Zajímavé...

Tři dny temnoty

Solar eclipse, Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, /en.wikipedia.org Marie-Julie Jahenny, stigmatička a možná největší mystička v dějinách církve se narodila 12. února 1850 v Blain, Francie. V 12-ti letech se stala členkou třetího františkánského řádu.

V roce 1873 obdržela stigmata. Trpěla ranami na rukou, nohou, boku, trnů a ramen.

Cely život trpěla a to za hříchy Francie a světa.

Vyznačovala se příkladnou poslušností duchovnímu vedení a svému biskupovi. Dokázala okamžitě rozpoznat požehnaný předmět, 5 let žila jen ze svatého přijímání pod lékařským dozorem. Zemřela dne 4.března 1941.

"Všechna díla odsouhlasená neomylnou Církví přestanou na určitý čas existovat tak, jak je známe dnes. Církev, jak ji známe, načas přestane existovat. V tomto čase bolestného zničení, budou na Zemi manifestovaná výrazná znamení. Jestli kvůli nestoudnosti mužů sv. Církve bude tato ve tmě, Bůh sešle také tmu, která zastaví zhýralé v hledání hanebností ..."

Ve dnech 27.11.1902 a 10.5.1904 obdržela poselství o spiknutí ohledně nové mše:

«Dávám ti VAROVÁNÍ. Učedníci, kteří nejsou podle mého evangelia, pracují pod vlivem nepřítele duší na změně mše, která obsahuje slova, která jsou z mého pohledu ohavná. »

"Když přijde osudová hodina zkoušky víry mých kněží, tyto texty budou slavit, bude to čas druhé éry. První éra je mým časem a časem mých kněží, zatímco druhá éra znamená pronásledování, při kterém nepřítel víry a svatého náboženství vloží své formulace do knih druhého slavení. Mnoho svatých kněží slova s pečetí pekla odmítne.

Toto je duch těch, kteří mě ukřižovali a očekávají království nového mesiáše.
"

červen 1881

"Chybami (kněží) prolomí své sliby. Kniha života obsahuje seznam jmen, který "trhá srdce".
"Kvůli slabému respektu, kteří mají Boží apoštolové, naroste zástup lhostejných a ustane zachovávání zákonů. Kněz sám je zodpovědný za ztrátu respektu, protože on sám nerespektuje svou svatou službu a místo, které zastává. Zástup následuje stopy svého pastýře, to je velká tragédie. Duchovenstvo bude přísně potrestáno za svou nepochopitelnou nestálost a velkou zbabělost, která není v souladu s kněžskou funkcí.

"Hrozný trest přijde na ty, kteří se každé ráno setkávají s oltářní Svátostí. Nepřišel jsem na vaše oltáře na to, abych byl mučen. Trpím od takových srdcí stokrát více, než od čehokoliv jiného. Mé děti, nemohu těmto kněžím udělit pardon.
"

Marie - Julie Jahenny říká, že "ti, co vládnou zástupům, budou za nastávající krizi zodpovědní. Komunismus nezvítězí, pokud církev zůstane věrná." Vzpomíná rostoucí svobodu, které se kněží a biskupové budou těšit a jak špatně s ní naloží.

Vzpomíná papeže, který bude vážně apelovat na duchovenstvo. Nebude však uposlechnutý a shromáždění biskupů bude žádat ještě větší svobodu, deklarujíc, že nebudou poslouchat papeže.

Maria_Julia_Jahenny, volné dílo,


Marie-Julie pak pokračuje a říká, že vypukne Červená revoluce. A mluví o "hrozném náboženství", které nahradí katolickou víru a vidí "mnoho, mnoho, biskupů" zmatených tímto "svatokrádežným, hanebným náboženstvím". Nastane velký rozptyl kněží. Praví kněží budou nahrazováni pekelnými posly. Bude to znamenat nové modlitby, nové kostely, nové křty, nová společenství.

7.červenec 1880, Pán Ježíš: "Církev bude zbavena hlavního pastýře. Hlava církve bude hrubě znevážená."

4.11.1880: Panna Maria - Julie v extázi popisuje martyrium papeže "Hlas Církve, zpoza zastřeného zraku přichází k mé duši jako hlas umírajícího. Vrchní pontifik (papež) začíná svou bolestnou řeč směrem ke svým dětem, kterým je otcem. Je to pro mou duši meč. ... Vidím bílé ptáky, jak odnášejí ve svých zobácích jeho krev. Vidim Petrovu ruku přeťatou hřebem. Vidím jeho roucho rozdrásané. Och, jak trpím."

Tři dny temnoty

Tři dny temna byly prorokované mnohými svatými, včetně sv. Pátra Pia.

Marie -Julie oznámila, že nastanou 3 dny temna, během kterých budou uvolněny pekelné síly a budou hledat všechny Božích nepřátele. Ty tři dny budou čtvrtek, pátek a sobota - Dny související se Svatou Obětí a s Bolestmi Panny Marie. (4. leden, 1884).

Panna Maria 20. 9. 1882 .: "..peklo bude vypuštěno na Zem. Hřmění a blýskání zapříčiní, že ti, kteří nemají víru a víru v Mou Sílu, zemřou strachem."

"Během těchto tří dnů děsivé temnoty nesmí být otevřeno žádné okno, protože nikdo nebude schopen dívat se na zem a na příšerné barvy, které bude mít - aniž by v tom momentě nezahynul."

"Obloha bude v plamenech, zem dostane trhliny. Bude třeba všude nechat svítit požehnané svíčky. Žádný jiný objekt světlo nevydá. JEDNA svíčka postačí na celou dobu trvání noci pekla. V domech zkažených a rouhačů svíčky nevydají světlo."

CC0, pixabay.com


"NIKDO mimo úkrytu nepřežije. Země se zatřese jako při soudu a strach bude obrovský. Ano, budeme poslouchat modlitby tvých bratrů. Budeme je potřebovat na oslavu Kříže. ... "

(8. prosinec 1882).

"Panna Maria říká: "Všechno se zatřese, kromě toho kusu nábytku, kde bude hořet svíčka. Shromážděte se kolem mého požehnaného obrazu a kolem kříže. To vás udrží mimo tohoto teroru."

"Během této tmy budou ďáblové nabývat ohavných tvarů. Oblaka červená jako krev se budou pohybovat po obloze. Hromy budou otřásat zemí a blesky protínat nebe. Zem se bude otřásat v základech. Moře se zvedne a jeho hučící vlny se rozlejí na pevninu ..." "Planeta se stane obrovským hřbitovem. Mrtvoly hříšníků budou pokrývat zem. Tři čtvrtiny populace na planetě zahyne."

(Sarahma)

Převzato z www.magnificat.sk/, článek z 20. července 2012 naleznete zde.

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale
* Bible a světci o očistci
(16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor (03.11.2016)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 04. 2021 | 841 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace