Mimo oblast FATYMu

Světový misijní den dětí

Tříkrál Duchcov 2011 - foto Richard Bouda z DuchcovaV Česku připadá na 6. ledna svátek „Zjevení Páně“, svátek „Tří králů“. V tento den se žehná domům a při tom se píše nad dveře křídou písmena C+M+B nebo více známé jako K+M+B s aktuálním letopočtem. Mnozí si do počátečních písmen doplní jména tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, ale zkratka písmen je z latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

Ve světě je šestý lednový den svátkem všech dětí v misiích. Francouzský biskup Charles de Forbin Janson, zakladatel Papežského misijního díla dětí, totiž více než před 170 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou, obětí a gesty solidarity. Dnes je více než 15 milionů dětí v 112 zemích světa aktivně zapojeno do práce pro Papežské misijní dílo dětí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o papežské misie, podpořil význam tohoto misijního dne dětí i Sv. otec František, který 6. 1. 2015 v promluvě na nám. sv. Petra ve Vatikánu řekl:

„Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha. Děti a mladí ať nejsou uzavření, ale otevření; ať vidí široký horizont a jejich srdce se k němu ubírá, aby se mezi nimi zrodili svědkové Boží něhy a zvěstovatelé evangelia. Obraťme se nyní k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro všeobecnou církev, aby v celém světě šířila Kristovo evangelium, světlo všech národů. Kéž nám neustále umožňuje být na cestě a putovat pozorně, neúnavně a odvážně.“

V České republice slavíme tento den 1. června s letošním mottem: "Pojďte ke mně všichni". (Mt 11, 28). Tento den je spojen s celostátní Misijní poutí.

Jak tento svátek slaví v zahraničí?

Polsko

Vzpomeňte si na misie a misionáře Letošní Světový misijní den dětí připadající na
6. ledna, se v Polsku slaví na téma: „Misionáři ve službě usmíření a pokoje“. „Chceme takto navázat na pastorační téma, které klade důraz na potřebu obrácení a smíření s Bohem a s lidmi" – upozorňuje ve speciální zprávě biskup Jerzy Mazur SVD, předseda polské Komise pro misie při Polské biskupské konferenci. Poukazuje na to, že misionáři, sloužící v Africe, Asii, Oceánii a Střední a Jižní Americe, se velmi často potýkají s lokálními konflikty, které přerůstají do masakrů, loupeží a dokonce i otevřených válek. Misionáři poskytují přístřeší a pomoc trpícím, pečují o děti, oběti válek a nenávisti. „Všechny vyzývají k odpuštění a usmíření. Nejednou riskují i svůj život, aby zůstali v solidaritě s utlačovanými a bezbrannými“ – poznamenal biskup Mazur k podpoře modliteb za misionáře. „Vyprošujme jim sílu k hlásání Krista, aby jako betlémská hvězda vedli k Němu ty, mezi nimiž slouží.“ – píše biskup Mazur.

V současné době pracuje na misích v 2065 misionářů a misionářek z Polska. Působí v 97 zemích, od horké Afriky do studené Aljašky, jsou v Jižní a Střední Americe, v Asii a dokonce i v Oceánii. Centrum misijní formace ve Varšavě, které připravuje budoucí misionáře na práci v misích, se v letošním roce chystá opustit 30 lidí: 12 diecézních kněží, 1 řeholní kněz, jeden řeholní bratr, 12 řádových sester a 4 laici.

Předseda polské biskupské Komise pro misie konstatuje, že misionáři nejenže nesou evangelium, ale plní též úlohu charitativní. Aby byli schopni pomáhat, potřebují naši finanční a materiální podporu. Proto se 6. ledna ve všech farnostech Polska koná na tento účel sbírka, během které můžete potkat koledníky v pestrém oblečení.
Více informací v polštině na: http://info.wiara.pl/doc/2302710.Pamietajmy-o-misjach-i-misjonarzach

Lucembursko

Světový Den Papežského misijního díla dětí budou v Lucembursku slavit 1 února.

Španělsko

„Papežské misijní dílo dětí je svátek dětí, které žijí s radostí dar víry a modlí se, aby se světlo Ježíšovo dostalo ke všem dětem světa." Tato slova papeže Františka uvidíme jako hlavní zprávu na webu Papežských misijní děl - missio Španělska, kde se bude světový Den Papežského misijního díla dětí slavit 25. ledna s mottem: "Já jsem jedním z nich."
Více informací naleznete na: http://www.infanciamisionera.es/2015/01/el-papa-francisco-los-ninos-de-infancia.html

Více informací: www.missio.cz/aktuality/svetovy-misijni-den-deti

Kontakt:

Papežská misijní díla 543 51 Špindlerův Mlýn 33
tel. 499 433 058, 604 838 882
pmd@missio.cz
www.missio.cz


vSdílet

Související články:
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2022 (15.10.2022)
Poselství Svatého otce Františka k 95. světovému dni misií 24. října 2021 (22.10.2021)
Misijní most modlitby - zapojte se (22.10.2021)
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021 (22.10.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 94. světovému dni misií 2020 (15.10.2020)
Modlitba za misie (15.10.2019)
Misijní neděle a Misijní most modlitby (14.10.2019)
7. celostátní misijní kongres dětí v Kroměříži (22.09.2019)
Pozvánka na misijní den v Rousínově (02.03.2019)
Výsledky misijní sbírky 2018 ve farnostech FATYMu (21.10.2018)
24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky (22.03.2018)
Sbírka na misie 2017 (23.10.2017)
15. Misijní pouť a Misijní den dětí (14.05.2017)
Ples pro Tebe 2016 (08.11.2016)
Sbírka na misie (30.10.2016)
Dopis národního ředitele PMD ke Světovému dni misií 2016 (18.10.2016)
14. celostátní Misijní pouť a Den dětí 14. května 2016 v Jablonném v Podještědí (03.05.2016)
Papežská misijní díla v ČR (02.11.2015)
Hlavní rada Papežských misijních děl (26.10.2015)
"Ples pro Tebe" (20.10.2015)
II. Moravské klubkování (19.09.2015)
Skončilo 28. jednání Národní rady PMD (13.09.2015)
13. celostátní Misijní pouť a 10. misijní den dětí ve Vranově nad Dyjí (16.06.2015)
Skončilo Generální shromáždění PMD – Řím 2015 (07.06.2015)
Misijní pouť ve Vranově nad Dyjí (04.05.2015)
Skončila 10. Národní misijní rada ve Špindlerově Mlýně (20.04.2015)
Skončilo 27. jednání Národní rady PMD ve Špindlerově Mlýně (20.04.2015)
Do Národní kanceláře PMD nastupuje nový ředitel (20.04.2015)
Ostravsko-opavská diecéze má nového ředitele PMD (14.04.2015)
Skončilo Horské klubání 2015 (14.04.2015)
Národní rada Papežských misijních děl: 13. 4. – 15. 4. 2015, Špindlerův Mlýn (14.04.2015)
PMD - POMOC Z ČR JE PRO FILIPÍNY DŮLEŽITÁ (25.03.2015)
DEN MODLITBY A POSTU ZA ZABITÉ MISIONÁŘE (24. březen 2015) (18.03.2015)
PMD z ČR vyjíždí na misijní cestu na Filipíny (18.03.2015)
Skončilo Evropské setkání Národních ředitelů PMD (11.03.2015)
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA (PMD) – AKTUALITY (10.03.2015)
Evropské setkání Národních ředitelů Papežských misijních děl v Chorvatsku (28.02.2015)
Papež v Asii, historie Madhu, P. Vaz a rozhovor z Filipín (17.01.2015)
Návštěva Sv. otce Františka a pomoc misiím na Srí Lanku a Filipíny (14.01.2015)
Národní kancelář Papežských misijních děl ve Špindlerově Mlýně přijme sekretářku/sekretáře. (07.12.2014)
TZ - Zisk z farního jarmarku v České na Brněnsku věnují organizátoři na misie (25.11.2014)
PMD na Festivalu Dobrých Zpráv v Ostravě (20.11.2014)
Další ohlédnutí za Misijní nedělí 2014 (11.11.2014)
Ohlédnutí za Misijní nedělí 19. 10. 2014 (31.10.2014)
Misijní neděle a nový film Lily (16.10.2014)
Národní rada PMD, 22.-24. 9. 2014, Špindlerův Mlýn (08.10.2014)
MISIJNÍ NEDĚLE 19. ŘÍJNA 2014 (07.10.2014)
Už zase misijní neděle!? (02.10.2014)
POZVÁNKA DO MISIJNÍHO KINA (02.08.2014)
CENAP (02.08.2014)
Misijní tábor chudých rodin (17.07.2014)
Zambijští hosté skončili návštěvu v ČR (17.07.2014)
Vzácní hosté ze Zambie přijedou do ČR již za několik dní (23.06.2014)
Celostátní Misijní pouť přinesla radost a naději (09.06.2014)
Návštěva ředitele PMD P. Bernard Makadani Zulu v ČR (09.06.2014)
12. celostátní misijní pouť a 9. misijní den dětí ve Zlíně (20.05.2014)
Misijní materiály nově (10.05.2014)
Horské klubání 2014 (08.04.2014)
Papežská misijní díla - Zasedání rady PMD a horské klubání 2014 (04.04.2014)
Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc® pomůže 104 dětem (28.02.2014)
Namalujte přáníčko Sv. otci Františkovi (04.02.2014)
Horské středisko Eljon oslavilo 10. výročí od svého otevření (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštívil ČR (20.11.2013)
Zambijský ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR (06.11.2013)
Misijní neděle 20. října 2013 (19.10.2013)
Papež František slouží mše svaté na úmysl misií (16.10.2013)
Misijní myšlenky Svatého otce Františka (12.10.2013)
5. celostátní misijní kongres dětí v Českých Budějovicích (22.09.2013)
GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL (12.05.2013)
Generální shromáždění papežských misijních děl 2012 - Řím (03.05.2012)
Misijní neděle 23. října 2011 (22.10.2011)
Poselství Svatého Otce k XLVIII. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (16.03.2011)
Děti dětem (12.12.2008)
| Autor: Irena Ihmová | Vydáno dne 09. 01. 2015 | 5858 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace