Zajímavé...

Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan

volné dílo, výřez "Buďte střízliví a bděte! Váš protivník, ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil" (1 Pt 5, 8).
Jsou lidé ve vesmíru jedinými inteligentními bytostmi? Katolická církev odjakživa věří a učí, že odpověď zní: ne. Svět je ve skutečnosti plný různých druhů inteligentních stvoření z 'jiného světa', které nazýváme anděly.

Jsou stvořeni, aby konali úžasné věci! Zde je 12 důležitých skutečností, které by měl vědět každý křesťan o těchto tajuplných stvořeních z jiných sfér:

1) Andělé jsou absolutně reální

Andělé nejsou náboženskou fikcí ani pověrou; jsou absolutně a skutečně reální - tak jak jsi reálný ty, já, či kdokoliv jiný. Aktivně se zapojují do dění v našem světě a hrají rozhodující úlohu v historii lidstva (KKC, 328).

  2) Každý křesťan má anděla strážného

Katechismus katolické církve cituje sv. Bazila Velkého: "Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, který ho vede životem" (KKC, 336).  

3) I zlí duchové (démoni) jsou velmi reální

Všichni andělé byli původně stvořeni jako dobří. Někteří se však rozhodli neposlouchat Boha. Tito padlí andělé se nazývají "démoni; zlí duchové". Peklo bylo původně určeno jako místo pro zlé duchy (KKC, 391; Mt 25, 41).

4) Dramatický duchovní boj o lidské duše neustále trvá

Rozhodnutí odpadnout od Boha je pro zlé duchy neodvolatelné. Lidé však, pokud žijí na zemi, mají stále možnost rozhodnout se. V okamžiku rozhodování člověka pro dobro nebo zlo vstupují do tohoto dramatického duchovního zápasu andělé a démoni a usilují ovlivnit lidskou duši, aby se obrátila k Bohu, nebo aby se od něj odvrátila.

Satan pokoušel Adama a Eva v rajské zahradě; zlí duchové v tom pokračují dodnes a neúnavně se snaží odpoutat člověka od Boha (KKC, 391).

5) Svatý Michael Archanděl je velitelem Hospodinových andělských legií

Svatý Michael je věrným andělem, který vede dobré anděly v duchovním boji proti těm padlým. Jeho jméno doslova znamená 'Kdo je jako Bůh?' A reprezentuje jeho věrnost Bohu, když se ostatní andělé bouří (Zj 12, 7).

6) Satan je vůdcem padlých andělů

Jak všichni zlí duchové, i on byl původně dobrým andělem, který se rozhodl odvrátit se od Boha. Satanova moc však není nekonečná. Vždy je pouze tvorem a podléhá Boží prozřetelnosti (KKC, 391. 395).

V evangeliích Ježíš odolává satanovým pokušením (Mt 4; Lk 4), nazývá ho "otcem lži","vrahem od počátku" a říká, že satan přišel jen aby "kradl, zabíjel a ničil" (Jan 10, 10).

7) Jakákoliv propojenost s okultismem a démonickými praktikami je těžkým hříchem

Démonické síly jsou čistým zlem
a proto by lidé neměli mít s nimi nic do činění.
Jakákoliv angažovanost nebo propojenost s okultismem
- ať už jde o věštění, horoskopy, jasnovidectví,
komunikaci přes médium, atd -
i kdyby šlo o "dobrý" nebo "nevinný" úmysl,
je těžkým hříchem
a je vysloveně nebezpečná
(KKC, 2116-2117).


8) Exorcismus zůstává aktivní praxí Církve

Kristus se svými apoštoly v evangeliích zcela otevřeně vyhání démony; často z vysloveně posedlých lidí. Církev pro dobro duší v tomto boji pokračuje i v dnešní době.

Malý exorcismus je součástí obřadu křtu. V případě posednutí zlým duchem mohou kněží se speciálním pověřením biskupa provádět slavnostní exorcismus (KKC, 1237. 1673. 550).

9) I my se můžeme zapojit do duchovního boje prostřednictvím modlitby a jiných duchovních praktik

Modlitba Páně 'Otče náš', kterou nás naučil sám Kristus, zahrnuje žádost "zbav nás zlého". Církev nás vybízí, abychom se modlili i ke sv. Michaelovi archandělovimodlitbu, kterou napsal papež Lev XIII a která obsahuje žádost o definitivní uvěznění satana v pekle. Tradičním prostředkem duchovního boje je i půst. Nejlepším způsobem však jak bojovat proti démonickým silám je prostě žít svatým životem, ve kterém následujeme Krista.

10) Mnozí světí zažili na vlastní kůži i fyzické útoky zlých duchů

Bití, zjevování se v podobě hrůzostrašných zvířat, vydávání děsivých zvuků, házení věcí do ohně ... Přečtěte si přímo neuvěřitelné příběhy sv. Antona poustevníka, sv. Pátra Pia, sv. Gemmy Galgani, sv. Jana Marii Vianneye a sv.Terezie Avily. (článek zde (churchpop.com)  

11) Náš Pán Ježíš Kristus už satana definitivně porazil

Svým umučením, smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíš definitivně porazil satana a zničil jeho moc. Tato skutečnost se v dějinách Církve postupně zjevuje a projevuje až do slavného Druhého příchodu Krista (KKC, 550).  

12) Kristus je Králem všech andělů

Ježíš Kristus je Králem světa a celého vesmíru, což zahrnuje pochopitelně i duchovní sféru. Anděle stvořil Kristus, který je Bohem, už na počátku světa, aby mu sloužili. I zlí duchové, kteří se rozhodli neposlouchat Boha, jsou v konečném důsledku podřízení Boží prozřetelnosti (KKC, 331).

Modlitba k sv. Michaelovi archandělovi (malý exorcismus) naleznete: zde a (v notách) zde.


Zdroj: churchpop.com, 26. 12. 2016

Převzato z www.lifenews.sk, článek ze 14. 12. 2018 naleznete zde.

Michael arch., volné dílo, wikipedia

Sdílet

Související články:
Poslední výdech, nebo co bude s námi po smrti (20.03.2024)
V ohnivé peci Boží lásky (18.03.2024)
Vnímání času v OČISTCI – tři dny jsou jako tisíc roků (09.03.2024)
Chrisda Rodriguez o svém životě (06.02.2024)
Don Dolindo Ruotolo o tom, jak je to s „blížícím se“ koncem časů (11.01.2024)
O VOJÁKOVI, KTERÉMU DUŠE Z OČISTCE ZACHRÁNILY ŽIVOT. (02.12.2023)
Biblický základ pro očistec (12.11.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 64: Svědectví duše z očistce o jejím vysvobození! (11.11.2023)
Kde jsou naši mrtví příbuzní (10.11.2023)
Dávat dobro duším aneb apoštolát očistce (08.11.2023)
P. Peter Dufka SJ: Připravme se na dobrou smrt (07.11.2023)
Za poslední peníze (dušičkový příběh) (04.11.2023)
Ctihodný arcibiskup Fulton J. Sheen: CO JE OČISTEC A PROČ EXISTUJE? (02.11.2023)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (02.11.2023)
Je očistec výmysl? (02.11.2023)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (30.10.2023)
POSLEDNÍ CHVÍLE JSOU DŮLEŽITÝM ZÁPASEM, KDE BY NEMĚL CHYBĚT KNĚZ (16.10.2023)
Jak dlouho trvá očistec (07.08.2023)
V hodině vaší smrti jsem blízko vás (29.07.2023)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (23.07.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 60: Za dveřmi stála žena a řekla: "Zachránila jste mi život" (09.06.2023)
NEODEPÍREJTE NEMOCNÝM A UMÍRAJÍCÍM SVÁTOSTI! ZAVOLAT KNĚZE JE PROJEVEM SKUTEČNÉ LÁSKY A MILOSRDENSTVÍ (19.05.2023)
P. Piotr Glas - Přijde čas šílenství a zrady (video) (12.04.2023)
P. Piotr Glas - Satan bude uznán pánem tohoto světa - 1. a 2. část (07.04.2023)
Vladyka Milan Chautur: POSLEDNÍ SOUD (Neděle masopostní) (15.02.2023)
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 12. 2018 | 5093 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace