Zajímavé...

Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí

Pride, imjakewilliams, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org Neúnavné, otravné a dlouhotrvající bubnování médií, které upozorňují na pochmurnou osamělost příslušníka LGBT hnutí, je v jasném kontrastu se všudypřítomnými projevy oslav takzvaného "pride" (v překladu hrdost, ale také pýcha - editor).

Tato nesnesitelná disonance, v níž tyto dva jevy existují vedle sebe, není nikdy kritizována, ačkoli tyto dva jevy nemohou být současně skutečným obrazem reality. Ale lži určitě mohou spoluexistovat, zvláště když jsou mistrovsky utkané největším nepřítelem lidstva, otcem lží.

Člověk nepotřebuje být křesťanem na to, aby si uvědomil, že LBGT hnutí trivializuje životy mužů, žen a mladistvých, kteří se stali obětí jeho zápalu. Postačí, pokud je někdo rozumným dospělým člověkem s očima, ušima a funkčním svědomím.

A také je třeba být dostatečně odvážný nazvat lež "lží" v době, kdy se říkat pravdu stalo mimořádně nepopulární a ve stále více zemích i trestným činem.

LGBT hnutí není ve skutečnosti o právech. Cokoliv tito aktivisté říkají, toto hnutí je o vysávání autentické lidské zkušenosti z tolika životů z kolika je jen možné. Je o odvlečeni duší pryč od autentické lásky a autentické sexuality, autentického mentálního a emočního zdraví a současně tyto nahrazuje zmenšenou, syntetickou a trivializovanou životní zkušeností.

Sodomie je lepidlo

Přemýšlejte o tom: Proč existuje LGBT svět? Kolem jaké myšlenky se soustřeďují miliony lidí? Jeden můj starý přítel trefil hřebíček na hlavičkue, když před několika lety poznamenal: "Sodomie je lepidlem."

Sodomie je tím lepidlem, které spojuje celé LGBT hnutí dohromady. Řečeno jinak: ochrana, propagace a normalizace sodomie je tím mobilizujícím důvodem za LBGT skupinou po celém světě.

Pokud odstraníte sodomii z těchto širších souvislostí - spolu s každým nemanželským "sexuálním" aktem, který dělají muži s muži a ženy se ženami - proč by měly potom "přijde" oslavy existovat? Pokud by nebylo sodomie, o kolik lidí by se starali Metropolican Community kostely? A co pastoři z New Ways Ministry nebo Dignity?

Bylo by zde bez sodomie nějaké publikum pro knihy otce Jamese Martina, S.J.? [O přátelském postoji LGBT otce Jamese Jamese jsme o vás různými způsoby informovali tady, tady, tady, a tady. Zadejte CTRL F a zadejte jeho název pro rychlé vyhledávání v textovém editoru].

Jaký cíl a jaké voliče by měly Human Rights Campaign? Kvůli čemu by zde nadále existovaly organizace jako GLAAD, PFLAG a každá jiná organizace od "gay softballovou" a "gay bowlingovou" ligu až po "letecký gay" klub a "gay bridžový" klub? Jaké služby by nabídly "FBI Pride" a "Log Cabin Republicans" svým členům?

Co by bez sodomie přitahovalo tenory, barytony a basové hlasy, aby zpívaly v "gay mužských sborech"?

Jediným zájmem, který tyto a mnoho dalších skupin spojuje, je sodomie. To je jediný důvod jejich existence; a bez ní se jejich vazba rozbije.

Pride- Toronto, Chris Brooker, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org


V našem politicky korektním západním světě se stal termín "sodomie" zakázaným, jako by šlo o pejorativum. Ale nejde. Je to zakázané slovo, protože je příliš pravdivé a má příliš velký význam popisující příliš přesně tento skutek, na němž spočívá celé LGBT hnutí.

Sodomie vs. bratrská láska

Sodomie není jen lepidlem - maltou - která drží pohromadě celý LGBT dům; Je základem, na kterém stojí tato budova.

V principu je sodomie pro LGBT hnutí vším. Všem. Definuje toto hnutí. Žádná láska či romantika nebo závazek či odpovědnost. A už vůbec ne zplození nového života. Sodomie, a žádná jiná z těchto věcí, je původcem, otcem tohoto hnutí.

Bez sodomie tu už pro LGBT hnutí nezůstane nic. Ale to, co by tu zůstalo pro svět by bylo jako zázrak: zůstala by tu bratrská láska [z řeckého "Philia" - pozn. překl.], která je autentickou formou intimní lásky mezi muži.

Zamyslete se nad tím: LGBT hnutí dokázalo nejen odvrátit zrak lidstva od bratrské lásky, ale dokonce ji pro mnohé pošpinilo a otrávilo, protože vyjádření a zážitek bratrské lásky jsou příliš snadno a příliš rychle interpretované jako "gay" zkušenosti.

Ezauovi synové: LGBT hnutí ochuzuje miliony životů

Jako mladého muže, kterého přitahuje stejné pohlaví, mě o hodnotě bratrské lásky, která přesahuje mono-rodovou orientaci lásky, naučila osobní zkušenost.

DC - Capital Pride Parade, thisisbossi, CC BY-NC-SA 2.0, flickr


Během výšky a hlavně po dvacítce jsem měl blízké přátele, kteří byli hezcí, inteligentní a atletické typy s hroznými povahami. Ale i přesto všechno se mi líbilo něco mnohem většího, něco, co ve všem přesahovalo tělesnost: bratrská láska (láska mezi skutečnými přáteli) - láska, která je tak mnohými neocenená, protože se místo ní propaguje láska erotická.

Nevyměnil bych kvalitu mých vztahů s žádným z těchto kluků za příležitost mít sex. Nelitoval bych to. Vlastně jsem se vždy cítil jako člověk, který měl na světě nejvíce štěstí. Odpírání mi nezmenšilo ani neochudilo život. Mou životní zkušenost to pouze obohatilo.

Bratrská láska mezi muži je mnohem lepší, silnější a o mnohem více naplňující než kdy může být erotická láska. Ale společnost dnes prosazuje nejnižší formu lásky mezi muži, zatímco sabotuje její nejvyšší formy. Homosexuální kultura i nadále propaguje sexualizaci všeho (aby se muž na sebe a jiné muže díval primárně jako na sexuální bytosti), a současně potvrzuje svůj blízký bankrot vzhledem k podpoře ledajakých jiných vztahů mezi muži.

Muži, kteří vstupují do gay světa, mu přizpůsobí svůj celkový světonázor. Mění se také jejich role a to tak, aby ve svém životě udělali rychle místo pro jeden nový dominantní aspekt: homosexualitu. V tomto procesu muži vyměňují své bohaté životy za životy jednorozměrné. A to je právě to, co náš politický korektní postmoderní svět učí dělat všechny ty, které přitahuje stejné pohlaví. Kníže tohoto světa nás láká, abychom dělali právě toto.

Myslíme si, že jsme kvůli naší přitažlivosti "zvláštní", a proto, když věci nejdou tak jak chceme, jistě "je to vina někoho jiného" a "já jsem obětí jejich špatného zacházení a morálky". Ale to je lež. Nejsme "zvláštní". A vůbec nejsme tak výjimeční, protože jsme hříšné bytosti. Jsme běžní a obyčejní hříšníci a nic víc. Chvíli jsem jel s tímto davem, ale jak jsem sám zakusil, můj život se nezlepšoval, ale zmenšoval. Pomalu jsem se otočil. Obával jsem se této jednorozměrné život-ničící existence, do které jsem vstupoval.

Jako Ezau, který vyměnil své dědictví za misku polévky, mnoho milionů vyměňuje bohatství lidského života ve všech nádherných podobách za zvláštní zálibu ze sodomie a jejích podivných řad příbuzných a vztahů.

"Pride" akce poukazují arogantním a výrazným způsobem na to, jak se autentická lidskost vytrácí ze společnosti a současně, a možná i tragičtěji, ukazují jak duše za duší krvácí a ztrácí pravdivý a vrozený usmyslel pro to, co znamená být osobností.

LGBT hnutí není velebeno ve skutečné ale v kreslené lidskosti, v níž jsou muži a ženy odloučeni od skutečné sexuality. Je smutné, že "zobrazení sebe sama v kreslené podobě" je legitimním sebevyjádřením a signálem, že "už víc nejsem spoutaný k pravdivé lidské zkušenosti."

Normalizace slov "gay" a "transgender": úspěšné odkřesťanštění západního světa

Přijetí homo- a trans-normality znamená víc, než se může zdát. Spolu s potratem, rozvodem a bující antikoncepcí je toto osvojení důkazem téměř úplné sekularizace západního světa.

Ale víc než jen to - je důkazem převahy ducha anti-Krista získávajícího nadvládu nad planetou. Vidíme, jak se kníže tohoto světa pyšní svou silou, jak se posmívá a ukazuje svou namyšlenost a nenávist vůči Kristu a jeho snoubence (Církvi), a jak se odhaluje jako "starý had, který se jmenuje ďábel a satan, svůdce celého světa" (Zjevení Apoštol Jan, 12: 9).


Autor Doug Mainwaring je žurnalistem LifeSiteNews.com

Zdroj: www.lifesitenews.com, 6. 7. 2017

Převzato z , článek naleznete zde.

Birmingham Pride 2011, Jenova20, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Disponuje Církev mocí udělovat požehnání svazkům osob stejného pohlaví? Odpovídá Kongregace pro nauku víry (03.03.2023)
USA: I gayové jsou zhrozeni dopadem transgenderu na děti! (24.11.2022)
Bývalá transsexuální teenagerka žaluje lékaře, kteří jí odstranili prsa, když jí bylo pouhých 15 let (19.11.2022)
LGBT AGENDA V NĚMECKU UMOŽNILA OTEVŘENÍ HOMO-ŠKOLEK S PODPOROVATELEM PEDOFILIE V JEJICH ČELE (17.11.2022)
Homosexualita není hřích, je to zranění uvnitř lidské osoby. Homosexuální chování je hřích, vysvětluje kněz Marko Rozkoš (08.11.2022)
Proč progresivcům záleží víc na nenávisti vůči Církvi než na dobru LGBT osob (03.11.2022)
Zdeněk Chytra, homosexuál pro tradiční rodinu (nový odkaz na video) (29.10.2022)
Vždy jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý táta. (26.10.2022)
Tragédie na Zámockej má už příliš mnoho viníků (25.10.2022)
Karol Dučák: I homosexuální osoby Bůh povolává k čistotě. „jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1, 27) (22.10.2022)
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti (14.06.2022)
Co mají biskupové učit? (23.05.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT (15.07.2021)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí? (19.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok (12.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti (06.09.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Proč homosexuálové odcházejí z církve? (02.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Jak soud vzal dětem šanci na maminku (09.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme. (30.12.2014)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
Homosexualita a čistota (17.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ (15.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 08. 2017 | 4603 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace