Zajímavé...

SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství

Catedrales e Iglesias, CC BY 2.0, flickr.com Svátek Božího milosrdenství jsou pro mě vždy malé Vánoce. Toto datum mi v kalendáři vždy svítí už dlouho a ačkoli jsou Velikonoce samy o sobě vcelku pochmurné, tento svátek mi je pomáhá vnímat mnohem pozitivněji.

Pamatuji si na svou první zkušenost s Nedělí Božího milosrdenství, před čtyřmi lety. Zcela určitě vnuknutím Ducha Svatého jsem v tento svátek doslova naškrábala na kousek papíru pár proseb. Jen tak, na zkoušku. "Proč ne, za zkoušku nic nedám," pomyslela jsem si. A dodnes nezapomenu ten šok, když jsem po roce zjistila, že většinu Bůh ve své dobrotě vyplnil. A byly to velmi odvážné prosby, prosby o obrácení a křest ateistky - babičky, Pán to stihl měsíc před jejím odchodem do věčnosti, odešla smířená, miminko pro dlouhodobě se snažící pár, radost přišla, když mi v prosinci pípla radostná smska a pár jiných. Povzbuzená těmito obrovskými dary jsem rok co rok ukládala na papír odvážné, lidsky nemožné prosby, odvolávajíc se na slova Pána, které mi dodávaly odvahu: "V ten den je otevřeno nitro mého milosrdenství. Vylévám celé moře milostí na duše, které se přiblíží k prameni mého milosrdenství. V tento den jsou otevřeny všechny Boží prameny, skrze které plynou milosti." (Den. 699)

Loni mě však Bůh úplné dostal.

Už dlouhá léta na papírku svítila prosba o dar miminka pro mého bratra a jeho úžasnou manželku, která zůstávala roky nevyslyšená. Skoro jsem odpadla, když nám na podzim oznámili tu nejkrásnější zprávu po 10 letech čekání a podruhé, když jsem zjistila, že termín mají 8. 4. 2018, tedy na Neděli Božího milosrdenství! Ten třetí šok přišel, když jsem zjistila, že čekáme čtvrté miminko i my, také prosba z papírku.

A ještě jedno krásné svědectví, loni jsem prosila o odvrácení LGBTI propagandy u nás ve firmě, což se zdálo být lidsky nemožné. Dělám na HR oddělení, a proto jsem o hrozbě těchto vlivů věděla předtím, než měly jít do firmy. Cítila jsem obrovskou bezmoc vůči tomuto Zlu a také odpovědnost vůči našim zaměstnancům. "Jak se mám na toto dívat?", Ptala jsem se Boha. Cítila jsem se jako malý David v boji s obrem Goliášem. Věděla jsem, že tu pomůže jedině zázrak. Co je však Bohu nemožné? Nic. V německé centrále nastal chaos, pár klíčových odpovědných manažerů bylo propuštěno a postupně šla tato agenda do ztracena.

Svátek Božího milosrdenství je opravdu obrovský dar od Pána, kdy protékají prameny milosti a nic není nemožné.

Co na to třeba splnit?

9-denní novéna.


Počínaje Velkým pátkem, až po Neděli Božího milosrdenství se máme modlit Novéuu Božího milosrdenství. O této novéně se Ježíš takto vyjádřil: "V této novéně udělím duším všechny milosti." (Den. 796) Slova "všechny milosti" znamenají, že modlící se novénu k Milosrdenství dosáhnou všechny Boží dobrodiní, o které budou prosit, bez ohledu na to, zda se budou modlit o milosti pro sebe nebo pro jiné.

Svatá zpověď a svaté přijímání.

Ježíš mluví o mimořádné milosti v tento den: "Duše, která přistoupí k svaté zpovědi a svatému přijímání, dosáhne úplné odpuštění vin a trestů." (Den. 699)

Tato mimořádná milost, kterou Ježíš spojil s Nedělí Božího milosrdenství, je něčím mnohem větším než úplné odpustky. Úplné odpustky spočívají totiž jen v odpuštění dočasných trestů, které jsme si zasloužili za spáchané hříchy, ale nikdy nejsou odpuštěním samotných vin. Ta mimořádná milost je zároveň větší než milosti šesti svátostí, s výjimkou svátosti křtu, protože odpuštění všech vin a trestů se dosahuje jedině svátostnou milostí křtu.

Zdroj: http://grkatnr.sk/

Korunka a novéna k Božímu milosrdenství
(+ další odkazy)


http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=korunka-a-novena-k-bozimu-milosrdenstvibr-dalsi-odkazy&cisloclanku=2011040086


Nebojme se žádat Pána o velké věci. Ještě jednou, sám Ježíš nás povzbuzuje: "V tento den jsou otevřeny všechny Boží prameny, skrze které plynou milosti. Ať se nebojí přiblížit ke mně žádná duše, přestože by její hříchy byly jako šarlat."(Den. 699)

Nebojme se žádat od Pána velké věci, On sám nás k tomu povzbuzuje.

Mgr. Zuzana Rigdová Mama 2 divochov a jednej princeznej, manželka môjho Ľuba, absolventka Manažmentu ľudských zdrojov (HR), oblasti, ktorej sa aj profesionálne venujem a je mojou vášňou. Fanúšik dobrej kávy, mora, kníh, svojej rodiny a čokolády :-) A Boha.


Převzato z http://zastolom.sk/, článek ze 3. 4. 2018 naleznete zde.

H. Kounice, foto RT

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 04. 2018 | 5492 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace