Zajímavé...

Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno?

Fra Angelico, Posledný súd, cca 1431, Museo di San Marco, Florencia. Foto: Wikipedia Mnoho lidí si pravdu o věčném zatracení nedokáže skloubit s vírou v milujícího a odpouštějícího Boha. Ježíšův kříž je zároveň znakem spásy i znamením soudu nad světem. Vybírat z Božího slova jen to, co nám vyhovuje, není pravdivý postoj.

V evangeliu na dnešní neděli se kdosi ptá Ježíše: „Pane, je málo těch, kteří budou spaseni?“ Otázka je to určitě zajímavá i pro ty, kteří nevěnují pozornost Božímu slovu nebo v něho nevěří.

Co na to Ježíš? Kolik lidí se podle jeho učení zachrání pro věčný život a kolik asi bude zatraceno?

Ježíšova odpověď neudává počty. V otázce může být kromě zvědavosti přítomna i bázeň a Ježíš si zvolil reagovat na to druhé.

Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi!
Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít,
ale nebudou moci.
Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře,
a vy zůstanete venku
a začnete tlouci na dveře a volat: 'Pane, otevři nám!',
odpoví vám: 'Neznám vás, odkud jste.'
Tu začnete říkat: '(Vždyť) jsme s tebou jedli a pili
a učil jsi u nás na ulicích!'
Ale on vám odpoví: 'Nevím, odkud jste.
Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!'
(Lk 13, 24 – 27)


Jedná se o střízlivé varování každému z nás před reálnou hrozbou zatracení. Je dobré, když v nás tato skutečnost vyvolává větší bázeň, protože právě to je cílem Ježíšových slov.

Představa pekla je hrozná už sama o sobě. Svatý John Henry Newman píše ve své autobiografii, že učení o válečném stavu mezi Božím městem a mocnostmi temnot si na cestě svého osobního náboženského vývoje osvojil zároveň s pravdou o věčném trestu, v kterou věří, „jak ji vyslovil náš Pán, a to v plnosti , v jaké zastávám učení o věčném štěstí, ačkoli jsem se všemožně snažil, aby tato pravda nebyla tak hrozná pro mou představivost“.

Zdá se, že mnoho lidí si pravdu o věčném zatracení nedokáže skloubit s vírou v milujícího a odpouštějícího Boha, který za spásu lidí obětoval vlastního Syna. Vícekrát jsem se také setkal s názory, že o ní není třeba mluvit, aby to v lidech nevyvolávalo strach z Boha, kterého jsme pozváni milovat.

Ježíš se však v evangeliích o věčném zatracení vyjadřuje na četných místech bez jakékoli nejednoznačnosti. Zjevení pravdy o Bohu prostřednictvím Ježíše Krista nám představuje Boha jako milosrdného Otce i dokonale spravedlivého soudce zároveň.

Ježíšův kříž je zároveň znakem spásy i znamením soudu nad světem. Vybírat z Božího slova jen to, co nám vyhovuje, není pravdivý postoj. Newman o tom říká: „Nelze dovolit, aby jeden aspekt Zjevení vyloučil nebo zakryl jiný. Křesťanství je dogmatické, liturgické i praktické zároveň, je tajemné i srozumitelné, mírné i přísné, je světlé i temné; je to láska a je to bázeň.

Podobně o pekle píše další známý anglický myslitel Clive Staples Lewis: „Neexistuje učení, které bych raději než toto odstranil z křesťanství, kdyby to bylo v mých silách. Je však plně podepřeno Písmem a zvláště ve vlastních slovech našeho Pána; vždy bylo součástí křesťanské víry a podpírá ho i rozum. Pokud hrajeme hru, musí být možné ji také prohrát.“

Můžeme si však být jisti, že Bůh nikoho záměrně nepředurčil pro věčné zatracení, ale chce, aby všichni lidé dosáhli spásy (srov. 1 Tim 2, 4). Pokud tomu tak je, proč pak vůbec peklo existuje?

Lewis to vysvětluje takto: „Na samém konci existují jen dva druhy lidí: ti, kdo říkají Bohu ,buď vůle tvá“, a ti, kterým říká Bůh ,buď vůle tvá“. Všichni, kdo jsou v pekle, si ho zvolili. Bez této vlastní volby by nebylo žádného pekla. Žádná duše, která s vážností a vytrvalostí touží po štěstí, ho nemine. Kdo prosí, dostane; kdo klepe, tomu otevřou.

Výtvarným zobrazením této pravdy je výjev Posledního soudu na olejomalbě blahoslaveného italského renesančního malíře Fra Angelica. Kristus u soudu pouze ukazuje rány po hřebech na svých rukou a nekající hříšníci se od něho odvracejí s bitím do prsou na znamení toho, že za své odsouzení mohou obviňovat jen sebe.

V tomto týdnu jsem se v košické katedrále zúčastnil pohřební rozloučení s Josefem kardinálem Tomkem. Jako jeho duchovní testament tam zazněla slova:

My nežijeme jen pro tento svět,
my žijeme pro věčnost.
Jednou, když jsme byli počatí,
od začátku je už naše existence
zaměřena na věčnost,
a už máme myslet i v těchto rozměrech,
nedělat si pouze rozpočty na rok nebo na krátkou dobu,
nebo nejvíc až po smrt. Ne!
My víme, že za tou smrtí nás očekává
dlouhé, dlouhé, dlouhé údolí
a cesta se tratí v nekonečnu,
protože jsme nekoneční.


Smysl pro věčnost je bázní, ke které nás dnes vedou Ježíšova slova. Písmo ji nazývá počátek moudrosti (srov. Přís 9, 10).

Ján Dolný

logo- postoy.sk
Převzato z www.postoj.sk/, článek z 21. 8. 2022 naleznete zde.

CC0, pixabay.comSdílet

Související články:
Vladyka Milan Chautur: POSLEDNÍ SOUD (Neděle masopostní) (15.02.2023)
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 09. 2022 | 438 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace