Zajímavé...

Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství

the_wizard, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Vatikán. „Církev prožívá neuhasitelnou touhu nabízet milosrdenství, které je plodem vlastní zkušenosti nekonečného Otcova milosrdenství a jeho moci“ (Evangelii gaudium) – tato slova z programové exhortace současného pontifikátu uvodila dnešní brífink, který v Tiskovém středisku Svatého stolce přiblížil Svatý rok milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem. Jeho rámcovými daty budou 8. prosinec 2015 – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, a 20. listopad 2016 – slavnost Ježíše Krista Krále.

Arcibiskup Salvatore Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, ihned vymezil, že Rok milosrdenství není a nechce být velkým jubileem roku 2000.

Nemá smysl je srovnávat, protože každý Svatý rok s sebou nese svou zvláštnost a vlastní cíle. Papež si přeje, aby nadcházející jubileum prožívaly jak římská, tak místní církve. (…) Poprvé v dějinách jubilejních roků bude možné otevřít Svatou bránu – Bránu milosrdenství – také v jednotlivých diecézích, zejména v katedrálách, zvláště významných kostelech nebo důležitém poutním místě.

Příští jubileum bude tematické s cílem církev navrátit jejímu prvotnímu poslání – tedy být znamením milosrdenství a dosvědčovat je. Toto poslání výmluvně ztělesní tzv. Misionáři milosrdenství, trpěliví a chápaví kněží, které papež vyšle do diecézí na Popeleční středu. Mons. Fisichella popsal rovněž logo a motto jubilejního roku. Motto Milosrdní jako Otec vybral papež František z Lukášova evangelia Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec (Lk 6,36). Logo je dílem jezuity o. Marka Ivana Rupnika.

Je to obraz oblíbený v prvotní církvi, protože vyjevuje Kristovu lásku, která ve Vykoupení naplňuje mystérium svého Vtělení. Obraz Syna, který nese na ramenou ztraceného člověka. Dobrý pastýř se dotýká lidského těla natolik hluboce a láskyplně, že mění jeho život.

Svatý rok má být poutí, a proto bude první – lednová (19.-21.1.2016) – zastávka v jeho bohatém kalendáři patřit právě poutním organizátorům, kteří mají vykročit za hranice běžné turistiky.

V dubnu (3.4.2016) příštího roku se do Říma sjedou zástupci spirituality milosrdenství, tedy řeholní instituty, asociace a hnutí, jejichž charismatem je milosrdná láska.

V květnu (29.5.) a červnu (3.6.) budou své jubileum slavit jáhni a kněží.
Na září (25.9.) připadne jubileum katechetů a katechetek.

Zvláštní setkání jsou vyhrazena také nemocným a zdravotně postiženým poutníkům (12.6.) a dospívající mládeži (24.4.).

Výjimečnou událostí se stane listopadové jubileum vězňů (6.11.).

Papež si přeje, aby jubilejní rok prožívali také vězni a aby jej někteří s ním slavili v bazilice sv. Petra. Nevím, jestli to bude uskutečnitelné, zatím zjišťujeme možnosti, jak věc zrealizovat. Myslím, že jubileum vězňů s papežem by mohlo hodně lidí povzbudit, že by se k nim mohlo přiblížit slovo naděje.

Jubilejní rok ovšem není pouhým výčtem akcí, zdůraznil arcibiskup Fisichella. Jeho druhou perspektivou bude několik symbolických kroků papeže Františka směrem k existenciálním periferiím, tedy k lidem na okraji společnosti, chudým a trpícím. Předpokládá se také konkrétní materiální gesto vůči některé z těchto kategorií, které později zůstane jako památka na jubileum. Nic bližšího v této souvislosti zatím hlavní organizátor jubilea nesdělil, nicméně již vyzval ke spoluúčasti také místní církve.

Tyto chvíle, které papež stráví na sociálním okraji, budou mít symbolickou hodnotu. Žádáme ale biskupy a kněze, aby ve společenství s papežem uskutečnili totéž ve svých diecézích. Každý člověk tak pocítí konkrétní znamení církevní blízkosti a milosrdenství.

Papežská rada pro novou evangelizaci nezapomněla ani na poutníky, kteří navštíví Řím individuálně bez poutní organizace. Budou jim vyhrazeny některé kostely v historickém jádru města, kde se budou moci duchovně připravit na průchod Svatou branou. Mons. Fisichella v závěru brífinku reagoval na dotazy novinářů a vysvětlil, odkdy se papež zabýval myšlenkou vyhlásit jubilejní rok.

Při jedné soukromé audienci jsme s papežem mluvili o různých věcech, které se týkají nové evangelizace. Papež mi tehdy – bylo to 29. srpna – řekl: Jak by se mi líbilo jubileum milosrdenství! Z této myšlenky, která byla podle mého soudu skutečným vnuknutím Ducha, všechno vzniklo…“

Otázkám zajištění bezpečnosti při jubilejních oslavách bude věnována zvláštní tisková konference. Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci nicméně soudí:

Co se týče bezpečnosti, mohu již uvést, že příští týden se poprvé setkají představitelé státu Vatikán se zástupci Italské republiky. My však máme ještě větší jistotu, která pochází shora a která určitě podpoří všechny zodpovědné za naši bezpečnost a veškeré naše úsilí.

Uvedl na dnešním brífinku mons. Fisichella.

(jag)

Převzato z http://radiovaticana.cz, článek z 5. 5. 2015 naleznete zde.

logo_anno_misericordia_it (z radiovaticana.cz)

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 05. 2015 | 6500 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace