Zajímavé...

Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor)

Maria Simma Mária Simma je rakouskou mystičkou. Už 50 let ji díky zvláštnímu Božímu daru, který je v dějinách Církve známý, navštěvují duše v očistci. O čem tyto duše mluví?

Nabízíme vám pokračování...

Upozorňují, žádají o modlitby a hovoří o svých nevýslovných očistcových utrpeních, které jsou zmírňovány radostným očekáváním a jistotou, že se dříve či později ocitnou v Božím náručí. Zjevují žijícím na zemi úžasnou moc, kterou mohou usnadnit utrpení zesnulých a současně dostat četná dobrodiní a pomoc v tomto životě i životě po smrti.

Sestra Emmanuela: Proč tři hodiny utrpení na zemi za 20 let utrpení v očistci? Proč mělo vaše utrpení větší cenu?

Mária Simma: Utrpení na zemi nemá vždy stejnou cenu. Když trpíme na zemi, můžeme dále růst v lásce, můžeme získat zásluhy, což není případ utrpení v očistci, protože tam slouží utrpení pouze k očištění se od hříchu. Na zemi máme všechny milosti a svobodu vybrat si.

To může dát mimořádný význam našemu utrpení. Když tyto bolesti obětujeme a přijímáme s trpělivostí a skromností, tak i docela malé oběti, co nabízíme, mohou mít neslýchanou moc v pomoci duším. Nejlepší je spojit naše utrpení s utrpením Ježíše a svěřit je do rukou Marie, neboť ona bude nejlépe vědět, jak je použít, protože my sami často neznáme naléhavé potřeby těch, co jsou kolem nás. Toto vše nám Maria vrátí v hodině smrti a bolesti, co jsme jí obětovali, bude našim nejcennějším pokladem na druhém světě.

Sestra Emmanuela: Často nás existence utrpení v našem životě pobuřuje a dělá nám potíže přijmout ho a dobře ho prožívat. Jak tedy prožívat utrpení, aby mohlo nést ovoce?

Mária Simma: Utrpení je největším důkazem Boží lásky. Pokud ho dobře obětujeme, můžeme získat mnoho duší.

Sestra Emmanuela: Co je třeba dělat, abychom přijali utrpení jako dar, a ne jako bolest, jak to často bývá?

Mária Simma: je třeba všechno odevzdat Panně Marii, neboť Ona nejlépe ví, kdo potřebuje takovou nebo onakou oběť svého utrpení, aby byl zachráněn.

Sestra Emmanuela: Marie, existuje v očistci mezi dušemi pobouření nad jejich utrpením?

Mária Simma: Ne, ony samy se chtějí očistit. Chápou, že je to nutné.

Sestra Emmanuela: Marie, proč duše v očistci nemohou získat žádné zásluhy, když my na zemi je ještě můžeme mít?

Mária Simma: Protože v momentě smrti je konec možnosti získat zásluhy. Dokud žijeme na zemi, můžeme napravit zlo, co jsme způsobili. I andělé na nás "žárlí", protože my máme možnost růst, dokud jsme ještě na zemi.

Sestra Emmanuela: Jaká je úloha pokání či kajícnosti v hodině smrti?

Mária Simma: pokání je velmi důležité! Hříchy se odpustí, ale zůstávají ještě důsledky hříchu. Pokud chceme získat plnomocné odpustky v momentě smrti, což značí jít přímo do nebe, musí být duše úplně osvobozena od jakékoliv náklonnosti k hříchu.

Sestra Emmanuela: V momentě smrti, spíše než vejde duše do věčnosti, má ještě možnost obrátit se k Bohu, byť vedla hříšný život? Je určitý časový úsek mezi zdánlivou a skutečnou smrtí?

Mária Simma: Ano, Pán dává každému několik minut na pokání svých hříchů a na rozhodnutí: Přijímám, nebo nepřijímám možnost jít k Bohu. Tehdy člověk vidí film svého života. Znám jednoho muže, který věřil v církevní přikázání, ale nevěřil v život věčný. Jednoho dne vážně onemocněl a upadl do kómatu. Viděl se v jednom pokoji s tabulí, na níž byly napsány všechny jeho dobré a špatné skutky. Pak tabule zmizela, i zdi pokoje a bylo tam nekonečně krásně. Když se probral z kómatu, rozhodl se změnit zcela svůj život.

Sestra Emmanuela: Marie, v momentě smrti se Pán zjeví všem duším stejně mocně

Mária Simma: Každému je dána možnost vidět svůj prožitý život i utrpení, které přijde v očistci. Není to však stejné pro každého. Intenzita odhalení závisí od života každého člověka.

Sestra Emmanuela: Marie, má ďábel dovoleno napadnout nás v momentě smrti?

Mária Simma: Ano, ale každý člověk má i milost odporovat mu. Když ho člověk odmítne, démon nemůže nic udělat.

Sestra Emmanuela:
Když někdo ví, že brzy zemře, jak se může podle vás na to nejlépe připravit?

Mária Simma: Zcela se odevzdat Pánu, obětovat mu všechno své utrpení, být šťastný s Bohem.

Sestra Emmanuela: Jaký postoj máme zaujmout před někým, kdo umírá? Co nejlepšího je možné pro něj udělat?

Mária Simma: Vždy je třeba se hodně modlit a připravit osobu na smrt. Je třeba jí říct pravdu.

Sestra Emmanuela: Jaké rady můžete dát těm, kteří se chtějí stát svatými již na této zemi?

Mária Simma: Být velmi skromným. Nezabývat se sebou samým. Pýcha je největší pastí, kterou Zlý používá.

Sestra Emmanuela: Je možnost žádat Pána odpykat si svůj očistec na zemi, abychom ho nemuseli prožívat po smrti?

Mária Simma: Ano, znala jsem jednoho kněze a jednu mladou dívku, kteří byli v nemocnici a oba trpěli na tuberkulózu.

Mladá dívka řeklo knězi, že žádá od Pána, aby mohla trpět na zemi tolik, kolik je třeba, aby se dostala přímo do nebe. Kněz jí odpověděl, že on sám si nedovolil Boha o to žádat. Byla u nich jedna řádová sestra, která si vyslechla jejich rozhovor. Mladá dívka zemřela první a kněz zemřel později. Tento kněz se zjevil řeholní sestře a řekl jí: Kdybych byl měl důvěru toho mladého děvčete, i já bych se byl dostal rovnou do nebe.

Sestra Emmanuela: Marie, jsou rozdíly ve stupních očistce?

Mária Simma: Ano, je velký rozdíl ve stupni duchovního utrpení. Každá duše má své vlastní utrpení, které odpovídá jí samé.

Sestra Emmanuela: Vědí duše v očistci, co se stane ve světě?

Mária Simma: Nevědí všechno, ale vědí spoustu věcí.

Sestra Emmanuela: Říkají vám tyto duše, co se stane?

Mária Simma: Řeknou prostě jen, že "něco je přede dveřmi", ale neřeknou co. Řeknou pouze tolik, kolik je potřeba k tomu, aby se lidé obrátili.

Sestra Emmanuela: Utrpení v očistci je bolestnější než velké utrpení zde na zemi?

Mária Simma: Ano, ale pouze symbolickým způsobem. Způsobuje to větší bolesti v duši.

Sestra Emmanuela: Přichází Ježíš osobně do očistce?

Mária Simma: Nikdy mi to žádná duše neřekla. Do očistce přichází pouze Boží Matka. Jednou jsem se zeptala jedné duše z očistce, zda ona sama hledala duši, na kterou jsem se ptala.

Odpověděla mi: Ne, Matka milosrdenství nám řekla, jak to je. Ani svatí nepřicházejí do očistce, ale andělé tam jsou. Je tu svatý Michal, a každý anděl strážný je při své duši.

Sestra Emmanuela: Co dělají andělé strážci v očistci?

Mária Simma: potěší a pomáhají jim. Duše je mohou dokonce i vidět.

Sestra Emmanuela: Dnes mnozí lidé věří v reinkarnaci. Co nám o tom duše říkají?

Mária Simma: Duše říkají, že Bůh nám dává pouze jeden život.

Sestra Emmanuela: Někteří říkají, že jeden celý život nestačí na poznání Boha a na to, aby měl člověk opravdu čas obrátit se, a že to není spravedlivé. Co byste jim na to odpověděla?

Mária Simma Všichni lidé mají svůj vnitřní hlas. I ti, co jsou pouze matrikoví katolíci, rozpoznají instinktivně Boha. Zcela nevěřící člověk neexistuje. Každý člověk má svědomí od Boha, vnitřně rozpozná dobro od zla, samozřejmě na různých stupních, a umí to dobře rozlišovat. S tímto svědomím se každý člověk může stát blaženým.

Zdroj: http://www.boziemilosrdenstvo.sk/

Převzato z www.misie.sk, článek, z 2. 11. 2010 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno v r. 2013; 2. 11. 2019 - 11435; 3. 11. 2022 - 17504 přečtení)

První díl rozhovoru:
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor)
Třetí díl rozhovoru:
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor)Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 11. 2022 | 18093 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.misie.sk, www.boziemilosrdenstvo.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace