Zajímavé...

Vánoce v Anti-křesťanském čase

Zámek Lány, foto: Horakvlado, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia Poznámka z blogu: Pat Buchanan napsal tento sloupeček 25. prosince 2012. My jsme ho zveřejnili dnes, při sledování vánočních svátků 2016 - a děkujeme, že jsme si konečně zvolili prezidenta, který hrdě a bez strachu přeje všem veselé Vánoce! Od Patricka J. Buchanana

Už dvě tisíciletí se považuje narození Krista za největší událost světové historie. Ve chvíli, kdy se Ježíš narodil ve stáji v Betlémě, Bůh se stal člověkem, a věčná spása se stala možnou.

Toto datum se stalo bodem oddělení doby lidstva na zemi, před Kr. znamená éru před Kristem a po Kr. (Nebo v roce Páně) roky poté. A jak si dnes stojí křesťanství?

"Křesťanství hrozí zničení ve svém biblickém srdci," říká britský thinktank Civitas.

V Iráku, Sýrii, Egyptě, Etiopii a Nigérii, křesťané čelí perzekucím a pogromům. V Saúdské Arábii a Afghánistánu je konverze hrdelním zločinem. Za další století zmizely v islámském světě dvě třetiny křesťanů.

V Číně je křesťanství považováno za podvratnou ideologii Západu na podkopání režimu.

Před sto lety v Evropě vyšly britští a němečtí vojáci ze zákopů a setkali se v zemi nikoho, aby si spolu zazpívali křesťanské koledy a vyměnili si dárky (událost byla zfilmována, viz TRAILER - pozn. Editora). V roce 1915 se to už nestalo a ani nikdy potom.

Od té doby se všechny západní říše rozpadly. Rozplynuly se jejich armády a námořnictva. Všechny ztratily svou křesťanskou víru. Prudce klesla jejich porodnost. Jejich národy stárnou, zmenšují se a vymírají a všechny jsou svědky invaze jejich bývalých kolonií.

Podobně je to i v Americe, pokles křesťanství pokračuje.

Zatímco konzervativci věří, že kultura určuje politiku, liberálové si myslí, že politika dokáže změnit kulturu.

Systematické odstraňování křesťanského učení a symbolů z našich veřejných škol a veřejného prostoru vytvořilo rostoucí populaci - 20 procent národa, 30 procent mladých - kteří odpovídají "žádné", když se jich zeptáte na jejich náboženské přesvědčení resp. členství.

V hlavní eseji v Knižní recenzi nedělních New York Times, Paul Elie napsal o naší "post-křesťanské" fikci, kde jsou spisovatelé s "křesťanským přesvědčením", jako např. Walker Percy a Flannery O'Connor, ztraceným kmenům.

"Kam odešel román víry?" Ptá se Elie.

Američané chápou, proč Maovi ateističtí dědicové, kteří ztratili svou marxisticko-leninskou víru a bojovníci islámu mají strach a nenávidí konkurenční systém víry křesťanství. Ale rozumí i hněvu, který se skrývá za útokem na jejich víru u nich doma?

V nedávném vydání New Oxford Review, Andrew Seddon ("Nový ateismus: Všechna zlost") popisuje "Dobré důvody" ve Washingtonu, D.C., nové setkání, sponzorované ateistickou skupinou. Mezi řečníky byl biolog z Oxfordu Richard Dawkins, autor "Božského bludu," který tvrdí, že "víra je zlo právě proto, že nežádá žádné opodstatnění a netoleruje žádný argument."

Křesťané byli infikováni "Božským virem," říká Dawkins. Už nejsou racionální bytosti. Ateisté by s nimi měli zacházet s výsměšným opovržením. "Posmívejte se jim!" Vykřikl Dawkins. "Smějte se jim! Na veřejnosti!"

V "Konci víry," ateista Sam Harris napsal, že "některé názory jsou tak nebezpečné, že by mohlo být etické zabíjet lidi."

"Odkdy Noví ateisté věří, že náboženství je zlo," poznamenává Seddon, "že 'vše zamořuje,' slovy (Christophera) Hitchense - nevyžaduje si velké úsilí vidět, že Harris odkazuje na náboženství a na lidi, kteří jsou za nimi."

Jelikož momentálně jsou ateisté v Americe stále ve velké menšině a jsou slaběji vyzbrojeni než chlapci jejichž identita je "Bůh a půda", věří, že toto je jejich jediný život, který mají, tak jejich návrh "zabít lidi" křesťanské víry je pravděpodobně hrozbou, kterou křesťané nepotřebují brát příliš vážně.

S odkazem na názor Dawkinse, že křesťanská víra "nežádá žádné opodstatnění a netoleruje žádný argument," Seddon předkládá důležitý bod.
,br> I když nelze popřít, že křesťanství znamená víru v nadpřirozené, v zázraky - Bůh se stal člověkem na první Vánoce, Kristus vzkřísil lidi z mrtvých, sám vstal z mrtvých na první velikonoční neděli a za 40 dnů nato vstoupil do nebe - zvažte, v co věří ateisté.

Oni věří, že něco vzešlo z ničeho, že ten důvod pochází z iracionality, že komplexní vesmír a přírodní řád pocházejí z náhody a chaosu, že vědomí pochází z nevědomí a že se život objevil z neživého.

To je velké sousto pro křesťana, kterému víra a rozum říkají, že je absurdní, aby byly všechny tyto věci vytvořené z ničeho; jejich předpokladem je Tvůrce.

Ateisté věří, Seddon píše, že "nekonečno (pro které neexistuje žádný experimentální důkaz či pozorování) obsahuje nepředstavitelně velké množství vesmírů, vytvořených sebou samých."

Přesto Hitchens trvá na tom, "naše víra není víra."

Nesmysl. Ateismus vyžaduje víru v neuvěřitelné.
,br> Křesťané věří, že Kristus uměl vzkřísit lidi, protože je Bohem. To je víra. Ateisté věří, že život vzešel z neživého. To je také víra. Oni věří v to, co jejich bůh, věda, nedokáže prokázat, replikovat či potvrdit. Oni věří v zázraky, ale nevědí určit, vytvořit či popsat zázračného tvůrce.

Během Vánoc, modlete se za Hitchense, Harrise, Dawkinse a ostatní ztracené duše z Dobrých důvodů.


Zdroj: Buchanan.org, 22. 12. 2016

Převzato z /www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

GuillaumePreat, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Různopisy naděje - O naději (Marthin Richard Bessenyi) (24.02.2024)
Různopisy naděje - Bůh odepsaných (24.01.2024)
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA (16.06.2023)
Rafał Soroczyński: Význam Fatimy (12.05.2023)
Rafał Soroczyński: Jsi přesvědčen, že Bůh je tvůj Otec a miluje tě? (24.04.2023)
Tvář (02.04.2023)
Rafał Soroczyński: Nádherné matky (25.03.2023)
Rafał Soroczyński: Dva plus jedna (19.03.2023)
Rafał Soroczyński: Faustynka. Jak svatá patronka navštívila doma naši dceru (27.02.2023)
Rafał Soroczyński: Hodiny hlasitě tikají - tak si třeba můžete představit nečistotu... (26.02.2023)
Rafał Soroczyński: I vy chcete odejít? (25.02.2023)
Rafał Soroczyński: Nezbytná součást poctivého života (24.02.2023)
Poselství papeže Františka k postní době 2023 (23.02.2023)
Rafał Soroczyński: Lidská touha po spravedlnosti (23.02.2023)
Rafał Soroczyński: Nejznámější betlémy pocházejí z Neapole (22.02.2023)
Rafał Soroczyński: Církev v ruinách? (21.02.2023)
Zaujalo mě - Jeptiška mezi prostitutkami (20.02.2023)
Lékař chudých (20.02.2023)
Rafal Soroczyński: Jsem přesvědčena, že Bůh považuje hudbu za způsob, jak s Ním mluvit (20.02.2023)
Rafał Soroczyński: Svědectví obrácení (19.02.2023)
Rafał Soroczyński: Dar proroctví (18.02.2023)
Rafal Soroczyński: Magdaléna - Svědectví mého obrácení (17.02.2023)
Rafał Soroczyński: Svědectví obráceného narkomana (16.02.2023)
Rafał Soroczyński: Jaký je Bůh? (15.02.2023)
Rafał Soroczyński: Nico Battaglia – Věřím, že v životě věřícího jsou nejdůležitější tři věci: Bůh, rodina a církev (14.02.2023)
Rafał Soroczyński: Verše o Marii (13.02.2023)
Rafal Soroczyński: Zastav se (12.02.2023)
Rafał Soroczyński: Jste nevěřící nebo praktikující? Je čas se rozhodnout! (10.02.2023)
Rafał Soroczyński: Pozoruhodná sestra, která dala ztraceným mladým lidem domov (09.02.2023)
Rafał Soroczyński: Obrácený homosexuál s apelem na LGBT komunitu: slogan „takový jsi se už narodil“ to je lež (08.02.2023)
Rafal Soroczyński: Tobías Buteler, katolický hudebník z USA (07.02.2023)
Rafal Soroczyński: Odpuštění (06.02.2023)
Rafal Soroczyński: Sylwia vypráví o Betlémě (04.02.2023)
Rafal Soroczyński: SRDCE JESLÍ (03.02.2023)
Rafał Soroczyński: „Jako bratr mezi bratry“: rozhovor s Fr. Angelem De Padova, vězeňským kaplanem (02.02.2023)
Rafał Soroczyński: „Jeden jistý způsob“ otce Amortha, jak nás vysvobodit z vlivu ďábla (01.02.2023)
Zlatý míč (23.01.2023)
Rafał Soroczyński: Sestra Ida přežila dvě smrtelné nemoci. Dnes říká: "Díky Bohu za všechno" (16.01.2023)
Vánoční přání (25.12.2022)
Jen radost (10.12.2022)
Adventní zamyšlení (01.12.2022)
Nabízím zajímavý impuls do života s Bohem (08.07.2022)
Připravenost na věčnost (28.12.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích III. (06.12.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích II. (03.11.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích I. (21.10.2021)
Bůh ještě nad lidstvem nezlomil hůl.... (25.07.2021)
Jak je to s tím darováním lidských vajíček? (19.12.2020)
Kázání ostravsko-opavského otce biskupa při česko-polské mši svaté v Třinci (30.09.2020)
Podobenství o... (16.04.2020)
Katarína Mikulová: Peripetie ženské duše v moderním světě (13.12.2019)
To, na čem nesmírně záleží (03.09.2019)
Samozřejmost nebo dar? (22.01.2016)
Duchem modlitby (19.01.2016)
Modlitba č.2 (19.01.2016)
Neumím to, ale snažím se (18.01.2016)
Láska nebeská a pozemská (18.01.2016)
Bosý chlapec (29.11.2015)
Plnomocné odpustky - rozhovor s P. Markem Dundou (05.11.2015)
Myšlenka "3D" na téma dobro (08.09.2015)
Pohled očí a pohled srdce (22.06.2015)
Církev ve světle irského referenda. Je třeba se probudit do reality (05.06.2015)
Komentář Antona Seleckého: Otázka věčnosti (04.05.2015)
Pochopili jsme? (03.05.2015)
Největší umění: stárnout s radostným srdcem (10.04.2015)
Boží hod velikonoční- Poznám Tě, Pane? (05.04.2015)
Bílá sobota (04.04.2015)
Pátek Svatého týdne- Dokonalé utrpení (03.04.2015)
Čtvrtek Svatého týdne - Dar eucharistie (02.04.2015)
Středa Svatého týdne (01.04.2015)
Úterý Svatého týdne - Pane, kdo je to? (31.03.2015)
Pondělí Svatého týdne - Týden utrpení (31.03.2015)
Video: Projev prof. Petra Piťhy: Našimi nepřáteli jsme my sami (11.03.2015)
Půst, který povzbuzuje (05.03.2015)
Cesta ke svobodě (02.03.2015)
O cibulce a stařence (01.03.2015)
Proč jsem blázen a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (17.02.2015)
Počítá se jen láska (12.02.2015)
Udělej ze své práce úkon modlitby (10.02.2015)
Výzva otcům FATYMu (13.12.2014)
Poděkování panu Rostislavu Václavu Vlčkovi (25.11.2014)
Kázání k 16. neděli v mezidobí (30.07.2014)
Kardinál Burke o víře, právu na život a rodině (11.06.2014)
První list Korintským, 13. kapitola- pro dnešek (09.06.2014)
Ján Vojtaššák - kdo to byl? I dnes nám má co říci... (02.06.2014)
Proč předáváme víru dalším lidem? (19.05.2014)
"Jdu bez doprovodu a neozbrojen... ale jsem silnější!" (12.05.2014)
Petr Ludwig - Kniha: KONEC PROKRASTINACE (05.04.2014)
Báseň (09.03.2014)
Věříš??? (14.02.2014)
Kázání k 5. neděli v mezidobí na TV-MIS (10.02.2014)
Křížová cesta (09.02.2014)
NAPROHELP v Brně (04.02.2014)
Průběh lidových misií za první republiky ve farnostech o. Pavla Buchty (04.02.2014)
Důsledky apostase (04.02.2014)
O pozvání (30.01.2014)
Smiř se sám se sebou! (28.01.2014)
Neexistuješ náhodou (27.01.2014)
Bůh není snílek, ale realista (27.01.2014)
Trestá Bůh? Aneb následek hříchu... (26.01.2014)
1. K čemu jsme na světě? (23.12.2013)
Paradox Vánoc (16.12.2013)
Prorok, který miloval Církev (07.12.2013)
Žehnejte (05.12.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 12. 2016 | 5015 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace