Zajímavé...

Video: Klíč k Triumfu – 5. mariánské dogma

Starší video pojednávající o úsilí, aby bylo vyhlášeno 5. mariánské dogma o P. Marii, Spoluvykupitelce, Prostřednici a Orodovnici. Pěkně vysvětluje úlohu P. Marie v díle spásy, co tyto tituly znamenají a co přinese vyhlášení tohoto dogmatu. Níže také najdete odkaz na text videa, článek a další odkazy,

Pro zobrazení videa klikněte na:

Video: Klíč k Triumfu – 5. mariánska dogma


UPOZORNENÍ: Údaje začátečních titulků jsou už staré – film byl abovaný před více lety. Platí už jen -> www.avemaria.sk a adresa Združenia AVE.

Slovenský překlad (text) dokumentárneho filmu Klíč k triumfu:
textová verze s korekturou

Další odkazy:

Panna Mária Spoluvykupiteľka, Prostredníčka, Orodovníčka

http://www.sedembolestna.sk/

Kardinálové jdou v čele V čele - je čas je následovat

Dr. Mark Miravalle
(Tente článek je novější, ale ne úplně nový)


Během posledních několika týdnů se stalo několik událostí, které můžeme interpretovat jako historické kroky, vedoucí ke slavnostnímu vyhlášení pátého mariánského dogmatu o Panně Marii Spoluvykupitelce, prostřednici a Orodovnici:

Dne 11. ledna 2008 vydal papež Benedikt XVI.. přímluvu ke Světovému dni nemocných 11. února, ve kterém vyjádřil spoluvykupitelskou roli Panny Marie s Ježíšem na Kalvárii. Svatý otec v promluvě konstatuje:

Maria je vzorem úplného sebedarování Boží vůli: ve svém srdci přijala věčné Slovo a počala ho ve svém panenském lůně. Maria důvěřovala Bohu a svou duší proniknutou mečem (srov. Lk 2, 35) neváhala podílet se na utrpení svého Syna, obnovujíc tak u paty kříže na Kalvárii (srov. Lk 2, 35) své "ano" ze Zvěstování. ... Spojená s obětí Krista, Marie, Mater Dolorosa, která u paty kříže trpěla se svým Božským Synem, dává cítit, že je zvláště blízko křesťanskému společenství, které se schází kolem svých trpících členů, kteří nosí znamení utrpení Páně. Maria trpí s těmi, kteří jsou sužováni, s nimi doufá a je jim útěchou a podporuje je svou mateřskou pomocí. A není snad pravda, že duchovní zkušenost mnoha a mnoha nemocných nás vede k tomu, abychom stále více rozuměli, že "Boží Vykupitel chce proniknout duši každého trpícího skrze srdce jeho svaté Matky, první a najpovýšenější ze všech vykoupených"? (Salvifici dolor, 26)

◦ Dne 8. února 2008 vydalo pět kardinálů tiskovou zprávu týkající se jejich dopisu z 1. ledna 2008, který adresovali všem kardinálům a biskupům světa a v němž zvou vyšší církevní hodnostáře světa, aby se přidali k jejich požadavku na papeže Benedikta XVI.., aby slavnostně prohlásil dogma o úloze blahoslavené Panny Marie jako duchovní Matky lidstva pod její třemi důležitými úkoly jako Spoluvykupitelky , prostřednice všech milostí a Orodovníce. Těchto pět kardinálů - Telesphore kardinál TOPP, Luis kardinál Aponte Martínez, Varkey kardinál Vithayathil, Ricardo kardinál Vidal a Ernesto kardinál Corripio Ahumada přiložili k této výzvě svůj návrh (či petici) a vyzvali všechny kardinály a biskupy, aby jej podepsali a poslali svatému Otci (viz přiložená tisková zpráva a návrh).

◦ Dne 11. února 2008 jeho eminence Javier kardinál Lozano Barragán, předseda Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, předsedal oficiální mši ke Světovému dni nemocných v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Ve své homilii a v komentáři k předtím vydané přímluvě Svatého Otce ke Světovému dni nemocných kardinál Lozano Barragán nabídl hluboké učení o Mariině úloze Spoluvykupitelky s Ježíšem na Kalvárii, odvolávajíc se na Pannu Marii jako na "Spoluvykupiteľku" se Spasitelem lidstva. Výňatky z kardinálovy homilie byly zveřejněny na internetové stránce Vatikánské Informační Služby:

"Abychom odpověděli na úplnou lásku kříže," řekl kardinál Lozano, musíme vyslovit "bezpodmínečné 'ano'tajemnému plánu Vykupitele,' ano ', které znamená plnost lásky. Toto úplné 'ano'lásky je Neposkvrněné početí naší drahé Matky Marie, "která měla účast" na Kalvárii jako spoluvykupiteľka (corredentrice) se Spasitelem. ... Kristus na kříži trpěl všechny bolesti, které trpěla jeho svatosvatá Matka. A ona v Kristu trpí všechny naše bolesti, osvojuje si je a ví, jak má s námi soucítit. Naše utrpení je i jejím utrpením. "

◦ V týdnu od 11. do 18. februára2008 až dodnes velké množství katolických a světských mediálních zdrojů na celém světě, od agentury ZENIT v Římě, přes EIN News v Belgii, přes internetovou stránku Katolické biskupské konference Filipín, přes CatholicWorld News vSpojených státech amerických, přes Catholic Exchange stránky ve více zemích a jazycích , až po tisíce národních, regionálních a místních mediálních stránek a internetových blogů na celém světě, hlásají a komentují tuto iniciativu kardinálů za pátou mariánskou dogma.

Co to znamená pro ty z nás, co jsme se léta modlili a doufali v prohlášení pátého mariánského dogmatu? Co to znamená pro ty z nás, kteří věří, že s prohlášením této mariánské pravdy papežem dojde k historickému vylití milostí Ducha Svatého prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, něco jako "Nové letnicích", za které se modlil blahoslavený papež Jan XXIII. na Druhém vatikánském koncilu, nebo "Nová jaro", za kterou se modlil papež Jan Pavel II. nebo konečně "Éra klidu" přislíbená Pannou Marií ve Fatimě?

Znamená to toto: Modlit se. Prosím, modlete se za páté mariánské dogma tak, jak jste se ještě nikdy dosud nemodlili.

Od tohoto dne, prosím, mějte papeže Benedikta a páté mariánské dogma trvale ve svých úmyslech každodenního růžence, ve vašich úmyslech mší svatých a ve vašich každodenních obětech.

Letos připadá svátek Zvěstování Páně na 31. březen (pro raný datum Velikonoc). Rádi bychom letošní 31. březen stanovit za "Světové růžencové tažení za pátou mariánskou dogma". Zveme vás všechny, abyste se modlili růženec ve svých rodinách, v modlitebních skupinách a ve farnostech za naplnění žádosti pěti kardinálů na papeže Benedikta XVI.., aby prohlásil Pannu Marii jako Duchovní Matku lidstva, Spoluvykupitelku, prostřednici všech milostí a Orodovníci.

Kromě modlitby vyučujte a šiřte existující doktrínu církve o duchovním mateřství Panny Marie jako Spoluvykupitelce, prostřednici a Orodovnici ve svých rodinách, ve školách a na svých pracovištích, a pokud je to možné, i z kazatelen. Obhajujte Marii jako by měly děti obhajovat pravdu o své skutečné Matce - vždy s láskou k bližnímu, ale i se svatou odvahou.

Kardinálové jdou na čele. Je tu čas pro nás, abychom je následovali, podporovali a vykonali svůj podíl na tom, aby se posunulo kupředu velké historické ovoce pátého mariánského dogmatu a následné nejvyšší milosti klidu a vykoupení pro církev a pro svět, a to zejména v naší současné situaci globální krize - obecného morální selháního, přírodních katastrof, války a terorismus.

Každý z nás má hrát svou roli v tom, aby se tato dogmatická koruna Neposkvrněné Matky, Spoluvykupiteľky se Spasitelem, stala skutečností. Jedna modlitba, jeden rozhovor, jedna obhajoba této mariánské pravdy pokračuje v pohnutce, která jak věřím, bude nakonec vést ke dni korunovace Panny Marie přes prohlášení neomylné pravdy papežem.

Z lásky k naší společné Matce považujte účast na provedení svého podílu za vyplnění slov Písma svatého jako nikdy předtím: "budou mne blahoslavit všechna pokolení." (Lk 1, 48) Modlete se za papeže Benedikta a za páté mariánské dogma.

Dr. Mark Miravalle, STD, prezident Vox populi Mariae Mediatrici

Profesor teologie a mariologie * 313 High Street, Hopedale, Ohio 43976, USA

Telefon: (740) 937-2277 * fax: (740) 937-2634

Článek je převzatý z www.magnificat.sk.Články, které už vyšly na našich stránkách:

Jde jen o touhu lidové zbožnosti? - k vyhlášení 5. mariáského dogmatu

Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu

Soukromá mariánská zjeveníSdílet

Související články:
Film na TV Lux - Hořící srdce (22.09.2022)
Televizní film: GOSPA (o počátcích zjevení v Medžugorje) (17.06.2022)
Aktualizováno: Největší ze zázraků (animovaný film) (30.05.2022)
Gibsonovo pokračování filmu „Umučení Krista“ (28.04.2022)
Film – Píseň o Bernadettě – Zjevení v Lurdech (1943) (10.02.2022)
Film: Šťastné a veselé! (30.12.2021)
Vítězství - dokumentární film o Medžugorje (20.08.2021)
Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů - FILM (2013) (05.07.2021)
Psychotronika, proutkaření, jasnovidectví, magie - zkušenost Martina Ševčíka (23.02.2021)
Odkazy na zajímavé krátké filmy (02.01.2021)
Film na TV Lux: Máriina krajina - Dnes 1. 1. ve 20:00 h a 2. 1. ve 14,05h (01.01.2021)
TV Lux: dokumentární film - Guadalupe: Živý obraz (08.12.2020)
TV Lux: Blahoslavený Duns Scotus - italský životopisný film. (05.12.2020)
Film o Lurdech (10.11.2020)
Poselství z Garabandalu - zjevení Panny Marie a archanděla Michaela (27.09.2020)
Film na TV Lux: Filip Neri (1 + 2) (18.07.2020)
Křížové výpravy (čtyřdílný dokument na TV Lux)) (14.07.2020)
Film na TV Lux: Svatá Barbora (10.07.2020)
Film na TV LUX: STAROMÓDNÍ - v so 26.12. ve 20:05 nebo v repríze ne 27.12. v 16:30 (21.05.2020)
Film na TV Lux: TRUMAN SHOW - V neděli 22. 3. 2020 v 16:00 h. (21.03.2020)
Film na TV LUX: Bitva u Vídně (na základě historických událostí) (19.10.2019)
Filmový klub ve Vranově: Promítání filmu Dítě 31 (08.10.2019)
Nový Gibsonův film „Vzkříšení“ vyjde na Velikonoce (19.08.2019)
Dnes - TURÍNSKÉ PLÁTNO: HISTORIE TAJEMSTVÍ dokumentární film na TVLUX (09.08.2019)
Film na TV Lux: IGNÁC Z LOYOLY - Životopisný film o zakladateli jezuitů (02.03.2019)
Film na TV LUX: Krásná historie zázračné medaile (dokumentární film) (30.11.2018)
Film na TV Lux: MARIE MAGDALÉNA (21.07.2018)
Alenka na hithitu (Pomozte filmu Alenka v říši zázraků do světa) (27.06.2018)
Film na TV NOE: Hyacinta - Zázrak z Fatimy: 1. díl (21.04.2018)
GEN: profesor Pavel Dungl (17.04.2018)
TV NOE: S nikým bych neměnila - hraný film o Aničce Zelíkové (30.03.2018)
Film na TV Lux: Deset Božích přikázání (1 a 2/2) (29.03.2018)
Film na TV Lux: Jidáš (24.03.2018)
Jim Caviezel: Nové pokračování "Umučení Krista" bude nejlepším filmem v dějinách (03.03.2018)
Film na TV Lux: Světlo pro opuštěné (24.02.2018)
Film na TV LUX: LURDY 1,2/2 (17.02.2018)
Pozvánka na skvělý film: Alenka v zemi zázraků (v kinech od 8. února) (12.02.2018)
Film na TV LUX: Laura - velká láska (příběh oběti) (02.02.2018)
Film na TV LUX: Josef z Nazareta / Blízko při Ježíšovi (24.12.2017)
Josef (18.11.2017)
Film na TV Lux: Svätý Ludvík Maria Grignion de Montfort / Hlas, který vystoupil do nebe (16.07.2017)
Film. drama: Mnich (27.06.2017)
Film na TV Lux: Poslední vrchol (17.06.2017)
Film na TV Lux: FILMOVÝ VEČER Apoštol Tomáš: blízko u Ježíše (22.04.2017)
Co hodnotného nabídnou české a slovenské televize přes Velikonoce? (tipy Postoj.sk) (13.04.2017)
Film na TV Lux - Apoštol (Muslim pocítí dotek Kristovy lásky...) (24.03.2017)
Film Mlčení od Martina Scorseseho (09.02.2017)
Film na TV LUX: BIBLE: ESTER (27.01.2017)
Film na TV Lux: O bozích a lidech (21.01.2017)
Film na TV LUX: BIBLE: JOSEF (Egyptský) 1,2/2 (06.01.2017)
Film na TV Lux: Abrahám (1 a 2. díl) (20.10.2016)
Film Ivetka a hora v archivu České televize a na TV Lux + pořad Uvolněte se prosím s Ivetkou (15.10.2016)
Film na TV Lux: Apokalypsa (30.09.2016)
Už jste viděli zajímavý film o sv. Cyrilovi a Metodějovi ??? (14.09.2016)
Trailer na nový film o pěší pouti na Velehrad 2015 (03.08.2016)
Film na TV Lux: October Baby (22.07.2016)
Křesťanský film desetiletí: Mary's Land (07.07.2016)
TV NOE: Tasovický Mojžíš Klement Maria Hofbauer (20.05.2016)
Film na TV-LUX: PIUS XII. - Pod římským nebem: 1. a 2. díl (27.04.2016)
Film na TV Lux: Bible: Šalomoun - 1. a 2. díl filmové epopeje (22.04.2016)
Film na TV Lux: Svatý Petr - 1. a 2. díl životopisného filmu (01.04.2016)
Film MOST (25.03.2016)
Film na TV LUX: Bible: David 1/2 + 2/2 (04.03.2016)
Film "Vzkříšený" nabízí jiný pohled na Kristovo vzkříšení (29.01.2016)
Film na TV LUX: Ve světle pravdy - Životopisný příběh blahoslaveného Guiseppe " Pino " Puglisiho (11.12.2015)
Premiéra filmu Blízký soumrak (08.12.2015)
TV Lux: - film - Edita Steinová: Sedmá komnata (04.12.2015)
Zdenka (15.11.2015)
Film na TV Lux: Dveře z olova (14.11.2015)
Dokument "Mrtvolu sprovoďte ze světa" přiblíží pátrání po ostatcích P. Toufara (13.11.2015)
Film na TV Lux: Tomáš Morus: Muž do každého počasí (23.10.2015)
Film na TV Lux: Svatý Josef Kopertinský (10.10.2015)
Film na TV Lux: Svatá Bernadeta z Lurd (03.10.2015)
Mallé „letní kino“ na Louce uvádí:Opři žebřík o nebe (24.08.2015)
Turínské plátno - dokumentární film na TV Lux. (24.06.2015)
TV Lux: Fundamenty - dnešní téma: Rozvedení (24.06.2015)
Film na TV Lux: Jan XXIII. - Laskavý papež (17.06.2015)
Film na TV Lux: Karel: človek, který se stal papežem (1/4) (08.05.2015)
Film na TV LUX - Pavel VI. - Papež v bouřlivých časech (1+2) (23.04.2015)
TV Noe o Velikonocích: filmy Poslední vrchol a Kdo chce být milován? (01.04.2015)
Velikonoční filmy na TV Lux: MARIE MAGDALÉNA a film MOST (01.04.2015)
Při natáčení filmu o pastorovi, který zachraňuje děti, našel Boha (30.03.2015)
Neviděl jsem a neuvidím (11.03.2015)
Postní odpoledne v Olešnici (28.02.2015)
Padesát odstínů šedi není o romantice (26.02.2015)
P. Marian Kuffa - dokumenty v archívu České televize (26.12.2014)
Dokument ČT: Mlčení, modlitba, pokání (20.11.2014)
TV Noe: Zdenka - Dokument o životě blahoslavené Zdenky Schelingové. (15.11.2014)
Nepomucenum - Česká papežská kolej (dokument České televize) (06.11.2014)
FILM: Já jsem...Gabriel (02.10.2014)
Televize Noe v pozemním digitálním vysílání (04.07.2014)
Film na TV - Lux: Odvážné srdce Ireny Sendler (05.06.2014)
Mrazivé svědectví o dopadu neolitovaných hříchů (20.05.2014)
Nejtěžší volba - pořad České televice (17.05.2014)
Film na TV Lux: Pán Ježíš na návštevě (16.05.2014)
Film: The 13th Day - Tajemství Fatimy (12.05.2014)
Film Noe je podivný a matoucí, píší vatikánské noviny (02.05.2014)
TV film: Karol, člověk, který se stal papežem (24.04.2014)
TV Lux: Životopisný film Svatý Josef Kupertínsky z roku 1962 (28.03.2014)
Film Všechny moje děti ve Znojmě (26.03.2014)
Film Poslední vrchol v kině ve Znojmě (26.03.2014)
Film na TV Lux: Ruku v ruce (14.03.2014)
Film na TV Lux: Ostrov (08.03.2014)
Film - Poslední vrchol - (2010) (recenze) (11.02.2014)
Film na TV LUX - Pavel VI. - Papež v bouřlivých časech (2) (30.01.2014)
Dok. film: Matka jednoty (zjavení Panny Marie na Ukrajině) (30.01.2014)
Film Poslední vrchol (30.01.2014)
* Do kin přichází dokumentární film o faráři Marošovi Kuffovi
* Režisér: Je neuvěřitelné, jakou cestou prošel Maroš Kuffa
(18.01.2014)
TV NOE: In nomine patris (29.12.2013)
Nový projekt zve stát se misionářem přes šíření filmu (27.12.2013)
MISIE - Až na kraj světa s jezuity (23.12.2013)
Životopisný film "Popiełuszko: Svoboda je v nás" na TV-LUX (14.12.2013)
12. prosinec - svátek Panny Marie Guadalupské (12.12.2013)
Život blahoslavené sestry Zdenky představí nový dokumentární film (12.11.2013)
Promluva exorcisty, otce Maretty: Duchovní boj (17.10.2013)
TV: Myrna Nazzoura v Trnavě: Ježíš mi řekl - ze Sýrie vzejde nové světlo (21.09.2013)
TV film: Cizí příběh (26.08.2013)
Film - P. Vojtěch Kodet: Zkušenost exorcisty (08.08.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 7. července 2013 (12.07.2013)
Medžugorje očima mladých: Festival mládeže 2012 (12.07.2013)
TV film: Marie Goretti (06.07.2013)
Velehrad velkých výročí
Program Velehrad 2013 - Dny lidí dobré vůle
(04.07.2013)
Orol TV: Dar z Nebe - dokumentární film (26.06.2013)
Aktuálně: Pokuta katolické TV LUX za "nevyváženost" a za biblickou interpretaci morálky
Podívejte se na tento pořad: U Pavla (92) 29.1
(26.04.2013)
TV: Papež Jan Pavel II., Veliký - Karel, človek, který sa stal papežem (05.04.2013)
Film Konkláve - exkluzivní dokument (10.03.2013)
P. Marián Kuffa - O pokání (06.03.2013)
Konec časů - videa (26.02.2013)
Obejměme se :) (17.02.2013)
TV orol - film: Joni (22.01.2013)
Putování do Betléma - animovaný film pro děti (22.12.2012)
TV OROL: Totalita ve jménu svobody (19.12.2012)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. prosince 2012 (16.12.2012)
Reportéři ČT : Obnova Mariánského sloupu (20.11.2012)
Mise ochranného programu – Pražské Jezulátko a Cyril a Metoděj - Bělorusko – Minsk (30.09.2012)
Video: Zjavení Královny pomoci, Dechtice, 9. září 2012 (15.09.2012)
Svědectví o Bohu na TV Markíza (06.09.2012)
Nový film o Edith Stein (09.08.2012)
Velice nebezpečné věci kolem nás (25.06.2012)
Video: Děti konzumu (16.06.2012)
Dokumentární film: Bohové New Age (11.06.2012)
Video ze zjevení Královny pomoci, Dechtice, 3. června 2012: Bůh je Láska (08.06.2012)
Dokumentární film Nejznámější Čech-Jan Nepomucký (28.05.2012)
Svatá Rita z Cascie - TV film (22.05.2012)
Na Slovensku za volnou neděli - Tv reportáž z pochodu (17.05.2012)
TV Magnificat – Reportáž z květnové pouti v Dechticích (6. května)+ poselství Královny pomoci z 15. dubna 2012 (10.05.2012)
TV: Titanic II. (100 let od zkazy Titanicu vyplouvá Titanic 2) (12.04.2012)
TV Magnificat: Velká Noc a Hora Zvir 2012 (12.04.2012)
Videosvědectví: Bůh mě uzdravil (11.04.2012)
Chemin de I´Espérance (10.04.2012)
Příběh Drinských mučeníc - dokumentární pořad (19.03.2012)
TV: Popieluszko – svoboda uvnitř nás (26.02.2012)
Praotcové časné sexualizace dětí. - dokument německé televizie o tzv. sexuální výchově (21.02.2012)
Číhošťský zázrak - zajímavý film - dokument na ČT2 (13.02.2012)
600 let od narození sv. Johanky z Arku (+ 2 filmy - dokumentární a životopisný) (06.01.2012)
TV: Zázrak (28.12.2011)
TV film: Věčná píseň (o vzniku koledy Tichá noc) (24.12.2011)
TV film: Dýka a kříž Davida Wilkersona (08.12.2011)
Video: Pokoj – jedine pokoj! (16.11.2011)
Video: Královna pomoci, která přichází i kvůli tobě (14.11.2011)
TV Magnificat: Svoboda (19.10.2011)
Video – Myrna na Slovensku: Jednota, láska, pokoj (17.10.2011)
Video: Myrna Nazzour – Posolství z Damašku (01.10.2011)
TV: Becket (07.09.2011)
Video: Výroční zjevení Královny pomoci, Dechtice 15.srpna 211 (29.08.2011)
TV film: Klára a František (13.08.2011)
TV Magnificat: Cesta na horu Zvir (09.08.2011)
TV Magnificat: Místo milosti - příběh dvou mladých lidí (29.07.2011)
Dějiny českého národa (27.06.2011)
Video: O. Jozo Zovko, OFM (23.06.2011)
TV film: Bella (13.06.2011)
TV film: Antonín Paduánský (13.06.2011)
Otakáro Maria Schmidt - rozhovor a tip na film (23.04.2011)
Nové video o.z. Magnificat Slovakia – Poutní místo Turzovka (14.04.2011)
TV Magnificat: Zjejení Královny pomoci v Dechticích (13.04.2011)
Film Tři dědečci (30.03.2011)
TV: Misie (23.03.2011)
TV: Srbové, národ který mizí“ (aneb Jak zabít národ) (02.03.2011)
TV Magnificat - Pouť otce Jaroslava Stříže (22.02.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 09. 2011 | 20760 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace