Zajímavé...

Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry

CC0, pixabay.com Hezký den, otče, potřebuji radu z křesťanského hlediska. Jde o to, že jsem vdaná rok a půl. Před tím jsme s manželem chodili spolu 4 roky. Nebyl z úplně křesťanské rodiny.

Jeho rodiče byli ateisté, nikdy ho k víře nevedli. Jeho babička byla pokřtěná, avšak také velmi nežila s vírou, dokonce věštila ...

On se dal dobrovolně pokřtít, protože jsem ho přiváděla k víře, chodil do kostela a samého ho to tak nadchlo a chtěl žít i on křesťanským životem.

Všechno bylo fajn, vždy jsme měli hezký vztah, až tento rok jsme se museli od sebe odloučit na 3 měsíce kvůli situaci. Spolu jsme se na tom jako manželé dohodli. Já byla u rodičů, on pracoval, takže buď byl sám nebo o víkendech u svých rodičů.

Jelikož jsem mu velmi věřila, nikdy bych si nepomyslela, že toto odloučení může způsobit tolik bolesti. Po nějakém čase jsem se vrátila, ale občas jsem kvůli zdravotním problémům nebo něčemu důležitému musela opět na nějaké týdny odejít. Vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že náš vztah se změnil. On byl stále stejně pozorný, psal mi stejně, telefonovali jsme, podporoval mě, stejně tak i já jeho.

Vůbec jsem si nevšimla že se něco děje .. až jsem se jednou dozvěděla, že mě podvedl. Ne jednou, ale 3x ...

Postupem času jsem se dozvěděla, že k té druhé nic necítil, pouze se setkávali, povídali a skončilo to po půl roce takto .. prý si to uvědomil a hned toho litoval a všechno ukončil. Samozřejmě, že ta žena se do něj zamilovala a chtěla nás rozdělit, avšak on to ještě v době, kdy jsem o ničem netušila, ukončil a všechno vymazal.

Já jsem mu odpustila, uvědomila jsem si, že je to z části i moje chyba, protože jsem tu tak dlouhou dobu nebyla. Avšak vždy, když mám pocit, že už to nechci řešit, nechci se nad tím zamýšlet, právě tehdy mám nejhorší myšlenky. Samozřejmě si spojuji vše dohromady, chci všechno vědět, trpím tím jak mi to mohl jediný člověk, kterému jsem na 100% důvěřovala, udělat ..
Nakonec mě napadne, jestli dělám vůbec dobře, zda by nebylo lepší odejít a odtrpět si to sama a zapomenout.

Spolu jsme se dohodli, že se přestěhujeme, koupili jsme si spoustu manželské křesťanské literatury, kterou si společně čteme, spolu se modlíme, hodně povídáme. Vidím, že se chce změnit, že ho to velmi trápí, že mi rozumí a chce mi pomoci a že se velmi snaží ...

Ale stále mám v koutku duše pocit, že nevěra se prostě neodpouští a že po nějakém čase toho i tak budu litovat nebo to nebudu umět přetrpět bez následků.

Counselling, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Prosím, poraďte mi, dá se s tím "žít"? Existuje nějaká modlitba při takových myšlenkách? Na koho bychom se měli v těchto chvílích obrátit?¨

Děkuji velmi pěkně za váš čas a odpověď.

@@@@@@


Všechno se dá odpustit. Zeptejte se takto: Může Bůh všechno odpustit mně? Samozřejmě, že může. A odpouští. Díky tomu tento svět ještě existuje.

Ale i my musíme odpustit, protože pokud neodpustíme, ani nám nebude moci být odpuštěno: "Jestliže vy odpustíte lidem jejich poklesky, i váš nebeský Otec vám odpustí. Ale pokud vy neodpustíte lidem, ani váš Otec neodpustí vaše hříchy "(Mt 6,14-15). V srdci, které neodpustilo, vzniká zeď, přes kterou nemůže proniknout Boží milost. Avšak srdce, které odpustilo, stává se svobodným.

To samozřejmě neznamená, že to, co se stalo, se může "odstát". Člověk dělá ve svém životě volby a každá z nich má následky. Oba jste udělali chybu. Neměli jste přistoupit na to, že se rozdělíte. Manželé mají žít spolu.

Předpokládám však, že jste to udělali z nezkušenosti. Bohužel, člověk se často učí na svých vlastních chybách. Vy jako žena, jste si neuvědomovala, jaké pokušení prožívají muži, když jsou sami. Asi ani Váš manžel si to neuvědomoval, co to s ním může udělat. Není to sice omluva jeho nevěry, ale trochu to může vysvětlit, proč k tomu došlo.

Chybou bylo i to, že s vámi o tom nekomunikoval. Muži někdy mají problém dát najevo to, co uvnitř prožívají.

Co je však důležité, je to, že Váš manžel projevuje lítost a záleží mu na Vás. Vy se tím určitě trápíte, ale myslím, že on možná i více. Ten, co ublížil milovanému, prožívá ve svém nitru očistec.

Jestli se rozhodnete mu neodpustit, riskujete jeho zatracení. A nemusím říkat, že i své. Jestli ho skutečně milujete, musíte mu odpustit a společně začít jakoby znovu.

Znovu, to neznamená, že se Vám vymaže paměť a už nebudete nic cítit. Bolest tu bude ještě dlouho, na obou stranách. Ale Bůh je tak dobrý, že ještě i z této situace dokáže pro Vás dostat velkou milost.

Pokud tuto těžkou situaci dokážete překonat s Boží pomocí, tak Vaše láska se velmi posílí a dostane novou kvalitu. Lásce se učíme na kříži. Ježíš necouvl před křížem a proto i my můžeme žít a nemusíme zemřít ve svých hříších.

Při sňatku jste si přísahali, že se bude milovat v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci, štěstí i neštěstí. Nyní je tu ta chvíle. Možná mnozí tato slova vyslovují, ale nemyslí to opravdu. Jste i Vy takoví? Věřím, že ne. Bůh nám neslibuje procházku růžovou zahradou. Ale slibuje, že s námi celou tu cestu projde.

Osmé zastavení křížové cesty v Terchové (Sk) public domain, commons.wikimedia.org


Co byste měli udělat? Pokračujte v těch dobrých věcech, které už společně s manželem děláte. Budujte svůj vztah. A špatné myšlenky od sebe odhoďte vždy, když Vám přijdou na rozum. To jen Zlý zneužívá Vaši bolest, aby Vás pokoušel a trápil.

Měli byste se zříci zlého ducha neodpuštění, hněvu, zranění, ... atd., jedné věci po druhé. Je to jednoduché:

Klekněte si v chrámu, nebo před křížem a řekněte nahlas:
"Ve jménu Ježíše Krista jsem vykoupena a zříkám se zlého ducha ... (např. neodpuštění svému manželovi) ..."
Pak se zhluboka nadechněte a vydechněte a řekněte: "Amen!"

V této modlitbě je velká síla, protože ji děláte ne svou silou, ale mocí Ježíše Krista. Zároveň se odvoláváte na svou identitu Božího dítěte ("jsem vykoupena"). Důležité je pojmenovat toho ducha, který je za mým konkrétním postojem, kterého se chci zříci, neboť oni se rádi skrývají. To neznamená, že jsme zcela v moci zlého, ale to, že jde o duchovní boj a ten musí vést každý člověk. Nádech a výdech je symbolickým úkonem zřeknutí se. Když řeknete "Amen!", tím symbolicky zavíráte bránu svého srdce před tím zlem, kterého jste se zřekli.

Toto můžete dělat pokaždé, když budete cítit, že jste nechali prostor hněvu, neodpuštění, bolesti. A zároveň v té chvíli proste Ježíše Krista, aby Vás naplnil duchem odpuštění, lásky, trpělivosti, pokoje ...

A On slyší naše modlitby. To je zkušenost mnohých.

foto z http://praha.minorite.cz


A velmi důležité: snažte se co nejvíce přistupovat ke svátostem smíření a Eucharistie. I když je to nyní ztíženo, někdy se cesty najdou. Pokud byste si o tom ještě potřebovali promluvit, ozvěte se. Budu se za Vás modlit.

o. ThLic. Peter Labanič, předseda Rady pro rodinu Řeckokatolické eparchie Košice

Převzato z: Facebook - Vladyka Milan odpovedá
https://www.facebook.com/VladykaMilanOdpoveda/, 9. 3. 2021

LoggaWiggler, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 03. 2021 | 1220 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: FC - Vladyka Milan odpovedá
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace