Zajímavé...

Video: Marija Pavlovičová v Bejrútu: Poselství Gospy pro Libanon

Marija Pavlovič v Bejrúte: Posolstvo Gospy pre Libanon "Když jsem vás odkázala k Panně Marii a zeptala se jí, co by chtěla říct lidem v Libanonu, řekla:" Nezapomeňte, že já jsem vaše matka a že vás miluji. "Marija Pavlovič - Lunette, neděle 11. března, Bejrút.
Obrovská hala Bejrút fórum, která se nachází asi čtyři kilometry severně od města, byla plná k prasknutí. Sešlo se zde více než 50.000 obyvatel různého náboženského vyznání z Bejrútu i mimo něj (jedna skupina přišla ze sousední Sýrie a Jordánska).

Aby se zúčastnili dvoudenního modlitebního setkání, které pořádalo sdružení Přátel Marie Královny míru, s požehnáním maronitským Patriachy, na počest návštěvy Marije Pavlovičové - Lunettiové v Libanonu.++

Marija Pavlovič v Bejrúte: Posolstvo Gospy pre Libanon


Přátelé Marie Královny míru je organizace založená Albertem Nassarom (již zesnulý) s cílem šířit poselství Medžugorje. Sdružení, které organizuje modlitební setkání, bylo založeno na základě Medžugorského programu, jakož i poutí do Medžugorje, které umožnily tisícům Libanonců po dlouhá léta zažít klid v této malé bosenské vesnici a přijímat požehnání Panny Marie.


Sana Nasar, dcera Alberta a prezidenkta sdružení řekla: "Pozvali jsme Medžugorské vizionáře, během těch 25 let, a jsme bez sebe radostí, že jedna z nich, Marija, nakonec přijala naše pozvání. Jsem šťastná, že je jednou ze tří vizionářů, které se Panna Marie ještě denně zjevuje "

Bejrút fórum bylo upraveno na svatyni s oltářem v přední části ozdobeným stovkami bílých květů. Na jedné straně stál sbor s hudebníky, a na druhé straně byla nádherná socha Panny Marie, Neposkvrněného početí. Několik velkých obrazovek přenášelo dění uvnitř i mimo halu. Přední sedadla byla přidělena osobám se zdravotním postižením.

Marija Pavlovič v Bejrúte: Posolstvo Gospy pre Libanon


V 18. 00 h. začal program modlitbou k Duchu Svatému a vyznáním lítosti. Radostný sv. růženec se lidé modlili v chorvatštině i arabštině. Marija Pavlovičová - Lunettiová poklekla před sochou Panny Marie. Když růženec skončil, pozvala lidi, aby se připravili na zjevení. Potom kněz přednesl zasvěcující modlitbu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Marija Pavlovič

Pusťte si
VIDEOZÁZNAM

Marija Pavlovičová - Lunetiová
v Libanonu
11.března 2012
,


Marija Pavlovič v Bejrúte: Posolstvo Gospy pre Libanon


Kolem 19. 45 se Mariji zjevila Královna míru. Marija ještě předtím řekla přítomným, že bude odevzdávat všechny lidi v sále, a také jejich prosby, Gospe.

Vzhledem k obrovskému počtu přítomných osob nastalo působivé ticho. Zjevení Gospy trvalo pět minut a pak se Marija modlila Magnificat a Sláva Otci.

Následovala mše svatá. Bylo přítomno více než 50 kněží, mnoho řeholnic z různých řádů. Mše sv. byla během obou modlitebních dní slavena biskupy, Mons Paul Boulusom v sobotu a Mons Antoine andar v neděli.

Marija Pavlovič v Bejrúte: Posolstvo Gospy pre Libanon


Na konci mše sv. byl průvod s Nejsvětější svátostí oltářní v hale i mimo ni. Lidé spontánně tleskali a rozsypávali během průvodu lupénky růží.

Marija Pavlovič v Bejrúte: Posolstvo Gospy pre Libanon


Setkání bylo v neděli 11. března 2012 živě vysíláno libanonskou křesťanskou televizní stanicí Noursat.


Závěrečná část večera byla věnována svědectví Marija Pavlovičová - Lunettiovej, která řekla:

Marija Pavlovič v Bejrúte: Posolstvo Gospy pre Libanon


"Chtěla bych poděkovat Pánu, protože v posledních dvou dnech jsme zažili trochu nebe. Nyní musíme sejít dolů z Tábora a vrátit se do svých domovů, k našim denním zápasům.

Panna Maria žádá, abychom byli solí země. Není snadné se modlit každý den v tomto světě. Pokaždé, když vidíme Pannu Marii, dává nám sílu hlásat, že Bůh je láska, hlásat to nevěřícím i těm, kteří ztratili naději, těm, kteří Pannu Marii nepřijímají.

Bůh nás vyzývá, abychom se probudili, a vrátili se k víře, k víře našich otců. Svou láskou, Panno Maria, posilni naši víru, abychom pocítili Boží lásku a milosrdenství.

Bůh musí být v našem životě první. V této době ekonomické a politické krize má řešení pro povolání, pro krizi v manželství, pro mladé lidi bez naděje. Panna Maria nám dává naději. Ona nás vede svou láskou, každého z nás, a představuje nám Ježíše. Ona stála pod křížem, když se učedníci ztratili, když viděla Ježíše mrtvého. Ale Ježíš vstal z mrtvých, a to je naše naděje.

Vy, mladí lidé, modlete se. Věnujte čas Bohu. Vaši rodiče vám dali mnoho, ale ne tolik co Bůh. Dejte Boha na první místo. Panna Maria nás volá ke svatosti. Pokud bedeme svatí, tak nebude více rozvodů, nebudou více potraty. A naše domovy budou plné požehnání. Matka Boží nás volá, abychom byli požehnáním v našem domově, v naší farnosti, na našem pracovišti, požehnáním pro naši zemi.

Když jsem byla na Sicílii, lidé se chtěli zasvětit Panně Marii v průběhu zjevení. Během zjevení jsem se dívala na Gospu, a Ona, jak se dívala na lidi, řekla, že toho nebudou litovat, ani jejich děti, ani jejich vnoučata. A Panna Maria požehnala jejich zemi. Jsem si jistá, že v tento večer, když se jí odevzdáte, dostanete stejnou odpověď. Když jsem se jí zeptala jaké poselství chce předat vám zde přítomným, řekla: "Nezapomeňte, že já jsem vaše matka a že vás miluji. "


Jsem tu, protože Panna Maria si mě vybrala a budu až do své smrti hlásat, že Bůh nás miluje.

(Pondělí, 12. března 2012, Bejrút, Libanon)

Převzato z www.magnificat.sk/, článek naleznete zde.

(Vydáno 14. 3. 2012)

Marija Pavlovič v Bejrúte: Posolstvo Gospy pre Libanon

Sdílet

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 09. 2012 | 10791 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace