Zajímavé...

Tolik potřebný humor

Mše sv.  na Štice Chvála Kristu a Marii,
vážení, Bohu díky Vám za Vaši úžasnou práci pro Boha a nádherný časopis Milujte se! - Po zvážení Vám posílám svoji úvahu o radosti, kterou můžete jak uznáte za vhodné zveřejnit. Přeji Vám hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie.


Velkým problémem dnešní doby, přičemž mám na mysli Evropu, zvláště západní a střední, je postupná ztráta skutečného upřímného humoru, který by tryskal z čistého srdce nezatíženého pesimismem, skepsí, negativismem, marným tápáním jakoby ve tmách i celkovou frustrací, rozčarování nad zlem, jež svými jedovatými šlahouny obepnulo téměř celou zemi a absencí naděje do budoucna. Pravdou je to, že opravdu žijeme ve vážné době, kdy světu hrozí takové skutečnosti, jako je „skleníkový efekt“, „ozónová díra“, globální znečištění průmyslovými emisemi, ubývání deštných pralesů, které udržují celkové klima planety atd. Je to krize. Ovšem krize není totéž, co slepá ulice, protože Bůh má dosti moci, aby toto vše, co člověk v kooperaci se satanem natropil, opět dal do pořádku. Neřekl snad v Janově Apokalypse: „Hle, obnovuji všechno!“ - ?

Může to být skutečně jeden z vážných důvodů, proč humor, ovoce upřímné především křesťanské radostnosti, se dnes ponenáhlu vytrácí. Jak známo, ďábel opravdu nejvíce jásá, když člověku může ze srdce vyrvat radost ducha, tedy i humor, jak tvrdil sv. František z Assisi, který smutku, který nazval „nejhorším zlem“, vypověděl nesmiřitelný boj. Jiný světec, sv. Jan Bosco, řekl:“Ďábel má strach z radostného člověka.“ Ano, v důsledku hluboce prožívaná radost plná humoru je opravdu tím, co není a ani nemůže být z tohoto světa, neboť je to jeden z plodů Ducha Svatého, které vypočítává sv. Pavel v listě Galaťanům (Gal 5, 22). Jiným příkladem může být opravdu humorná epizoda ze života sv. Ignáce z Loyoly. Tehdy ještě jako zakladateli a generáli jezuitského řádu se doneslo, že jeden spolubratr si velmi libuje v jídle, ba dopřává si i velké porce. Sv. Ignác si ho nechal zavolat a řekl mu:“Slyšel jsem, bratře, že si velice libuješ v jídle, je to pravda?“ – On odpověděl:“Ano, otče.“ – Nato Ignác se dal do smíchu a řekl mu:“Jen tak dál, bratře, i jídlem můžeš oslavovat Stvořitele!“

Je to skutečně tak, že humor je nejen „kořením života“, jak všeobecně se tvrdí, ale rovněž i jakási obrana vůči duchu tohoto světa, jehož knížetem je ďábel, jak řekl Ježíš, který je bytostí, která humor nezná a nesnáší. Po svém pádu díky své pýše nepozbyl andělské mohutnosti, které mu Bůh ponechal, ale vše, co je z Božího Ducha, proto plným právem napsal K.G.Chesterton, že Luciferův pád způsobila jeho vážnost. A je to skutečně na pováženou, že ve chvíli, kdy nebeští duchové jásali, radovali se a děkovali Stvořiteli za svoje zrození, zůstal jeden „beze slova“ a zakabonil se jak nebe před bouří…

Samozřejmě, že v životě jsou chvíle, kdy člověku prostě „do smíchu není“, kdy zármutek, který na něho dolehl, má svoje opodstatnění: úmrtí milované osoby, rozchod, rozvod, nemoc, existenční těžkosti, porážka jakéhokoli druhu. To vše jsou etapy, kterými prochází většina lidí, nikdo snad nemá doslova „na růžích ustláno“, neboť tento svět není ničím jiným než slzavým údolím, žádným „rájem“, který ve své naivitě umělce prožíval malíř Paul Gauguin na ostrově Tahiti v objetí krásných zdejších dívek. Přesto však křesťan by se neměl – jde-li to – příliš v zármutku utápět, ba naopak měl by sebrat všechny síly a Nepříteli veškeré radostnosti a humoru se neohroženě postavit, asi tak, jak to dělal farář arský, sv. Jan Vianney, jehož satan sužoval několik let a světec na to vše odpovídal výsměchem.

Je skutečně potřebné, aby na našich tvářích byl znatelný úžas vykoupených lidí, jejichž hříchy byly smyty Krví Kristovou, o které zpívá sv. Tomáš Akvinský ve svém eucharistickém hymnu Adoro te devote, že jediná její krůpěj by všeho světa hříchy obmyla. Ano, je to tak, že musíme kráčet cestou našeho Pána, který jisto jistě se také smál a docela bych věřil tomu, že po svém veřejném kázání si v okruhu svých učedníků dělal šprýmy z farizeů a zákoníků, zakaboněných jako onen největší Pesimista a Zoufalec, jemuž tak věrně, ač nepřímo sloužili.

Je naší křesťanskou povinností, aby se nás lidé doptávali po důvodech naší naděje, aby takoví ateističtí a nihilističtí filosofové jako Nietzche neměli důvod tvrdit:“Ti křesťané by měli vypadat vykoupeněji.“
Vděčný čtenář Petr Stloukal

Sdílet

Související články:
Svědectví o medailce Panny Marie (22.12.2023)
"Zatímco s ní mluvím, na Kyjev padají bomby." Řeholnice, na kterou mířili ostřelovači (27.04.2022)
P. Rob Galea - od rebela přes hudebníka až po kněze (13.04.2022)
Francesco Cristofaro, zdravotně postižený farář: „Chci být knězem až do konce“ (10.04.2022)
Palestinská písničkářka Lina Sleibi (13.08.2021)
Rozhovor s generálním představeným řádu kamilianů, otcem Walterem Vinci (24.07.2021)
Svědectví kněze z Indie (01.07.2021)
Přijeďte k nám do Vranova (02.06.2021)
Kříž ze San Damiana. Poznejte jeho pozoruhodnou symboliku a modlete se s ním! (12.04.2021)
Výročí zjevení Božího milosrdenství (05.04.2021)
Mé setkání se Svatým otcem (30.03.2021)
Doba postní a Velikonoce: Doba trojího obrácení a vzkříšení (23.03.2021)
Eucharistický zázrak v Betánii ve Venezuele (17.03.2021)
Rozhovor s herečkou Claudií Koll - „Věřit až do konce“ (16.03.2021)
Rozhovor s P. Robem Galeou pro časopis Milujte se! (09.03.2021)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (22.07.2020)
Pražské Jezulátko: Modlitba ve velké úzkosti (23.04.2020)
Pěkná propagace časopisu Milujte se! (27.02.2019)
Nový stojan v bazilice v Šaštíně je též pro časopisy Milujte se! (09.02.2019)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (21.01.2018)
Prosba z redakce časopisu Milujte se! (24.11.2017)
Některé z myšlenek papeže Františka k mládeži (17.09.2017)
Časopis Milujte se! jako dárek pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (23.12.2016)
Ohlasy na časopis Milujte se! - září - prosinec 2016 (15.12.2016)
Návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (02.11.2016)
Charismatická katolická konference 2016 (14.07.2016)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (30.05.2016)
Časopis Milujte se! vychází už i v arabštině (24.05.2016)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (21.02.2016)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (29.09.2015)
Roznášení časopisu Milujte se! v Dubňanech (27.08.2015)
Časopis Milujte se! - co to je, kdo to dělá a jak to funguje... (10.06.2015)
Ohlasy na knihu Cena, kterou zaplatíš (09.06.2015)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (25.02.2015)
Předehra toho, co čeká vás, Evropany... (20.02.2015)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (25.12.2014)
Kdo bude hrát druhé housle? (24.10.2014)
Evangelista Lukáš (18.10.2014)
Prosba o pomoc s časopisem Milujte se! 28.9. 2014 (22.09.2014)
Mohu? Děkuji! Promiň! (20.09.2014)
Příběh ze života (19.09.2014)
Na cestě... (13.09.2014)
Bible - alespoň ji otevřit (03.09.2014)
Předsevzetí (02.09.2014)
Farní den v Mohelně (01.09.2014)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (30.08.2014)
Opovážlivé posuzování - a co s tím? (26.08.2014)
Podvedl sám sebe - článek pro povzbuzení (24.08.2014)
Prosba o svědectví pro časopis Milujte se! (05.08.2014)
Smíření (31.07.2014)
Lehkovážné posuzování (29.07.2014)
"Přikládání" - aneb příběh, který mě oslovil (12.07.2014)
Mimořádná nabídka: časopis Milujte se! pro Noc kostelů 2014 (13.05.2014)
Pomoc misiím? Proč? (09.05.2014)
Další ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (23.04.2014)
A hlavně netlačit na pilu... (13.03.2014)
Blahoslavený Marcel Callo (08.02.2014)
Tisíc bodů... (07.02.2014)
Homeopatie (18.01.2014)
Nuda? Ne - přesycení! (16.01.2014)
Další ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (13.12.2013)
Nebesa vypravují o Boží slávě... (08.12.2013)
Hostie přeměněná na srdeční tkáň (04.12.2013)
Krev za krev (03.12.2013)
Miluj jako první (02.12.2013)
CO SE STALO, KDYŽ ... (01.12.2013)
Neschopnost žít (23.11.2013)
Dej lásku a lásku dostaneš...Počítáme s tebou! Láska zmůže nemožné... 1+0=10 a 1 + 1000 = 11000?! Anebo je to jinak? (15.11.2013)
Vyšlo 26. číslo časopisu Milujte se! (08.08.2013)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (27.07.2013)
Milujte se! na Velehradě (04.07.2013)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (27.05.2013)
DVD Křesťané ve společnosti - objednejte si! (05.04.2013)
Ohlasy čtenářů časopisu Milujte se! (12.01.2013)
Reakce na brožurku Příprava na svátost smíření dnes (25.10.2012)
Z ohlasů čtenářů na časopis Milujte se! (09.10.2012)
Vyšlo 21. číslo časopisu Milujte se! (08.06.2012)
Nabídka pořadatelům Noci kostelů (27.05.2012)
Nové číslo časopisu Milujte se ! (28.04.2012)
Propagace časopisu Milujte se! (27.04.2012)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (17.04.2012)
Roznášení časopisu Milujte se! v severních Čechách (02.01.2012)
Reakce na časopis Milujte se! (08.12.2011)
Vyšlo 19. číslo časopisu Milujte se! (01.12.2011)
Vůně prvních pátků (04.11.2011)
Zážitky z podziních prázdnin (01.11.2011)
Kongres katechetů na Velehradě - seminář o časopisu Milujte se! (28.10.2011)
O časopisu Milujte se! na stránkách vlčnovské farnosti (07.10.2011)
Vyšlo 18. číslo časopisu Milujte se! (26.09.2011)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (10.06.2011)
Lectino divina (24.05.2011)
Evangelizační nabídka: Věnujte Milujte se! návštěvníkům při Noci kostelů (23.05.2011)
Otto Opálka (18.04.2011)
Časopis Milujte se! ve farním zpravodaji (11.02.2011)
Některé další ohlasy na časopis Milujte se! (21.12.2010)
Vyšlo 15. číslo číslo časopisu Milujte se! (12.12.2010)
Časopis Milujte se! - 14. číslo (27.09.2010)
Ohlasy na časopis Milujte se! (24.07.2010)
Přišlo do redakce... (02.06.2010)
Zajímavý ohlas na časopis Milujte se! (19.05.2010)
Jasné slovo otce biskupa k SČS - S odvahou proti proudu (05.05.2010)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (03.05.2010)
Kdo věří v Boha, je šťasten (23.03.2010)
Napsali nám do redakce časopisu Milujte se! (14.03.2010)
Tiskárna Tigr (08.11.2009)
Prosba na členy SČS (21.09.2009)
Hledáme dobrovolníky pro drobnou jednorázovou pomoc (13.09.2009)
10. číslo časopisu Milujte se! (31.07.2009)
9. číslo časopisu Milujte se! (27.05.2009)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2009)
Zamilovaný Bůh (31.01.2009)
Osmé číslo časopisu Milujte se! (20.01.2009)
Sedmé číslo časopisu Milujte se! (01.12.2008)
Přijetí nových členů do Společenství čistých srdcí (29.11.2008)
Šesté číslo časopisu Milujte se! (01.10.2008)
Páté číslo časopisu Milujte se! (01.10.2008)
Pochod pro život - pozvání (25.03.2008)
Vyšlo čtvrté číslo časopisu Milujte se! (18.03.2008)
Vyšlo třetí číslo časopisu Milujte se! (07.01.2008)
Anketa: Jaký způsob početí bych si přál? (14.12.2007)
Setkání členů Společenství čistých srdcí (07.10.2007)
Vyšlo druhé číslo časopisu Milujte se! (15.08.2007)
Milujte se! - nový časopis pro novou evengelizaci (18.06.2007)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 06. 11. 2013 | 7491 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace