Zajímavé...

Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení?

Na co bychom neměli zapomenout, než přistoupíme ke svátosti smíření. Zdolat velmi důležitou výzvu, kterou je svatá zpověď, nemůžeme, aniž se na ni dobře připravíme. To proto, abychom se neocitli v situaci, že si jen odfajkneme jednu z povinností, ale v našem životě se nic nezmění. Pokud najdu v sobě odvahu zastavit se, ztišit se, zahledět se do zrcadla a přiznat si, že do dokonalosti mám daleko, jsem na správné cestě.

I já jsem člověk hříšný


Obvykle nám nedělá potíž vidět hříchy těch druhých. Vnímat je na sobě však vyžaduje velkou odvahu. Nejednou jsem se před Vánocemi setkal ve zpovědnici s projevem tipu: "Nikoho jsem nezabila, nic jsem neukradla, nemám se z čeho zpovídat, ale když už jdou ty Vánoce, tak jsem tu ... no ale víte, ten můj manžel ... a děti ... a souseda, co bydlí naproti ... "

Dobrá svatá zpověď předpokládá poznání sebe a svých hříchů. Možná nám pomůže zaměnit si nepěkně znějící slovo "hřích" za jiné pojmy, které můžeme klidně vnímat jako jeho synonyma: nedokonalost, slabost, selhání. Takto připravené košíky snadněji naplníme obsahem než když máme něco vložit do ošklivého koše s nápisem hřích.

Změna v našem životě se může začít, když si uvědomíme, že v něm něco není v pořádku. Abychom mohli poznat své hříchy, je třeba prosit Boha o milost poznání hříchů. To přímo souvisí s úrovní našeho vztahu s ním. Člověk malé víry má málo hříchů, tedy míní, že má málo hříchů. Čím blíže jsme k Bohu, tím více si uvědomujeme své hříchy. Ti největší světci vždy sami sebe považovali za největší hříšníky.

Chci se dobře vyzpovídat


Nejednou se stává, že člověk sice touží po svátosti smíření, avšak vstoupí do zpovědnice bez předchozího zpytování svědomí. Je to problém, protože vědomí vlastní hříšnosti předpokládá zároveň poznání svých hříchů. Když jsme si nenašli čas na zpytování svědomí před zpovědí, naše zpověď se časově zbytečně natáhne, což může působit znepokojivě i na ostatní, kteří čekají za námi. Nemluvě o tom, že ani zpovědník nemusí být nadšený z toho, že jsme zanedbali přípravu na zpověď.

Pokud zpověď považuji za něco důležitého, a ne jen za součást folklóru a zvyků, pak se na ni chci i dobře připravit. Ono, když už jsem si nenašel čas doma, tak i samotné čekání na zpověď v dlouhé řadě nám tento čas může poskytnout. Pokud mám potíž vzpomenout si na znění Desatera a nejsem zvyklý si pravidelně zpytovat svědomí, pak mohu použít jako pomůcku některé z tzv. zpovědních zrcadel, které najdu v "modlitebních knížkách" zpovědních brožurách a jistě i na internetu. Najděme si proto takové zpovědní zrcadlo s takovými otázkami, které nejlépe odpovídají našemu věku a životnímu stavu.

Kněze se nemusím bát ani stydět


Při zpovědi jde o setkání milosrdného Otce s marnotratným synem či dcerou. Kněz je důležitý most, na kterém k tomuto setkání přichází. Zda by to nešlo bez něj? Nuže, Ježíš to takto chtěl, a proto to tak ustanovil. Kromě toho jistě víme, že máme mnohdy problém vnímat přítomnost Boha při naší modlitbě, proto je velmi užitečné, že při zpovědi ho můžeme vnímat skrze osobu zpovědníka.

Je zvláštní, že se stydíme za hříchy, které souvisejí se 6. přikázáním, zatímco na ostatní se takto nedíváme. Výsledkem je, že hříchy, které jsou proti ostatním přikázáním Desatera, máme tendenci brát na lehčí váhu a zapomínáme se za ně stydět. Přitom největší ostudu bychom před Bohem měli pociťovat za ty naše hříchy, které souvisejí s 1. přikázáním Desatera.

Všechny situace v našem životě, když nemáme na prvním místě Boha, by nás jako jeho děti měly nejvíce zahanbit. Pokud se přece jen stydíme před knězem za hříchy, které souvisejí se selháními v oblasti "šestky", o to víc bychom se měli stydět před Bohem za všechny své nedokonalosti v oblasti "jednotky".

Lituji ... a slibuji, že více nezhřeším


Klíčovým momentem svátosti smíření je upřímná lítost nad našimi selháními a touha zanechat to, co nás vzdaluje od Boží lásky a ničí naše vztahy s lidmi kolem nás. Lítost, která jako klíč otevírá bránu Božího milosrdenství, dokonce ve skutečnosti předchází samotnou zpověď. Lítost totiž přirozeně pociťujeme již během zpytování svědomí, když si uvědomuje své hříchy, ze kterých se chceme jít vyzpovídat. Následně ji tedy už jen navenek vyjádříme na závěr zpovědi, když nás kněz k tomu vyzve.

Lítost by měla vycházet z našeho nitra, neměla by to být jen naučená básnička, kterou říkankujeme již desítky let, mnohdy bez hlubšího vnitřního zainteresování a pochopení jejího smyslu. Proto je velmi vhodné zvyknout si vyjadřovat lítost nad svými hříchy svými vlastními slovy. Jedno upřímné "lituji" nebo "Pane odpusť" je v Božích očích jistě mnohem cennější než naučená říkanka.

Velký pozor dejme na takové "lítosti", v nichž kajícník "slibuje, že víc nezhřeší". Pravděpodobně si to v dané chvíli ani neuvědomuje, ale slibujeme Bohu cosi, co nijak nemůže dodržet. Z vlastní životní zkušenosti přece víme, že ať se jakkoliv snažíme, přece dříve či později znovu zhřešíme. Bůh od nás nečeká nemožné, proto neslibujme něco, co nedokážeme splnit.

Jděme ke zpovědi vždy,
když cítíme, že to potřebujeme


Církev doporučuje "alespoň jednou do roka se vyzpovídat a ve Velikonočním období přijmout Svátost oltářní". I ze zkušenosti na základě své praxe mohu konstatovat, že toto doporučení mnohem více lidí reflektuje spíše před Vánocemi než před Velikonocemi. A nemálo je takových, kteří "alespoň jednou ročně" vnímají jako "jednou ročně stačí".

Na základě svého vlastního života však vím, že rozhodně nestačí. Měsíční zpověď by mohla být takovým doporučením, které není pro nikoho nezvládnutelné. Ale funguje to i každé dva týdny. Hlavně bychom zbytečně neměli své pokání odkládat.

Nezapomínejme, že ke zpovědi nechodíme kvůli Vánocům, ale kvůli Bohu, Milosrdnému Otci, který nás vyhlíží vždy, když se někam zatouláme. A jsem přesvědčen, že se nevyslovitelně těší, když se vrátíme k němu a může nás znovu obejmout svým milosrdenstvím.

*********
******

Může kněz odmítnout udělit rozhřešení?


Ježíš řekl apoštolům "Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, budou zadrženy" (Jan 20, 23).

Kněz by měl kajícníkovi rozhřešení udělit, ale v některých případech tak učinit nemůže. Ne z vlastní svévole a už vůbec se špatným úmyslem. Může jít o tyto případy:

1. kajícník ve zpovědi nevyzná žádný svůj hřích. Někdo se mylně považuje za neschopného zhřešit, např. z důvodu věku ("už jsem starý na to, abych zhřešil"), případně chce zachovat předvánoční zvyky ("nemám žádné hříchy, ale když už jdou ty Vánoce ...").

2. kajícník sice vyzná některé skutečnosti, které jsou považovány za hříchy, ale osobně nad nimi neprojeví svou lítost, protože vnitřně není přesvědčen o tom, že jde o hřích ("všichni to dělají, tak proč by to měl být hřích?").

3. kajícník žije v jedné domácnosti, respektive v tzv. partnerském vztahu s jinou osobou, tedy jde o soužití bez uzavření kanonického manželství ("vždyť je 21. století a my nepotřebujeme nějaký papír ...").

4. kajícník se dlouhodobě nachází v situaci, která způsobuje veřejné pohoršení, ale on to vnímá jako normální a nemá zájem na tom cokoliv měnit.

5. kajícník se po spáchání hříchu automaticky ocitne ve stavu církevního trestu, který nazýváme exkomunikace a kněz prostě nemá kompetenci tento trest sejmout.


Radoslav Šaškovič
logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 13. 12. 2020 naleznete zde.

věnečekSdílet

Související články:
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 12. 2020 | 1680 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace