prokletí a jeho vliv na rodinu (19.07.2022)
Online ve světě okultismu - Dostali jsme se ze spárů okultismu - 1.část (video) (12.07.2022)
6 důvodů, proč odmítnout Halloween a CO BYSTE MĚLI DĚLAT, POKUD JSTE V MINULOSTI PRAKTIKOVALI HALLOWEEN? (06.11.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Zaplétat se do okultních ... (19.06.2021)
Jak středověký mnich jógu zakázal (29.05.2021)
Je hříchem předpovídání budoucnosti? (29.03.2021)
Satanistka Helena Blavatská a New Age (19.01.2021)
Exorcista poukazuje na ochrannou moc svátostin proti útokům ďábla (02.01.2021)
Tajemství okultistů - přes jejich mysteriozní schopnosti působí ďábel (11.11.2020)
Kniha pro ezoteriky i křesťany (31.10.2020)
Harry Potter - zrádná učebnice magie (07.05.2020)
Exorcisté: Kultura mainstreamu prodává dětem satanismus (20.01.2020)
Je vhodné slavit Halloween? (28.10.2019)
Mohou katolíci používat krystaly na léčení? (28.09.2019)
Nespadněte do pasti New Age! (10.07.2019)
Děti, rodiče a Halloween (29.10.2018)
Církevní učení o věštkyních, čarodějnicích a psychických poradcích (29.04.2018)
Ďábel nenosí Pravdu, ale Halloween (31.10.2017)
Bývalý satanista je šokován, že křesťanští rodiče dovolí dětem slavit Halloween (30.10.2017)
HALLOWEEN se k nám prodral přes učitele, dokážeme to i napravit ? (14.10.2017)
Halloween a křesťanství (odpověď na otázku) (30.10.2016)
Proč by křesťané neměli slavit Halloween (30.10.2016)
O halloweenských párty a budoucích klientech psychologických poraden (31.10.2015)
Trick or treat, anebo ďáblův trik? - Italský exorcista o fenoménu Halloween (30.10.2015)
VRAŤME ŘÍJEN PANNĚ MARII (01.10.2015)
Halloween a svědectví jedné maminky (31.10.2014)
Halloween - svátek temných sil a "náboženství" Antikrista (31.10.2014)
Sibiřská oblast varovala, že Halloween podporuje extremistické postoje (31.10.2013)
Potrestán: starosta kritizoval Halloween (31.10.2013)
Halloween ubližuje! (31.10.2013)
Polská církev upozorňuje na okultní charakter Halloweenu
Filipíny: Církev proti Halloweenu
(31.10.2013)
10 přikázaní New Age… (12.06.2012)
Informace o New Age, srovnání, slovník pojmů + dokument církve o tomto hnutí (14.05.2012)
Kněz s vlastní zkušeností varuje před New Age (13.05.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 10. 2019 | 3789 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Duchovná poradňa Rádia Lumen
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace