Zajímavé...

Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností.

kočárek, zroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ "Máte děti?" Pro většinu třicátníků je tato zdánlivě nevinná otázka branou ke společenským rozhovorům o množství témat. Kolegové v kancelářích zaplní ticho diskusemi o nedávných těhotenstvích, prvních svatých přijímáních a atletických milnících životů svých dětí. V kadeřnictví je stříhání vlasů doprovázeno zasypáním kadeřníka podrobnostmi o svých potomcích.

"Sally má šest let, právě jí vypadl první zub a začala žasnout nad tím, odkud jsou sedmikrásky." Setkání se spolužáky z vysoké školy se stává příležitostí nejen si zavzpomínat na chemii nebo vítání prváků, ale chtějí se i setkat s miniaturní verzí kluka z chodby, který zvykl postavit rampu "sklouzni se a leť" v teplejší části internátů, když teplota venku vystoupila nad 10 stupňů Celsia.

Otázka o počtu a věku našich dětí nás s manželkou uvádí do nepříjemných společenských setkání. Je to častý spouštěč, kterým začínají trapné rozhovory s cizími lidmi, stejně jako s kamarády. "Nemáme děti," odpovídáme doufajíc, že naše hlasy odhalují, že se necítíme příjemně. Odpovědi jsou obvykle v rozmezí "Ó, myslel jsem si, že už máte několik dětí" do "Na co čekáte?" A občas jen překvapené "Ó". Usmějeme se. Nejistě se zasmějeme. Odpovíme: "Možná jednou ..." Jak však říci neznámému člověku, učiteli, knězi, spolužákovi z vysoké školy: "Jsme neplodní"?

Diagnóza a výsledky

Když jsem byl mladší, vždycky jsem se divil, proč se Písmo tak zabývá bezdětnými ženami. Ve Starém zákoně porodila Anna po letech neplodnosti Samuela a zpívá: "Neplodná porodí sedm a ta, co má hodně dětí, zvadne."(První Samueloa 2.5)

Jako teolog jsem si velmi dobře vědom, jakou funkci má neplodnost v Písmu. Když Sára v pokročilém věku, postarší Anna a stárnoucí Alžběta porodily dítě, čtenář je pozván připomenout si, že Bůh je nejhlavnějším aktérem ve spáse a ne lidské bytosti. Překvapivý zvrat neplodnosti v Bibli je tak znamením nového života, který přichází ze smrti, působení možné pouze Bohu, který je Stvořitelem a udržovatelem lidského života.

Ale ta část mě, která strávila posledních šest let každodenní modlitbou za dítě, si nemůže pomoci a čte Anninu píseň jako výkřik útěchy. Po letech neplodnosti, osamělosti a slz - konečně dítě!

Přirozeně, když jsme se s mojí manželkou vzali, nikdy jsme ani nepomysleli na možnost, že se jednou přidáme do řad neplodných biblických párů Abrahama a Sáry, Elkána a Anny, Alžběty a Zachariáše. S manželkou jsme náhodou na sebe narazili před naším posledním ročníkem na vysoké škole a bláznivě jsme se do sebe zamilovali. V té době jsem se připravoval na vstup do semináře. Po tom, co jsem potkal Karu, jsem najednou pochopil, že mám strávit zbytek života s touto ženou. Naše první rande bylo horečné setkání o rozlišování, kdy jsem se ptal, jestli se mám vzdát svého původního naplánovaného života pro dívku, kterou jsem potkal před pěti týdny. Na konci rande jsem přišel k závěru, že s Karou nemám jen chodit, ale že přede mnou sedí žena, kterou si vezmu za manželku. Ona také přišla k podobnému závěru, i když trochu později než já. Rozhodl jsem se, že do semináře nevstoupím a asi rok po našem prvním rande jsme se zasnoubili. Náš sňatek se konal v kostele a kněz se nad námi modlil: "Požehnej jim děti a pomoz jim, aby byli dobrými rodiči. Aby se mohli dožít dětí svých dětí " . A už na naší svatbě se trousily poznámky o tom, kdy se nám narodí první dítě. My jsme samozřejmě doufali, že brzy.

Během prvního roku našeho manželství, kdy Kara pracovala s mládeží a já jsem si dělal doktorát, jsme se rozhodli, že je čas založit rodinu. Když se na to zpětně dívám, zdá se mi, že jsme se domnívali, že mít dítě se prostě stane skutečností v momentě, kdy po něm zatoužíme (samozřejmě znali jsme fyziologii potřebnou k vyjádření takové touhy). Takže, touha by byla.

Přešel první měsíc. Přešel druhý měsíc. Přešel třetí měsíc. O šest měsíců později se náš domov stal anti-Nazaretem, protože jsme očekávali zvěstování, které stále nepřicházelo. Nadějí naplněné rozhodnutí počít dítě se stalo hořkým úkolem sklíčeného čekání. Po roce jsme začali navštěvovat specialisty na neplodnost, kteří na základě výsledků testů usoudili, že bychom měli být schopni mít dítě. Žádný nízký počet spermií. Žádný problém s reprodukčními systémy. Vše v pořádku. Verdikt: nevysvětlitelná neplodnost.

Nevysvětlitelná neplodnost je překvapivě bídná diagnóza. Něco v mé duši bylo připraveno na vědecké vysvětlení. Jeden ze skvělých lékařů s dobrým vzděláním přiznal, že pokud Bůh nezasáhne, tak z manželského objetí mezi Karou a mnou žádný lidský život nevznikne. Oba jsme prolili hodně slz. S diagnózou nevysvětlitelné neplodnosti je početí vědecky možné. S každou jemnou změnou v Karinině měsíčním cyklu vzrostla naděje v našich srdcích - dokud nebyla zmařena příchodem menstruace. Rodina, kamarádi a kolegové, kteří se dozvěděli o naší neplodnosti, nám vyprávěli příběhy o mámě nebo sestře, která nakonec otěhotněla. Doporučil nám "lékaře", kteří mají zkušenosti s léčbou neplodnosti. Ale naneštěstí, my vůbec nevíme, jestli se jednoho dne staneme prvorodiči ve středním věku. Každá návštěva lékaře je risk, protože vždy znovu začneme mít naději. Jsme si vědomi, že naděje sama dětmi dům nenaplní.

Důsledky naší diagnózy byly mimořádně bolestivé pro nás oba. Diagnóza neovlivnila jen naše přátelství, náš vlastní vztah, ale obzvláště naše duchovní životy. Jestliže si povídáte s neplodným párem, který se angažuje v křesťanském životě, všimnete si této charakteristiky: sexuální neplodnost postupně prosakuje do života modlitby. Každé ráno vstávám a ptám se Boha, proč konečně nemůžeme mít dítě. Narazím jen na chladné ticho zdánlivě chybujícího Boha. Na začátku jsem našel konkrétní útěchu v žalmech: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Slova mého nářku jsou daleko od toho, kdo by mě zachránil. Bože můj, volám ve dne, a neposloucháš; volám v noci, a nenacházím pokoj." (Kniha žalmů 22, 2-3).

Stejně jako žalmista, měl jsem své nepřátele. Kadeřník, který to myslel dobře, poznamenal, že budoucí babička s dědečkem musí být nedočkaví na vnouče od nás. Přátelský kněz, který i přesto, že věděl o naší situaci pokaždé, když mě uviděl, poznamenal: "Žádné děti, že?" Facebook se zaplňoval oznámeními o těhotenstvích a narození dětí, neustálý symbol našeho vlastního prázdného hnízda. Sám Bůh se mi stal nepřítelem: "Proč si mě, Bože, podvedl? Proč právě my? Svěřili jsme ti více aspektů našeho života než mnoho jiných lidí a naší jedinou odměnou je bolest a utrpení."

Sebelítost je příjemná na nějaký čas, ale také vyčerpává a je jistou cestou k tomu, jak skončit nejen jako neplodný, ale i jako narcista. Začnete si představovat, že váš život je ten jediný, který je plný zklamání. Pouze ten váš život je poznamenán bolestí. Zablokujete se vůči vztahům s jinými lidmi, ale hlavně s těmi, kteří mají děti; je to způsob ochrany sebe sama z vysilující bolesti. Přestanete se modlit, protože slova, která vyslovíte, jsou prázdná, bez chuti, neinspirující. V tomto směru jsem vstoupil do podsvětí, samého pekla. Byl jsem odříznut od země živých. Něco se muselo změnit.

smutný člověk, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Neplodnost jako cesta modlitby

Jak jsem vyšel ven z tohoto pekla? Nejdříve jsem se musel naučit, jak akceptovat realitu, kterou nemohu ovlivnit. Lidský život je naplněn spoustou věcí, které se nám prostě dějí navzdory našim touhám. Diagnostikují nám nemoci, na které máme genetické predispozice. Naše rodina, přesto jak moc ji máme rádi, se rozpadá kvůli hádkám sourozenců o tom, jak se postarat o své stárnoucí rodiče. Zemřeme. V jistém smyslu je počátkem pravé křesťanské víry důvěřovat, že Bůh přebývá s námi i v takových chvílích. A Bůh, který neustále přináší život ze smrti nás zve, abychom mu nabídli naši bolest, naše zranění jako skutek lásky.

Pro mě byla modlitba žalmů začátkem proměny směrem k dobru. V opětovném vracení se k žalmu z Liturgie hodin jsem se naučil, že vyslovováním těchto slov ze zraněného srdce se můj hlas stal Kristovým. Mé utrpení, můj smutek byl navěky zašeptán do ucha Otce. Ozvěna mých slov v prázdném pokoji zavolala mé srdce zpět k autentické modlitbě. Během dne jsem používal krátké fráze ze žalmů v kterémkoliv čase, když jsem měl pokušení vstoupit do sebelítosti, abych zavolal sebe zpět k otevřenosti vůči Otci. Žalmy se pro mě staly gramatikou mé zlomené řeči k Bohu, způsobem vyjádření smutku, kde slova nestačily.

Zadruhé, začal jsem rozjímat v tichosti nad křížem vždy, když jsem navštívil kostel. Taková tichá meditace se stala základem pro modlitbu, protože při dlouhém pohledu na kříž jsem objevil, že Boží hluboké ticho v modlitbě mě táhne blíž k opravdové lásce. Rozjímání, jak poznamenává Katechismus, je hledání, kdy se "lidský duch usiluje pochopit důvod a způsob křesťanského života, aby souhlasil s tím a odpověděl na to, co žádá Pán" (KKC, článek 2705). Způsobil Bůh naši neplodnost? Ne? Ale, byli jsme k ní povolání? Na základě šesti let neplodnosti je možná právě ta skutečně naším povoláním. V tichém rozjímání nad křížem prostřednictvím Kristovy lásky jsem cítil, jak se moje vlastní vůle postupně mění, aby byla v harmonii s Otcovou. Abychom přijali kalich, který jsme dostali. A tak, když se moje vůle změnila, našel jsem nové možnosti lásky, které dostávám k dispozici. Přes "povolání" neplodnosti jsem si uvědomil, že jsou tu opuštění, zranitelní, strádající a tohle mi umožnilo vnímat skutečný dar života. Rozjímání nad křížem mi dalo sílu jít dopředu v procesu adopce; dítě, které může potřebovat více lásky než my vůbec schopni dát, více péče, než si umíme představit; vstoupit do utrpení vdovy, imigranta, opuštěného, ​​který také přichází na mši svatou s hluboce zraněným srdcem.

Zatřetí, moje modlitby přes bolest z neplodnosti mne formovaly tak, že jsem byl vděčnější za ticho a poloviční věty Boha. Katechismus ve vztahu k rozjímání nebo tichu říká: "Je to pohled víry upřený na Ježíše, poslech Božího slova, mlčenlivá láska. Kontemplativní modlitba uskutečňuje sjednocení s Kristovou modlitbou v takové míře, v jaké nám dává účast na jeho tajemství "(KKC, článek 2724)

Ve skutečnosti slova často příliš bolí na to, abychom je vyslovili; já sám někdy nemám energii na mluvení během modlitby; všechno, co mi zbývá, je jen napodobování ticha, které slyším jako odpověď na mé prosby. Prostřednictvím vstupu do Božího ticha zjišťuji, že moje vlastní trpké ticho se přeměňuje na ticho důvěry, naděje, jakéhosi druhu "moudrosti" Boží lásky, že jsem si přišel vychutnat, ochutnat, zažít růst během modlitby. Někdy toto ticho vyúsťuje v dar radostné blaženosti, jak bych se na chvíli zcela sjednotil s Pánem. Někdy je to uklidňující ticho, ve kterém neslyším řeč. Užívám si takové chvíle, protože jen tady dostávám útěchu na bolest, která často zaplavuje mou duši během dne.

askeze a obrácení, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Nakonec nás naše neplodnost pomalu vedla k hlubšímu pochopení významu eucharistie pro křesťanský život. Roky jsem mluvil s mnohem větší lehkostí o "oběti mše". O eucharistickém povolání křesťana. Jak se všechny naše životy musí stát obětním darem, darem pro Otce skrze Syna v jednotě s Duchem Svatým. Dokud jsem nepoznal bolest z neplodnosti, tato slova byla více slámou, odkazujíc se na Tomáše Akvinského, eucharistického básníka par excellence.

Opravdové sebedarování je těžké. Je těžké darovat se Bohu, který vypadá, že neposlouchá vaše modlitby. Je těžké čekat na dítě, které nikdy nemusí přijít, připravit ve vašem domě správný nábytek pro to, co se místy zdá jako výplod fantazie. Je těžké milovat vašeho manžela / manželku tak hluboce jak po tom toužíte, když jste rozptylován přeludy bolesti, která se stala vaší nejmilejší přítelkyní. Je těžké vykouzlit úsměv, když vaši přátelé oznámí, že budou mít další dítě. Je to prostě těžké.

V těchto chvílích nevím, co jiného bych měl dělat než hledat jednotu se samým Kristem. Vstoupit hlouběji do eucharistické logiky církve, kde je pud sebezáchovy přeměněn na sebedarování. A Eucharistie mě nadále učí, že to nemohu udělat sám. Nemůžu se vyhrabat z bolesti, smutku, utrpení. Nemůžu to dát dohromady. Ale můžu to předat. Mohu to obětovat. Mohu pomalu vstoupit do eucharistického života církve, učit se, abych se stal tím, co dostávám. Stát se zranitelným, rozdávat lásku, i když uprostřed bolesti. Uznávajíce, že v Zmrtvýchvstání taková láska zvítězila nad smrtí. Kde smysly selhávají, víra samotná postačuje.

Nebo se ukáže, že nejsme oddáni proto, abychom zakusili radost mít děti. Vzali jsme se, aby se naše životy staly obětním darem lásky pro svět. Pro naše neteře. Pro naše synovce. Pro naše přátele. Pro dítě, které se má ještě narodit doufajíc, že jednoho dne ho přivítáme. Pro dítě, které snášelo více zanedbání, náhodného nebo záměrného, jako my, kterým chybí dítě. Naše neplodnost není o nás. Je to o tom, jak umí Bůh proměnit i naši bolest na radost; jakož i stín tohoto velmi reálného kříže, světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

To je drama života modlitby. Poznal jsem Boží milost i v utrpení, v tomto údolí slz. Neuzdravila bolest, nesmyla ji. Ještě stále přicházejí momenty, které v nás vzbudí mimořádnou bolest způsobenou neplodností. Vánoce jsou obávané svátky, jsou připomínkou našeho "nedostatku" v punčoše visící na našem krbu. Křest miminka ve farnosti, který Kara koordinuje, může vyvolat spuštění laviny smutku, zdánlivě nevhodnou pro slavnostní událost, kdy farnost slaví nový život v Kristu. Fotky z ultrazvuku na Facebooku, které oznamují dítě číslo dvě a tři mezi našimi kamarády nám znovu připomínají, že jediné fotky, o které se s jinými můžeme podělit, jsou fotky nové dřevěné podlahy, kterou chceme položit v našem domě (samozřejmě, dřevěná podlaha bude výjimečná !). Rána zůstává a může se otevřít velmi rychle. Ale modlitba jí dává tvar, smysl, účast na samém Božím životě. Navzdory tomuto utrpení, Slovo se touží stát tělem v mém životě prostřednictvím modlitební poslušnosti Bohu, jehož nemohu zcela pochopit.

modlitba- dítě, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain / FAQ


Závěr

Někdy si dovolím snít o tom, že jednoho dne dostanu telefonát od naší adopční agentury nebo dobrou zprávu, že Kara je těhotná. Tento moment by byl nepochybně nejšťastnější v mém životě, plný milosti, kterou by lidská slova uměla vystihnout přinejlepším jako koktání. Marilynne Robinsonová se k tomu přibližuje ve svém románu Gilead. Protagonista románu, John Ames, se ocitne ženatý a s dítětem v pozdějším věku života. Jeho smrt je blízko, svému dítěti píše:

Nikdy jsem nevěřil, že uvidím mou ženu bláznivě milující mé dítě. Pokaždé mě to udivuje, když nad tím přemýšlím. Píšu ti to z části, abych ti řekl, že pokud se budeš někdy divit, co si udělal během svého života a každý se diví dříve či později, byl jsi Boží milostí pro mě, zázrakem, něčím víc jako zázrakem. (Gilead, 52)

Samozřejmě, taková chvíle nikdy nemusí přijít. Nic v lidském životě není slíbeno. To je důvod, proč učení modlit se skrze neplodnost je podobné učení vidět možnost milosti, nikdy ne záruku. V opačném případě, byly by takové momenty milosti úplného daru na prvním místě? Takže stojíme a čekáme na Gabriela. Učíme se slyšet hlas anděla novými způsoby. V čase, který jsme strávili s naším synovcem a neteří. V čase, který trávíme jeden s druhým. V údivu nad zázrakem dětí, které nejsou našimi vlastními. V učení rozdávat se, ne proto, že se chceme stát členy komunity rodičů, ale protože jsou tam takoví, kteří naléhavě potřebují naši lásku, možná jen na jeden měsíc.

A čím víc vstupuji do modlitby, tím více vidím, že v těchto momentech milosti už Gabriel přišel.

Autor: Timothy P. O'Malley

Timothy P. O'Malley, Ph.D- Je ředitelem Centra pro liturgii (Center for liturgie) na Univerzitě Matky Boží (University of Notre Dame) ve státě Indiana v USA. V roce 2014 vyšla jeho kniha Liturgie a nová evangelizace: Umění sebedarujíúcí lásky. Momentálně reviduje svou disertační práci o Augustinovi na publikaci, přičemž pracuje na dalších projektech. Publikoval ve více časopisech. Je oblíbeným řečníkem na témata jako liturgie, kultura, povolání, evangelizace a katecheze. Také pracuje jako učitel předmětů na Katedře teologie - křesťanské povolání, kázání, základy katechetické teologie a svátostné teologie.

Autor článku si s manželkou adoptovali synka v prosinci 2012. Přesto, že neplodnost pro ně stále zůstává hlubokou bolestí, zažili proměnu této bolesti na radost díky přítomnosti synka Thomase Josepha.

Převzato ze zastolom.sk, 10. února 2015, článek naleznete zde.

rodina-sourozenci, zdroj: www.pixabay.com, CCO Public Domain/FAQ

Sdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 28. 02. 2015 | 7428 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace