Zajímavé...

TATO OBLUDA JE ZLO - svědectví 15leté studentky

Přináším dopis jedné 15leté studentky rakouského gymnázia. Je to šokující svědectví nejen o způsobu výuky náboženství v Rakousku a zároveň volání o pomoc - výkřik prýštící z velké lásky k Církvi.
List zveřejnil salzburský biskup Andreas Laun.
Mimo jiné ho můžete najít ve zpravodajství Agentury Gabriela na stránkách http://www.magnificat.sk/nd/clanky/gab0710.html Zde je původní text stažený z těchto stránek.

Táto obluda je zlo, je ten Zlý, je lož a záhuba

„Výkrik, prýštiaci z lásky k Cirkvi“ – 15-ročná žiačka píše otrasný list o zneužívaní výučby náboženstva na rakúskych školách.
Poslal nám biskup Andreas Laun

Salzburg, 13.7.2010 (kath.net) 013 712 – Poznámka pomocného biskupa
Andreasa Launa pre kath.net:
„Tento list napísala 15-ročná študentka bez vplyvu zvonka, bez pomoci, napísala ho predovšetkým svojmu biskupovi a potom aj každému, kto chce naozaj počúvať! Je to výkrik, ktorý prýštiaci z lásky k Cirkvi. Smiem ho zverejniť, aby pohol srdcami zodpovedných v Cirkvi: „Prehliadanie“ a „ututlávanie“ v otázkach pravdy je dnes ešte častejšie ako v oblasti zneužívania – inak a predsa rovnako nebezpečné, ba dokonca možno horšie! Spoločenstvu v Pergame (Zjv 2,14-16) Boh mu vyčíta, že trpí mnohé herézy a varuje ho! Nás Boh bude obviňovať, že trpíme ešte mnohé iné bludy ako pergamskí kresťania, aj nás bude volať k zodpovednosti, pretože nerobíme ani to, čo by bolo možné.

Tu je text listu:

Vážený čitateľ, nezáleží na tom, kto ste, hneď na začiatok by som chcela povedať, že vám ďakujem a že sa budem za vás modliť, aj keď neviem, kto ste, či ste jednoduchý kňaz, veľmi vzdelaný človek s tromi doktorátmi, alebo dokonca pápež osobne!

Pretože pred Bohom sme všetci maličkí, boháč ako aj chudobný. No my sa môžeme tak radovať, že nás tak nekonečne miluje láskou, ktorá je neopísateľná! Láskou, ktorá dokonca zvíťazila nad smrťou! Teraz sa vás pýtam – môže takejto láske niečo odolať? Nie, prirodzene, že nie. Kto sa jej stavia na odpor, pláva proti prúdu, Boh je iba láska a milosrdenstvo. No milosrdenstvo, tak povedal pán kardinál Schönborn v prednáške v Medžugorí, milosrdenstvo si vyžaduje aj istú prísnosť.

Teraz by som vám chcela povedať, prečo píšem tento list. Nepíšem ho, aby som sa ním stala slávna. Nie, ale to, čo s touto obludou, s ktorou sa dennodenne stretávam a proti ktorej musím bojovať sama, si už nedokážem dlhšie udržať pre seba. Ona je nebezpečenstvom pre Katolícku cirkev.

Najnebezpečnejšie je, že prichádza plazivo! Keby sme ju len mohli vidieť! Táto obluda je zlo, Zlý, je to lož a záhuba! A ona sa stále viac približuje. Prichádza aj zhora, od vlády. Keď zlo prikážu zhora, čo môžeme robiť? Mlčať, aby sa nám nič nestalo? Ale ja vám hovorím, to je nesprávna cesta - mlčať a mať strach.

Dúfaj v Pána a buď SILNÝ! Aj keď to nepadne vždy ľahko, slzy, bolesti hlavy, označenie „outsider“ v triede a aj iné – to niečo stojí! Ježiš dal svoj život za nás za nesmierneho utrpenia. Pritom je moje malé utrpenie iba štipkou. Teraz by som vám, ctený čitateľ, chcela krátko porozprávať niektoré situácie z môjho života, ako sa vyskytujú dennodenne v piatej triede gymnázia. Je nás 21 žiakov, viac dievčat ako chlapcov. A z týchto 21 možno 3-4 viac ako dvakrát do roka „zablúdia“ do kostola, ako to tak pekne vyjadril náš učiteľ náboženstva! Každý deň sa ráno ozbrojujem modlitbou do boja, áno, život katolíckeho žiaka je skutočným bojom!

Ani dobre neviem, kde mám začať. Moji rodičia a ja sme experimentovali s ezoterikou. Ešte si dobre spomínam, ako sme robili cvičenie „Siedmi Tibeťania“ a ako sme si stále znova odnášali nové, pestré pekné kamienky od „ženy s magickými kameňmi“. Ale potom mama s pomocou milosrdnej sestry našla cestu k Bohu. A nové priateľky vo viere jej rozprávali o Medžugorí! V roku 2000 putovala naša rodina do Medžugorja a obrátila sa! Cítili sme, že Boh je REÁLNY!

A teraz som tu a pokúšam sa žiť s Ježišom a pre Ježiša: prirodzene, že aj ja som prežila moment „rozhodnutia“, či chcem teraz kráčať po ceste s Ježišom alebo bez Ježiša – a ja som povedala ÁNO!!!

Takže najprv niekoľko faktov o škole. Myslím si, že takmer viac ako polovica učiteľov vystúpila z Cirkvi, alebo majú s ňou už iba málo do činenia. Raz som videla staršiu učiteľku v kostole a ona sa nesmierne divila, že ja ešte chodím do kostola! Tu sa pýtam – je to normálne, som JA normálna, čo je v dnešnom svete normálne?? Čo robia mladí v mojom veku? Chľast patrí k tým najmenším veciam, myslím si.

Teraz by som vám chcela porozprávať o niekoľkých situáciách, v ktorých som veľmi trpela. Predovšetkým, preto, lebo som taká nevzdelaná a tak málo obratná v diskusiách! To jediné, o čo sa naozaj môžem pokúsiť, je milovať Ježiša celým srdcom a darovať mu svoju bytosť so slabosťami a chybami.
Raz sme na zemepise preberali tému „ženy“. Učiteľka sa nás pýtala, kde sú ženy ešte znevýhodňované okrem zamestnania. Ticho. Tu vykríkla (skutočne zakričala): Nuž predsa premýšľajte! Katolícka cirkev je najväčším nepriateľom žien vôbec! Súhlasné mrmlanie v triede (aha, ach áno, presne, súhlasí)... a ja som si myslela: Čo? Prosím? Ja som skutočne členom takejto „ženám nepriateľskej inštitúcie“, ale nepripadám si vôbec znevýhodňovaná! Naopak! Cítim sa nekonečne milovaná !!!!! Inokedy sa vyskytla otázka, prečo toľkí vystupujú z Cirkvi? Cirkevné dane, nuda? Znova ticho. Jediné s čím sa Cirkev dáva do súvislosti sú dane. Peniaze, peniaze a ešte raz peniaze! Ach! Keby len mysleli na tie dobré veci! Nie, to nikto nerobí! Cirkev všetci kritizujú, predovšetkým keď „sa musí“ platiť. Myslím si, že každá organizácia potrebuje peniaze, aby prežila. Cirkvi, ktorá vlastne iba dáva, platím rada!!

Tu zvolala naša učiteľka: „Nuž pomyslite predsa na slovo konzervatívny. Teda, či to nie je konzervatívne, keď ma po rozvode exkomunikujú?“ Bola som pravdepodobne jediná, kto si pomyslel: Nie. To má všetko svoj zmysel.

Teraz by som vám chcela porozprávať, čo do nás na „hodine náboženstva“ všetko hustia. Podľa môjho názoru je hanbou, že sa takýto cirkus ešte nazýva výučbou náboženstva a ešte k tomu rímskokatolíckeho! Máme knihu, v ktorej sa o Cirkvi naučíme málo, ba takmer nič. Väčšinu času sa učíme o iných náboženstvách, alebo o ekumenizme a ani v tom sa katolícka viera vôbec nevyskytuje!

Nuž áno, ale tým najdôležitejším a najvplyvnejším je učiteľ! Môžem vám krátko porozprávať, čo pre mňa znamenajú hodiny náboženstva?
Teda: raz sme mali vypracovať tému uznané náboženské spoločenstvá v Rakúsku v skupinách. Už neviem, či v tom bola aj Katolícka cirkev, ale jeden spolužiak sa opýtal: „Pán profesor, smieme urobiť aj Katolícku cirkev?“ Nesmierne som sa tomu tešila! Veď jeden sa o to predsa len zaujímal! No odpoveď nášho učiteľa ma šokovala: „Hmmm, nie ... nie, v tom sa predsa aj tak vyznáme, to nepotrebujeme ešte raz, to zaberie toľko času.“ To mi teda stačilo a ja som povedala: „Prepáčte, pán profesor: ak jedna skupina môže urobiť islam za 10 minút, tak snáď niekto dokáže vysvetliť aj Katolícku cirkev v krátkom čase!“ A pomyslela som si, že „v mládežníckom modlitbovom kruhu Loretto možno za 90 sekúnd vysvetliť, čo veríme, tam existuje na počiatku vždy 90 sekundové svedectvo.

Profesor to vzdal a pokúšal sa vyhovárať, ale potom prišla téma Haiti. Učiteľ nám dal „minútu na zamyslenie“, ale nikdy by neprišiel na to pomodliť sa desiatok ruženca, alebo iba Zdravas Mária či Otčenáš. A vôbec, na hodine náboženstva sa nikdy nemodlíme ani nespievame.

Raz sme meditovali alebo robili dychové cvičenia, raz chcel robiť Qui gong či Tai či, alebo také niečo. Nikdy som sa toho nezúčastnila. Prirodzene, že sme diskutovali o Haiti, a rád nám citoval titulnú stranu novín, kde sa písalo: „Teraz už nedokážem veriť“.

Tak rada by som sa raz porozprávala s týmto učiteľom, povedala mu, ako zle sa cítim po každej hodine náboženstva, aká som smutná a doráňaná! Hovorí o Bohu, ako by to bol vzdialený predmet, ktorý je z veľkej časti krutý a ktorý nám chce sťažovať život! Myslím si, že jeho názory nedokážem zmeniť a ani mi neprislúcha ho za to odsudzovať, ale najhoršie je: on VYUČUJE žiakov, ku ktorým sa aj tak o Cirkvi nič nedostáva a potom si zachovajú v pamäti iba to najhoršie!

A ďalej: mali sme hodinu diskusie o kňazoch, ktorí zneužili deti. Všetci sme to mali napísať na lístok a ja som si myslela: Konečne! Môžem sa k tomu vyjadriť bez toho, že by ma pokorovali! Pretože to, že polovica triedy nechce mať so mnou nič do činenia, ma prirodzene nenecháva ľahostajnou.

Napísala som, že to je prirodzene veľká tragédia, a že to naozaj nie je v poriadku. Ale teraz nemôžeme ísť a kvôli jednému posudzovať všetkých! V očiach mojich spolužiakov sú teraz všetci kňazi przniteľmi detí! Cirkev je ZLÁ! Každý raz si idem oči vyplakať, tak ma to bolí! A nielen, že sa mám v škole zle, ja si tento smútok a zlú náladu nesiem aj domov, veď tam žijem ďalej! Môj celý deň prebieha iba tak, že kŕčovito uvažujem, čo by som mohla urobiť!
No čo môže taký malý červ ako ja robiť proti toľkým, ktorí sú oveľa viac vážení? Stojím sama v škole, v ktorej neviem o nikom, kto by poznal mládežnícke hnutia ako Loretto alebo Totus Tuus, alebo koho by som už častejšie videla v kostole.

Náš učiteľ náboženstva je rozvedený, sviatosti, ako sa zdá, neberie veľmi vážne a Cirkev kritizuje, namiesto toho, aby ju sprostredkovával – a napriek tomu SMIE vyučovať náboženstvo? Nechápem to! Kde sú tu jasné predpisy? Rímskokatolícky učiteľ náboženstva by mal byť skutočne katolícky a hovoriť ZA Cirkev!

Mnohí napísali na lístok veci ako: „Tak nech sa farári ukájajú sami“ alebo, „Ako to môže Boh dopustiť“, alebo, ešte horšie: „Celibát treba zrušiť!“ K môjmu veľkému zdeseniu náš učiteľ s tým všetkým súhlasil! Povedal: „Sebaukájanie by mohlo byť riešením“ a „Každý by mal mať možnosť rozhodnúť sa, či sa chce oženiť, alebo nie!“ K tomu môžem iba povedať: také niečo nekresťanské som už dlho a od nikoho nepočula! Človek bol stvorený ako MUŽ a ŽENA a sú určení, aby sa navzájom milovali! Zatiaľ čo sebaukájanie je uspokojovanie potreby svojho ega! A celibát je jedna z najkrajších vecí, čistá a svätá! Môžem sa iba modliť a dúfať, že ho nezrušia, ako sa v triede teraz diskutuje: „Hej, hej, veď tí vo Vatikáne aj tak čoskoro zrušia.“

Či to už je tak ďaleko? Že sa MY kresťania sami špiníme, aby neveriaci ľudia ako títo znova prišli do Cirkvi? Mám vám povedať svoj osobný názor, milý čitateľ? Cirkev špinia iba tí, ktorí ju najmenej poznajú. Skutoční katolíci na nej majú sotva čo kritizovať, alebo vôbec nič. Ale títo „mudrlanti“ si nedajú nič vysvetliť a iba špinia našu svätyňu. Niekedy si myslím – nech si teda založia vlastnú cirkev! To, čo potom zostane, bude čisté víno.

Naspäť k učiteľovi náboženstva. Už som nedokázala počúvať to jeho „Ako to môže Boh dopustiť?“, prihlásila som sa a povedala som: „Pán profesor, my ľudia sme od Boha dostali dar slobodnej vôle a tak máme aj istú zodpovednosť!“ Pán učiteľ sa nakrátko zarazil a svoje slová ospravedlnil vetou: „Nuž áno, áno, ja mám tiež ten názor!“ – Mohla som sa rozrevať od hnevu! Predovšetkým preto, lebo na ďalšej hodine znova povedal: Ako to Boh môže dopustiť je nevysvetliteľné.

Vôbec je to v škole v ostatnom čase také, že sa už naozaj musím báť, keď sa objaví téma „Cirkev a viera“! Áno! Ja sa BOJÍM! Pretože potom sa vždy len nadáva a ja už nedokážem nič urobiť, iba sa možno dať do rozhovoru s niekým, kto má aspoň trocha záujem a moje odpovede považuje za logické. Teraz by som chcela prísť k posledným a takmer najhorším témam: sviatosti, homosexualita, rozvody a pápež.

Sviatosti sme preberali raz a chcela by som sa venovať podrobnejšie Eucharistii, ktorú dostala moja skupina! Konečne niečo naozaj katolícke! Celé popoludnie som hľadala obrázky a vytlačila som aj niečo zo zázraku v Lanciane. Vysvetlila som mojej priateľke, čo má povedať. Nemá tušenia, čo vôbec Eucharistia je. veď odkiaľ by aj mala! Prišiel deň prezentácie! Už som sa tešila, že mojím spolužiakom niečo dám, no učiteľ zrazu povedal: „To s Hostiou si treba predstaviť obrazne. Teda to netreba brať tak vážne, tak prísne, ako to robia tí bigotní katolíci, nuž to teraz neznamená, že sa pri premenení niečo premení, to je iba symbol ako pri telefonovaní. Ten druhý tam je, ale nie skutočne.“ To mi zasadilo veľkú ranu. Čo? Čo teda učí Katolícka cirkev?? JA verím, že to je naozaj Ježišovo Srdce!

Jeho ďalšia poznámka bola: Iba prapôvodné sviatosti sú „skutočne dôležité“! Doslova povedal: „Kňazom sa aj tak skoro nikto nestáva, na spoveď tiež aj tak často nechodíme, nuž aj pomazanie chorých je proste to, čo dostaneme nakoniec a manželstvo sa často rozvedie.“

Mne sa skutočne zrútil svet. Myslím si, kto už môže zostať pokojný, keď na jeho najlepšieho priateľa všetci pľujú, zle ho vykladajú a špinia? Ja nie!

Potom prišla ďalšia hodina. Nedokážem vám opísať, aké to boli bolesti! Je to akoby človeka strkali od jedného k druhému a nikdy nenašiel pokoj! Každý deň je pre mňa zápasom, každá hodina náboženstva ma robí ešte užialenejšou a zúfalejšou. Či nikto nepočuje moje volanie? Či mi nikto nepomôže? Či nikto nespoznáva nebezpečenstvo, že všetci moji spolužiaci nadobudnú rovnaký postoj voči Cirkvi? Som jediná, ktorá považuje hodiny náboženstva za nedôstojné?!

Podľa názoru učiteľa má byť celibát zrušený. Povedal, že pápež zakazuje antikoncepciu, teda aj kondómy a to hoci kondómy sú prostriedkom proti Aids! Podľa názoru učiteľa celibát by mal byť zrušený. No nielen to: on tvrdí, že Cirkev je „zarytá“, keď ide o tému sexualita a to vychádza už od sv. Augustína. Ale ja som sa prihlásila - okamžite som to aj oľutovala - ale predsa som povedala: To som ešte nikdy nepočula, všade sa o sexualite hovorilo iba dobre! On odvetil, že ale Cirkev je staromódna v niektorých bodoch, ako napríklad čo sa týka homosexuality. Myslela som si, že dobre nepočujem. Moja odpoveď na to znela: V Biblii stojí: „Nemáš mať pohlavný styk s mužom ako so ženou, bola by to ohavnosť.“ Na to učiteľ: „Nuž áno, ale potom by sme museli brať doslova aj to, že ženu treba pri nevere ukameňovať!“

Na to som už nemala odpoveď. Už som nevládala. Iba som na neho hľadela a on na mňa. Ako dvaja bojovníci. Chcem povedať, že som sa nikdy nehádala, nikdy by som ho neurazila, no cítili sme, že on sa nevyrovná s mojimi názormi a ja sa nikdy v živote nepridám k tým jeho!

Potom prebehol triedou výkrik hrôzy! „Pomoc! Aký starý že je pápež? 82? Nuž áno, tak aj rozpráva! Taký pomätenec!“ A tak sa všetko zvrhlo zlým smerom. Myslím, že po tejto hodine sa už nikdy neprihlásim. Budem mlčať, kým sa hodina neskončí. Ako rada by som mala aspoň RAZ hodinu, na ktorej sa niečo naučíme a niečo nám vysvetlia, na ktorej nám priblížia Boha. Za to by som sa ja týždeň postila.

A tak sa mi vodí deň čo deň. Na jednej hodine náboženstva za druhou. Tak rada by som sa skryla, unikla tomu, ale nejde to a nedokážem to zmeniť!

Tu končím svoj list. Nedokážem opísať všetky svoje slzy, vyjadriť svoj smútok a svoje zúfalstvo. Myslím si, že to najhoršie je - musím neustále striehnuť, aby som nezačala myslieť ako oni. –zg-
* * * * * * *

Sdílet

Související články:
Vnitřní ticho (25.11.2022)
Život Krista podle Fultona Sheena (12.11.2022)
TŘI POSTOJE K UTRPENÍ (26.10.2022)
La-Saletta (19.09.2022)
Jak reagovat, když lidé říkají, že Ježíš měl bratry a sestry? (16.09.2022)
Hřích či emoce? Hněv je jako nabitá zbraň, musí vystřelit. Otázka je, koho nebo co trefí (14.09.2022)
Ukřižovaná nekonečná lásko, miluji Tě (14.09.2022)
Ďáblovy lži, které slýcháme neustále a které vedou ke ztrátě duše (31.08.2022)
DUCHOVNÍ POVZBUZENÍ Z DĚL SV. AUGUSTINA (28.08.2022)
DUCHOVNÍ POSILA ZE SPISŮ SV. BERNARDA Z CLAIRVAUX (21.08.2022)
Videoklip k primiční mši svaté P. Josefa Janouška 19. 6. 2022 (12.08.2022)
Sestra Emmanuela - Krvi Kristova, uzdrav nás / Klíč k pokoji srdce (11.08.2022)
50 zásad od svatého Alfonze de Liguori pro duši, která chce dokonale milovat Ježíše Krista (06.08.2022)
2. srpna: Porciunkule - možnost získat odpustky (02.08.2022)
Promluva otce Matúša Marcina (13. 9. 2021) (28.07.2022)
NÁSLEDKY ÚMYSLNÉHO VŠEDNÍHO HŘÍCHU (23.07.2022)
O. Šebestián ofm: Už teď se rozhoduješ... (11.07.2022)
O tajemství Nejsvětější Trojice s prof. C. V. Pospíšilem (09.06.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Může být epilepsie u dítěte následkem hříchu rodičů? Co (ne)máme řešit (09.06.2022)
DŮLEŽITÉ! Nejsvětější srdce Ježíšovo a milosti, které vycházejí ze zachovávání prvních pátků (01.06.2022)
P. Peter Dufka SJ: Neklamné znaky přítomnosti Ducha Svatého (01.06.2022)
Být mimo společenství s Bohem aneb několik slov o hříchu (31.05.2022)
10 (povzbuzujících) lekcí o utrpení z Knihy Job (30.05.2022)
Sestra Emanuela z Medžugorje - Zastavit válku? Je to možné! (video + přepis) (24.05.2022)
Špatně formované svědomí: ďáblovo hřiště (23.05.2022)
Bůh ví, co je pro tebe nejlepší (14.05.2022)
KDO MÁ DUCHEM SVATÝM OSVÍCENÝ ROZUM A USPOŘÁDANÉ SRDCE, MÁ SPRÁVNÝ ÚSUDEK O VĚCECH SPÁSY (04.05.2022)
O. Šebestián ofm: Úleva, jak jednoduché... (29.04.2022)
Pálení čarodějnic (odpověď na otázku) (27.04.2022)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - soud Boha a soud člověka (video) (27.04.2022)
Vladyka Milan odpovídá: Život na hromádce, chlapi, kde jste? (26.04.2022)
Co „získáš“ pravidelným modlením se k Bohu? (22.04.2022)
Turínské plátno poprvé přezkoumal plastický chirurg (17.04.2022)
O. Šebestián ofm: Buď připraven... (17.04.2022)
Online ve světě – P. Piotr Glas – Duch Antikrista je už tady! – druhá část (video) (16.04.2022)
P. Jan Mach - Utrpení Ježíše Krista (k poslechu) (14.04.2022)
Online ve světě – P. Piotr Glas – Duch Antikrista je už tady! – první část (video) (13.04.2022)
Petrovo zapření - báseň (13.04.2022)
Příprava ke svátosti smíření - P. Ing. Aleš Opatrný (1. část) (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Král pokoje... (10.04.2022)
O. Šebestián ofm: Boží koktejl na míru... (07.04.2022)
O. Šebestián ofm: Co můžu? HODNĚ... (26.03.2022)
7 tipů Pátra Pia (08.03.2022)
Exorcista o. Ľuboslav Petričko - Lidé žiji ve strachu (video) (08.03.2022)
Popeleční středa, která připomene to podstatné (02.03.2022)
Postní pátky v brněnské katedrále (02.03.2022)
Postní doba (02.03.2022)
SLOVO - Ježíšovo pozvání do Getseman - Nestačí jen říkat ústy ... (01.03.2022)
Vladyka Milan odpovídá - Odpouštím, přesto cítím v srdci hněv (23.02.2022)
Kde je tvoje hromnička? (02.02.2022)
Prosím a děkuji (20.01.2022)
Myšlenky sv. Ludvíka M. Grigniona o mariánské úctě a sjednocení s Kristem (17.01.2022)
... ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. (15.01.2022)
Bdělost (09.01.2022)
Nejsvětější jméno Ježíš (03.01.2022)
Odpusť mi mé viny (páter Slavko Barbarič, OFM) (01.01.2022)
Matka Boží i Tvá - báseň (01.01.2022)
Slavnost Matky Boží Panny Marie (01.01.2022)
Příprava ke svátosti smíření - P. Ing. Aleš Opatrný (2. část, Zpytování svědomí) (17.12.2021)
Mít naději (páter Ljubo Kurtovič, OFM) (05.12.2021)
Známy americký exorcista: Satanova doba sa kráti! (30.11.2021)
Důvěřujte mi! - Co to opravdu znamená důvěřovat Ježíši?Novéna odevzdanosti (22.11.2021)
P. Marian Kuffa: 7 HLAVNÍCH HŘÍCHU - video a jeho přepis (06.11.2021)
Medicína novým náboženstvím, zdraví a příroda bohem? (16.10.2021)
Jedna studentka vyprávěla: (16.10.2021)
Slyšíš jen, na čem ti záleží ... (10.10.2021)
Pokora - klíč k našemu vítězství (01.10.2021)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 2 díl (01.10.2021)
Svatý Jeroným (30.09.2021)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 3 díl (29.09.2021)
Víš, co je to odvaha? (27.09.2021)
POSVÁTNÁ TRADICE - čím je a jak ji lépe pochopit (20.09.2021)
Obnova a oživení Církve je jedinou nadějí Ameriky (09.09.2021)
I vy chcete odejít? Nebo: Jaká je moje víra? (28.08.2021)
Sv. Maxmilián Kolbe o těžkém hříchu (14.08.2021)
Abby Johnsonová o modlitbě: "Posvátný růženec a Boží Milosrdenství ... jsou úžasné a mocné" (31.07.2021)
Balónky - jak se hledá štěstí (22.07.2021)
Buď člověkem modlitby! (15.07.2021)
Zájem o senzace a dělání senzací. Důvod a důsledky (09.07.2021)
Namaluj obraz znázorňující pokoj (20.06.2021)
"A tvůj Otec tě odmění, neboť on vidí i v skrytu." Mt 6, 4 (17.06.2021)
"Jestli vaše spravedlnost nebude větší než spravedlnost zákoníků a farizeů, nevejdete do nebeského království." Mt 5, 20 (14.06.2021)
Mše svatá s Ježíšem a Marií - mystické vidění K. Rivas (07.06.2021)
Online ve světě - o. Dominik Chmielewski - přijmi dar uzdravení a žij pravou víru (02.06.2021)
Nespěchejme s úsudky a hodnocením (02.06.2021)
Milé děti, drazí přátelé. Bylo to 40 dní (13.05.2021)
Pohádka: o sokolovi, který nechtěl vzlétnout (09.05.2021)
Pravda zůstává pravdou, i když... (09.05.2021)
Jak odolávat pokušení (07.05.2021)
Podmínka klidného spaní - "Neber se tak důležitě" (03.05.2021)
Možnost žádat o milost jednou skončí (01.05.2021)
Tři mniši a ďábel (29.04.2021)
Ano, víte to. Ale kdo z vás podle toho upravuje svůj život? (29.04.2021)
Svěříme-li se do služby Bohu, on si nás pokaždé dokáže nějak použít (28.04.2021)
Sestřelená kachna - když mě ďábel nepokouší (podobenství pro dnešní dobu) (27.04.2021)
Hledíme na druhé očima předsudků? (24.04.2021)
Už se na to nemůžeme dívat, dej jim práci - podobenství k dnešní době (22.04.2021)
Sv. Šarbel a jeho varování před ďáblem (16.04.2021)
7 staromódních hříchů, které vás stále mohou poslat do pekla (29.03.2021)
Zpytování svědomí podle zastavení křížové cesty (27.03.2021)
SLOVO Z 24. 2. 2021 PRO NÁROD (Společenství Křenovice) (06.03.2021)
Komentář prof. C. V. Pospíšila: Naprosto nevědecké „přemalby“ obrazu historického Ježíše (28.02.2021)
NIKDY SE NEPŘESTÁVEJ MODLIT! - Sv. Faustyna o síle modlitby v utrpení (18.02.2021)
Scott Hahn: ,S kompromisy nezvítězíme' (Život Cirkvi vo svete 6/2021) (15.02.2021)
Pevnější ve víře (Terézia Gažiová) (14.02.2021)
"Postavte světlo na svícen!" (14.02.2021)
Páter Slavko Barbarić: Bůh si nezaslouží naše obviňování (07.02.2021)
P. Dominik Chmielewski: Ježíš nezve všechny, aby trpěli (aneb Bojí se Vás Bůh?) (31.01.2021)
7 nejmocnějších způsobů ochrany katolíka před Antikristem, podle ct. arcibiskupa Fultona Sheena (29.01.2021)
Kněz vysvětluje: "Nejmocnější zbraní ďábla je strach. Jak ho porazit?" (23.01.2021)
Náš cíl je Nebe, domov věčného Otce (17.01.2021)
Síla svatého Božího jména (12.01.2021)
"Modlete se": Exorcista odhaluje otevřený duchovní boj Satana v Americe (01.01.2021)
Ano, mlčení o hříchu může být hříchem (31.12.2020)
Oprávněnost a důsledky vyhlášení dogmat (07.12.2020)
Jak jsem pochopil Neposkvrněné Početí (07.12.2020)
Může být modlitba nevyslyšená? Tajemství posledních časů od Anny Kateřiny Emerichové (23.11.2020)
Nikoho jsem nezabil a nikoho neokradl (+ promluva P. Maxe Kašparů) (23.11.2020)
10 způsobů, jak denně zachránit duše pro věčnost (16.11.2020)
P. Dominik Chmielewski: Chceme ukončení této epidemie, ale bez... (15.11.2020)
P. Peter Dufka SJ: Vidět, slyšet a cítit duchovními smysly (01.11.2020)
TV NOE - Ateliér užité modlitby: Marek Orko Vácha a P. Mgr. Roman Frič (30.10.2020)
P. Marian Kuffa: Pozor na ďábla! Přijde, když budeš úplně na dně (24.10.2020)
Čí je to otec? (19.10.2020)
Nejvíc motivující řeč otce Mikea Schmitze, jakou jsem kdy slyšel (01.10.2020)
Jak začlenit anděly do našeho života (01.10.2020)
Erik Dujava: Křesťanské kořeny moderní vědy (29.09.2020)
Pokud bojujete s hříchem, vyzkoušejte toto duchovní cvičení (23.09.2020)
Sv. Páter Pio o modlitebním boji (23.09.2020)
Jak ateisté objevují kouzlo křesťanství (21.09.2020)
I když jsi ..., Bůh (na tebe) čeká (19.09.2020)
"Rady zkušeného ďábla" pro současnou dobu pandemie (19.09.2020)
Všechno není na tlačítko ... (15.09.2020)
Jak vnímá Církev sebevraždu v tomto mém případě? (03.09.2020)
Publikace k objednání Akademie kanonického práva (20.08.2020)
Přibližují se porciunkulové odpustky 2.8.2020 na svátek Panny Marie Andělské (31.07.2020)
Vycházejí Pravidla pro vysluhování exorcismu - česky i italsky + Otec Bamonte: Záleží, na čí straně jsme. Dotaz zní – zříkáš se ďábla a věříš v Boha? (28.07.2020)
P. Dominik Chmielewski: Proč vytrvat v modlitbě? (20.07.2020)
KDO Z VÁS SE TĚŠÍ do kostela? (06.07.2020)
Pánovy přísliby ctitelům Jeho Svatých Ran a Krve (06.07.2020)
P. Dominik Chmielewski: Všechno má svou příčinu (video + přepis videa) (30.06.2020)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (18.06.2020)
VÍTE ŽE ODPUŠTĚNÍ UZDRAVUJE? (18.06.2020)
Trojice (06.06.2020)
Morální dilemata: Kdy je a kdy není hněv hříchem? (02.06.2020)
P. Dominik Chmielewski: Problém nevyslyšených modliteb (video + přepis promluvy) (28.05.2020)
Ne všechno „katolické“ je opravdu katolické, ani na facebooku (22.05.2020)
"Kdo víru ztratil, více ztratit nemůže." (12.05.2020)
NASLOUCHAT NESTAČÍ Svět prázdných zpovědnic je předsíní pekla (09.05.2020)
Bojujte proti ďáblu s Pannou Marií a růžencem (05.05.2020)
Virus kontra Bůh: Bůh zvítězí (27.04.2020)
Virus nebude vládnout nad námi! (21.03.2020)
DUCHOVNÍ VÁLKA (Kázání o. Daniela - ogień Jezus) (21.03.2020)
Otázkou není, zda Bůh dopustil nebo nedopustil pandemii, ale proč ji dopustil ...? (19.03.2020)
BŮH A ZLO - Může existovat Bůh, když je všude tolik zla? Může být takový Bůh dobrý? (17.03.2020)
P. Peter Dufka SJ: Čím nás obohacuje postní pokání? (08.03.2020)
Postní kalendář (27.02.2020)
Téma – koronavirus (možný průběh rozhovoru těchto dní) (25.02.2020)
Věřím v Boha, ale ne v Církev (24.02.2020)
Úvaha o současné Církvi (13.02.2020)
Na chirurgické oddělení přišel nový pacient (kratičký příběh o velkém svědectví) (09.02.2020)
Jaký je rozdíl mezi zdravou sebeláskou a sobectvím? (06.02.2020)
Erik Dujava: Mýty o Katolické církvi, které žijí i dnes (25.01.2020)
21 účinků "obyčejného" přežehnání (14.01.2020)
Exorcista: Ne posednutí, ale pokušení je nejvýznamnější démonickou aktivitou (03.01.2020)
Sv. Jan Maria Vianney: O nečistotě (29.12.2019)
Ježíši, co si o mně myslíš? (21.12.2019)
Otec Ľuboslav Petričko odpovídá: "Ďábla jsem osobně neviděl, chválabohu." (video) (12.12.2019)
„DVĚ SRDCE LÁSKY JSOU JEDINOU CESTOU K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI“ (09.12.2019)
Když při mši svaté kněz zvedne patenu... (09.12.2019)
Myšlenka o Matúša Marcina, exorcisty: Některé věci už v životě nezměníme (05.12.2019)
Poselství Božského Srdce světu vizionářce sr. Josefce Menéndezové (video + kniha ke stažení) (26.11.2019)
Umím se pokřižovat (16.11.2019)
Syntetické radosti. Nebo když místo modlitby volíme čokoládu. (28.10.2019)
Moc Ježíšova jména (07.10.2019)
10 inspirativních myšlenek od Otce Pia pro ty, kteří jsou v bolesti, utrpení, beznaději, strachu... (23.09.2019)
P. Peter Dufka SJ: Maria je vzor životní stability uprostřed všednosti (16.09.2019)
8 kroků jak jednat s nepříjemnými lidmi, kterým se nelze vyhnout (09.08.2019)
Účinky Ježíšovy Krve v biblických verších (08.08.2019)
P. Marián Kuffa - Co je zmyslem Tvého života? (07.08.2019)
Překonání závislosti na pornu: Neposkvrněné řešení virové epidemie podle tohoto kněze (23.07.2019)
Bible, Tradice a Církev - nerozlučitelné trio (20.07.2019)
5 slavných lidí, kteří zemřeli brzy po zesměšňováni Boha (18.07.2019)
Karol Dučák: V kostele by muži měli zůstat muži a ženy ženami! (14.07.2019)
HISTORIE MEDAILE A KŘÍŽE SV. BENEDIKTA (11.07.2019)
"Když Bůh říká ne" (04.07.2019)
Víš, co potřebuješ? Společenství! A to bez debaty. (30.06.2019)
P. Ján Krupa: Proč křesťané věří v jednoho Boha? - Odpověď nejstarší zachované apologie. (24.06.2019)
Terl Bryant o včele a medu (15.06.2019)
Svatodušní inspirace nejen pro Seslání Ducha svatého (04.06.2019)
Chcete dary Ducha Svatého? Proste Marii! (30.05.2019)
Gabriele Kuby: „Notre Dame v plamenech – výzva k obrácení Evropy!“ (21.05.2019)
10 důvodů, proč víme, že Kristus vstal z mrtvých (21.04.2019)
15 forem utrpení Páně (16.04.2019)
Pane faráři, odcházím z církve (13.04.2019)
6 úžasných málo známých faktů příběhu o marnotratném synovi (02.04.2019)
Když děláme znamení kříže, probíhá zároveň 21 věcí. Co se v tu chvíli opravdu děje? (23.03.2019)
Nikdy nezáviď nevěřícím, že 'mohou beztrestně hřešit' (15.03.2019)
Co dokáže půst (12.03.2019)
Myšlenky z knihy In sinu Jesu o nepřetržité eucharistické adoraci. (07.03.2019)
Svatopostní inspirace - výběr textů (06.03.2019)
Ježíš tě skutečně chce uzdravit (04.03.2019)
Satan je vysoce inteligentní a zručný pokušitel; vždy ví, co na nás platí. Jak to? (23.02.2019)
5 důvodů, proč padáme v modlitbě (21.02.2019)
Čím nás překvapí ďábel na cestě ke svatosti (21.02.2019)
Milan Bubák: Důvěra je nejvzácnější dar lásky (13.02.2019)
3 velké problémy s protestantskou doktrínou "Sola Scriptura" (Samotné Písmo) (12.02.2019)
Vyvarujme se neustálé meditace zla! (02.02.2019)
Světlo, jímž je Kristus (01.02.2019)
Svaté rány a věčná blaženost (31.01.2019)
Když Bůh stvořil všechno dobré, proč existuje zlo? (27.01.2019)
Jak mohou katolíci plněji žít v současné krizi (13.01.2019)
Páter Elias Vella - Dnes vím, že ďáblu nevadí. (13.01.2019)
Kristus musí růst i v našem životě (3. neděle adventní, cykl. C) (15.12.2018)
Novéna k dítěti Ježíši (k Pražskému Jezulátku) (14.12.2018)
13 citátů svatých, které odhalují skrytý život andělů (14.12.2018)
Neměj od Církve nereálná očekávání (29.11.2018)
Co nám dnes vlastně říká Svátek Krista Krále? (25.11.2018)
Vydávat svědectví pravdě (Slavnost Krista Krále) (23.11.2018)
Cokoliv děláš, dělej moudře, pamatuj na konec (33. neděle v mezidobí) (17.11.2018)
Jediná otázka, na kterou je třeba odpovědět v době smrti (14.11.2018)
Nevytvoříš si obraz a nespoutáš jím svého bližního (11.11.2018)
Ježíšova tvrdá výtka náboženského formalismu (32. neděle v mezidobí, cykl. B) (10.11.2018)
Hřešit je populární, ale mluvit o hříchu už ne (03.11.2018)
Neoddělit, ale ani nezaměňovat pořadí (31. neděle v mezidobí, cykl. B) (03.11.2018)
Věřit v Krista a věrně ho následovat (30. neděle v mezidobí, cykl. B) (26.10.2018)
Rány jak krvavé perly (21.10.2018)
Být sluhou všech, ne funkcionářem (29. neděle v mezidobí, cykl. B) (20.10.2018)
Žít podle evangelia nebo raději projít uchem jehly? (28. neděle v mezidobí, cykl. B) (12.10.2018)
Z tvrdosti našeho srdce pocházejí vlastní řešení (27. neděle v mezidobí, cykl. B) (05.10.2018)
5 praktických tipů, jak se lépe soustředit na mši svaté (05.10.2018)
12 stupňů pýchy podle sv. Bernarda z Clairvaux (03.10.2018)
10 inspirativních myšlenek od Pátra Pia pro ty, kteří jsou v bolesti, utrpení, strachu... (23.09.2018)
Služba druhým je jediná cesta ke skutečné velikosti (25. neděle v mezidobí, cykl. B) (22.09.2018)
Bohové dnešní doby (19.09.2018)
Vlastní cestou bez Krista se ocitneme ve slepých uličkách (24. neděle v mezidobí, cykl. B) (15.09.2018)
Znovu objevit, obejmout a povýšit Kristův kříž i v našem životě (14.09.2018)
Být jako Kristus - mít zájem o každého a dělat dobro (23. neděle v mezidobí, cykl. B) (08.09.2018)
Matka Tereza a její seznam pokory (05.09.2018)
Nepotřebná Církev? (05.09.2018)
Předstírat víru s maskou herce (22. neděle v mezidobí, cykl. B) (31.08.2018)
Stát při přítelovi v depresi (28.08.2018)
Deset mýtů o Katolické církvi (27.08.2018)
Odejít od Krista? A kam? (21. neděle v mezidobí, cykl. B) (26.08.2018)
"Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?" (20.08.2018)
Aby náš život odpovídal Eucharistii (20. neděle v mezidobí, cykl. B) (18.08.2018)
Svatý Ignác z Loyoly a jeho 5 cest k uzdravení (16.08.2018)
Když učitelem je samotný Bůh (19. neděle v mezidobí, cykl. B) (15.08.2018)
5 důvodů, proč Satan miluje pornografii. Žádným z nich není sex (04.08.2018)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (04.08.2018)
Věřit v toho, kterého Bůh poslal (18. neděle v mezidobí, cykl. B) (03.08.2018)
Sociální hřích plýtvání jídlem (17. neděle v mezidobí, cykl. B) (27.07.2018)
Aby prázdniny nebyly prázdné dny ... (25.07.2018)
O „mystické herezi“ (21.07.2018)
Existuje i duchovní podvyživenost (16. neděle v mezidobí, cyklus B) (20.07.2018)
Svatý Ignác z Loyoly: "Kdy ke mně promlouvá Satan?" (20.07.2018)
10 způsobů jak vyhrát boj proti pornu (16.07.2018)
Hlásání evangelia se neřídí peoplemetry (15. neděle v mezidobí, cykl. B) (14.07.2018)
Milí katolíci, víme v co věříme? (14.07.2018)
Máma mě brávala do kostela i k léčitelce (duchovní poradna) (09.07.2018)
Nevěra je naší největší překážkou (14. neděle v mezidobí, cykl. B) (08.07.2018)
Osm životních pravidel pro každého křesťana (02.07.2018)
Kristus dává a mění život (13. neděle v mezidobí, cykl. B) (29.06.2018)
Co dělat, když cítíme, že naše víra slábne? (28.06.2018)
Bůh a naše spása ve víře starověké Církve (25.06.2018)
Pornografie v našich životech. Co s ní? (25.06.2018)
Aby Eucharistie byla úplná a účinná, mše svatá a adorace nestačí (23.06.2018)
Bude se jmenovat Jan (narození Jana Křtitele) (22.06.2018)
Nenápadný, a přece účinný Bůh (11. neděle v mezidobí, cykl. B) (16.06.2018)
Proč je duchovní vedení dobré pro každého, kdo bere víru vážně (15.06.2018)
Hříchy proti Duchu Svatému (10.06.2018)
Vstoupit do Kristovy nové rodiny (10. neděle v mezidobí, cykl. B) (09.06.2018)
ZMalinovejMisky: Když ta sousedova tráva je stále zelenější ... (05.06.2018)
Soustřeďme se více na to, co je třeba dělat (9. neděle v mezidobí, cykl. B) (03.06.2018)
Církev slaví Eucharistii a Eucharistie buduje Církev (30.05.2018)
Bůh je a vždy zůstává „Bůh s námi“ (Slavnosti Nejsvětější Trojice, cykl.B) (26.05.2018)
Proč potřebujeme disciplínu (26.05.2018)
Co se to děje s lidmi? (19.05.2018)
Duchovní obdoba jedné nemoci - ANOREXIE (18.05.2018)
5 duchovních lekcí, které se můžeme naučit od malých dětí (26.04.2018)
Různá náboženství - jedna pravda? (23.04.2018)
Je víra každého osobní věc? (15.04.2018)
Dopis matky nevěřícímu synovi (15.04.2018)
Kněz vysvětluje nejsilnější nástroj ďábla - a jak ho porazit (14.04.2018)
O víře a daru víry z pohledu Bible (2. část) (08.04.2018)
Příprava na svátost smíření dnes (31.03.2018)
O víře a daru víry z pohledu Bible (1. část) (31.03.2018)
Shořet v ohni vlastního utrpení - vyprázdněný pohledět smrti do očí (29.03.2018)
Jak si Don Bosco představoval půst? (27.03.2018)
Hledejme slávu ve kříži našeho Pána Ježíše Krista (Květná neděle, cykl. B) (24.03.2018)
Optika Kristova kříže (5. neděle postní, cykl. B) (21.03.2018)
Kázání otce Mariána Kuffy k událostem posledních dnů (21.03.2018)
S otcem Slavkem Barbaričem v době půstu (14.03.2018)
Impulzy papeže Františka pro postní dobu (10.03.2018)
Kryptoučednictví je výzvou (4. neděle postní, cykl. B) (10.03.2018)
Budujme v sobě Hospodinův chrám (3. neděle postní, cykl. B) (02.03.2018)
TV LUX: MÁME BYŤ KATOLÍKY JEN V KOSTELÍCH? (26.02.2018)
‚Credo in unum Deum’ a mnohobožství /+ Život Cirkvi vo svete 8/2018 (24.02.2018)
Čtyři klíčové věci na cestě do nebe (24.02.2018)
Zamyšlení medžugorského faráře, fra Marinka o víře (23.02.2018)
Vystoupit na svou horu setkání s Pánem (2. neděle postní, cykl. B) (22.02.2018)
5 způsobů, jak ďábel útočí během půstu (20.02.2018)
Jak dobře prožít půst (17.02.2018)
Potřebujeme pancíř milosti (1. neděle postní, cykl. B) (16.02.2018)
Půst s Konferencí biskupů Slovenska (13.02.2018)
Postní doba prověří naši duchovní kondici (13.02.2018)
Kristus bere na sebe naše zranění (6. neděle v mezidobí, cykl. B) (09.02.2018)
Kdo má jasný postoj – ten je „fundamentalista“ (08.02.2018)
6 pokušení, se kterými zápasí nejvíce křesťanů (06.02.2018)
Mnoho online pornohvězd je již ve skutečnosti mrtvých a pochovaných ... zabila je 'práce' (03.02.2018)
Uzdravení pro službu (5. neděle v mezidobí, cykl. B) (01.02.2018)
P. Marián Kuffa: Mojí úlohou je ukazovat cestu (30.01.2018)
Boží slovo je živé a účinné (4. neděle v mezidobí, cykl. B) (26.01.2018)
Cesta křesťanského života (20.01.2018)
Ve službě Kristova evangelia (3. neděle v mezidobí, cykl. B) (19.01.2018)
Jaká je budoucnost křesťanství? (17.01.2018)
Pane, i na mě ses podíval (2. neděle v mezidobí, cykl. B) (12.01.2018)
Mystikova rada (06.01.2018)
Srdce člověka jako místo setkání s Bohem (05.01.2018)
Ježíš a evangelium: nejsou z tohoto (politicky korektního) světa (05.01.2018)
Budujme v sobě věrnost Hospodinovu zákonu - (Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, cykl. B) (30.12.2017)
OSM MODERNÍCH OMYLŮ, KTERÉ BY MĚL KAŽDÝ KATOLÍK ZNÁT A VYHÝBAT SE JIM (17.12.2017)
Boží zázraky. Včera, dnes, až do konce světa. (14.12.2017)
P. František Trstenský: Na čem v životě skutečně záleží (Slavnost Krista Krále, cykl. A) (23.11.2017)
Rodokmen pýchy (19.11.2017)
Při šíření Kristova evangelia je potřebná kreativita (33. neděle v mezidobí, cykl. A) (16.11.2017)
Pokud naší víře chybí láska, zůstaneme venku (32. neděle v mezidobí cykl. A) (09.11.2017)
Aby se víra nestala hereckým výkonem (31. neděle v mezidobí, cykl. A) (02.11.2017)
Do hrobu, zkapalnět, spálit nebo rozházet po kopcích? (31.10.2017)
Nejlstivější trik ďábla (27.10.2017)
Žádná lidská autorita nestojí nad Bohem (29. neděle v mezidobí, cykl. A) (21.10.2017)
Blog: Modlitba při ranní kávě (16.10.2017)
Tajemství svatebních šatů (28. neděle cykl. A) (12.10.2017)
Pokušení vlastnit pravdu, Církev a moc je vždy aktuální (27. neděle cykl. A) (06.10.2017)
5 zajímavých faktů o andělech strážných (04.10.2017)
Když pocítíš úzkost, vzpomeň si na nejčastější radu v Bibli (04.10.2017)
Medžugorský farář na mši svaté v Dubrovníku: „Buďte přísní k sobě, a velkodušní k druhým lidem" (04.10.2017)
Patřit do Božího týmu (26. neděle cykl. A) (28.09.2017)
Nezírej, ale konej dobro! (25. neděle cykl. A) (23.09.2017)
Vedou všechna náboženství k Bohu? (20.09.2017)
Jediné poslání: Napodobovat Boha (24. neděle v mezidobí, cykl. A) (16.09.2017)
Sv. Alfons Maria z Liguori: VZNEŠENOSTI PANNY MARIE (08.09.2017)
Církev není elitním klubem dokonalých (23. neděle cykl. A) (08.09.2017)
Bojí se toho jako Lidl kříže! (03.09.2017)
Žít Kristovo evangelium není cestou gaučového pohodlí (01.09.2017)
Pravda evangelia nesmí stát na růstu popularity (29.08.2017)
Papežský primát a podstata křesťanství (27.08.2017)
Žena, která si získala Kristův obdiv (19.08.2017)
Duchovní slovo na Radiu Proglas - kardinál Špidlík: Prameny světla (14.08.2017)
Chytit se Boží ruky (12.08.2017)
Třísky, trámy a jasný zrak (06.08.2017)
Vystup s Pánem a zažij proměnu (04.08.2017)
Zariskovat a přijmout pozvání (28.07.2017)
V domě Marty a jejich sourozenců v Betanii (26.07.2017)
Vytrhat plevel nebo raději ho vůbec nesít (jak máme reagovat na zlo) (22.07.2017)
Citát, který mě přesvědčil, abych konvertoval ke katolicismu (21.07.2017)
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti (19.07.2017)
TV Lux: DUCHOVNÁ PORADŇA (43) PRAVDA O SEXUALITĚ II. (18.07.2017)
S otcem Mariánem Kuffem (nejen) o lidech bez domova (17.07.2017)
TV Lux: DUCHOVNÁ PORADNA (41) PRAVDA O SEXUALITĚ I. (16.07.2017)
Jak se stavět k mailům, kde se na konci píše: Pokud to nepošleš sedmi lidem, tak se ti něco stane? (14.07.2017)
Dokáže ďábel předpoznat mou budoucnost a tak ji ovlivnit? (14.07.2017)
25 tajemství duchovního boje, které Pán Ježíš zjevil sv. Faustyně - Jak se chránit před útoky démonů a jejich pokušení? (27.06.2017)
Bůh moudře řídí budování svého města (22.06.2017)
Úcta Ježíšova Srdce není zastaralý sentiment (21.06.2017)
Italský exorcista vzkazuje představenému jezuitů: "Ne, ďábel není jen symbol!" (15.06.2017)
Z otroctví k synovství (recenze knihy) (11.06.2017)
Trojice - dialog lásky a tance (11.06.2017)
Ďáblova "velká trojka" tabuizovaných témat (05.06.2017)
Eucharistická adorace může naši Církev proměnit (02.06.2017)
JAK PŘEŽÍT KOLAPS ZÁPADU (01.06.2017)
Najít si čas (29.05.2017)
Prof. Petr Piťha: Co také zaznělo na Libici při poutní mši svaté 22. 4. 2017 (28.05.2017)
Jak ve skutečnosti sdílíte svou víru s přáteli? (18.05.2017)
6 způsobů, jak žít radostný život podle sv. Jana Boska (15.05.2017)
O ceně a důstojnosti člověka a co znamená věřit (04.05.2017)
Trpící duše - Jak může existovat dobrotivý Bůh, když dopouští utrpení dětí? (02.05.2017)
O MUŽSKÉ SPIRITUALITĚ - Ján Balažia: Ježíš byl praktickým mužem činu. Tomu chlapi rozumějí (29.04.2017)
Proč se exorcisté ptají démonů na jméno (27.04.2017)
BOŽÍ OBRAZ V NÁS (26.04.2017)
Nepřátelé Kristova kříže (15.04.2017)
Svatý TÝDEN: Půst důvěry (14.04.2017)
5. POSTNÍ TÝDEN: Půst dobrých myšlenek (03.04.2017)
Studie: porno dělá muže nespokojenými s jejich vztahy (26.03.2017)
15 herezí a odvážní svatí, kteří proti nim bojovali 3/3 (24.03.2017)
4. POSTNÍ TÝDEN: Půst pokory (23.03.2017)
15 herezí a odvážní svatí, kteří proti nim bojovali 2/3 (22.03.2017)
15 herezí a odvážní svatí, kteří proti nim bojovali 1/3 (20.03.2017)
3. POSTNÍ TÝDEN: Půst přejícnosti a boj proti závisti (14.03.2017)
Vzkaz Maxe Kašparů - nejen video (13.03.2017)
2. POSTNÍ TÝDEN: Půst dobrotivosti (11.03.2017)
1. POSTNÍ TÝDEN: Půst trpělivosti (08.03.2017)
Začíná projekt PŮST S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (28.02.2017)
Klidně očekávej radost po smutku - z listů svatého Petra Damianiho, biskupa a učitele církve (24.02.2017)
Co má společného chození na mši s praktikováním jógy? (23.02.2017)
Vizionářka z Medžugorje odpovídá na otázku: "Říká Panna Maria něco o radikálním islámu?" (22.02.2017)
Tvůj úsměv (08.02.2017)
6 rad, jak prožít radostný život od sv. Dona Boska (30.01.2017)
Jak tě může zlomené srdce dostat blíže k Bohu? (30.01.2017)
"Byl jsem uvězněný": Vzácný pohled do dramatického světa andělů a jejich zápasu mezi sebou (20.01.2017)
Návštěva Svědků Jehovových ... dej jim šanci na osvobození! (18.01.2017)
Jak si zachránit duši na postkřesťanském Západě (05.01.2017)
STOP mlžení. Církev o zednářích stručně a jasně (02.01.2017)
V malých věcech odkrýt Boha Stvořitele (M.M.) (15.12.2016)
Fundamenty (24) Boží Syn sa stal človekem (05.12.2016)
FUNDAMENTY (25): Početí a narození Ježíše Krista (05.12.2016)
Vztahová gramatika, 1.část Podmět: Kdo jsem? (01.12.2016)
Ouija tabulky - vstupní brána zlého ducha (22.11.2016)
Fundamenty (46) LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (12.11.2016)
Kdo naprogramoval náš genetický kód? (11.11.2016)
Jsme sužováni zlými duchy nebo démony? (05.11.2016)
MEMENTO MORI: 5 benefitů - pamatování na svou smrt (03.11.2016)
Vyberte si - katolická víra nebo ateismus (27.10.2016)
Neuvěřitelný skutečný příběh o nadpřirozené síle Ježíšova jména (16.10.2016)
Fundamenty (45) CO JE LITURGIE (30.09.2016)
Na čí "straně" je Bůh? (22.09.2016)
Konec světa (21.09.2016)
Modlitba Páně "Otče náš" jako duchovní zbraň (18.09.2016)
Pravý význam 'rouhání se proti Duchu Svatému' (11.09.2016)
Mizení tří křesťanských ctností (05.09.2016)
Dva mniši (31.08.2016)
* Hodnota mše svaté
* Nesmírná hodnota mše svaté očima světců
(10.08.2016)
Nebojte se! (06.08.2016)
Proč takové množství nevěřících věří v posmrtný život? (06.08.2016)
Jsme křesťany opravdově (v srdci) nebo jen navenek? (03.08.2016)
Důležitost odpuštění (18.07.2016)
Čtyři manželky (12.07.2016)
Posadí se jako tavič a čistič stříbra (11.07.2016)
O chození do kostela (10.07.2016)
Fundamenty (44) SMRT A POSLEDNÍ SOUD (06.07.2016)
Fundamenty (43) ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ A VZKŘÍŠENÍ ... (02.07.2016)
Satanistická černá mše dokazuje, že katolická víra má pravdu (29.06.2016)
Fundamenty (42) CO JE SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH? (25.06.2016)
Příběh Marie Simmy: 75 mší svatých (23.06.2016)
Fundamenty (41) HIERARCHIE, LAICI A ZASVĚCENÝ ŽIVOT (18.06.2016)
Mormoni - okultismus v rouše křesťanství (14.06.2016)
Fundamenty (40) CÍRKEV KATOLICKA A APOŠTOLSKÁ (13.06.2016)
Nedejte se oklamat typickou rafinovaností satana (09.06.2016)
Třetí zamyšlení ke skutkům milosrdenství (08.06.2016)
Fundamenty (39) CÍRKEV SVATÁ A KATOLICKÁ (08.06.2016)
Dej Bohu šanci!! (31.05.2016)
„Klaním se ti vroucně“ – myšlenky k Božímu Tělu (25.05.2016)
Modlitba bolesti (13.05.2016)
9 důvodů, proč vykopnout porno ze svého života (09.05.2016)
Novinka - střelný apoštolát (09.05.2016)
Mějme naději, protože máme útěchu v Písmu (21.04.2016)
Horoskopy, sny a věštby (20.04.2016)
Stefanie Stahlhofenová: "Démoni jsou neuvěřitelně vychytralí" (18.04.2016)
Fundamenty (38) CÍRKEV JEDNA A SVATÁ (18.04.2016)
Fundamenty (37) BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM ŽIVÉHO BOHA (15.04.2016)
Druhé zamyšlení ke skutkům milosrdenství (05.04.2016)
Fundamenty (30) Ježíšovo zmrtvýchvstání (29.03.2016)
Fundamenty (29) Ukřižování Ježíše (24.03.2016)
Leopold Jablonský: “Na kříži vidím mrtvého muže” (video) (19.03.2016)
Fundamenty (36) CÍRKEV LIDSKÁ A BOŽSKÁ (19.03.2016)
Proč chodit do kostela? (03.03.2016)
Fundamenty (35) VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV (02.03.2016)
Fundamenty (34) Duch Svatý dříve a nyní (28.02.2016)
Fundamenty (33) PROJEVY A SYMBOLY DUCHA SVATÉHO (27.02.2016)
DESET VĚCÍ, OD KTERÝCH SE MŮŽEME POSTIT MÍSTO ČOKOLÁDY (26.02.2016)
První zamyšlení ke skutkům milosrdenství (18.02.2016)
František nás zve ke skutkům milosrdenství - úvod (18.02.2016)
Půst a rodina 4 - Plody půstu ve třech kategoriích 1 (15.02.2016)
Tři myšlenky na Půst (14.02.2016)
Co ti úplně zabrzdí duchovní život - z Lidových misií ve farnostech Sobotín, Loučná, Velké Losiny: (08.02.2016)
Vnitřní zranění nejen ve vztahu: Principy (03.02.2016)
Jak přemoci zlozvyky (26.01.2016)
Fundamenty (32) KDO JE DUCH SVATÝ? (18.01.2016)
FUNDAMENTY (31): Kristův slavný příchod (14.01.2016)
Musíte vydržet, i když je pravděpodobné, že prohrajete (10.12.2015)
Pornografie: dlouhodobě nejvyšší duchovní hrozba (30.11.2015)
Záznam a přepis kázání Prof. Petra Piťhy z bohoslužby 13. listopadu 2015 (sv. Anežky České) (15.11.2015)
Lekce z kláštera: Modlitba (15.11.2015)
Je Bůh šťastný? (10.11.2015)
Biskup Athanasius Schneider: Útok na manželství a rodiny ze strany "ateistického, neokomunistického světa" 2 (09.11.2015)
FUNDAMENTY (27): Ježíšův veřejný život (09.11.2015)
Biskup Athanasius Schneider: Útok na manželství a rodiny ze strany "ateistického, neokomunistického světa" 1 (08.11.2015)
Fundamenty (26) Tajemství Kristova života (05.11.2015)
Litanie za pokoru (04.11.2015)
Od spouštěcích varování ke spouštěčům modlitby: Výzva k časté modlitbě (03.11.2015)
Odpustky – projev plnosti Otcova milosrdenství. (29.10.2015)
o. Ľuboslav Petričko: Vztahy dobré a špatné jdou až za hrob (28.10.2015)
Strach a důvěra (28.10.2015)
Co může Ježíš způsobit při mši svaté (19.10.2015)
Svět zapomněl a opustil Boha (Fra Ljubo Kurtovic) (28.09.2015)
Tři zázraky v jednom městě (26.09.2015)
Pokud nemáš pokoj - modli se! (29.08.2015)
o. Ľuboslav Petričko - Jak sa nedostat do vlivu zla (24.08.2015)
Zraněná krása (08.08.2015)
P. Elias Vella o věštění, pověrčivosti, horoskopech a osvobození (video) (20.07.2015)
* ODPUŠTĚNÍ, Proč vůbec odpouštět?
* Modlitba za odpuštění
(20.07.2015)
Je možné dotýkat se Ježíše jen tak... (28.06.2015)
I tak kázal Vianney - na Radiu Proglas (18.06.2015)
TV Lux: Fundamenty: Manželství v Božím plánu (27.05.2015)
TV Lux: Fundamenty: Eucharistie - pokrm na každý den (12.05.2015)
TV Lux: Fundamenty: Potřebujeme Eucharistii? (29.04.2015)
Ďáblovo umění se projevuje v okupování prostoru svobody (22.04.2015)
Fundamenty -Zpovědník a účinky zpovědi (15.04.2015)
Porno mění muže z ochránců v predátory. Braňte se (12.04.2015)
Velkopáteční půst- hlad a nervozita anebo cesta k milosrdenství (02.04.2015)
Inspirace pro postní dobu (19.02.2015)
Pár řádků k rozjímání (17.02.2015)
FUNDAMENTY: "Jako muže a ženu je stvořil" (01.02.2015)
Max Kašparů v ČRo 1/3 - Žijeme v zemi, kde není stud, kde nic není hanba. Ztratili jsme směr a stali se z nás Bludní Holanďané (16.01.2015)
Max Kašparů v ČRo 2/3 - Na morální díry dáváme technické záplaty a nechce se nám vrátit na místo, kde jsme zabloudili (16.01.2015)
Max Kašparů v ČRo 3/3 - Neopravujeme, vyhazujeme a pořizujeme nové. A to platí i o vztazích, říká psychiatr Max Kašparů (16.01.2015)
Horoskop i pro křesťany? (13.01.2015)
Video: P. Marián Kuffa: Co dělat, pokud někdo blízký sejde z cesty a žije hříšným životem? (13.01.2015)
Pokud chceme čelit nemorálnosti dneška, potřebujeme sílu prvních křesťanů (09.01.2015)
Urbi et Orbi - požehnání papeže Františka (25.12.2014)
Štědrý večer (25.12.2014)
Vatikánské promluvy s humorem (CD nebo kniha) (18.12.2014)
Několik myšlenek k zamyšlení pro všechny z nás od Teodora Križku: (03.12.2014)
Chcete, aby vás během adventu provázel Jan Pavel II.?
Jeho myšlenka denně na vašem e-mailu
(03.12.2014)
Proč bych se měl zpovídat (přednáška Myrny Nazzour ze Sýrie) (28.11.2014)
6 klíčů k tajemství důstojnosti člověka (15.11.2014)
Jozef Maretta: Jak poznat dobro a zlo v dnešní době (13.11.2014)
Chlapec napsal na auto ... (06.11.2014)
Muži a jejich (ne) chození do kostela (05.11.2014)
Fundamenty - nad Katechismem Katolické církve: (28.10.2014)
Jestliže je Bůh dobrý, proč dopustil rozpad mého manželství? (28.10.2014)
Nehlásáte pravdu! (27.10.2014)
Je smích zakázaným ovocem? (22.10.2014)
Marián Kuffa: Jak se chránit před lidskou závistí a nenávistí (video) (21.10.2014)
Jak se vyznat v džungli zjevení a proroctví? (19.10.2014)
Marián Kuffa: SVĚT JE ROZDĚLENÝ NA DVA TÁBORY (Didaché) - záznam přednášek P. Kuffy (08.10.2014)
Adorační dny v našich farnostech 2014 (14.09.2014)
Jít proti proudu (09.09.2014)
KOHO POŠLU? KDO PŮJDE? (08.09.2014)
Averze a odstup už nejsou láskou (27.08.2014)
P. Elias Vella: Věřit navzdory problémům (06.08.2014)
Konkurence (26.07.2014)
TRAJA VY, TRAJA MY - (krátký film) (13.07.2014)
Decentní oblékání žen (08.07.2014)
O svobodě svědomí, ke které osvobozuje absence pravdy (07.07.2014)
Nazývá Ježíš Boha Otcem metaforicky? (03.07.2014)
Fundamenty - nad Katechizmem Katolické církve:
-Dnes - téma: O čem je víra
(25.06.2014)
Ke slavnosti Božího Těla, myšlenky o eucharistii, mši sv. a kněžství (24.06.2014)
Deset sloupů chrámu tvojí duše (31.05.2014)
Promluva jáhna Ladislava Kince při zádušní mši svaté (26.05.2014)
Křesťanské mandaly? (odpověď na otázku) (25.05.2014)
Kde je láska, tam je dávání... (20.05.2014)
Mše uzdravuje a osvobozuje od Zlého (20.05.2014)
Země s množstvím satanistů (16.05.2014)
Velkopáteční kázání o. Cantalamessy o Jidášovi (20.04.2014)
O sestoupení Krista do předpeklí (19.04.2014)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 4 díl ; 2 část (16.04.2014)
Pán Ježíš byl obětován, protože sám chtěl... (15.04.2014)
Svatá zpověď duchovním zrakem mystičky Kataliny Rivas (10.04.2014)
Bl. Jan Pavel II.: Redemptoris Custos (Ochránce Vykupitele) (19.03.2014)
„Nové stvoření“ ve světle Písma svatého (15.03.2014)
Ježíšova pokušení na poušti - 1. neděle postní, cyklus A (09.03.2014)
Půst a rodina 3 - Podstata a ovoce postu (07.03.2014)
Půst a rodina 2 - Všeobecné medžugorské pozvání k půstu (07.03.2014)
Postní úvaha o maskách (05.03.2014)
Karikatury Boha aneb jaký Bůh není (27.02.2014)
Uctívání andělů - uctívání sebe sama? (22.02.2014)
P. Imrich Degras: Ďábel pokouší, abychom nedělali věci, které dělat máme (video) (15.02.2014)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 4 díl ; 1 část (11.02.2014)
Jaké obrácení netěší Ježíše (25.01.2014)
Co znamená ztratit víru? (22.01.2014)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (16.01.2014)
SÍLA ŽEHNÁNÍ 2 (žehnání laiky, rodičovské požehnání...) (07.01.2014)
Vytratila se z našich rodin modlitba? (20.12.2013)
O červených nitkách (18.12.2013)
O. Cantalamessa kázal o pokoře (15.12.2013)
ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ od biskupů (10.12.2013)
Malý Jeníček a velký balvan (25.11.2013)
Téma: OKULTISMUS (20.11.2013)
Mše svatá s modlitbou za uzdravení
Jaroměřice nad Rokytnou
(18.11.2013)
Jeden den v očistci (02.11.2013)
Hodnota mše svaté (01.11.2013)
Evangelium v obrazech (fallingplates) (30.10.2013)
Krysa, nebo princezna? Dva modely spásy (15.10.2013)
Adorační dny 2013 v některých farnostech FATYMu (08.10.2013)
Knížka Catalina Rivas - Prožívej adoraci (07.10.2013)
Intelektuální poctivost (29.09.2013)
Závist a smilstvo (26.09.2013)
MŠE SVATÁ, její účinky (23.09.2013)
Začíná celostátní kampaň ke kurzům Alfa (12.09.2013)
Dotek Krista (28.08.2013)
Kdo chce slyšet Boha, musí mu naslouchat (27.08.2013)
Ďábel je dnes aktivnější než kdykoliv předtím (25.08.2013)
Jdi i za mne (17.08.2013)
Nová brožurka z nakladatelství A.M.I.M.S. (11.08.2013)
P. Marián Kuffa - výběr 38 úryvků z jeho kázání... (08.08.2013)
Aktuálně: Eucharistický zázrak v Mexiku – ztělesnění lásky Panny Marie (07.08.2013)
Píšete nám: Zvítězíme Boží mocí! (28.07.2013)
Prof. Petr Piťha: Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj
+ kritické srovnání jejich a naší situace
(18.07.2013)
Miluj mě tady a teď (14.07.2013)
Kontaktní asistent pro záležitost exorcismu (12.06.2013)
Kard. Canizares: Je třeba obnovit projev adorace při sv. přijímání (30.05.2013)
Eucharistie je pramenem světla, síly a útěchy (30.05.2013)
Lakomství (25.05.2013)
Mlčenlivé svědectví (20.05.2013)
Do úst, nebo na ruku? (15.05.2013)
Svatořečení Otranských mučedníků (12.05.2013)
Jsme ochotni? (05.05.2013)
Věčný život, nebe, dobrý Pastýř - promluva ze 4. neděle velikonoční (03.05.2013)
Kázání Petra Piťhy na svátek sv. Vojtěcha (27.04.2013)
Františkův vzkaz? "Prodejme vatikánské umění a rozdejme peníze chudým!" (24.04.2013)
Krásný pastýř (19.04.2013)
…tam, kde byli učedníci (08.04.2013)
Lepší je někdy nepřítelem dobrého (08.04.2013)
Inspirující pohled pravoslavného arcibiskupa (05.04.2013)
Proč hlásat Krista - proč nenechat druhé "na pokoji"??? (05.04.2013)
Přijměme milost Kristova vzkříšení - Urbi et Orbi (31.03.2013)
Půst a rodina 12- Praktické rady pro půst v rodině 2 (29.03.2013)
Arcibiskup Müller o ďáblu (25.03.2013)
Půst a rodina 11- Praktické rady pro půst v rodině 1 (25.03.2013)
Sestra Marie Vojtěcha Hasmandová (14.03.2013)
Přístupové cesty Zlého (06.03.2013)
Nabídka PROGLASu - vzdělávací pořady (nejen) na USB flash (04.03.2013)
Jak vysoko je nebe nad zemí… (Benedikt XVI. jako Mojžíš) (02.03.2013)
Svědectví Gorana z Medžugorje - opavdu neuvěřitelné (28.02.2013)
K proměnění Páně (23.02.2013)
Půst a rodina 8 - „Nejlepší půst“ (23.02.2013)
POSTNÍ ZAMYŠLENÍ na 5 dnů dopředu: (21.02.2013)
O pokušení člověka (20.02.2013)
Mystické město Boží od Marie od Ježíše z Agredy (19.02.2013)
Půst a rodina 5 - Plody půstu ve třech kategoriích 2 (16.02.2013)
Blahořečení 14 pražských mučedníků – svátek 15. 2. 2013: modlitba proti RU-486 (15.02.2013)
Kdy se pokrok stává podvodem a co je úkolem rozumu (05.02.2013)
Eucharistie znovu objevená (30.01.2013)
Kosmetická zábrana (29.01.2013)
Charakteristické rysy víry (25.01.2013)
Duchovní cvičení na Velehradě a Svaté Hoře v roce 2013 (18.01.2013)
Maria při mém kříži (08.01.2013)
Písmo svaté (29.12.2012)
Papežský kazatel: Radost je působena Bohem (25.12.2012)
Odkud se bere dobro? (24.12.2012)
Komentujeme: Nebojte se! (08.12.2012)
Kristovo zjevení a soukromá zjevení (06.12.2012)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 6 díl (03.12.2012)
Den Bible v neděli 18. listopadu (18.11.2012)
Apoštolská penitenciárie pořádá sympozium o svátosti pokání (17.11.2012)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska - 5 díl (13.11.2012)
Zamyšlení na počátku Roku víry (03.11.2012)
1.11. Všech svatých (02.11.2012)
Kurz nikoho nezmění, rozhodující je osobní setkání (25.10.2012)
Ježíšovo a Mariino sebezmaření - nový pohled na P. Marii (25.10.2012)
Putování po poutních místech Francie, Španělska a Portugalska (21.10.2012)
Naladěni na víru (odkazy na některé akce k Roku víry) (16.10.2012)
Plnomocné odpustky v Roce víry (16.10.2012)
Jiří Zajíc - Cena věrnosti (11.10.2012)
Svět s Bohem či bez Boha (07.10.2012)
Adorační dny ve farnostech FATYMu (01.10.2012)
Svatý Otec Benedikt XVI. -homílie na Tuřanském letišti v Brně (27.09.2012)
Když ztichnou motory...(Clay Regazzoni in memoriam) (22.09.2012)
Via dolorosa – via vitae (o smyslu utrpení a bolesti) (20.09.2012)
Teologický kurz 2012 (20.09.2012)
Spása (13.09.2012)
Setkání Společnosti sv. Tomáše Akvinského o Integrálním humanismu J. Maritaina (12.09.2012)
Parafráze na Žalm 23 (11.09.2012)
Biblický kurz (31.08.2012)
Pověrčivost je v Africe rozšířená podobně jako v Evropě (16.08.2012)
Myšlenka z kázání o. Marka Dundy na mši svaté na pláži (27.07.2012)
Myšlenky z kázání při pouti k Panně Marii Karmelské (27.07.2012)
Duše lidská je nesmrtelná (25.07.2012)
Krásná bitva (20.07.2012)
Kniha Zázrak v Praze (03.07.2012)
Myšlenka na neděli:13. neděle v mezidobí (02.07.2012)
Nový web "Teologie těla - Povolání k lásce" právě spuštěn! (27.06.2012)
Z Eucharistického kongresu v Dublinu (17.06.2012)
Bůh koná divy skrze naši slabost (14.06.2012)
Královna pomoci: Vidím svět, který kráčí bez Boha (12.06.2012)
Královna pomoci, 15. listopadu 2011: Život je dar Boží lásky (12.06.2012)
Kongregace poukazuje na věroučné omyly v knize Just Love od Margaret A. Farley (09.06.2012)
Deset rad jak obnovit duševní svěžest (02.06.2012)
Dar Ducha – zůstat normální! (31.05.2012)
Hvězda jménem naděje (25.05.2012)
Pokušení luxusu (22.05.2012)
O znovuzrození (14.05.2012)
Je mír možný? (13.05.2012)
Jaký je křesťanský pohled na sebevraždu? Co říká Bible o sebevraždě? (13.05.2012)
Je Bible nemravná a urážlivá? (13.05.2012)
Mariánské zjevení v Kibeho ve Rwandě (r. 1981-1989) (05.05.2012)
Zvláštní zkušenost: Cesty vizionářek (05.05.2012)
Ukřižovaný a vzkříšený (28.04.2012)
Otázky o Bohu (28.04.2012)
Začne rok víry (28.04.2012)
Týden modliteb za duchovní povolání 2012 (27.04.2012)
Kurz Spirituální dimenze člověka Univerzity třetího věku (19.04.2012)
Návštěva Anselma Grüna v Brně (18.04.2012)
Poselství, které Pán Ježíš svěřil P. Dolindu Ruotolovi (18.04.2012)
PSYCHOTRONIKA z křesťanského pohledu (18.04.2012)
Lidské srdíčko (17.04.2012)
Mariiny pašije (06.04.2012)
„Abych získal...“ (05.04.2012)
Ve skrytosti (01.04.2012)
Rozhodneš-li se změnit způsob života (29.03.2012)
Kříž, znamení spásy. (29.03.2012)
KŘÍŽOVÁ CESTA (28.03.2012)
Využít všechny své síly (25.03.2012)
Odpuštění (25.03.2012)
Rozhodnutí pro víru (21.03.2012)
Přednáška o církevních restitucích v Třebíči (20.03.2012)
ČÍM JSTE BYLI VE SVÉM MINULÉM ŽIVOTĚ? (20.03.2012)
Ať jsi v jakékoliv louži, Bůh říká:,,Skoč, mé ruce jsou tady" (10.03.2012)
Tavič usedne a pročistí stříbro (05.03.2012)
„Věříte, že mám takovou moc?“ (02.03.2012)
Cesta k Otci: modlitba a půst (21.02.2012)
Návrhy na postní obnovu Božím slovem (21.02.2012)
Katolictví není slučitelné se zednářstvím (16.02.2012)
Jak přijmout plnost Božích milostí (16.02.2012)
Malý průvodce postní dobou 2012 (13.02.2012)
Uprostřed světa... lidé potřebují Boha, to je jisté. (09.02.2012)
Všechno pouhá náhoda? (06.02.2012)
Na každé negativum ... Bůh odpovídá pozitivně ... (30.01.2012)
Chrám a domov - myšlenky na neděli, 2.neděle mezidobí – B -15.01.2012 (18.01.2012)
Co musím dělat? (15.01.2012)
Navzdory Svatí! (13.01.2012)
Od víry neexistuje dispenz (11.01.2012)
Srovnání poslání a vlastností tří králů s posláním biskupů (10.01.2012)
Televizní "antižalm" (09.01.2012)
Imaginární interview s Pražským Jezulátkem (09.01.2012)
Přednáška P. Vojtěcha Kodeta: O hříchu (09.01.2012)
Desatero pokoje (06.01.2012)
Křesťanství a ochrana přírody - P. Marek „Orko“ Vácha (04.01.2012)
Zamyšlení (02.01.2012)
Sv. Anežka Přemyslovna pohledem historika (30.12.2011)
Jde jen o touhu lidové zbožnosti? - k vyhlášení 5. mariáského dogmatu (29.12.2011)
sv. Jana Beretta Molla - Milovat až do krajnosti ... (27.12.2011)
Co říká Matka Tereza...posilující slova (26.12.2011)
Příchod Vykupitele (25.12.2011)
Návrat z labyrintu světa aneb povznes se k Bohu (15.12.2011)
Evangelizace (08.12.2011)
Konference o nové evangelizaci (01.12.2011)
Víkendové kurzy četby Písma na CMTF UP v Olomouci (23.11.2011)
Sedm nesoustavných poznámek o adoraci Nejsvětějšího (11.11.2011)
Karel Skočovský: Hledám spolupracovníky pro životopisy svatých manželů (09.11.2011)
Duše v očistci (08.11.2011)
Odpovědi katolíků protestantům 2: Je správná zásada "Pouze Písmo"? (06.11.2011)
Smrt je realitou života (02.11.2011)
„Youcat“ - světový bestseller (02.11.2011)
Dušičky – radostné poselství zmrtvýchvstání
úvaha otce Milana Plíška
(30.10.2011)
Královna pomoci 15. září 2011: Poznejte lásku Otce! (17.10.2011)
Kdo odpouští, prožije osvobození - zkušenosti ze služby odpuštění ve Rwandě (16.10.2011)
Výzbroj křesťana znamená vnitřní proměnu (14.10.2011)
Nedělní kázání o. Nika - kardinální ctnosti (09.10.2011)
Eucharistické zázraky (07.10.2011)
Syrská stigmatizovaná mystička Myrna Nazzour na Slovensku (30.09.2011)
Tělo je darem od Pána Boha –
myšlenky z nedělního kázání o. Marka
(30.09.2011)
Několik myšlenek z povídání o. Marka na 11. celostátním setkání SČS. (30.09.2011)
Křížek na krk: návod k použití (30.09.2011)
List sv. otce Pia Annitě R.: O důležitosti mše svaté (22.09.2011)
Kristus miloval církev - a co ty? Miluješ církev? (22.09.2011)
Proč si připadám normální? (20.09.2011)
Poselství Královny pomoci: Přicházejte k Bohu jako milovaní (19.09.2011)
Síla modlitby - lze jí měnit běh dějin (videopřednáška) (13.09.2011)
Biblický kurs 2011: Exodus a Lukášovo evangelium podruhé... (12.09.2011)
Obrana drmolících babiček (08.09.2011)
Vztah s Bohem není možné stavět výlučně na citech (08.09.2011)
Proběhlo další setkání biřmovanců v Jeníkově - aneb šest základních pravd. (06.09.2011)
Víra není morálka, nýbrž tajemství lásky (31.08.2011)
Jeníkov - křest (15.08.2011)
Video: Královná pomoci, 7. srpna 2011, Dechtice: Skutečná jednota sa buduje v modlitbě (13.08.2011)
Každodenní evangelizace pro každodenní katolíky (06.08.2011)
Boží láska (03.08.2011)
Myšlenky blahoslavené Matky Terezy (03.08.2011)
Myšlenky na každý den od sv. apoštola Pavla z listu Římanům (01.08.2011)
Přednáška o sv. Prokopu (31.07.2011)
Pomazání nemocných - zkušenosti nemocničního kaplana (29.07.2011)
Ježíš Kristus Král (17.07.2011)
Příkladný mezináboženský dialog (14.07.2011)
Sedmé přikázání Desatera (11.07.2011)
Nikdo upřímně nemiluje Pána Boha, když nemiluje blížního (04.07.2011)
TV Magnificat: Don Stefano Gobbi na Slovensku (v roce 1996) (01.07.2011)
Na katolické charizmatické konferenci také o P. Marii (30.06.2011)
Fotil sochu, vyfotil tvář Panny Marie (29.06.2011)
Kolik je v Římě oken? (27.06.2011)
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity 2011/2012 - Kurz Živá teologie (27.06.2011)
Promluva P. Pavla Havláta o Letnicích 2011 (26.06.2011)
Hojnost a vděčnost (22.06.2011)
Dechtice - Poselství z 15.června: Kráčejte ve Světle (20.06.2011)
Video: Svatodušní pouť v Dechticích, -5. června 2011 (15.06.2011)
Úcta k Ježíšovu Srdci,proč? (11.06.2011)
Turínské plátno z pohledu 20. a 21. století (03.06.2011)
Evangelizační brožurka „Já jsem cesta, pravda a život.“ (03.06.2011)
Supermarkety- chrámy konzumu (27.05.2011)
Dechtice 15. května 2011: Neustále se modlete za kněze (22.05.2011)
Když vás osloví Svědkové Jehovovi... (19.05.2011)
Panenství - druhá šance (18.05.2011)
Video:Dechtice, Zjavení Královny pomoci, 8. května 2011 (15.05.2011)
Tři dny křesťanské spirituality s P.Markem Orko Váchou (07.05.2011)
NE! podávání svatého přijímání nesezdaným dvojicím (06.05.2011)
List o mravní čistotě (06.05.2011)
Svatá Anežka Česká - Doksany - národní pouť (30.04.2011)
Vzácné okamžiky života - kázání Mons. Aloise Pekárka (29.04.2011)
"Vzkříšení" - dar k narozeninám (28.04.2011)
Až neuvěřitelný postoj - výzva i pro ostatní (26.04.2011)
Vina, trest a odpuštění - kázání Mons. Aloise Pekárka (25.04.2011)
Povolání ke svatosti (23.04.2011)
Kříž je znakem Vaší spásy (22.04.2011)
Uslyšet kohouta - báseň (20.04.2011)
YouCat - Katechismus Katilické cíkve pro mládež (17.04.2011)
Nezřekla se své víry (10.04.2011)
Pastýřský list k prožívání velikonočního tridua (09.04.2011)
O Červené karkulce aneb Karkulka a my? (09.04.2011)
Diskuze o uzdravování rodových kořenů (06.04.2011)
Královna pomoci v Dechticích: Jaké plody budete sbírat? (17.03.2011)
Panna Maria patronkou Arábie (16.03.2011)
Život v jednotě s církví (14.03.2011)
Kázání při zahájení oslav 800. výročí narození Anežky Přemyslovny (11.03.2011)
Poselství z Dechtic: Žijte s Ježíšem (10.03.2011)
Zázrak v přímém přenosu (09.03.2011)
Sbírka Haléř svatého Petra (04.03.2011)
Balet... (03.03.2011)
Pravá dokonalost (19.02.2011)
Víra v denním životě (14.02.2011)
Krvavé obrazy v Dillí (10.02.2011)
Uzdravení rodových kořenů (09.02.2011)
TV: Don Bosco - dvoudílný životopisný film (04.02.2011)
Střípky z duchovních cvičení mužů v Prosiměřicích (03.02.2011)
Papež a tiskový mluvčí Vatikánu o nešvarech ekumenického dialogu (01.02.2011)
Tolerance z křesťanského hlediska (24.01.2011)
Síla pravdy (19.01.2011)
Ani ty nejsi omyl přírody... (16.01.2011)
Poselství Královny pomoci: Bůh je vám blízko! (15.01.2011)
Benedikt XVI. povzbuzuje k adoraci (13.01.2011)
Duchovní odpoledne v Třebíči (12.01.2011)
Královna pomoci: V čistém srdci je Boží světlo (12.01.2011)
Náš mír a naše naděje (12.01.2011)
Slovo života - prosinec 2010 (07.01.2011)
Promluva o Mariána Kuffy (04.01.2011)
Přednáška Cesty po největší katolické zemi jihovýchodní Asie (03.01.2011)
Krátká poselství pro dny v novém roce (01.01.2011)
Bohu i lidem lásku (26.12.2010)
Královna pomoci: Jako jsem ho já přinesla na svět, tak i vy ho přineste světu (19.12.2010)
VÁNOCE 2010 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (18.12.2010)
Věrohodnost Nového zákona (14.12.2010)
Dechtice - Svátek Královny Pomoci a 16. výročí zjevení (09.12.2010)
Tip na dárek! Už jste viděli DVD křesťané ve společnosti? (08.12.2010)
Může to být jinak, než se na první pohled zdá (05.12.2010)
Internetem koluje zavádějíci email s obrázkem Panny Marie (27.11.2010)
Jak poznávat Bibli, když není čas? (16.11.2010)
Milost Boží v nás (31.10.2010)
Žalářníkovo obrácení (30.10.2010)
Nahrávky kázání P. Marcela Javory (25.10.2010)
Adorační dny ve farnostech FATYMu (07.10.2010)
Půst (07.10.2010)
Posvícení ve Chvalaticích (02.10.2010)
Svoboda bez vazeb neexistuje (02.10.2010)
Svatováclavské kázání P. Piťhy (30.09.2010)
Kázání stigmatizovaného kňaze Zlatka Sudaca (28.09.2010)
Doporučení časopisu Res Claritatis MONITOR (16.09.2010)
K NALÉHAVÉ PROSBĚ ÚDAJNÉ "PANNY MARIE" (08.09.2010)
Kurz Dějiny křesťanství (07.09.2010)
Zajímavý film o Marii Goretti (06.09.2010)
Matka Tereza – odpůrkyně potratů, které Clinton nepodal ruku (01.09.2010)
Přednáška Jsme ve vesmíru sami? (01.09.2010)
KURZ ČETBY PÍSMA (23.07.2010)
Pád důvěry (05.07.2010)
Náš čas (03.07.2010)
Zjevení Panny Marie v Garabandalu (01.07.2010)
Cyrilometodějská mise a její odkaz (21.06.2010)
Stesky Nejsvětějšího Vykupitele (19.06.2010)
3. oblastní setkání charismatické obnovy v Olomouci (15.06.2010)
Liturgická cesta na česko-německé hranici aneb s Písmem svatým do přírody (01.06.2010)
Každé povolání je zázrakem Boží milosti (27.05.2010)
Vassula Rydén na Slovensku (09.05.2010)
Mariapoli 2010 (09.05.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 7. část (09.05.2010)
Tomáš Baťa o hospodářské krizi (06.05.2010)
Ora et labora - Modli se a pracuj (05.05.2010)
Anselm Grün v Brně (01.05.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 6. část (01.05.2010)
Zpytování svědomí trochu jinak (09.04.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 5. část (08.04.2010)
V Brně- Židenicích budou číst Bibli nepřetržitě 24 hodin (04.04.2010)
Skála lásky (02.04.2010)
Svaté přijímání (01.04.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 4. část (16.03.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 3. část (10.03.2010)
Slavík a růže (07.03.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 2. část (01.03.2010)
Kongregace sester sv. Hedviky - 1. část (23.02.2010)
Zveme do Znojma na přednášky v postní době (22.02.2010)
Agnostik Leo Moulin vzkazuje katolíkům (13.02.2010)
"Postničky" (12.02.2010)
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí (23.11.2009)
Pro potěšení i pro zamyšlení (18.11.2009)
Modlitba papeže Benedikta XVI. před soškou Pražského Jezulátka (11.11.2009)
Víkend s Biblí (09.11.2009)
Křesťanství běžného dne (03.11.2009)
Promluva Benedikta XVI. (31.10.2009)
Stačí jen dvě slova (26.10.2009)
Biblický kurz v Brně (22.10.2009)
Brno: Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě Anděl Páně (10.10.2009)
Největší problém současné společnosti? (09.10.2009)
Setkání s benediktinskou spiritualitou (01.10.2009)
Zveme na adorační dny (29.09.2009)
Víra, naděje a láska - zamyšlení před návštěvou Svatého Otce (21.09.2009)
VÝZVA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (17.09.2009)
Vzpomínka na P. MUDr. Ottu Opálku - a také prosba (16.09.2009)
Pastýřský list - ZAHÁJENÍ NOVÉNY (06.09.2009)
Na čem záleží? (30.08.2009)
Jan Maria Vianney (27.07.2009)
Setkání s benediktinskou spiritualitou (24.07.2009)
Motlitba pro pět prstů (16.07.2009)
Dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky (Sk 1, 8) (15.07.2009)
Sny (14.07.2009)
Kdo zpívá, dvakrát se modlí (01.07.2009)
Pastýřský list o NADĚJI (22.06.2009)
Litanie k drahocenné Krvi Pána Ježíše Krista (10.06.2009)
Každý může něco ovlivnit k dobrému (26.05.2009)
20. ročník Katolické charismatické konference (23.05.2009)
Už jenom tři minuty (10.05.2009)
Srdce jako diamant (06.05.2009)
O duši (04.05.2009)
Týden modliteb za povolání (30.04.2009)
Jubilejní rok v Kostelním Vydří (03.04.2009)
Rok svatého Pavla - modlitba ke sv. Pavlovi (01.04.2009)
Už jste si prorozjímali pastýřský list našich biskupů? (30.03.2009)
Úcta k Panně Marii (09.03.2009)
Páteční zvonění (04.03.2009)
Modlitby otců (03.02.2009)
Zveme na přednáškový cyklus Křesťanská mystika (26.01.2009)
Pochod pro život 2009 v Praze (16.01.2009)
Setkání s benediktinskou spiritualitou (10.01.2009)
Věta pro povzbuzení k duchovnímu životu (29.12.2008)
Vánoční přání - zamyšlení (25.12.2008)
Anděl Páně za křesťanskou Evropu (19.12.2008)
Jan Peňáz: Květy Nejsvětější svátosti (03.12.2008)
Velmi zajímavý výrok svatého otce Pia XII. (20.10.2008)
4. celostátní setkání společenství čistých srdcí (26.08.2008)
Co mě v poslední době výrazně oslovilo... (26.05.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 08. 2010 | 19730 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace