Zajímavé...

Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak

CC0 Public Domain, pixabay.com Kampaň, která se strhla po tragickém zavraždění dvou mladíků na Zámecké ulici v Bratislavě, je nesmírně poučná. Ukazuje nám, jak dokáže motivovaná, organizovaná, mediálně podporovaná a globální lobby uchopit událost, dát jí svou interpretaci bez ohledu na pravdu a nasměrovat ji ve prospěch prosazení vlastního ideologického pohledu.

Od prvních chvil po vraždě nám tato lobby a její média nabídli Příběh tak, jak nám ho nabízeli už po dvě desetiletí. Je to prý Příběh nenávisti většiny společnosti vůči sexuální jinakosti, nenávisti vůči gayům a lesbám, šířené zejména konzervativními, dokonce přímo křesťanskými kruhy včetně kruhů církevních. Nenávisti, která motivuje některé až k nezřízenému vraždění. Příběh o tom, že tato nenávist je ze všech nenávistí nejnebezpečnější, a proto jsou sexuální menšiny ty nejohroženější. A proto progresivní poslanci parlamentu slovenského i evropského prý musí navrhovat prohlášení a zákony ve prospěch sexuálních menšin. O tomto Příběhu nás chtějí přesvědčit.

Jistěže, už pronikly na veřejnost informace, že střelec se nezajímal jen o gaye. Chtěl zastřelit premiéra Eduarda Hegera. Prý i Roberta Fica. Dočetli jsme se, že střelec nenáviděl Židy. Ty informace však nebyly podávány s takovou intenzitou, že by byly schopny zpochybnit základní linii Příběhu, který ovládl média.

Jenže manifest, který střelec napsal v angličtině a který byl chvíli dostupný na internetu, říká něco úplně jiného.

Gayové byli pro střelce třetiřadým cílem

Po přečtení manifestu překvapivě zjistíme v rozporu s Příběhem, že gayové byli pro střelce až asi tak třetiřadým nepřítelem. Stručnou zmínku o nich jako o vhodných terčích najdeme na třech či čtyřech místech šedesátistránkového textu, bez nějakého velkého zájmu a bez podrobnějšího připojení patřičné spalující nenávisti, jakou adresuje jiným skupinám svých potenciálních terčů.

A kdo je tedy nepřítel číslo 1? Ve střelcově zvrácené mysli jsou to Židé. V úvodu textu třikrát za sebou zopakuje mantru „Všechno je to o Židech“. Označuje je posměšným anglosaským výrazem „kikes“. It’s kikes. Dokola a dokola. Zmiňuje je téměř na každé straně.

Číst střelcův manifest je depresivní. Nikdy tak o bližním nemluvím, ale jeho mysl se pohybovala opravdu v hloubkách zla. Řešením bylo pro něj vždy vyhubení nepřítele. Násilí je nejen povoleno, ale nezbytné. Pro něj byla nepodstatná osobní vina či nevina. Když jde o vyhubení nepřítele, navrhoval zabíjet i jejich děti a rodiny. Ničit jejich majetek, likvidovat politiky. Co se příslušníků jiných ras týká, podle něj bude třeba vyhubit desítky milionů lidí.

Židy navrhoval vyhubit úplně. Hitlerův holocaust mu byl málo. Pět milionů bylo pro střelce málo. Navrhuje jich vyhubit dvacet milionů.

Nepřítel primární, nepřítel odvozený

Židé jako nepřátelé jsou pro něj problémem primárním a ústředním. Všichni ostatní nepřátelé jsou zlem odvozeným od zla židovství. Židům připisuje zlo imigrace, potlačování bílé rasy nebílými i zlo sexuální zvrácenosti. Od Židů jsou odvozené i Světové ekonomické fórum, Rothschildovi, Rockefellerovi, podporovatelé proticovidových opatření atp. Zlem je i „vnitřní nepřítel“ uvnitř bílé rasy, například bílí politici, kteří vykonávají „židovskou“ politiku. Pro vlády takových politiků používá označení ZOG (Zionist Occupation Governments) a JOG (Jews Occupation Governments), tedy vlády ovládané sionisty a Židy. Tam mu spadají i politici jako Heger či Fico. Jmenuje mnoho skupin, které mu spadají do ZOG a JOG. Degenerovaní umělci, hudebníci, filmaři, politici, policisté, vojáci, soudci, právníci, advokáti, těch skupin je mnoho. Mezi nimi i homosexuálové. Nevěnuje jim však žádnou mimořádnou pozornost.

CC0, pixabay.com


Střelec se cítí bojovníkem za bílou rasu. Příslušnost k rase považuje za klíčovou. Je pro něj důležitější než příslušnost kulturní. Jasně píše, že pokud si má volit mezi křesťanským nebílým vůdcem a bílým nekřesťanským vůdcem, tak volí jednoznačně bílého nekřesťanského. Jen v rámci rasy jsou lidé spojeni bratrstvím, nikdy napříč rasami.

On sám je ateista či agnostik. Náboženství ho nezajímá ani u sebe, ani u jiných. Jediné, co je důležité, je rasa.

Ještě jednou: Téměř stále píše o Židech, mnoho stran věnuje potřebě boje proti nebílým rasám, o homosexuálech je jedno- či dvouřádková zmínka asi na čtyřech místech. Jedna strana je věnována transgenderům.

Střelec je exemplární rusofob

Střelec dává jasně najevo, že není státní síly globálního významu, o kterou by se dalo opřít. Na Ameriku, Rusko a Čínu je třeba zapomenout. O Číňanech se není třeba bavit, vždyť nejsou bílí. Američané však jsou rasově příliš pestří, Rusové jsou zase prý mongolizovaní a v Americe i Rusku žije mnoho nebílých národů.

Rusko je pro střelce jen další stát ovládaný Židy, jmenuje oligarchy, kteří jsou podle něj židovského původu.

Zavraždění Darie Duginové vykresluje jako velmi úspěšný příklad, jak je třeba likvidovat politiky (za to ji považuje). Má jí za zlé, že šířila některé myšlenky jejího otce o euroasianismu. Její smrt ironizuje s nevídaným pohrdáním. V manifestu zveřejňuje dvě fotografie spáleného masa a říká, že fotografie skutečných tělesných pozůstatků Duginové sice nejsou dostupné, ale že mohly vypadat asi jako spálenina na těch připojených fotkách. Dobře vypadáš, Darjo, píše cynicky.

Kdyby byl vrah ze Zámecké příznivcem Putina, současné nastavení médií by zaručilo, že by se to určitě celé Slovensko dozvědělo. Ale střelec byl odpůrcem Putina i celého Ruska.

CC0, pixabay.com


Manifest je na začátku ilustrován neonacistickým znakem „černé slunce“. Až do tohoto roku jsem ho neznal. Poznal jsem ho až díky trapasu, když toho roku NATO na twitterovém účtu zveřejnilo oslavnou fotku ukrajinské vojáčky, přičemž si nevšimlo, že nosí na hrudi nášivku s černým sluncem. Potom fotka zmizela.

Tak proč tedy střílel na homosexuály?

Samozřejmě, je zde vážná otázka. Jestli byli homosexuálové méně zajímaví než terč, proč zavraždil právě homosexuály? Vysvětlení je však banálně jednoduché.

Střelec disponoval jistým zvráceným, ale přece jen intelektem. V manifestu je obsažena solidní analýza a klasifikace žádoucích terčů útoků. Rozlišuje dvě kritéria, podle kterých je třeba stanovovat terče útoků.

Prvním je „hodnota terče“, která se určuje podle politického významu „terče“ a velikosti ohlasu veřejnosti na útok na něj. Stupně hodnoty jsou tři: nízká, střední a vysoká.

Terče nízké hodnoty jsou běžní cizinci z jiných ras, běžní zrádci bílé rasy a například homosexuální bary.

Mezi terče střední hodnoty patří skupiny cizinců z jiných ras, kteří si dovolí bydlet v oblasti obydlené převážně bílými. Potom všichni Židé, policisté, vojáci, novináři, lokální politici, nepřátelští aktivisté středního významu.

Konečně terče vysoké hodnoty: národní a nadnárodní politici a jejich rodiny. Významní novináři a aktivisté nepřítele. Bankéři. Významní Židé. Vládní budovy, ambasády, vojenské základny atp.

Druhým kritériem je hustota terčů, tedy kolik terčů je spolu shromážděno. Opět se rozlišuje hustota nízká, střední a vysoká.

Střelec se samozřejmě netají tím, že žádoucí je co největší hodnota terčů i co největší hustota. Rozumí dopadu na veřejné mínění. Chce „bojovat“ efektivně.

Tak proč tedy napadl terč, který sám označil za terč nízké hodnoty? Třetiřadý terč. Proč? Vysvětlení je jednoduché.

CC0, pixabay.com


Za prvé, on se přece pokusil nejprve zaútočit na terč vysoké hodnoty. Zabití mladíků byla náhradní akce za neúspěšnou přípravu politického atentátu na premiéra Hegera, tedy jednoho z nejvyšších politických činitelů. Vždyť na něj čekal. Jenže vyčíhat premiéra, překvapit jeho ochranku a usmrtit ho není pro teenagera jednoduché. Střelec neuspěl, protože na to prostě organizačně neměl. Neměl ani na žádný jiný terč vysoké nebo střední hodnoty. Kde měl vystopovat nějakého Žida nebo Rusa, bankéře či novináře?

Co se nabízelo jako snadno dohledatelný cíl? Jedině homosexuální bar, o kterém se vědělo, že se tam sjíždějí gayové.

To je celá skutečnost. Střelec nezabíjel „terče“, které nejvíce toužil zabít. Zabíjel „terče“, které dokázal najít a dokázal najít jen ty, kteří pro něj byli nejméně významní. A kdyby jeho otec neměl revolver, zřejmě by nezahynul nikdo.

Lživý obraz o křesťanských vinících vyfabrikovaný během několika hodin

Nepíšeme o těchto věcech proto, abychom zlehčovali dvojnásobnou vraždu. Ta je hluboce tragická a odsouzeníhodná bez ohledu na to, koho vrah nenáviděl nejvíc. Píšeme to proto, abychom odhalili lži, které se bleskovou rychlostí začaly šířit okamžitě po vraždě. Ty lži jsou zřetelné zejména po přečtení střelcova manifestu.

Identifikovat lze čtyři takové lži.Lež první:Vražda na Zámecké je důkazem, že předmětem nezasloužené nenávisti jsou zejména homosexuálové

Podsouvá se nám, že dvojnásobná vražda na Zámecké a osoba střelce jsou důkazem, že na Slovensku jsou oběťmi nezasloužené nenávisti zejména homosexuálové a lesby. Z analýzy manifestu je vidět, že tomu tak není. Střelec byl narcistickou osobou, která nenáviděla 80 procent obyvatel planety, protože byli nebílí, plus ještě nějací zrádci z bílé rasy. Kdyby mělo být po jeho, zahynuli by úplně jiní lidé, které považoval za důležitější. Podsouvá se nám opak. Že první jsou na ráně homosexuálové. O všech jiných možných terčích, pro vraha mnohem významnějších, se veřejnost v podstatě ani nedozvěděla. Šíření falešného obrazu o vrahovi jako o člověku v první řadě nenávidícím homosexuály, je umožněno i tím, že vyšetřující orgány o obsahu manifestu prozradily velmi málo.

Bylo správné, že premiér Heger se zúčastnil shromáždění proti vraždění, ale bylo absurdní, jak s duhovou vlaječkou v ruce podporoval podsouvání této lži, když víme, že právě on, křesťanský premiér, byl pro střelce mnohem vítanějším, i když nedostupným terčem.

Lež druhá: Vinní jsou především konzervativci a křesťané.

Ještě v den vraždy se na Facebooku na stránce Zomri objevil status: „Tak celkově jsem zvědavý, který z našich dokonalých tolerantních katoliban politiků přijde jako první s řešením na způsob: Nemuseli být mrtví, kdyby nebyli teplí.“ Pod ním se okamžitě objevilo pět tisíc lajků.

Evropský parlament přijal na návrh progresivních slovenských europoslanců rezoluci, která přesně postupuje v linii lži č.1 i lži č. 2, která připisuje vinu za tragédii konzervativcům a křesťanům.

Všimněme si extremistického jazyka rezoluce v bodě D. Kdo všechno podle ní živí „atmosféru nenávisti a nesnášenlivosti“ vůči LGBT komunitě? Rezoluce říká:…nejen krajně pravicová a extremistická hnutí, ale také zástupci církve a politických elit, kteří ve svých prohlášeních často požadovali další omezení vůči LGBTIQ+ osobám; vzhledem k tomu, že Národní rada v červnu 2014 změnila ústavu země tak, aby párům stejného pohlaví výslovně odepřela právo uzavřít manželství a následnou právní ochranu; vzhledem k tomu, že referendum proti LGBTIQ+ osobám se konalo v únoru 2015 poté, co konzervativní Aliance za rodinu s podporou církve shromáždila 400 000 podpisů a vyzvala k hlasování o přísnější legislativě proti LGBTIQ+ osobám…

Především rezoluce v citovaném odstavci používá falešný jazyk. Používá slovo „omezit“, přičemž všechny zmíněné iniciativy byly pouze snahou o zachování statu quo. Referendum nebylo proti žádným osobám.

Rozumíte, co europarlament tvrdí? Můžete mít jakkoli kladný, přátelský vztah k homosexuálům jako lidským bytostem, ale pokud trváte na zachování současné definice manželství, tak živíte nenávist. Pokud nesouhlasíte s LGBT ideologií, živíte nenávist.
Současný text slovenské Ústavy upravující manželství jako svazek muže a ženy, je tedy živením nenávisti. Pokud tvrdíte, že dítě potřebuje otce a matku, živíte nenávist. Jste-li kněz a hlásáte, aby se lidé vyvarovali hříchu, živíte nenávist. A nezapomínejte. Živení nenávisti může být trestné.

Foto: Budova Evropského parlamentu v Bruselu (Wikimedia Commons)


Porovnejme profil vraha, jak jej známe z jeho manifestu. Ateista/agnostik (takto se sám označoval, včetně lomítka). Jeho způsob nahlížení na lidstvo absolutně vylučoval jakékoli bratrství mezi lidmi, jakékoli pouto či závazek člověka vůči člověku. Vylučoval radikální přikázání „Nezabiješ“. Tedy radikálně odmítal základní myšlenky křesťanství. Byl posedlý vizí genocidálního zabíjení v takovém rozsahu, že by to působilo až jako parodie, kdyby opravdu nesáhl po zabíjení. S tak radikální vizí jsem se v historii nikdy nesetkal.

Jeho vzory byli vrahové jako Tarrant, který vraždil v mešitě v novozélandském Christchurchi, Earnest, zabíjející v synagoze v San Diegu, a další vrahové. Střelec jim dává přívlastek Saint - Svatý. Připomíná to satanismus, který jako protiklad křesťanství přisuzuje největším zvrácenostem hodnotu, kterou křesťanství přisuzuje ctnosti světců.

Jestli mi něco střelcova vize připomíná, tak to je Marxův materialistický třídní boj, který také odsuzoval dělníky a vlastníky výrobních prostředků k vzájemné válce, ve které je jakákoli osobní vina a nevina nepodstatná.

Představa, že střelcovo rozhodnutí mohlo být motivováno tím, co slyšel někde v kázání, je směšná. Žádné kázání neposlouchal, neboť náboženství odmítal.

Na nedělní mše chodím šedesát let, z toho prvních čtyřicet či padesát jsem tam nikdy o homosexualitě neslyšel ani slovo. Posledních deset-patnáct let, poté, co se na nás LGBT ideologie už valila, jsem slyšel, ale velmi vzácně, co říká katolické učení o homosexualitě. Že za svůj sklon tito lidé nemohou, hříšné jsou jen homosexuální skutky, že je třeba k homosexuálům přistupovat citlivě, s láskou k bližnímu.

Pokud by i střelec slyšel takové kázání, spíše by to v něm vzbudilo nenávist vůči církvi. Vždyť církev nabízí právě to, čím v manifestu pohrdal. V manifestu se vysmívá snahám o jakékoli klidné řešení otázky. Jaké citlivé přistupování? Jaké rozlišování mezi hříšníkem a hříchem? Jaká láska k bližnímu? Násilí bylo podle něj jediným řešením.

Jenže slovenští progresivci i většina Evropského parlamentu dávají křesťany do jednoho pytle s hlasateli genocid.

Lež třetí" Prý nenávidíme homosexuály

Tím přicházíme ke třetí lži, která tvrdí, že konzervativní lidé/křesťané nenávidí homosexuály. Je to lež, která je vlastně odvozena od lži číslo 2. Ve skutečnosti máme s konkrétními homosexuály dobré vztahy, nacházejí se mezi našimi přáteli, spolupracovníky. Vyskytují se také v křesťanských rodinách.

A někteří křesťané jsou homosexuály, někteří homosexuálové křesťany.

A nejde jen o osobní vztahy, k toleranci vede křesťany i učení a nauka církve. V Katechismu čteme: „Třeba je přijímat s úctou, soucitem a jemnocitem a vyhýbat se jakémukoli náznaku nespravedlivé diskriminace vůči nim.“ O nenávisti nemůže být ani řeči, odporuje to základní myšlence křesťanství.

Lež čtvrtá: Všichni homosexuálové podporují ideologii LGBT

Falešnost jazyka umožňuje další mýty a lži. Často, když mluvíme o homosexuálech, nerozumíme si a nevíme, co má kdo na mysli. Spíše by se mělo mluvit o osobách, které cítí přitažlivost k osobám stejného pohlaví (same-sex attraction) Nemohou za to, mohou jen za to, jak s tímto sklonem naloží. Lze je dělit na tři skupiny.
První jsou ti, kdo žijí podle svého sklonu s osobami stejného pohlaví a podporují ideologické požadavky, jako registrované partnerství, manželství a adopce.
Ve druhé skupině jsou ti, kteří také žijí podle svého sklonu, ale nikdy by je nenapadlo vznášet výše uvedené požadavky.
Třetí skupinu tvoří ti, co svému sklonu vzdorují a žijí zdrženlivě. Někteří proto, že jsou křesťany. Církev jim je oporou.

Samozřejmě, že veřejně je slyšet jen hlasy z první skupiny. Nemluví však za všechny. Jenže ideologové existenci tohoto členění zamlčují.

Rozšíření této lži však má nezamýšlené neblahé účinky právě na homosexuály.
Totiž někteří lidé, kteří duhovou ideologii nesnášejí, uvěří právě této její lži, a myslí si, že jsou tedy v ideovém konfliktu s každým homosexuálem. A když jde o rasistického extremistu, ten může uvěřit, že každý homosexuál je jeho nepřítelem, a tedy hodný zničení.

Křesťané a konzervativci to pořád neberou vážně

Na Slovensku se dopustil dvojnásobné vraždy osamělý ateistický radikál, který podlehl takové formě fanatického rasismu, která na Slovensku nemá oporu. Tento typ radikalismu je samozřejmě trestný, potírají ho orgány činné v trestním řízení, jeho výskyt sleduje tajná služba, odsuzují jej všechny složky společnosti včetně, samozřejmě, křesťanských církví. Dva zavraždění byli náhradními oběťmi za vyhlédnutou oběť, kterou se vrahovi nepodařilo zabít, tou byl křesťanský premiér.

Ale za viníky jsou vyhlašováni vedle extremistů stejně intenzivně křesťané včetně církevních představitelů. Jak jsme analyzovali, je to absurdní a nespravedlivé. K nejlepší tradici slovenského křesťanství patří nenásilné a trpělivé mluvení pravdy, což slovenští křesťané dokázali za čtyři desetiletí komunismu a během tří desetiletí v demokratickém období.

www.maxpixel.net/


Ale progresivce o tom nepřesvědčíte. Progresivci mají podporu Evropského parlamentu, který prohlašuje i názor, že manželství má být jen mezi mužem a ženou, za živení nenávisti a nesnášenlivosti. To znamená, že Evropský parlament tvrdí o milionech slovenských občanů, že živí nenávist a nesnášenlivost. A extremismus slovenských a evropských progresivců má plnou podporu prezidentky Slovenské republiky.

Chápeme, co se tady v Evropě děje?

Autor: Vladimír Palko
slovenský matematik, bývalý disident, na začátku 90. let zástupce ředitele federální kontrarozvědky, posléze politik KDH a v letech 2002–⁠2006 slovenský ministr vnitra ve vládě Mikuláše Dzurindy.

Zdroj:
https://standard.sk/268858/manifest-vraha-zo-zamockej-ukazuje-ze-vsetko-je-inak/

Převzato z:
https://slovenskydohovorzarodinu.sk/

Vyšlo zaké na:
https://echo24.cz

Vladimír Palko, foto:Karibaci, CC BY-SA 4.0, cs.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Odpor vůči Harrisonovi Butkerovi svědčí o "nenávisti vůči katolické morálce": Předseda Newmanovy společnosti (02.06.2024)
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 11. 2022 | 1157 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Slovenský dohovor za rodinu
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace