Zajímavé...

Vrátili se zpět!

Jako pravá Matka nezapomíná Panna Maria na žádné ze svých dětí. Tak to bylo také u Holanďanky Cunery a jejích dětí Boyda a Babette v kapli Matky všech národů v Amsterodamu.
Cunera, která dlouhá léta pracovala jako vedoucí oddělení v domě ošetřovatelských služeb, dnes patří k nejvěrnějším návštěvníkům kaple Matky všech národů, kde už víc než 13 let každý měsíc organizuje noční adoraci. Ona sama vyprávěla, jakou rozhodující roli sehrála „de Vrouwe“ – Panna Maria v jejím životě.

„Rok 1968 byl rokem mého obrácení. Tehdy jsem totiž chtěla svého syna a dceru poslat k přijetí prvního svatého přijímání. Nakonec jsem to však neučinila, protože jsem si řekla: »Nejprve se musíš ty sama obrátit!« Ve stejném roce jsem poprvé uslyšela o kapli Matky všech národů. Ačkoliv jsem byla zpočátku orientována více na Ježíše, stále víc ve mně rostla láska k Vrouwe a v mém srdci se hluboce zakořenila. Matka se stala součástí mého života a každodenní mše svatá v její kapli byla pro mne stále důležitější. Když byly mé děti ještě malé, chodily do kaple se mnou. Později, když měly 15, 16 let, tuto kapitolu uzavřely. A tak jsem se v průběhu let v milostivé kapli u Matky mnoho modlila za ně, za jejich návrat k víře. A najednou, v roce 2004, šel můj syn, jako by se nic nestalo, se mnou do kaple na mši svatou. Vyzpovídal se a od té doby začal víru znovu praktikovat.

Ale tam to ještě nekončí. Jakoby zázrakem se také moje dcera skrze Matku všech národů po letech pomalu začala vracet k víře i do kaple. Když jí to vyjde, jde i přes týden do kaple na mši svatou a rovněž na adoraci, která bývá každý čtvrtek večer. Kromě toho pravidelně přistupuje ke svaté zpovědi. U milostivého obrazu musela zažít něco, co se jí velmi dotklo. Mohu říci jen jedno: Když už já jako matka prožívám takové štěstí z »návratu« svých dětí, jak šťastná pak musí být Matka všech národů!“

* * *

„Jmenuji se Boyd van der Storm a mohu říci jen tolik: Bůh vyslyšel neúnavné modlitby mé matky, protože od toho okamžiku, kdy jsme v pubertě církev opustili, ona se nepřestala modlit za moji sestru i za mne. Bylo to v roce 1987. Dlouhé vysedávání v kostele se nám tehdy zdálo nezáživné, kromě toho tam nebyli téměř žádní mladí. Osobně jsme sice ještě potkali i vizionářku Idu Peerdemanovou, avšak neměli jsme ani potuchy, kým ona ve skutečnosti byla.

Jednoduše byly věci, které jsem dělal raději a pro svůj život jsem církev nepotřeboval. Studium, mnoho sportu, hodiny tance, veslování; začal jsem objevovat také pestrý noční život v Amsterodamu, spojený s alkoholem a dobýváním žen. Když jsem po ukončení studia začal pracovat, měl jsem ještě více peněz. Ale postupně se mnohé věci začaly měnit: Někteří moji přátelé se usadili, začali s někým žít a měli děti. Stále méně jsme chodili spolu ven, a ačkoliv jsem si to moc přál, neměl jsem žádný trvalý vztah. V pátek a v sobotu večer jsem často seděl sám doma. Neměl jsem být vlastně šťastný z toho všeho, co jsem měl a co jsem si mohl dovolit?

Tak tomu však nebylo! Stále častěji jsem byl nespokojen, již jsem si nic nedokázal užívat bez toho, abych v myšlenkách nebyl u další plánované akce. Nic mě nenaplňovalo, všechno bylo prázdné. Pouze rozhovory s mojí maminkou mi dělaly dobře. Většinou jsme hovořili o víře, jež naplňovala matčin život. Ráda o tom vyprávěla, a i když se to o mně říci nedalo, přece jen ve mně její slova zanechala jistou radost a naději.

Když jsem měl 28 let, přišla hodina mého obrácení. Svěřil jsem se své mamince, jak jsem nešťastný. Vůbec se tomu nedivila, vždyť už dlouho mi opakovala: »Ve tvém životě chybí Bůh.« A tak jsem se po sedmnácti letech odhodlal znovu se otevřít Bohu; stalo se to krátce před Vánocemi. Rozhodl jsem se, že půjdu na půlnoční mši svatou, a to mi tak moc pomohlo, že jsem od toho dne znovu začal pravidelně chodit do kostela na mši svatou a na adoraci. Hlavně na začátku jsem o víře hodně četl. Moje prázdnota se zaplnila a všechno v mém životě dostalo jinou hodnotu.

Svůj život jsem si bez Boha již nedovedl představit. Cítil jsem, že se ze mne stal vyrovnaný, spokojený člověk. Panna Maria na mě nezapomněla! Kaple Matky všech národů se stala místem, kde jsem se cítil doma. Našel jsem zde mladé lidi, s nimiž jsem se spřátelil a mohl s nimi sdílet svoji víru. Kromě toho jsem se začal aktivně zapojovat do života církve. Scházelo mi už jen jedno: dobré, věřící děvče, které by se stalo mojí ženou.

Uplynulo však ještě několik let, než jsem na jedné narozeninové oslavě poznal svoji budoucí manželku. Když v ten večer vstoupila do místnosti, toto děvče z Kolumbie hned upoutalo moji pozornost. Při našem druhém setkání zavedla Bibi řeč na téma víry, k čemuž jsem se já ještě neodhodlal. Do svého deníku si předtím zapsala, že si jednou chce vzít věřícího muže. Této naděje se však během pěti let v sekularizovaném Holandsku téměř úplně vzdala. Již delší čas nebyla na mši svaté a právě v té době začala hledat nějaký kostel. Nevycházel jsem z údivu a vnitřně mě naplnila obrovská radost. A tak jsem jí povídal o své víře, že se další večer chystám jít na mši svatou, a zeptal jsem se jí, zda by nechtěla jít se mnou. A ona šla! Od té doby jsme chodívali téměř každý týden na mši svatou spolu. Kaple Matky všech národů se stala i pro Bibi jako věrnou návštěvnici mimořádně vzácným místem. V roce 2014 jsem před milostným obrazem požádal Bibi o ruku a nyní jsme už tři roky manželé. Skutečně věřím, že na přímluvu Matky všech národů Bůh vedl můj, náš život.

* * *

„Jmenuji se Babette van der Storm a jsem diplomovaná zdravotní sestra. Jako dítě jsem bez velkého přemýšlení chodila do kaple Matky všech národů, většinou z lásky k mé mamince. Netušila jsem, že toto místo je mimořádně omilostněné. Až po dost dlouhém čase, ve kterém jsem se zatoulala velmi daleko a marně hledala štěstí na mnoha místech, jsem se z vlastního přesvědčení vědomě vrátila k víře svého dětství a též do kaple. Bylo to vědomé rozhodnutí, byl to začátek mého obrácení po opakovaných pádech a povstáních.

Rozhodující byla především jedna mimořádná milost, kterou jsem dostala: rozhodla jsem se, že chci chodit každý týden na mši svatou. Zpočátku jsem to nedokázala, ale potom jsem zpozorovala, jak mě pravidelná nedělní mše svatá pomalu proměňuje; stala jsem se mnohem citlivější a ostražitější vůči všem světským věcem, především vůči špatným, negativním vlivům. Před každou bohoslužbou se modlil růženec, a tak i tato modlitba začala získávat důležité místo v mém životě. Ze začátku se mi modlitba růžence zdála těžká, neboť byla dlouhá a neustálé opakování těch stejných slov mi připadalo jednotvárné. To se však krok za krokem měnilo. Hodně jsem četla o modlitbě růžence, jak je mocná, a nyní jsem přesvědčena, že růženec je jedinou záchranou pro naši dobu – pro jednotlivce v osobním životě, aby se mohly změnit věci, které bychom rádi měli jinak, ale také pro záchranu světa s veškerou jeho bídou a válkami. Proto se růženec modlím každý den, i když ne vždy soustředěně a s láskou. Když se jej někdy nepomodlím, téměř nepozorovaně se dostaví vnitřní neklid, a to navzdory tomu, že jsem se pokoušela samu sebe přesvědčit: »Ach, jeden den bez růžence, to přece není až tak hrozné!« Ale potom přijde to či ono a později, než se člověk vzpamatuje, zanedbá růženec hned několikrát za týden! Až pak si člověk uvědomí, jak neuvěřitelně rychle může selhat ve všem. V každém případě, u mne to tak je! Ale čím více člověk roste ve víře, tím více lásky a důvěry dostane. Najednou zažije, že má více síly než předtím, aby odolával určitým věcem. Ve svém srdci jsem našla pokoj, který jsem tak dlouho hledala. Ano, kaple je skutečně mimořádným místem, protože tam na nás čeká Matka s otevřenou náručí.

Po jisté době jsem však zpozorovala, že můj růst ve víře a v lásce něco blokovalo. V mém životě bylo totiž více důležitých osob, kterým jsem potřebovala odpustit, což se mi však ne zcela podařilo. Pochopila jsem: To byla moje blokáda! Na radu své matky jsem prosila Pannu Marii, vzývala jsem ji, aby mi pomohla odpustit, protože jsem věděla, že to z vlastní síly nedokážu. A tak jsem často seděla před jejím obrazem, dokud mi jednoho dne nezačaly stékat po tváři slzy. Na tomto místě mi Panna Maria dala sílu odpustit! Cítila jsem se nepopsatelně svobodná a vděčná. Nikdy v životě nezapomenu na tento moment, kdy se Panna Maria stala také mojí Matkou. Dnes jsem její dcera, zasvěcená Neposkvrněnému Srdci.“

Z Víťazstvo Srdca 122/2018 přeložil -ddBoyd a Bibi s Cunerou a Babette při křtu jejich malé Sofie Eliany o svátku sv. Otce Pia 23. září 2017 v kapli Matky všech národů

Vyšlo v časopise Světlo 49. ČÍSLO / XXVI. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2024 (28.05.2024)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2024)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 10. 05. 2021 | 1605 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace