Zajímavé...

Tříkrálová sbírka a vše kolem její organizace i činnosti

Višňové 2012 Paní Dana Mičolová nám zaslala rozhovor s Janem Lušovským, koordinátorem Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka a vše kolem její organizace i činnosti

Jelikož se každým rokem pořádá již několik let za sebou celonárodní charitativní akce tzv. Tříkrálová sbírka, rozhodla jsem se požádat o rozhovor hlavního koordinátora Jana Lušovského, který bydlí ve městě Rožnov pod Radhoštěm. Je mu 27 let. Poslední 3 roky pracuje v Charitě na pozici pastoračního asistenta. Jeho zaměstnavatelem je Arcibiskupství olomoucké, ale je jmenován do Charity Valašské Meziříčí. Co všechno tato aktivita a činnost zahrnuje si můžete přečíst v rozhovoru, který jsem pro Vás připravila. Byla jsem sama zaskočena, co to všechno obnáší. Na této aktivitě si cením nejvíce toho, že je do něj zapojeno spousta dětí, ale také dospělých, kteří dělají užitečnou věc a navíc bez nároku za honorář. Naopak pro pocit radosti z vykonané práce a pocitu být užitečným a prospěšným. Také se mně líbí, že je to největší dobrovolnická akce na území celé České Republiky.


1) Co je Vaší pracovní náplní a jak jste se dostal k akci Tří králové sbírky?

K mému povolání patří zajišťovat duchovní podporu a formaci pracovníků Charity, spolupracovat s kněžími a lidmi ve farnostech na území působnosti Charity, zajišťovat tok informací a komunikaci mezi Charitou, farnostmi a veřejností, a to jak osobně, tak také skrze média. Má pracovní náplň je tedy poměrně široká a její významnou součástí je také organizace Tříkrálové sbírky. Rozsahem menší sbírkou, kterou také zajišťuji, je pak tzv. Postní almužna. Lidé, kteří se do ní zapojí, si v období před Velikonocemi odkládají drobné finanční částky do papírové pokladničky a tu pak na Květnou neděli přinesou do kostela. Výtěžek je ponejvíce věnován dětem a rodinám v nějaké nouzi.

2) Kdy jste s Tříkrálovou sbírkou aktivně začal?

Tříkrálové sbírky jsem se poprvé zúčastnil jako koledník, asi před 10 lety. Myslím, že to bylo v roce 2001 nebo 2002. Několikrát jsem chodil jako koledník, později jako vedoucí skupinky. Nakonec jsem se stal organizátorem této sbírky, nejprve ve Farní charitě Rožnov a v posledních 3 letech v celém děkanátu Valašské Meziříčí.

3) Jaká je v souvislosti s touto akcí Vaše pracovní náplň?

Někdy s nadsázkou říkáme, že sotva skončí koledování, hned chystáme další. Vždyť první e-maily týkající se nadcházející „Tříkrálovky“ přicházejí (dle potřeby) už v srpnu! Organizačně je tato akce velmi náročná. Je potřeba zajistit, aby všechny materiály, především dárky pro koledníky, byly zadány, vyrobeny a včas a v patřičném množství doručeny do všech obcí. Dále je potřeba s dostatečným předstihem zahájit propagaci. Zhruba na začátku prosince volám asistentům v jednotlivých farnostech, aby oslovili vedoucí a poslali mi potřebné údaje pro výrobu průkazky. Když si představíme pyramidu, která má dole širokou základnu a nahoře jen malou špičku, obrazně řečeno jsou vedoucí spolu s dětmi touto základnou, na které celá „stavba“ stojí. Bez toho aby se přihlásily děti a vedoucí asistentovi ve své farnosti, by Tříkrálová sbírka nemohla vůbec proběhnout. Podle počtu nahlášených vedoucích pak nechávám zapečetit pro každého jednu pokladničku, a to na všech obecních úřadech od Horní Bečvy až po Kelč.

4) Kdy a proč tato sbírka začala? Kdo s tímto návrhem přišel a jak se postupně rozvíjela?

Tříkrálová sbírka se poprvé uskutečnila na území Olomoucké arcidiecéze v roce 2000. Postupně se přidaly také ostatní diecéze. Za zakladatele či iniciátora se považuje olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Začátky byly pochopitelně těžké, ale za 13 let konání si lidé podle mého názoru vytvořili důvěru k této sbírce a věří, že díky Charitě se jejich dary nezpronevěří a dostanou se k potřebným. Pozitivní vliv má i medializace sbírky.

5) Co Vám to přináší do života?

Především se takto snažím praktikovat svoji víru a naplňovat zásadu „modli se a pracuj“, jak vybízí sv. Jakub ve svých listech. Člověk ve svém životě potřebuje cítit, že může být někomu prospěšný, a tak jsem rád, že mohu takto pomáhat potřebným nejen finančním darem, ale velmi konkrétní aktivitou. Nejvíc jsem ovšem rád, že se při této práci setkávám s dětmi, které se zapojují do koledování, a tak se zčásti mohu podílet na jejich formaci a výchově a rozvíjet v nich dnes sociální cítění a vědomí potřebnosti pomáhat druhým. Pro koledníky pořádám letos potřetí letní tábor. Práci s dětmi vnímám jako poslání, a tak jsem rád, že spolu s týmem vedoucích můžeme dětem trochu jiným přístupem zprostředkovávat křesťanské hodnoty, které se dnes bohužel ze společnosti vytrácejí.

6) Kolik skupinek, dětí a lidí se do této aktivity v Rožnově pod Radhoštěm zapojilo v roce 2014?

Letos se zapojilo celkem 25 skupinek po třech až čtyřech kolednících. Oproti začátkům je to sice velký pokrok, ale myslím, že na takové město jako je Rožnov, je potřeba alespoň 30 skupinek, aby se koledníci dostali do všech domácností ve městě a zároveň aby koledování přinášelo radost a nebylo pro koledníky příliš únavné.

7) Kolik se těchto lidí, obcí a měst aktivně zapojilo v rámci celé Olomoucké arcidiecéze, pod níž spadá Rožnov pod Radhoštěm?

Do sbírky se zapojila všechna města a obce v Olomoucké arcidiecézi. V některých skupinách chodí tři, v některých jsou čtyři koledníci. Celkově bylo použito 4 995 pokladniček, takže pokud si tato čísla přibližně vynásobíme, počet koledníků se bude blížit číslu 18 000.

8) Má tato Tříkrálová sbírka i jiný rozměr než získávání financí?

Tříkrálová sbírka je největší akcí svého druhu, do které se v celé republice každoročně zapojuje zhruba 50 – 60 tisíc koledníků. Navazuje na lidovou tradici koledování. Koledníci přicházejí do domácností a svou návštěvou a zpěvem přinášejí radost, zvláště pak starým a opuštěným lidem. Samozřejmě se prohlubuje vnímavost a citlivost koledníků i dárců k potřebám druhých. Tříkrálová sbírka má také duchovní rozměr, protože katolická církev skrze Charitu naplňuje své poslání přinášet lidem Kristovu naději a pomáhat všem potřebným.

9) Co byste vzkázal lidem, kteří tuto aktivitu dělají v rámci dobrovolnické činnosti na úkor svého volného času?

Především jim patří velké poděkování, protože se vydávají na cestu s dobrým úmyslem a ne vždy se potkají se vstřícnými lidmi. Navíc je vždy možnost, že bude špatné počasí. O to je jejich služba záslužnější. Určitě se nemusí bát oslovit další ochotné děti a dospělé kolem sebe, protože mnozí chtějí pomoci dobré věci a třeba nevědí, jak se kontaktovat na organizaci, která pomáhá ostatním. Doufám, že naši dobrovolníci v koledování vidí smysluplnou, užitečnou činnost, především v tom, že se velice aktivně zapojují do pomoci potřebným. A většinou i třeba přes nepřízeň počasí jsou všichni nadšeni a chtějí koledovat znova, protože zažijí spoustu krásných setkání s lidmi.

10) Jakým způsobem byste oslovil širší veřejnost, kteří by se do této akce chtěli zapojit v příštích letech?

Oslovit lidi je těžké, protože nejlépe je udělat takové oslovení osobně. V novinách, místní kabelové televizi, v kostele – to je sice varianta jak oslovit, ale je příliš anonymní či neosobní. Ale když za vámi někdo přijde a žádá přímo vás o pomoc, to už je něco úplně jiného. To se ale jednomu člověku dělá dost těžce, takže výborný způsob oslovení je osobní zkušenost: když někdo chodil koledovat a povypráví o tom svým známým, vysvětlí, že se není čeho bát, povzbudí k ochotě, nabourá předsudky... Jinak samozřejmě plánuji pokračovat v setkávání s dětmi při besedách ve škole nejen o Tříkrálové sbírce, také je možnost udělat besedu o Charitě pro veřejnost, prostě především se setkávat s konkrétními lidmi.

11) Jaká se vybrala celková částka v rámci celé Olomoucké arcidiecéze a jaká částka byla vybrána v rámci Rožnova pod Radhoštěm?

V celé arcidiecézi se vybralo celkem 22 384 735 Kč. Je to cca o 900 000 Kč více než v loňském roce. Ve městě Rožnově p. R. bylo vybráno 297 008 Kč, tento výtěžek je o úctyhodných 10 000 Kč vyšší než v roce 2013.

12) Na co budou tyto finanční prostředky přesně použity? Jsou tyto údaje někde evidovány? Může se o tom dozvědět i širší veřejnost a kde?

Peníze, které Charita v daném místě vybere, se dělí na několik částí. Největší část (58%) zůstává v konkrétní Charitě. Vše je velmi dobře popsáno na internetové adrese www.trikralovasbirka.cz, v sekci „Využití“. Zde najdete, kam putují peníze jak v rámci jednotlivých Charit v ČR, a také kam putují peníze v rámci zahraničních projektů. Jak byly peníze použity, na jaký projekt a kolik – to vše se pečlivě eviduje, aby hospodaření s těmito dary bylo transparentní, rozumné a veřejnosti dostupné. Už před konáním sbírky je přesně určeno, jak budou peníze využity. V Charitě Valašské Meziříčí jsou letos záměry tyto: splátka na odkoupení budovy Českých drah ve Val. Meziříčí, ve které jsou poskytovány služby pro bezdomovce a kde jsou prostory pro šatník; v Rožnově p. R. potřebujeme zakoupit automobil pro terénní pečovatelskou službu, a poslední velký záměr je nakoupit kompenzační pomůcky pro pečovatelské služby ve Valašské Bystřici a Kelči. Velká částka je také určena na přímou pomoc, např. rodinám s více dětmi, sociálně slabým.


Dana Mičolová

www.lidemezilidmi.cz
www.budupomahat.cz


Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012Višňové 2012

Sdílet

Související články:
Ohlédnutí za setkáním tříkrálových koledníků 2023 (27.01.2023)
Foto z tříkrálové sbírky ve farnosti Vranov nad Dyjí 2023 (27.01.2023)
Foto z tříkrálové sbírky ve farnosti Olbramkostel 2023 (21.01.2023)
Foto z tříkrálové sbírky ve farnosti Vratěnín 2023 (14.01.2023)
Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou ve farnosti Štítary 2023 (12.01.2023)
Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou v Duchcově 2023 (08.01.2023)
Pozvánka na setkání tříkrálových koledníků na faře ve Vranově (07.01.2023)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále (15.12.2022)
Pozvánka na žehnání tříkrálovým koledníkům a na faru do Štítar (14.11.2022)
Poděkování ředitele Oblastní charity Znojmo za TKS 2022 (04.02.2022)
Výsledky tříkrálové sbírky ve farnosti Jeníkov 2022 (04.02.2022)
Kino pro tříkrálové koledníky 2022 - opatření zrušena - stačí jen respirátor (29.01.2022)
Výsledky tříkrálové sbírky ve FATYMu Vranov nad Dyjí 2022 (28.01.2022)
Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou ve farnosti Vranov nad Dyjí 2022 (16.01.2022)
Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou ve farnosti Olbramkostel 2022 (15.01.2022)
Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou ve farnosti Vratěnín 2022 (14.01.2022)
Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou ve farnosti Štítary 2022 (12.01.2022)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále (03.12.2021)
Předání cen vítězům celostátní soutěže Nakresli tři krále (26.04.2021)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále - výsledky hodnocení odborné poroty (19.02.2021)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále - výsledky hodnocení laické poroty (19.02.2021)
Výsledky tříkrálové sbírky ve FATYMu Vranov nad Dyjí 2021 (17.02.2021)
Tříkrálová sbírka 2021 (18.01.2021)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále (15.01.2021)
Foto: Tříkrálový koledníci (26.02.2020)
Uskutečnilo se setkání tříkrálových koledníků ve Vranově nad Dyjí (27.01.2020)
Výsledky tříkrálové sbírky ve FATYMu Vranov nad Dyjí 2020 (24.01.2020)
Teplický deník: Duchcovem prošli tři králové, peníze půjdou na charitu (20.01.2020)
Tříkrálová sbírka 2020 v Duchcově sečtena (18.01.2020)
Pozvánka na setkání všech tříkrálových koledníků v Duchcově (15.01.2020)
Tříkráloví koledníci se také v roce 2020 vydali do duchcovských ulic (14.01.2020)
Kino pro tříkrálové koledníky (12.01.2020)
Tříkráloví koledníci vyrazili i ve fatymských oblastech (05.01.2020)
Setkání všech tříkrálových koledníků na faře ve Vranově nad Dyjí (27.12.2019)
Pozvánka na žehnání tříkrálových koledníků v Brně - autobus zajištěn! -POZOR ZMĚNA (02.12.2019)
Tříkrálová sbírka v Duchcově 2020 (15.11.2019)
Soutěž Nakresli tři krále jak přinášejí radost (01.11.2019)
Uskutečnilo se setkání tříkrálových koledníků v Duchcově a byly předány odměny výherců tříkrálové soutěže (27.02.2019)
Výtvarná soutěž "Nakresli tři krále" - výsledky 2019 - neznámí autoři přihlaste se (07.02.2019)
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019 a celkové výsledky (03.02.2019)
Kino pro tříkrálové koledníky (31.01.2019)
Setkání tříkrálových koledníků 2019 (21.01.2019)
Výsledky tříkrálové sbírky ve FATYMu Vranov nad Dyjí 2019 (20.01.2019)
Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 v Duchcově (20.01.2019)
Tříkrálová sbírka v Duchcově - i letos proběhla! (06.01.2019)
Teplický deník: Duchcovem projdou tři králové. Můžete pomoci! (21.12.2018)
Setkání všech tříkrálových koledníků (04.12.2018)
Autobus a pozvání na žehnání tříkrálovým koledníkům a zahájení tříkrálové sbírky (01.12.2018)
Tříkrálová sbírka v Duchcově 2019 (12.11.2018)
Výsledky tříkrálové sbírky ve FATYMu 2018 (04.02.2018)
Výsledky Tříkrálové sbírky v Duchcově 2018 (17.01.2018)
Tři králové v Duchcově spolu s koledníky z Moravy (17.01.2018)
Fotky z tříkrálové sbírky ve Vranově nad Dyjí (13.01.2018)
Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou v Žerůtkách (08.01.2018)
Tříkrálová soutěž o nejveselejší fotku nebo video (08.01.2018)
Setkání všech tříkrálových koledníků (02.01.2018)
Kino pro tříkrálové koledníky a jejich pomocníky... (22.12.2017)
Autobus pro tříkrálové koledníky do Brna na žehnání TKS koledníkům (13.12.2017)
Tříkrálová sbírka v Duchcově se blíží - prosím, pomozte! (27.11.2017)
Setkání tříkrálových koledníků v Duchcově (11.03.2017)
Výsledky tříkrálové sbírky ve FATYMu 2017 (22.02.2017)
Celostátní soutěž Nakresli tři krále u Ježíška v betlémě (22.02.2017)
IV. Tříkrálová sbírka Nový Šaldorf: průběh a 5. 2. kino - Anděl Páně 2 (03.02.2017)
FATYM předával medaile (01.02.2017)
Výsledky Tříkrálové sbírky v Duchcově (01.02.2017)
PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2017 (21.01.2017)
Tři králové ve vranovské škole a v Onšově (16.01.2017)
Jak probíhala tříkrálová sbírka v jeníkovské farnosti (11.01.2017)
Žehnání tříkrálovým koledníkům odstartovalo tříkrálovou sbírku (03.01.2017)
Setkání tříkrálových koledníků (03.01.2017)
Tříkrálová sbírka v Duchcově (21.12.2016)
Setkání tříkrálových koledníků v Duchcově (28.01.2016)
Kino pro tříkrálové koledníky (26.01.2016)
Tři králové v MŠ a ZŠ Šumná (21.01.2016)
Tříkrálová sbírka 2016 - Šumná (21.01.2016)
Výsledky tříkrálové sbírky (nejen) ve FATYMu 2016 (17.01.2016)
Uskutečnilo se setkání tříkrálových koledníků na faře ve Vranově n.D. (17.01.2016)
Výsledky Tříkrálové sbírky v Duchcově (14.01.2016)
V novinách vyšel článek o tříkrálové sbírce v Duchcově (11.01.2016)
Jak proběhla Tříkrálová sbírka v Duchcově? (10.01.2016)
Mše svatá s dětmi na Šumné (07.01.2016)
Tři králové ve štítarské škole (07.01.2016)
Tři králové ve štítarské školce (07.01.2016)
Tříkrálová sbírka ve Štítarech 2016 (07.01.2016)
Tříkrálová sbírka - A na co se výbírá? (07.01.2016)
Tři králové navštívili také obec Lančov (07.01.2016)
Hledá se král (03.01.2016)
Autobus na žehnání tříkrálovým koledníkům v Brně (28.12.2015)
Výtvarná soutěž - Nakresli betlém (26.10.2015)
Co se dá vyčíst mezi řádky z výsledků tříkrálové sbírky? (12.02.2015)
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015 (08.02.2015)
Tříkráloví koledníci na výstavě a v kině (01.02.2015)
Poděkování za tříkrálovou sbírku (27.01.2015)
Ve školách FATYMu byla radost (27.01.2015)
Tři králové u svatého Mikuláše (27.01.2015)
Tříkrálová sbírka 2015 FATYM Vranov nad Dyjí (22.01.2015)
Tříkrálová sbírka ve Štítarech (17.01.2015)
Pokladničky z TKS 2015 v Duchcově spočítány (16.01.2015)
Teplický deník: V Duchcově se to hemžilo skupinkami tříkrálových koledníků (15.01.2015)
Setkání tříkrálových koledníků (15.01.2015)
2. Tříkrálová sbírka 2015 - Nový Šaldorf (13.01.2015)
Tříkrálová sbírka v Duchcově (12.01.2015)
Film o medvídkovi Paddingtonovi (12.01.2015)
Nakresli tři krále - informace pro Duchcov a okolí (09.01.2015)
Tříkrálová sbírka ve farnosti Zábrušany (07.01.2015)
Tříkrálová sbírka Duchcov 2015 (07.01.2015)
Ve FATYMu začaly tříkrálové sbírky (04.01.2015)
Tříkrálová píseň My jsme průvod od Tří králů.... (25.12.2014)
Zahájení Tříkrálové sbírky 2015
v katedrále v Brně na Petrově
(19.12.2014)
O vyhlášení soutěže Nakresli Tři krále v Teplickém deníku (13.03.2014)
Poděkování ředitelky Oblastní charity Most za podporu při konání Tříkrálové sbírky 2014 (08.02.2014)
Pohádka Ledové království (30.01.2014)
Výsledky TKS 2014 (30.01.2014)
O soutěži Nakresli tři krále v Teplickém deníku (29.01.2014)
Tříkrálová sbírka na Šumné (27.01.2014)
Tříkrálová sbírka ve Štítarech (27.01.2014)
Tři králové u svatého Miluláše (25.01.2014)
Slavnost Tří králů a Tříkrálová sbírka 2014 - Církevní střední zdravotnická škola Grohova, Brno (24.01.2014)
Duchcov - Znojemští 2014 (23.01.2014)
Výsledek tříkrálové sbírky v Duchcově (20.01.2014)
Tříkrálová sbírka 2014 - Nový Šaldorf (19.01.2014)
Článek v Teplickém deníku: Do Duchcova přijeli koledníci z jižní Moravy (13.01.2014)
POZVÁNÍ PRO TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY (07.01.2014)
Zahájení Tříkrálové sbírky 2014 v Brně (07.01.2014)
Tříkrálová sbírka Duchcov 2014 v Teplickém deníku (04.01.2014)
Tříkrálová sbírka ve Štítarech a na Šumné (18.12.2013)
Tříkrálová sbírka Duchcov 2014 (17.12.2013)
Zahájení Tříkrálové sbírky 2014 (17.12.2013)
Poděkování otce biskupa Vojtěcha za Tříkrálovou sbírku 2013 (12.02.2013)
Kocour v botách ve Štítarech na faře (09.02.2013)
Tříkrálovský přípitek ve Vranově n. D. (25.01.2013)
Do kina a na bruslení (25.01.2013)
Výsledky tříkrálové sbírky (24.01.2013)
Výsledky TKS 2013 – FATYM Vranov nad Dyjí (23.01.2013)
Tříkrálová sbírka - farnost Zábrušany (23.01.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: FATYM Vranov nad Dyjí a farnost Jeníkov a město Duchcov (22.01.2013)
Nakresli tři krále - vítězové (19.01.2013)
POZVÁNÍ PRO TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY (19.01.2013)
Kino pro tříkrálové koledníky, asistenty
a organizátory
(18.01.2013)
Nakresli tři krále - vítězové Duchcov (12.01.2013)
Tříkrálová sbírka - Zábrušany - třetí den (04.01.2013)
Tříkrálová sbírka - Zábrušany - druhý den (04.01.2013)
Tříkrálová sbírka - Zábrušany - už začala (03.01.2013)
Tříkrálová sbírka - Zábrušany, Jeníkov (01.01.2013)
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2013 (28.12.2012)
Tříkrálová sbírka v Duchcově (28.12.2012)
Výsledky tříkrálové sbírky v Duchcově (23.02.2012)
Konečný výsledek Tříkrálové sbírky 2012 (14.02.2012)
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2012 (14.02.2012)
Tříkráloví koledníci v kině (29.01.2012)
Tříkrálová sbírka ve Višňovém 2012 (26.01.2012)
Výsledky TKS 2012 – FATYM Vranov nad Dyjí (24.01.2012)
Film ,,NA VLÁSKU"pro koledníky, asistenty
a organizátory Tříkrálové sbírky 2012
(22.01.2012)
Třikrálový přípitek (17.01.2012)
Tříkrálová sbírka v Duchcově 2012 (14.01.2012)
O Tříkrálové sbírce psali také v Teplickém deníku (12.01.2012)
Tříkrálová sbírka v Duchcově (10.01.2012)
Tříkrálová sbírka na Šumné (09.01.2012)
Tříkrálová sbírka ve Štítarech (09.01.2012)
Soutěž o nejlepší fotografii a video z koledování (07.01.2012)
Zahájení tříkrálové sbírky (04.01.2012)
Pozvánka na setkání všech Tříkrálových koledníků (04.01.2012)
Hledá se druhý a třetí král, nebo-li Kašpar a Baltazar- "Najde se?" (02.01.2012)
Přidejte se k nám na tříkrálovou sbírku v Duchcově (02.01.2012)
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2012 (29.12.2011)
Betlémské světlo 2011 (27.11.2011)
Tříkrálová sbírka 2011 v Duchcově - video (13.10.2011)
Tříkrálová sbírka v Duchcově 2011 - další foto (14.02.2011)
Setkání tříkrálových koledníků (30.01.2011)
Výsledky TKS 2011 – FATYM Vranov nad Dyjí (27.01.2011)
SHREK 4 – neděle 6. února v 16.00 (27.01.2011)
Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 v Jeníkově a okolí (24.01.2011)
Tříkrálová sbírka v Duchcově 2011 - foto (23.01.2011)
Jak proběhla třikrálová sbírka v Duchcově (17.01.2011)
Požehnání otce biskupa tříkrálovým koledníkům (16.01.2011)
Zážitek z Duchcova (11.01.2011)
Setkání Tříkrálových koledníků na faře ve Vranově (11.01.2011)
Tříkrálová písnička: My jsme průvod od Tří králů (06.01.2011)
Doplňující informace k tříkrálové sbírce v Duchcově (06.01.2011)
Třetí král (30.12.2010)
Třikrálová sbírka v Duchcově - co ty na to??? (10.10.2010)
Tříkrálový šátek pokaždé jinak (26.02.2010)
Odměna tříkrálovým koledníkům (22.02.2010)
Výsledky třikrálové sbírky (30.01.2010)
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2010 (23.01.2010)
Pozvánka na setkání tříkrálových koledníků (14.01.2010)
Třikrálová sbírka v Olbramkostele a Hostěrádkách (13.01.2010)
Tříkrálová sbírka na Šumné a ve Štítarech (09.01.2010)
Požehnání otce biskupa koledníkům Tříkrálové sbírky 2010 (04.01.2010)
Také se připravujete na "tři krále"? (28.12.2009)
Neváhejte a přidejte se ke Tříkrálové sbírce v Duchcově! (18.12.2009)
Výsledky Tříkrálové sbírky 2009 (01.02.2009)
Tři králové 2009 - Štítary, Šumná (07.01.2009)
Průvod Tří králů aneb "my Tři králové jdeme k Vám" do Olbramkostela a Žerůtek (07.01.2009)
Požehnání pro Tříkrálové koledníky (05.01.2009)
Tříkrálová sbírka 2009 (26.10.2008)
Setkání tří králů ve Vranově nad Dyjí. (05.02.2008)
Tříkrálový průvod v Olbramkostele (23.01.2008)
Tříkrálová sbírka ve Stálkách (19.01.2008)
Tříkrálové setkání s otcem biskupem Vojtěchem. (19.01.2008)
Tři králové byli i v Olbramkostele a Žerůtkách (10.01.2008)
Tříkrálová sbírka 2008 (07.01.2008)
Tříkrálová sbírka v Lančově letos vynesla 4 280 Kč - děkujeme... (06.01.2008)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 08. 02. 2014 | 8176 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace