Zajímavé...

Volby 2010 se blíží!

Anketa Mnozí v těchto dnech přemýšlejí o tom, koho volit, a zda vůbec k volbám jít. Názory, výzvy a doporučení ze současnosti i minulosti mohou pomoci se nad tak důležitými skutečnostmi zamyslet a také rozhodnout podle svého nejlepšího svědomí.

Vážení a milí přátelé, sestry a bratři,
letošní volby budou v pátek a v sobotu po slavnosti seslání Ducha svatého. Proto vás prosíme, zamyslete se nad touto záležitostí, věnujte jí pozornost i čas. K letošním volbám bude nás voličů pozváno více než 8 milionů = bude rozdáno přes 8 milionů hřiven. Viz Mat. 24,14-30. (Prosím přečti si to !!) Řeč je zde o tom, kdo je věrný v malém (jednom hlase z osmi miliónů) i o služebníku lenivém a také o tom, co nám bude odňato. Jak s volebním lístkem naložíš Ty?

Pokoj, dobro i radost přeje
František Reichel


Proč volit??

Několik rad, doporučení a informací:
1. Jdi k volbám. O výsledku voleb rozhoduje každý – tedy i ten, kdo nevolí nebo vloží neplatný lístek. Po sečtení hlasů se zbylé mandáty rozdělují podle výsledku voleb a Tvůj hlas získávají i ty strany, které nechceš a které bys nikdy nevolil. Důležitá poznámka: Pokud někdo nemůže dojít do volební místnosti z důvodu nemoci nebo jiných omezení je třeba zajistit donesení volební urny – máte na to právo. Volit je možné i v nemocnicích. Často právě tyto hlasy rozhodují o výsledku voleb! Také je možné nechat si vystavit volební průkaz, pokud cestujete (a to i do zahraničí).
2. Pročti si volební program jednotlivých stran a zejména té, kterou chceš volit. Zvláště se zaměř na:
• vztah k církvím (a křesťanství) . Ten může být:
a. kladný (podpora církve)
b. negativní (proticírkevní)
c. tuto otázku vůbec neřeší (tj. nepokládá ji za důležitou)
• vztah k morálce, právu a legislativě
3. V žádném případě se nerozhoduj podle ekonomických kriterií – jde jen o sliby. Povolební realita bude (jako vždy) výsledkem kompromisů mezi jednotlivými stranami. V postatě jsou však možné pouze dvě cesty:
• postupné utahování opasků nebo
• další hýření a zadlužování na úkor budoucích generací
4. Nedávej svůj hlas malým stranám, které nepřesahují 3%. I když mají dobrý (přijatelný) program. I tento Tvůj hlas bude převeden na konto vítězných stran (tedy i stran z jejichž programem naprosto nesouhlasíš). Nedej se však ovlivnit průzkumy mnohdy účelovými, jednostrannými nebo regionálními.
5. Seznam volebních stran najdeš nejlépe přímo na stránkách www.volby.cz. Pozor však při hledání přes Google – je v tom chaos.

František Reichel


Volby

Když se v minulosti diskutovalo o všeobecném hlasovacím právu, katolická církev byla velmi opatrná. Panovala obava, že takto nabytá moc může být snadno zneužita, protože svět se již necítí podřízen Bohu. Dnes se ukazuje, že jen asi 10 – 15 % občanů volí vědomě, ví, koho a proč volí. Ostatní volí podle pocitů a jsou snadno ovlivnitelní. A volební účast bývá kolem 50%. Může to tak nadále fungovat?
Katechizmus katolické církve považuje uplatňování volebního práva za povinnost katolíka. To znamená, že i jako členové SFŘ máme usilovat o co nejzodpovědnější volbu.

Koho máme tedy volit?
Předně je třeba říci, že volba je osobní. Já sám nesu odpovědnost za svoji volbu. Těžko se mohu před Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým vymlouvat, že jsem volil podle toho, co mi někdo nakukal. Přesto a právě proto máme společně diskutovat a hledat pravidla dobré volby.
Politika jako řízení společnosti, stanovování pravidel pro společnost a uplatňování moci, je to určitá odbornost, řemeslo, které se musí umět dělat. Ale moc je odvozena od moci Boží a toho si politik má být vědom.
Zamysleme se nad tím, zda volíme politika, politickou stranu nebo volební program. Samozřejmě volíme všechny „tři“ současně, ale důrazy budou jiné. Zásadní rozhodnutí v dnešním světě se dělají spíše na mezinárodní úrovni, role národních států a jejich orgánů klesá. Jestliže Evropská unie stanoví pravidla pro schodek státních rozpočtů, musí jej všichni více méně respektovat. Řadu věcí voliči těžko posoudí, např. kdy se vyššími sociálními dávkami může zhroutit státní rozpočet,…
I tak národní parlamenty rozhodují o mnoha věcech, které ovlivní náš život. Navíc během volebního období vznikne řada situací, které nenajdeme ve volebních programech a které bude třeba řešit /např. když vznikne nový válečný konflikt/.
Politická stabilita je cesta k odstranění hladu ve světě, protože technicky lze zajistit blahobyt kdekoliv na Zemi. Jen tam musí být mír a pořádek. Pokud se národy stanou peleší lotrovnou, pokud se bude vraždit a krást, bude hlad a bída. I proto je naše účast ve volbách a zodpovědná volba tak důležitá.

Proto:
Nejprve odmítněme ty, kteří mají ve svém programu naprosto nepřijatelné věci, jako například budou proti náboženské svobodě, budou chtít žít na úkor budoucích generací, budou pro kulturu smrti tj. pro potraty či eutanazii, nezajistí vymahatelnost práva a ochranu životního prostředí…
Vybírejme ty politiky, kterým věříme, že i ve složitých situacích budou dobře rozhodovat. Proto se ptejme na jejich znalost, zkušenosti, morální charakter, jak drží dané slovo /např. manželský slib/, jaké mají pracovní nasazení, jsou-li zdraví… S politikem máme komunikovat – psát mu, ptát se ho, pozvat jej do MBS.
Hodnoťme chování politické strany. Moc nepomůže, když podpoříme svého oblíbeného politika, ale on bude ve své straně osamocen se svými názory a bude většinou přehlasován a tak umlčen.

Velmi buďme opatrní na volební sliby. Zkusme si jich nevšímat. Církev rozhodla, že kněží se budou věnovat výhradně duchovní činnosti. Světské záležitosti – při plném vědomí odpovědnosti – svěřila laikům. Proto se máme jako laici politicky angažovat, protože to za nás nikdo jiný neudělá! Nevím, kdo je patronem voličů. Ale vím, že my se můžeme obracet na dr. Františka Noska, našeho spolubratra, o jehož blahořečení usilujeme.

Jiří Šenkýř


Proč budu volit stranu křesťanskou?

Přečetl jsem si všechny ostatní příspěvky, které se týkají voleb. Je v nich jistě oprávněně kladen důraz na zodpovědnost při rozhodování, na důležitost modliteb a pomoc Ducha svatého… Jistě to vše a jiné „zbožné podpory a opory“ nemůže být nikdy na škodu, ba právě naopak.
Přesto pokládám za potřebné – jako člověk, který se vždycky (nejen až po roce 1990) angažoval ve veřejném prostoru – doplnit a rozvinout některé praktické pohledy, které ve svém příspěvku načal František Reichel.
1) Nejít k volbám, to znamená (v našem volebním systému) dát svůj hlas těm, kteří získají ve volbách nejvíce hlasů. Tedy tak si mohou počínat jen ti, kteří chtějí podpořit ODS nebo ČSSD. Pak je ovšem otázkou, proč jim ten hlas nedají rovnou. Pro nás všechny ostatní (kteří těmto stranám nechceme dát hlas ani náhodou) platí, že k volbám jít musíme.
2) Ve volbách roku 2006 dalo 34% katolíků hlas ČSSD, 28% hlas ODS, 17% KDU-ČSL, 11% KSČM (opravdu je to tak!), 5% straně Zelených a 5% zbylým stranám (tedy jejich hlas propadl). Přesun výrazné skupiny katolíků k ČSSD byl důsledkem toho, že část tradičních voličů KDU-ČSL (zejména důchodci) byla vyděšena necitlivou politikou Miroslava Kalouska (ten pak ostatně byl tvůrcem „reformy daní“, která – jak se ukázalo, byla výhodná pouze pro bohaté).
Rozhodně jsem si nevšiml, že by ty strany, které získaly největší počet hlasů katolíků, v uplynulých 4 letech cokoliv ve prospěch katolíků podnikly. ČSSD (samozřejmě spolu s KSČM a několika poslanci ODS) mimo jiné naprosto nesmyslně zabránila rozumnému vyrovnání mezi státem a církvemi, ODS zase navrhovala v rámci „zdravotnických zákonů“ jednak další liberalizaci potratu, jednak zvýhodňování různých zájmových skupin (farmaceutických firem, pojišťoven apod.) na úkor obyčejných pacientů, zejména těch nemajetných.
3) Ať jsou před volbami řeči jakékoliv, ve skutečnosti mohou z voleb vyjít jen tyto možnosti:
a) Vyhraje ČSSD (na to teď všechno ukazuje), ale nebude schopná složit většinu s nikým jiným, než s ODS (tedy tzv. „velkou koalici), nebo s KSČM (což ovšem ČSSD odmítá; stojí ovšem o tzv. „tichou podporu KSČM). A žádná jiná většina nebude dosažitelná. To se stane v případě, že se KDU-ČSL nedostane do sněmovny.
b) Vyhraje sice ČSSD, ale většinu bude moci složit i ODS s „menšími stranami“ – tedy s TOP 09, Stranou Věci veřejné a KDU-ČSL. Výsledkem bude dlouhé vyjednávání a žádná strana nebude moci uplatnit celý svůj volební program. Naopak – vláda bude vládnout na základě velkého kompromisu (to ovšem je běžné – a kdo tohle nechápe, nechápe vůbec politiku).
c) Vyhraje ČSSD a bude moci složit většinovou vládu s „menšími stranami“ – tedy s KDU-ČSL a Stranou Věci veřejné. (TOP09 předem koalici s ČSSD odmítá, takže tlačí na uskutečnění varianty a) Velká koalice, nebo b) Čtyřčlenná koalice pod vedením ODS).
Tato varianta c) by ale byla možná jen tehdy, když KDU-ČSL získá alespoň 8% hlasů. Vzniklá vládní koalice opět bude uskutečňovat kompromisní program, který se zase tak moc nebude lišit od toho, jež by uskutečňovala koalice v čele s ODS. Toto „kmitání“ kolem středu právě zajišťuje přítomnost KDU-ČSL ve vládě, protože tato strana působí jako určitá kotva kolem středu. KDU-ČSL toho sice nikdy moc „neprosadí“, ale mnohému může zabránit (a zpravidla i těm nejhorším věcem zabrání)
Osobně pokládám variantu a) za nejhorší. Obranou proti ní je dostatečně silná KDU-ČSL. Hlasy pro TOP 09 jsou hlasy pro vládu v čele s ODS nebo – při větším úspěchu ČSSD – jsou to hlasy pro velkou koalici.
4) Dobře znám všechny možné chyby a slabiny KDU-ČSL. Nejen na celostátní úrovni (kde jsou po vsetínském sněmu v čele lidé, které dobře a dlouho znám a důvěřuji jim), ale hlavně na místní a regionální úrovni (kraje, města), kde si lidovci kolikrát počínají opravdu lidsky – a natož křesťansky – uboze (někde ovšem zase příkladně).
Přesto pokládám za nespravedlivé, když se na tuto stranu kladou automaticky (a zejména ze strany katolíků) mnohem přísnější měřítka, než na strany ostatní. To, nad čím se lidé pohoršují u křesťansko-demokratického politika, tolerují u politiků jiných stran – a nebrání jim to, aby tyto strany volili (viz rok 2006). Strana, která dlouhodobě má jen málo poslanců – a to je KDU-ČSL celých 20 let – má velmi obtížnou pozici nejen při prosazování vlastního programu, ale i při politickém rozhodování. Strana, která není permanentně ohrožená ztrátou potřebné podpory, může provádět mnohem odvážnější a velkorysejší politiku, než ta, jejíž podpora pořád kolísá kolem hranice volitelnosti.

A tak – vážené sestry a vážení bratři – já budu volit stranu, kterou jsem volil vždycky: stranu slabou, outsidera české politické scény, kterému se velmi snadno nadává a na kterém se snadno hledají chyby. Stranu, bez níž se ovšem nedají u nás dávat dohromady rozumné, neextrémní vládní koalice. Stranu, která zvláště dnes potřebuje podporu těch, jejichž zájmy vždycky hájila nejvěrněji – podporu křesťanů.

Jiří Zajíc


Prohlášení ČBK ke stažení zde! Download...


Modlitba

Otec arcibiskup Mons. Jan Graubner vyzývá všechny, aby se zapojili do modlitby za národ a jeho představitele:

Drazí bratři a sestry, všechny vás vyzývám a prosím, abyste se zapojili pravidelnou modlitbou, kterou vám předkládám, za náš národ a jeho představitele. V dějinách spásy se mnohokrát ukázalo, že právě vnější a společenské problémy často způsobené odklonem od Boha, které tlačily lid, byly impulsem k novému obrácení, věrnějšímu přilnutí k Bohu a k modlitbám plným důvěry, které Bůh vyslyšel. Bůh je připraven i dnes nás vyslyšet. Všem, kteří přijmou tuto výzvu, upřímně děkuji a každému ze srdce žehnám + arcibiskup Jan


Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti; ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy; ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti; ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.Amen.


Volební lístek z roku 1908 ke stažení zde! Download...


Terciáři a volby z roku 1920 ke stažení zde! Download...


Velehrad 2009

Sdílet

Související články:
Sedm slov Ukřižovaného (07.04.2023)
Sedm slov Ukřižovaného (07.04.2023)
Sedm slov Ukřižovaného (07.04.2023)
Sedm slov Ukřižovaného (07.04.2023)
Sedm slov Ukřižovaného (07.04.2023)
Sedm slov Ukřižovaného (07.04.2023)
Sedm slov Ukřižovaného (07.04.2023)
Podpořte sestry trapistky nákupem jejich produktů (03.04.2023)
Pomozte nám zajistit elektricky polohovatelná lůžka pro Domácí hospic sv.Mikuláše (04.12.2022)
Nebeská brána, aneb nikdy není pozdě (30.11.2022)
Alžběta Uherská (17.11.2022)
Zajímavá kniha (15.11.2022)
Hospic svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí (31.10.2022)
FATYM pomáhá v pátrání (20.09.2022)
Poděkování za sbírku pro domobrance na Ukrajině (17.03.2022)
Covid - odborná konference (28.01.2022)
Kouzelná moc zvonů (09.12.2021)
Zajimava diskuze ze Slovenska k pohledům na realitu doby kovidové - druhá část (08.12.2021)
Brigáda na dřevo v Jeníkově, aneb sv. Josef se stará a sv. Juda Tadeáš se také dal poznat (07.12.2021)
Zajimavá diskuze ze Slovenska k pohledům na realitu doby kovidové (03.12.2021)
Paměť národa - prosba o spolupráci při kontaktování pamětníků (31.08.2021)
Modlitba přes hranice (20.06.2021)
Plastinované mrtvoly z Číny (Hluboké ponížení lidské důstojnosti) (05.06.2021)
Sčítání lidu (22.03.2021)
Covid 19 (27.01.2021)
Na hranici života a smrti (07.11.2020)
Kostel na prodej? (26.10.2020)
Jeníkov - sobota 5.5. 2012 - aneb Bohu díky za velké milosti a dary (05.05.2020)
Nabídka pomoci pro následující týden (19.03.2020)
Naše domácí liturgie během coronaviru (18.03.2020)
Život je dar – BOHU DÍKY! (03.02.2020)
Vrátit se k duchovním pramenům (14.01.2020)
Štědrý den, aneb co dokáže jen Bůh (26.12.2019)
Pozapomenutí krajané – Samuel Fritz: misionář v Amazonii (22.04.2019)
Inspirace i pro druhé (12.04.2019)
Masakr na návrší nedaleko Přerova (03.04.2019)
Rady poutníkova zpovědníka (20.02.2019)
Medaile svatého Benedikta vyhodila démona z nemocničního pokoje (06.02.2019)
Erik Dujava: Křesťan a konspirační teorie (01.02.2019)
Pozvánka do Lesné na připomínku výročí 150 let od vysvěcení kostela svaté Terezie (26.08.2018)
Eucharistický zázrak v Indii (30.06.2018)
Eucharistický zázrak v Polsku (29.06.2018)
Eucharistický zázrak v Paříží (27.06.2018)
Eucharistický zázrak v Itálii (25.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Francii (23.06.2018)
Eucharistický zázrak v Peru (21.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Španělsku (19.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Francii (17.06.2018)
Eucharistický zázrak v Nizozemí (15.06.2018)
Eucharistický zázrak v Polsku (13.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Španělsku (11.06.2018)
Eucharistický zázrak v Německu (07.06.2018)
Eucharistický zázrak v Římě (06.06.2018)
Eucharistický zázrak v Lehnici (02.06.2018)
Eucharistický zázrak v Sieně (01.06.2018)
Urbi et Orbi - Kristovo vzkříšení je opravdová naděje světa (15.04.2018)
Ježíš se pokořil také svým křtem (08.01.2018)
Panna nám dává pochopit, jak je třeba přijímat událost Vánoc (07.01.2018)
Urbi et Orbi-Pastýři rozpoznali znamení, které zvěstovali andělé (25.12.2017)
Lidové misie Kdousov, Velký Újezd - změna (24.11.2017)
Láska, nejsilnější zbraň (23.05.2017)
Silvestr už 30. dubna? (25.04.2017)
Připojíte se k ženám ze Šumné? (19.01.2017)
Maxmilián Kolbe, světec z Osvětimi (05.12.2016)
ŽIVOT NA ZÁMKU: Břežanské sestřičky na TV Noe (17.10.2016)
Pomoc potřebným - stále aktuální (16.10.2016)
P. Pio: Satan se mě bojí. (23.09.2016)
Zázrak opakovaného zkapalnění krve sv. Januária, umučeného roku 305 (video) (20.09.2016)
Kalendář: Svatá země 2017 (05.09.2016)
Čas, čas, čas... (03.08.2016)
Kvalitní včelí med přímo od včelaře (02.07.2016)
Stigmatizovaná Catalina Rivas (25.03.2016)
Je víra neslučitelná s vědou? (08.03.2016)
Urbi et Orbi - Kde se rodí Bůh, kvete milosrdenství (25.12.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 30 (30.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 29 (29.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 28 (28.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 27 (27.11.2015)
Strůjci války jsou zločinci (26.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 26 (26.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 25 (25.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 24 (24.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 23 (23.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 22 (22.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 21 (21.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 20 (20.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 19 (19.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 18 (18.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 17 (17.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 16 (16.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 15 (15.11.2015)
Tradiční setkání bývalých politických vězňů komunistického režimu ve Znojmě - Louce (14.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 14 (14.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 13 (13.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 12 (12.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 11 (11.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 10 (10.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 9 (09.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 8 (08.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 7 (07.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 6 (06.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 5 (05.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 4 (04.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 3 (03.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války -2 (02.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války (01.11.2015)
Ambice a šplhounství jsou neslučitelné s následováním Krista (27.10.2015)
Je papež katolík? (16.10.2015)
Mezinárodní den míru - 21. září 2015 (14.09.2015)
Farní den v Třebíči (12.09.2015)
Prosba o pomoc mamince dvou dětí - 7. června (05.06.2015)
Radioaktivní mrak z Černobylu – 25. výročí (26.04.2015)
Urbi et Orbi - požehnání papeže Františka (05.04.2015)
Jarní běh kurzu Alfa 2 (28.02.2015)
Muž z plátna zmizel jako při Big Bangu (22.02.2015)
Lyžováni pro mládež v Dolním Domašově o jarních prázdninách (09.02.2015)
Počet katolíků v Norsku (25.10.2014)
Výběrové řízení na ředitele Náboženské matice (21.10.2014)
Církev musí opustit "dialog" (21.10.2014)
Když ďábel zuří… (06.09.2014)
Prosme za mír a za pronásledované křesťany (29.08.2014)
Sbírejte víčka (23.06.2014)
Talkshow Cesta k andělům - politolog Alexander Tomský - židovsko-křesťanský dialog (13.05.2014)
Svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. (27.04.2014)
Dík za SMS hlasy v soutěži JMK - i Břečkov vyhrál... (05.04.2014)
Hlasování do soutěže v kategorii: DÍLA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ (01.04.2014)
Prosba (13.03.2014)
Pěkné a vtipné (18.12.2013)
Zaujalo mě... (17.12.2013)
Nikdy nevíš… (25.11.2013)
Volby 2013 - Komu dát svůj hlas? (24.10.2013)
Volby do poslanecké sněmovny 2013 ; PRAVICE nebo LEVICE? (23.10.2013)
Pán Bůh zaplať (10.09.2013)
Když Bůh mluví a člověk neslyší …. (01.09.2013)
Třebíč oslaví výročí zápisu památek na seznam UNESCO (19.08.2013)
Povzbuzení (10.07.2013)
Záměr výstavby kostelu Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě u Luhačovic (01.07.2013)
Eucharistický zázrak v Lanciano, Itálie (28.06.2013)
Modlitební setkání u Svatého kamene (24.06.2013)
Animovaná mše svatá ve Vranově u Brna (22.06.2013)
Obchodování s lidskými bytostmi = dlouhodobé otroctví (15.06.2013)
Z Ďáblova katechismu (13.06.2013)
Návštěva spolupracovníka Kamila v Brně u salesiánů (12.06.2013)
Nový pohled (19.04.2013)
Slovíčko na cestu od matky Vojtěchy Hasmandové. (09.04.2013)
Jak to bylo při vernisáži výstavy o Matce Vojtěše Hasmandové (08.04.2013)
Sixtinská kaple - virtuální prohlídka + výklad ředitele vatikánských muzeí (10.03.2013)
Dobro a zlo - Kristus a svět - moderní a konzervativní...Jak to je? (26.02.2013)
Hloupost, naivita, nebo Boží dotek či nakopnutí??? (12.02.2013)
Zaujalo mě... (02.02.2013)
Volba prezidenta - znáte kandidáty? (09.01.2013)
Jeníkovský kalendář 2013 - aktualizováno (22.12.2012)
Betlém ve Vranově nad Dyjí (18.12.2012)
Ocenění - Americké velvyslanectví (26.11.2012)
Konec církevního roku FATYM oslavil v Moravských Budějovicích (26.11.2012)
Projekt „Misie na živo, aneb naděje pro Jeníkov“ -jak projekt pokračuje? (24.11.2012)
Traktory pro Tanzanii-prosba o podporu (05.11.2012)
Žehnání soch v Jeníkově (01.11.2012)
Tradiční pietní vzpomínka na oběti komunismu ve Znojmě - Louce (13.10.2012)
Útěk sestry Cecílie - brožurka (03.10.2012)
Jsem nadšená... (28.09.2012)
kostel sv. Cyrila a Metoděje - Větéřov - oslavy (28.08.2012)
PMD na setkání mládeže ve Žďáru 14. – 19. 8. 2012 (16.08.2012)
Cyklistický a turistický pobyt v Českém lese (10.08.2012)
Výstava jiřin a mečíků ve farnosti Znojmo – Louka (08.08.2012)
Rozloučení s pražskou arcidiecézí v Libochovicích při pěší pouti Praha_Jeníkov (03.06.2012)
Marihuana - drogy (27.05.2012)
Počet křesťanů v Německu klesá (14.05.2012)
1. máj a jeho předvečer 30. duben – keltský silvestr (02.05.2012)
Věčné sliby mladé dívky ze Znojemska - sestra Michaela (12.04.2012)
Srí Lanka: Velikonoce s pikantní příchutí (09.04.2012)
Jan Maria Vianney o vlažnosti (07.04.2012)
POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K XXVII. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE (02.04.2012)
Fara v Nemoticích - nabídka ubytování (31.03.2012)
Hlasujte pro hotel Weiss v Lechovicích (22.03.2012)
Webové stránky iniciativy JKK 21 (22.03.2012)
Varhany sv. Edmunda Kampiána pro Brno (20.03.2012)
O dvou radostných setkáních (11.03.2012)
Nové letní ubytování pro farní skupiny blízko Třeboně (07.03.2012)
Čas kyvadla - Max Kašparů (24.02.2012)
Ludvík Armbruster v talkshow televize NOE Cesta k andělům (15.02.2012)
Maškarní rej na rybníku - farní bruslení v Nedakonicích (04.02.2012)
Projekt "Památník sv. Zdislavy v jejím rodišti Křižanově" (03.02.2012)
Vyhrožování a varování (19.01.2012)
Sestra Klára - setkání už za několik dní... (18.01.2012)
Rozhovor s boromejkou o Václavu Havlovi (09.01.2012)
Novoroční přání a bilancování roku 2011 (01.01.2012)
Vánoční poselství Benedikta XVI. Urbi et Orbi (25.12.2011)
Boromejky a Václav Havel (23.12.2011)
Betlémské světlo -Jeníkov (18.12.2011)
Kalendář 2012 pro podporu stavby kostela
v Brně-Lesné
(12.12.2011)
Josef Vrána - minorita (09.12.2011)
Video: Vánoční příběh (09.12.2011)
Odloučení bratři (07.12.2011)
Nabídka velkoformátových plakátů k roku biřmování (29.11.2011)
Adventní věnec (27.11.2011)
Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás Zlého (18.11.2011)
Jeníkov - je možné ho podpořit??? (05.11.2011)
Benefiční koncert „Naděje pro Jeníkov“ – Jaké to bylo? -aktualizováno o fotky (04.11.2011)
DÍKY MARTINA (03.11.2011)
Lidská přání a Boží záměr? - pokračování (01.11.2011)
Puzzle třebíčského svatomartinského betléma a další (01.11.2011)
Lidská přání a Boží záměr? (31.10.2011)
Fotografie a povídání o Argentině v Lechovicích (25.10.2011)
Dům (07.10.2011)
Kumránské rukopisy na internetu (03.10.2011)
Jeníkov, aneb jak… 2. díl (21.09.2011)
Jeníkov - zářijová brigáda (20.09.2011)
RAKOUSKÁ CÍRKEV VE VARU…- Stanovisko P. Petra Dokládala (20.09.2011)
Přednášky o architektuře v Brně (13.09.2011)
Prosba o pomoc pro mladou maminku (04.09.2011)
Jak Pán Bůh zorganizoval svatební sobotu (03.09.2011)
Nabídka pracovního místa (07.08.2011)
Zemřel pan Silvestr Rozkydal (07.08.2011)
Zemřela sestra Marie Vojtěcha Julie Kočišová (03.08.2011)
Prodej bytu v Novém Městě nad Metují (30.07.2011)
Kalendář 2011 - co vše se v Jeníkově podařilo z jeho výtěžku (25.07.2011)
Homeopatie-logické rozpory? (14.06.2011)
Zemřela paní Marie Kincová (12.06.2011)
Zemřel poutník RNDr. Tomáš Jirsák, CSc. (05.06.2011)
Lidské vztahy - přednáška Maxe Kašparů (04.06.2011)
Noc kostelů - také ve Vranově nad Dyjí (17.05.2011)
Mariánská zahrada v Suchdole u Prostějova (16.05.2011)
Zahynul pastor David Wilkerson (02.05.2011)
Slavnost blahořečení Jana Pavla II. (01.05.2011)
Noviciát - vstup bývalé slečny katechetky Petry (30.04.2011)
Boží sluha Frank Duff, Mariin oslavovatel (30.04.2011)
Nově otevřená prodejna vín v Brně (15.04.2011)
Případů syfilidy na Znojemsku dvojnásobně přibylo (28.03.2011)
Co se stalo ve Fukušimě (25.03.2011)
Přednáška Etika a život (24.03.2011)
Co znamená být benediktinem dnes? - setkání s Prokopem Siostrzonkem v Třebíči (24.03.2011)
Zemřela paní Božena Nováková (17.03.2011)
Pronájem bytu v Brně (07.03.2011)
Přednáška Cesta do nitra hmoty v Pavlicích - zveme (03.03.2011)
TV: Vzkříšena z mrtvých po 72 hodinách (21.02.2011)
Jarní prázdniny na Svatém Hostýně (05.02.2011)
Farnost Bořetice má nový web (03.02.2011)
Odloučení bratři aneb co jste se v KT nedočetli (02.02.2011)
O vedlejších účincích hormonální antikoncepce (24.01.2011)
Pozvání na Dobrou Vodu u Sušice (15.01.2011)
Úsměv přináší nečekanou proměnu (03.01.2011)
Bůh přišel mezi nás… (24.12.2010)
Vánoční přání (24.12.2010)
Premiéra filmu Blázen z La Verny (02.12.2010)
Historické brněnské betlémy od 24. 12. 2010 (01.12.2010)
Dechová kapela REQUIEM (01.12.2010)
Betlémské světlo - 21. ročník (26.11.2010)
Nemá ruce ani nohy, ale je šťastný (19.11.2010)
Vatikán ve 3D (16.11.2010)
Salesiánské středisko v Teplicích hledá sociálního pracovníka (15.11.2010)
Podpořme sestry františkánky (02.11.2010)
Ďábel řekl - dobový záznam jeho výpovědi z roku 1810 (02.11.2010)
Maria je naší Matkou (29.10.2010)
Světlo v okně jako nový symbol pro Halloween (24.10.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na celý rok 2010 (17.10.2010)
Otázka kořenů - reakce na uznání pohanství oficiálním náboženstvím (09.10.2010)
Prosba o pomoc se stavbou kostela v Brně - Lesné (01.10.2010)
V San Giovanni Rotondo (23.09.2010)
Rozdělení křesťanů spočívá v .... (20.09.2010)
BOJ S KNÍŽETEM TEMNA (15.09.2010)
Kotva na brněnské přehradě (12.09.2010)
Podívejme se Bohu do očí... (11.09.2010)
Akce s FATYMem v roce 2010 - zapište si do svého programu (10.09.2010)
Česká televize s novým projektem Tančící skály (01.09.2010)
Znojemské vinobraní - program v kostele sv. Mikuláše (31.08.2010)
Blesková sbírka na povodně ukončena - díky (31.08.2010)
Hostýn - bazilika Panny Marie Nanebevzaté (15.08.2010)
Povodně - FATYM pořádá bleskovou sbírku (13.08.2010)
Zemřel vizionář z Turzovky (13.08.2010)
Pád Mela Gibsona a jeho souvislosti (27.07.2010)
Charismatická konference - sobota (12.07.2010)
Charismatická konference - pátek (11.07.2010)
Argumenty pro existenci Boha (02.06.2010)
Stop genocidě v Českých Budějovicích (31.05.2010)
A pak jsem vstal... (30.05.2010)
Kardinál Tomáš Špidlík o volbách (26.05.2010)
Volby 2010 (26.05.2010)
Volby 2010 (18.05.2010)
Čtyři dobrovolníci pro misie v Ugandě (14.05.2010)
Slavnost Božího Těla v Křivoklátě (10.05.2010)
Výsledky Postní almužny na Znojemsku (24.04.2010)
Zjevení Panny Marie v Mexiku (22.04.2010)
Metodický seminář Dnes budu Tvým hostem (11.04.2010)
Kurz Učím se říkat ty (11.04.2010)
Učitel řekl pravdu o potratu a narazil (10.04.2010)
Upálili křesťana (08.04.2010)
Pojeďte s námi na slavnost převzetí úřadu pražského arcibiskupa (04.04.2010)
Výsledky literární soutěže Úcta k životu (31.03.2010)
Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (23.03.2010)
Přenosy velikonočních bohoslužeb 2010 v našich médicíh (22.03.2010)
Zveme na komentované prohlídky kostelů v Brně (18.03.2010)
Zveme na pašije do Žďáru nad Sázavou (15.03.2010)
Mezinárodní výzva za práva a důstojnost lidské osoby a rodiny (14.03.2010)
Pochod pro život 2010 - další informace (14.03.2010)
Pokání k Bohu a proměna národa na Haiti skrze Ježíše Krista (13.03.2010)
Prosba o pomoc - Salesiánské středisko hledá spolupracovníka (02.03.2010)
Benediktinky (27.02.2010)
Sbírka Svatopetrský haléř v brněnské diecézi (21.02.2010)
Vzpomínky ze života mukla (10.02.2010)
Zveme na akce KPV v roce 2010 (01.02.2010)
IV. Valná hromada Matice velehradské (01.02.2010)
Výzva otce biskupa Vojtěcha - pošlete svůj příběh (23.01.2010)
Rozhodnutí o vyhlášení celonárodní sbírky (21.01.2010)
Panna Maria se zjevuje v Káhiře (19.01.2010)
Svatá země - řeka Jordán, Kána Galilejská (17.01.2010)
Vánoční báseň (31.12.2009)
Nabízíme možnost zakoupit si velmi pěkný kalendář (26.12.2009)
Svatá země - Betlém (24.12.2009)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (24.12.2009)
Evy v poločase IX (17.12.2009)
Přednáška Hlaholské písmo a jeho tisková podoba (17.12.2009)
Betlémské světlo 2009 přivezou skauti z Vídně do Brna (03.12.2009)
Izrael - Svatá země (01.12.2009)
Průvod světla 2009 (01.12.2009)
Evy v poločase VIII (29.11.2009)
Oznámení o neoprávněné evidenci (25.11.2009)
Projev papeže Benedikta XVI. při uvítacím ceremoniálu (21.11.2009)
Evy v poločase VII (20.11.2009)
Setkání s Mons. Philipem Reillym v Praze (19.11.2009)
Pozor změna - Zveme do Olbramkostela na promítání fotek o Svaté zemi (10.11.2009)
Výstava - Příběh Mariánského sloupu (27.10.2009)
Evy v poločase VI (27.10.2009)
Výzdoba kostela (13.10.2009)
Setkání se svatým otcem v Brně - JEDINEČNÝ ZÁŽITEK (11.10.2009)
Ostrov Reichenau (28.09.2009)
Zajímavé video o muslimech (22.09.2009)
Evy v poločase V (22.09.2009)
Kniha o západní civilizaci (20.09.2009)
Každý den SMS od Svatého Otce (04.09.2009)
Evy v poločase IV (03.09.2009)
Uzdravení v Lurdech (02.09.2009)
Svatoklementská turisticko-naučná stezka (31.08.2009)
Nabídka práce v CENAP v Brně (28.08.2009)
Evy v poločase III (26.08.2009)
Evy v poločase II (16.08.2009)
Evy v poločase I (14.08.2009)
Diktatura a lékařská věda (12.08.2009)
Mladá maminka prosí o pomoc (02.08.2009)
Hodnota chleba (01.08.2009)
Modlitba siouxských Indiánů (18.07.2009)
Zemřel Mons. Josef Olejník (16.07.2009)
XX. Charismatická konference 2oo9 - čtvrtek (10.07.2009)
Odhalení sochy a otevření Svatoklementské stezky (04.07.2009)
Blesková sbírka na pomoc farnostem postiženým povodněmi (02.07.2009)
Zakončení roku sv. Pavla v Brně (22.06.2009)
Pošlete pohlednici Svatému otci (22.06.2009)
Ateliér Štěpán navrhl podium pro Svatého otce (19.06.2009)
Pomozte s přípravou na návštěvu Svatého otce (15.06.2009)
Farnost a nové komunikační technologie (03.06.2009)
Zveme do Brna na slavnost Těla a krve Páně (02.06.2009)
Kurzy Univerzity třetího věku (01.06.2009)
Obchod s lidmi - seminář (20.05.2009)
Národní ředitel PMD z Nového Zélandu navštíví Česko (11.05.2009)
Jsou Češi ateisté? (03.05.2009)
Námět pro novou vládu (20.04.2009)
Hospodářská krize? (20.04.2009)
Příprava k návštěvě Svatého otce v ČR (14.04.2009)
Křížová cesta na Haiti (12.04.2009)
Krádeže na farách (25.03.2009)
24 hodin s Božím slovem (25.03.2009)
Změny v papežských liturgiích (20.03.2009)
Pochod pro život - autobus (15.03.2009)
Velký pátek státním svátkem? (14.03.2009)
Petice na podporu Benedikta XVI. (09.03.2009)
Bůh nás má rád (05.03.2009)
Budoucnost našeho národa (03.03.2009)
Slovo života na březen 2009 (02.03.2009)
Pohřbívání BASY 2009 ve Vranově - řeč faráře (22.02.2009)
Pouť do Říma: Zajímavosti Říma aneb večerní procházka Římem (17.02.2009)
Svatý otec pozdravil poutníky ze Znojma a okolí (12.02.2009)
Další foto z Říma - aneb jak to viděli naši poutníci (11.02.2009)
Krátká fotoreportáž z probíhající pouti nejen v Římě (10.02.2009)
Slovo života na leden 2009 (11.01.2009)
Výzva pro všechny (09.01.2009)
Ztráty a nálezy (06.01.2009)
Až takto blízko se dostal Ivoš v Sydney ke svatému otci... (20.07.2008)
Cyklopouť do Jeníkova (27.06.2008)
Žehnání motorek v Lančově (27.06.2008)
Pochod pro život 2008 (02.04.2008)
Vystoupení scholy Paprsek v Lančově 30. 12. 08 v 15.00 (16.12.2007)
Žehnání motorek při motosrazu na Pohádce (08.09.2007)
Vranovská PORTA 2007 (10.05.2007)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 27. 05. 2010 | 11997 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace