Zajímavé...

Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor)

Maria Simma Mária Simma je rakouskou mystičkou. Už 50 let ji díky zvláštnímu Božímu daru, který je v dějinách Církve známý, navštěvují duše v očistci. O čem tyto duše mluví?

Upozorňují, žádají o modlitby a hovoří o svých nevýslovných očistcových utrpeních, které jsou zmírňovány radostným očekáváním a jistotou, že se dříve či později ocitnou v Božím náručí. Zjevují žijícím na zemi úžasnou moc, kterou mohou usnadnit utrpení zesnulých a současně dostat četná dobrodiní a pomoc v tomto životě i životě po smrti.

Sestra Emmanuela: O co vás žádají duše z očistce?

Mária Simma: Povětšinou mě žádají, abych za ně dala odsloužit mše a abych na těchto mších byla přítomná. Dále mě žádají o modlitbu růžence a křížové cesty.

Sestra Emmanuela: Co přesně očistec je?

Mária Simma: Je to geniální vynález Boha. Představme si: jednoho dne se dveře otevřou a objeví se v ní bytost nepopsatelně krásná ... Tak krásná, jakou jste ještě v životě nikdy na zemi neviděli. Jste okouzlen touto bytostí, vyzařující krásu o to více, že tato bytost vám naznačuje, že je do vás bláznivě zamilovaná. Dříve jste si neuměli ani představit, že by vás mohl někdo tak milovat. Vycítíte také, že má velkou touhu přitáhnout vás k sobě, obejmout vás a oheň lásky, který již ve vašem srdci hoří, vás pohání, abyste se vrhli do její náruče ... V tom momentě si uvědomíte, že jste se už celé měsíce neumývali a že odporně smrdíte, že vám teče z nosu, vaše vlasy jsou mastné a slepené, na šatech máte velmi velké skvrny a pod. ... Uvědomujete si, že se v takovém stavu nemůžete představit, že se nejprve musíte jít umýt, osprchovat a až potom znovu přijít a předstoupit před tuto bytost ....

Avšak láska, která se zrodila ve vašem srdci je tak silná, že tento odklad na později způsoben tím, že se jdete osprchovat, je naprosto nesnesitelný! Bolest z nepřítomnosti, byť dočasné, trvající pouze několik minut, je hroznou spáleninou v srdci a závisí na intenzitě projevované lásky. To je očistec! Je to zpoždění způsobeno vaší nečistotou, jakoby "čekací doba" před Božím objetím - popálenina lásky, která vám způsobuje hrozné utrpení, je to jakoby nostalgie po lásce. A přesně tato nostalgie nás očišťuje z toho, co je ještě v nás nečisté. Očistec je místo touhy, šílené žádostivosti po Bohu, po tom Bohu, kterého už duše zná, protože ho viděla, ale se kterým ještě není sjednocená. Očistec je jako velká krize, způsobená nedostatkem Boží přítomnosti.

Sestra Emmanuela: Marie, mají tyto duše v očistci přece jen naději a radost ve svém utrpení?

Mária Simma: Ano. Žádná duše by se nechtěla vrátit z očistce na zem, protože má poznání, které nás nekonečně přesahuje, a nemohla by se už nikdy vrátit do temnoty země. Hle, v tom spočívá rozdíl mezi očistcem a utrpením, které známe zde na zemi. V očistci mají duše jistotu, navzdory hrozné bolesti, že budou moci navždy žít s Bohem. Tato absolutní jistota jim způsobuje to, že radost je větší než bolest. Neexistuje na zemi nic, co by v nich vyvolávalo touhu znovu tady žít, neboť na zemi si nejsme nikdy ničím jisti.

Sestra Emmanuela: Můžete nám říct, jestli duši posílá do očistce Bůh, nebo zda se duše sama rozhoduje tam jít?

Mária Simma: Duše se sama rozhoduje jít do očistce, aby byla čistá, když půjde do nebe. V očistci duše zcela plní Boží vůli. Těší se například z dobra a přeje si naše dobro. Velmi miluje Boha, i lidi na zemi. Je dokonale spojena se Světlem Božím v Duchu Svatém.

Sestra Emmanuela: V momentě smrti je vidět Boha v plném světle, nebo jen neurčitým způsobem?

Mária Simma: Ještě neurčitým způsobem, ale s takovým jasem, že to stačí k vyvolání nostalgie. Oproti temnotám země je to oslepující jas, ale to ještě není nic oproti úplnému světlu, které pozná duše v nebi.

Sestra Emmanuela: Mohla byste nám říci, jaká je úloha Panny Marie pro duše v očistci?

Mária Simma: Často je přichází potěšit a říká jim, že udělaly spoustu dobrých věcí na zemi a povzbuzuje je ...

Sestra Emmanuela: Existují zvláštní dny, kdy je vysvobozuje?

Mária Simma: Ano, stává se to hlavně na Vánoce, na Všech svatých, na Velký pátek, v den Nanebovstoupení Páně a v den Nanebevzetí Panny Marie.

Sestra Emmanuela: Které z hříchů nejčastěji způsobují to, že nás dostanou do očistce?

Mária Simma: Jsou to hříchy proti lásce k bližnímu, smilování se nad někým, tvrdost srdce, nepřátelství, pomluvy ... Pomluvy, klepy, křivá obvinění jsou nejhorší pošpinění, která vyžadují dlouhé očišťování.

Sestra Emmanuela: Můžete nám říct, kteří lidé mají největší příležitost jít přímo do nebe?

Mária Simma: Ti, co mají dobré srdce ke všem, protože láska k bližnímu omluví mnoho hříchů (sv. Pavel).

Sestra Emmanuela: Jakými prostředky, které máme na zemi k dispozici, se můžeme vyhnout očistci a jít přímo do nebe?

Mária Simma: Musíme udělat hodně pro duše v očistci, protože ony nám pak později pomáhají. Třeba mít hodně skromnosti. Je to největší zbraň proti Zlému. Skromnost zahání Zlo.

Sestra Emmanuela: Co udělal lotr, když mu Ježíš přislíbil na kříži, že ještě dnes s ním bude v ráji?

Mária Simma: Skromně přijal své utrpení přiznávajíc, že je to spravedlivé a nabádal i druhého lotra, aby také přijal svůj úděl. Obával se Boha, což značí, že měl v sobě skromnost.

Sestra Emmanuela: Márie, můžete nám říct, jaké jsou nejúčinnější prostředky na osvobození duší z očistce?

Mária Simma: Hlavně mše sv., protože se během ní sám Kristus obětuje z lásky k nám. Je to oběť Krista sebe samého Bohu, co je nejkrásnější oběť. Kněz je zástupce Boha, ale Bůh sám se nabízí a obětuje se za nás. Účinek mše sv. za mrtvé je o to větší, čím větší úctu ke mši měl nebožtík za svého života, zda se během ní modlil s upřímným srdcem, zda na ni chodil, pokud měl volno, i během týdne. Tito lidé mají ještě větší užitek ze mší sv., které se za ně slouží. I zde každý sklidí to, co zasel.

Sestra Emmanuela: Márie, vy jste byla vícekrát vyzvána trpět za duše v očistci, aby byly vykoupeny(pozn. spíše bych použil slovo vysvobozeny). Co jste v těch chvílích prožívala a cítila?

Mária Simma: Poprvé, když se mě duše zeptala, jestli chci opravdu tělesně trpět za ni během tří hodin a pak znovu budu moci pracovat, jsem si řekla, že když bude po třech hodinách po všem, mohu to snad přijmout. Během těch tří hodin jsem měla pocit, jakoby to trvalo dříve tři dny, natolik to bylo bolestivé. Nicméně nakonec, když jsem se podívala na hodinky, viděla jsem, že to opravdu trvalo jen tři hodiny. Duše mi řekla, že tím, že jsem přijala toto utrpení s láskou během tří hodin, ušetřila jsem jí 20 let očistce.

Zdroj: http://www.boziemilosrdenstvo.sk/

Převzato z www.misie.sk, článek, z 2. 11. 2010 naleznete zde.

Druhý díl tohoto rozhovoru:
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor)

Třetí díl rozhovoru:
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor)
(Na Fatym.com vydáno 29. 10. 2013;
29. 10. 2019 - 15034; 29. 10. 2020 - 17829; 2. 11. 2022 - 22086 přečtení)


Sdílet

Související články:
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 11. 2022 | 22522 přečtení | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.boziemilosrdenstvo.sk, www.misie.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace